De Commissie stemt in met steunmaatregelen ten behoeve van de Duitse steenkoolindustrie voor het jaar 2002Dovnload 7.06 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.06 Kb.


IP/01/1358

Brussel, 2 oktober 2001De Commissie stemt in met steunmaatregelen ten behoeve van de Duitse steenkoolindustrie voor het jaar 2002

De Duitse steenkoolindustrie mag over de periode 1 januari 2002 tot en met 23 juli 2002 staatssteun ontvangen voor een bedrag van 2 miljard € (4 055 miljoen DEM).

De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met de volgende door Duitsland gemelde steunmaatregelen:Het EGKS-verdrag en Beschikking nr. 3632/93/EGKS op grond waarvan bepaalde steunmaatregelen voor de steenkoolindustrie zijn toegestaan, lopen op 23 juli 2002 af. De Commissie kan dus uit hoofde van die beschikking slechts steunmaatregelen toestaan voor de tijdspanne van 1 januari 2002 tot en met 23 juli 2002.

De steunmaatregelen over de periode die ingaat op 24 juli 2002 kunnen pas worden toegestaan nadat de Raad het nieuwe voorstel voor een verordening betreffende staatssteun voor de steenkoolindustrie na afloop van het EGKS-verdrag5 zal hebben goedgekeurd. Dit voorstel houdt in dat voor de steun over de periode van 24 juli 2002 tot en met 31 december 2002 de voorschriften en principes van Beschikking nr. 3632/93/EGKS van kracht blijven. De nieuwe maatregelen die vervat zijn in het voorstel voor een verordening, zullen bijgevolg pas met ingang van 1 januari 2003 worden toegepast teneinde geen moeilijkheden te veroorzaken in verband met de toepassing van twee steunregelingen in éénzelfde kalenderjaar.De Commissie heeft, toen zij de steunmaatregelen goedkeurde, met name rekening gehouden met de noodzaak om zoveel mogelijk de sociale en regionale gevolgen van de herstructurerings- en buitenbedrijfstellingsmaatregelen in de communautaire steenkoolindustrie te verzachten. Hoewel het steenkoolcompromis van 1997 uitging van een steenkoolproductie in Duitsland in 2002 van 37 miljoen ton, zullen de aanzienlijke buitenbedrijfstellingsmaatregelen van de laatste jaren namelijk tot gevolg hebben dat de productie in 2002 onder de 29 miljoen ton zal liggen.

1in het kader van artikel 3 van Beschikking nr. 3632/93/EGKS

2in het kader van artikel 4 van diezelfde beschikking

3gemeld overeenkomstig artikel 3 van diezelfde beschikking

4in het kader van artikel 5 van diezelfde beschikking

5beschikking van de Commissie van 25 juli 2001, COM(2001) 423 def.


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina