De duur van de wedstrijdDovnload 10.59 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte10.59 Kb.

Spelregels1. De duur van de wedstrijd:
De speelduur bedraagt 2 gelijke perioden van 25 minuten elk.De scheidsrechter zal de wedstrijd staken indien;

-niet binnen de 5 minuten een einde komt aan een situatie op het speelveld die gevaar oplevertvoor de spelers;

-één van beide ploegen niet langer meer beschikt over minder dan 3 spelers;

-een speler weigert gevolg te geven aan een uitsluiting;

-handtastelijkheden worden gepleegd op de scheidsrechter.
2. Aantal spelers :
-van de 15 vaste kernspelers moegen er slechts max 12 spelers aan de wedstrijd deelnemen;

-om een wedstrijd te kunnen aanvatten moet een ploeg bestaan uit minimum 4 spelers.Indien een ploeg de wedstrijd aanvangt met slechts 4 spelers ,is aanvulling van de ploeg toegelaten tot aan het einde van de wedstrijd ,op voorwaarde dat deze spelers ingeschreven waren op het scheidsrechtersblad voor aanvang van de wedstrijd.Het maximum aantal toegelaten wisselspelers is vastgesteld op 7 , allen plaats te nemen op de bank voorzien voor de wisselspelers. Alle spelerswissels dienen te gebeuren ter hoogte van de middellijn . Indien tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een ploeg herleidt wordt tot minder dan 3 zal de scheidsrechter de wedstrijd stopzetten .Ploegen die 5 minuten na het voorziene aanvangsuur van de westrijd de partij niet kunnen beginnen met 4 spelers verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers.(10-0)
3) Aftrap –intrap – vrije trap
De keuze over de kampen wordt bepaald door het lot met het muntstuk .De ploeg die de opgooi wint , kiest naar welk doel ze zal aanvallen tijdens de eerste speelhelft .de andere partij neemt de aftrap om de wedstrijd te starten .De aftrap van de tweede speelhelft wordt gegeven door de andere ploeg .Er kan rechtstreeks gescoord worden uit een aftrap zonder dat de bal eerst een speler raakt. Alle vrije trappen kunnen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks genomen worden ( interpretatie scheidsrechter ) . Alle intrappen gebeuren op de zijlijn ,binnen de vier seconden . De tegenstrever dient 5 meter afstand te bewaren . Alle vrije trappen dienen eveneens binnen de 4 seconden te gebeuren , tenzij de scheidsrechter vraagt te wachten voor de plaatsing van de verdediging op 5 meter.. De bal is in het spel van zodra hij geraakt wordt . Indien een speler een intrap rechtstreeks in eigen doel trapt wordt geen doelpunt toegekend , wel een hoekschop aan de tegenpartij .Wanneer een veldspeler de bal toegeworpen krijgt van zijn eigen doelman , mag deze enkel teruggespeeld worden naar deze doelman onder de volgende voorwaarden : 1/ de bal moet over de middelijn zijn geweest 2/ een tegenstrever moet hem aangeraakt hebben 3/ de doelman moet buiten zijn strafschopgebied staan .
4) De doelman
De doelverdediger mag de bal over de middenlijn gooien , zowel bij doelworp als tijdens het spel . Hierbij kan hij echter niet rechtstreeks scoren. Dit kan enkel wanneer hij de bal tijdens het spel heeft opgevangen en deze in doel trapt, nadat deze eerst de grond heeft geraakt .Uiteraard kan de doelman ook een doelpunt scoren wanneer hij zich als veldspeler buiten zijn strafschopgebied bevindt .De vier secondenregel blijft van toepassing . Voor de doelverdediger geldt deze enkel wanneer hij zich op eigen speelhelft bevindt . Eenmaal in het kamp van de tegenstrever mag de doelman de bal langer bijhouden .

5) Gele en rode kaarten – schorsingen:


  • 1xgeel = boete 3 euro

  • 2xgeel = rood = uitsluiting voor het verdere verloop van de wedstrijd +de eerstvolgende wedstrijd van de oorspronkelijke kalender+ boete 5 euro .

  • rechtstreekse rode kaart = uitsluiting voor het verdere verloop van de wedstrijd + de 2 eerstvolgende wedstrijden van de oorspronkelijke kalender + boete 10 euro .

- belangrijk: bij wedstrijden die worden stopgezet door de scheidsrechter wordt de strafmaat bepaalt door de organisatie.

-Elke speler die rood krijgt dient de speelzaal te verlaten .

-Elke schorsing wordt medegedeeld via de website

-Bij een rode kaart wordt de spelerskaart ingetrokken door de scheidsrechter die ze overhandigd aan de organistatie .

-Nadat een ploeg herleidt is tot 4 spelers , ingevolge rode kaart kan na 5 minuten na de uitsluiting de coach of kapitein van de ploeg van de uitgesloten speler de toelating vragen aan de scheidsrechter om zijn ploeg met 1 eenheid aan te vullen . De aanvulling gebeurt slechts met de uitdrukkelijke toestemming van de scheidsrechter en kan enkel aangevraagd worden bij een spelonderbreking . De ploeg die echter tijdens deze 5 minuten een doelpunt incasseert , mag zich onmiddellijk met 1 eenheid aanvullen tgv. de hierop volgende aftrap .(Indien vrijwillig incasseren van een doelpunt = doelpunt geldig , gele kaart voor schuldige en ploeg blijft met 4 spelers , 5 minuten gaan terug in) .
6)TIME OUTS
tijdens de competitiewedstrijden zijn geen time outs toegestaan ! !

7) Balplafond
Balplafond = intrap zijlijn
8) Tackle of sliding
De Tackle of sliding+ hakjes ( wel zoolbeweging) zijn niet toegestaan

9) verder….zijn de genomen beslissingen van de scheidsrechter onherroepelijk .De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina