De Eerst Wereldoorlog of wo I (1914-1918). De Eerste WereldoorlogDovnload 57.58 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte57.58 Kb.
De Eerst Wereldoorlog of WO I (1914-1918).
De Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) wordt zo genoemd omdat het als de eerste oorlog gezien werd waar landen uit "de hele wereld" actief of passief bij betrokken waren.

Men spreekt van een wereldoorlog als landen over de hele wereld betrokken zijn in een oorlog.Belangrijke kenmerken van deze oorlog waren:

  1. De loopgravenoorlog:

Een loopgraaf is een soort geul of gang in de grond die soldaten beschermt tegen vijandelijk vuur. Hoewel loopgraven vooral bekend zijn vanwege het grootschalige gebruikt ervan in de Eerste Wereldoorlog, worden ze al eeuwenlang door soldaten gegraven. Ook tegenwoordig worden door soldaten nog vaak loopgraven gebouwd, hoewel deze nooit zo uitgebreid zijn als tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de loopgraven bijna letterlijk van de Noordzee tot de Zwitserse grens liepen.

Het doel van een loopgraaf is niet alleen om de soldaten te beschermen tegen vijandelijke kogels, maar zeer zeker ook tegen vuur van bomen. Een artilleriegranaat moet in, of vlakbij, de loopgraaf ontploffen om echt schade aan te richten: ontploft hij wat verder weg, dan beschermt de loopgraaf de soldaten tegen de explosie.  1. De invoering van wapens die de oorlogvoering een nieuw gezicht zouden geven, zoals chemische wapens, tanks, zware houwitsers, en duikboten.

In de Eerste Wereldoorlog werden voor het eerst chemische wapens gebruikt. Chloorgas werd verspreid door de loopgraven en kostte aan vele soldaten het leven.

Chloorgas tast de slijmvliezen aan, dus ook de luchtwegen en de longen. Bij ernstige aantasting ervan treedt verstikking op door het opzwellen van de slijmvliezen

Bij inhaling van dit gifgas, braakten de soldaten bij Ieper hun longen uit...

Houwitsers tijdens WO I

De naam houwitser is afgeleid van het Duitse woord Haubitze. Dit hebben de Duitstaligen overgenomen van het Tsjechische woord houfnice, dat slinger betekend.


  1. Het gebruik van vliegtuigen.

Een Frans soldaat op de uitkijk

Verloop van de oorlog vanuit Belgisch standpunt:

Op 2 augustus 1914 schrijft Koning Albert I een persoonlijke brief aan de Duitse keizer, in een laatste poging het onheil af te wenden. Om 19:00 uur komt er als antwoord een ultimatum waarin wordt meegedeeld dat Frankrijk Duitsland zal aanvallen door België en dat België niet in staat zal zijn deze aanval af te weren. Duitsland vraag toestemming door België heen te trekken om Frankrijk tegen te houden...

Op datzelfde moment passeren de Duitsers reeds de Luxemburgse grens. De Luxemburgse regering ontving een telegram waarin stond dat Duitsland op de hoogte was van de Franse optocht naar Luxemburg en dat Duitsland daarom uit zelfverdediging de Luxemburgse neutraliteit moest schenden. Diezelfde dag nog is Luxemburg in Duitse handen.

Koning Albert I geeft op 3 augustus 1914 een ontkennend antwoord aan Duitsland nadat hij de bevestiging voor gewapende steun ontving van Groot-Brittannië en Frankrijk. Als antwoord hierop verklaart Duitsland de oorlog aan Frankrijk.Koning Albert I: de soldaatkoning. Hij vocht samen met zijn soldaten in de Eerste Wereldoorlog.De bal gaat aan het rollen

Op 4 augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog aan België.

Om 7:30 uur vallen ze binnen bij Luik. En terwijl de Belgische legertop ruzie maakt over de verdediging van Luik, naderen 34.000 Duitsers (met 125 stukken geschut) de forten rond Luik.

De forten worden verdedigd door de Belgische soldaten. Samen beschikken ze ongeveer over 250 nieuwe kanonnen, een honderdtal verouderde stukken en 30 machinegeweren.

In het Belgische parlement spreekt de koning om 10:00 uur het parlement toe. Hij vraagt de politieke onenigheid te negeren voor de duur van de oorlog en keurt 5 miljoen euro oorlogskredieten goed.

's Middags beslist de Kroonraad beroep te doen op Britse, Franse en Russische steun.

Via Hombourg bereiken de Duitse soldaten Visé. Als ze een bruggenhoofd over de Maas proberen te slaan worden ze door artillerie (Belgische soldaten) vanuit het fort van Pontisse teruggedreven.

Als straf halen ze alle bewoners uit hun huizen en brengen ze naar het station. De woningen worden in brand gestoken, de vrouwen moeten de stad verlaten en ongeveer 600 mannen worden naar een kamp in Duitsland gebracht. 36 mensen worden neergeschoten.

Om 23:00 uur gebiedt Groot-Brittannië Duitsland, België te verlaten. Nadat Duitsland weigert, verklaart Groot-Brittanië de oorlog aan Duitsland. De Britten laten de soldaten het Kanaal over steken.

Op 12 oktober 1914 rukken de Duitsers Gent binnen en de volgende dag wappert de Duitse vlag op het stadhuis.

De volgende dag stellen Franse, Britse en Belgische troepen zich achter de IJzer en de Ieperlee op. Uitgeput graven ze zich in in spoedloopgraven onder de belofte van hun oversten spoedig naar huis terug te keren. De Slag om de IJzer kan beginnen...

De eeuwige strijd om Ieper


De Britten bezetten Ieper vanaf 14 oktober 1914.

De Eerste Slag om Ieper


De Slag van Langemark luidt op 21 oktober 1914 het begin van de Eerste Slag om Ieper in. Pas als het Duitse leger op 22 november 1914 besluit het gevecht te stoppen, is de slag gestreden.

De Tweede Slag om Ieper


De Tweede Slag om Ieper gaat op 17 april 1915 van start als zware mijnladingen onder de Duitse stellingen op Hill 60 tot ontploffing worden gebracht. Tijdens deze slag wordt er kennisgemaakt met een nieuw wapen: nl. chloorgas, ook wel mosterdgas of yperiet genoemd. Nadien krijgen de troepen gasmaskers mee. Soms zelfs twee: als het ene niets uithaalt, kan het andere misschien helpen...

Als de Tweede Slag om Ieper is afgelopen, blijven de Duitsers en geallieerden de komende jaren toch kleine uitvallen doen om enkele meters grond te bemachtigen.


De Derde Slag om Ieper


Met de Slag om Passendale gaat op 31 juli 1917 de Derde Slag om Ieper van start. De Britse generaal sir Douglas Haig vermoedt dat deze slag de Duitsers eindelijk zal doen wankelen. Er staan op dat moment bijna een miljoen manschappen tegenover elkaar. De slag zal tot 10 november 1917 duren.

De Vierde Slag om Ieper


Op 1 maart 1918 bezet het Duitse leger, Diksmuide. Als oefening voor het Duits offensief dat gepland wordt, lijkt het de Duitsers nuttig Diksmuide aan te vallen. Ze plannen dit voor 18 maart 1918. Zo wordt de Vierde Slag om Ieper gestreden.

This is the End


11 november 1918, 11 uur in de ochtend: Wapenstilstand. Aan alle offensieven komt een eind en enkele dagen later beginnen de Duitsers zich terug te trekken uit de Franse en Belgische streken die ze nog bezetten.

Om 11 uur 's morgens werd op 11 november 1918 in een treinwagon in Rethondesde de Duitse capitulatie (overgave) ondertekend. De Eerste Wereldoorlog was voorbij, de wapenstilstand een feit.

De Amerikanen passeren op 20 november 1918 de Luxemburgse grens in de richting van Duitsland. Het begraven van de doden kan beginnen.

Sinds 1965 vraagt 11.11.11 op 11 november jaarlijks in een groots opgezette campagne aandacht voor wereldproblemen. Het idee hierachter is het versterken van de wereldvrede door het verminderen van de uitbuiting van het Zuiden door het NoordenEen soldatenkerkhof De Menepoort te IeperDe Tweede Wereld Oorlog of WO II 1940-1945.

De Tweede Wereldoorlog, ook gekend als Wereldoorlog Twee, WO II, was een conflict op wereldschaal in het midden van de twintigste eeuw dat werd uitgevochten tussen Duitsland, Japan en Italië tegen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie alsmede verschillende aangevallen landen als Polen, Noorwegen, Frankrijk, België en Nederland.De Duitse vlag

Het Duitse wapen

De kaart van Duitsland

De wereldkaart met landen die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. De geallieerde landen zijn groen (lichtgroen geeft aan dat deze landen in de oorlog stapten na de aanval op Pearl Harbor), de landen van de Asmogendheden (de aanvallende landen) zijn oranje, de neutrale landen grijs.

De directe aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog was de aanval van Nazi-Duitsland op het buurland Polen op 1 september 1939. Duitsland schond hiermee het bestaande niet-aanvalsverdrag waarop het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de oorlog verklaarden aan Duitsland. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op 7 december 1941, werd Amerika betrokken in de strijd. Waardoor het Europees conflict een oorlog op wereldschaal werd en pas in 1945 eindigde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er naar schatting tussen 50 en 70 miljoen doden. Hij wordt - naast de militaire campagnes - ook gekenmerkt door de Holocaust, de volkerenmoord op circa zes miljoen Joden en gehandicapten.

De Holocaust, behoort tot de gruwelijkste episodes die de mensheid tot dan toe heeft gekend.Zwaar ondervoede Joodse gevangenen in Buchenwald bij de bevrijding op 16 april 1945Een massagraf.

Auschwitz-Birkenau - 'De poort des doods'

In België startte de oorlog op 10 mei 1940 en de capitulatie met de Duitsers werd getekend na de Achttiendaagse Veldtocht op 28 mei 1940. De bezetting duurde tot de bevrijding van dit land zo rond 17 september 1944.

In België zorgde de oorlog voor politieke spanningen door de discussies over de rol van de koning in de oorlog .

Koning Leopold III weigerde na de inval van Nazi-Duitsland de Belgische regering naar het buitenland te volgen en van daaruit, aan de zijde van de geallieerden, de strijd voort te zetten.Koning Leopold III met Koning Leopold III met

Prinses Astrid Liliane Baels

De gesprekken hierover op 25 mei op het Kasteel van Wijnendale resulteerden in de definitieve breuk tussen koning en regering. Als opperbevelhebber van het Belgisch leger gaf de koning te kennen dat hij koos het lot van zijn overwonnen leger te willen delen en werd hij na de onvoorwaardelijke capitulatie op 28 mei 1940 krijgsgevangene. De regering weigerde echter ontslag te nemen en besliste vanuit Limoges, (Frankrijk) dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren en keurde de houding van de koning openlijk af.

Hoewel krijgsgevangen in het kasteel te Laken onderhield de koning toch contacten met een aantal in het land gebleven politici zoals Hendrik De Man die samenwerking met de bezetter(Duitsland) voorstonden. Op 19 november 1940 werd hij op zijn verzoek en na bemiddeling door zijn zus Marie-José, kroonprinses van Italië, door Hitler te Berchtesgaden ontvangen.

Op 6 december 1941 trad Leopold in het huwelijk met de zwangere Lilian Baels die de titel prinses van Retie kreeg. Kardinaal Van Roey, de katholieke aartsbisschop van Mechelen, verklaarde dat hij op 11 september in het geheim een kerkelijk huwelijk had ingezegend, nog voor het burgerlijk huwelijk plaats vond, wat onwettig is. Het nieuws van dit huwelijk werd door de bevolking, en vooral door de in onbenijdenswaardige omstandigheden levende Belgische krijgsgevangen in Duitsland met wie de vorst zich solidair had verklaard, bijzonder slecht onthaald.

De koning werd op 7 juni 1944, daags na de invasie van Normandië door de geallieerden, naar Duitsland en nadien naar Oostenrijk gedeporteerd. De regering keerde op 8 september 1944 naar België terug.

Het parlement stelde prins Karel, broer van Leopold, voorlopig aan als regent aangezien de koning nog steeds in krijgsgevangenschap verbleef. In mei 1945 werd Leopold III in de buurt van Salzburg door het Amerikaanse leger bevrijd.

Ondertussen was de regering Pierlot vervangen door een kabinet van nationale eenheid onder leiding van Achille Van Acker die besprekingen begon met het oog op de terugkeer van de koning.

Deze liepen echter op niets uit toen bleek dat Leopold elke verzoening met de politieke leiders afwees. Van Acker besloot daarop het ontslag van de regering aan te bieden, omdat hij niet kon of wou instaan voor de ordehandhaving bij een terugkeer van de koning in het land.

In juli werd daarom een wet goedgekeurd waarbij de onmogelijkheid van de koning om te regeren slechts beëindigd kon worden na goedkeuring door de Verenigde Kamers. Hiermee stond de koningskwestie definitief op de politieke agenda.

In afwachting dat regering en parlement tot een haalbare oplossing kwamen over zijn mogelijke rol en toekomst in België, verbleef de koninklijke familie in ballingschap te Pregny (Zwitserland).Op 8 mei wordt bevrijdingsdag (V-dag) in de meeste Europese landen gevierd. Op 8 mei 1945 capituleerde Duitsland waardoor de Tweede Wereldoorlog in Europa aan zijn eind kwam.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina