De eerste wereldoorlogDovnload 16.05 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte16.05 Kb.
DE EERSTE WERELDOORLOG
‘De Grote Oorlog’werd hij ook wel genoemd. Het was een oorlog die alle vorige oorlogen deed verbleken, omdat in deze oorlog massale afslachtingen en wreedheden geen uitzondering waren.

De afgedwongen vrede was de basis, naar aanleiding waarvan er na de 1e Wereldoorlog veel conflicten ontstonden.


Wie stonden er tegenover elkaar?
De centrale mogendheden:

 • Duitsland

 • Oostenrijk-Hongarije

 • Italie (in het begin, maar dat bekoelde snel)

 • Bulgarije

De geallieerden: • Frankrijk

 • Engeland

 • Rusland

 • Servie

 • Montenegro

 • Belgie

 • Italie (in een later stadium)

 • Verenigde Staten

Hoe was de toestand in de diverse landen?


Duitsland was een belangrijke industriestaat en was teven de grootste militaire macht in Europa.
Oostenrijk-Hongarije was een groot rommelig keizerrijk dat bestond uit vele oproerige en ontevreden nationaliteiten.
Rusland lag op dit alles nog meer achter maar had daarentegen een groot aantal manschappen tot zijn beschikking.
Engeland was een uitgestrekt keizerrijk dat voor de verdediging meer aangewezen was op haar imposante vloot dan op haar professionele leger. In tegenstelling tot andere grootmachten was Engeland tegen dienstplicht omdat dit een inbreuk was op de persoonlijke vrijheid.
Waarom waren er spanningen?
De diep gewortelde vijandschap tussen Frankrijk en Duitsland kwam voort uit de vernederende verliezen van de Fransen uit de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871.
Oostenrijk-Hongarije had in 1908 Bosnie en Hercegowina geanexeerd en daar waren de Serviers, die in deze provincies en in het buurland Servie woonden, woeden over.
De rsussen protesteerden tegen deze anexatie, maar deze protesten werden door de Oostenrijkers met minachting afgewezen.
RUHRGEBIED oftewel de kolenpot
Ontleent zijn naam aan het riviertje de Ruhr.

Deze ontspringt in het Sauerland bij de plaats Winterberg en komt bij Duisburg in de Rijn.


Belangrijkste industriegebied van Westduitsland en een van de belangrijkste ter wereld.
Rijke kolenvoorraden en goede waterwegen was de aanleiding voor de aanleg van het industriegebied.

Tegenwoordig ook veel chemische fabrieken.


Na de eerste wereldoorlog is het bezet geweest door de Franse en Belgische legers 1923-1925.

Na de Tweede Wereldoorlog is het onder controle geweest van een internationaal orgaan.


Belangrijke industriesteden
Essen – staalindustrie, hoogovens en wapenindustrie

Duisburg – staalverwerkende industrieën en de grootste binnenhaven van Europa

Dusseldorf – administratief centrum en textielstad

Wuppertal – textielstad

Dordmund – belangrijke staalindustrie en ligt in het centrale kolenbekken van Westfalen. Kolen, de grondstof voor de chemische industrie.
Thyssen, concern bij Oberhausen±

Het Thyssen concern heeft ongeveer 140.000 werknemers in dienst en omvat de volgende bedrijven
 • Thyssen gieterij

 • Thyssen scheepswerf

 • Thyssen machinebouw

 • Thyssen chemie

 • Thyssen staalindustrie

 • Thyssen energie

 • Thyssen liften

 • Etc., etc., etc.

Voor een groot deel liggen al deze bedrijven in het Ruhrgebied.
Steenkool verhaal
De steenkoollagen behoren tot een steenkoolgordel die door Noord-Westeuropa loopt, b.v. Limburg in Nederland, Luik in Belgie en Lille in Frankrijk, dan onderzees richting Groot-Brittanie.

De hoeveelheid kolen die in het Duitse Ruhrgebied in de grond zit bedraagt ongeveer 48 miljard ton. Dat houdt in datr er in de eerste 400 jaar elk jaar zo´n 130 miljoen ton uit de grond gehaald kan worden.

Men gaat er dan wel vanuit dat dit gebeurt tot op een diepte van 1200 meter.
Duitsland algemeen.
Duitsland ligt tussen de Benelux en Polen in en is 357.000 km2 groot, ruim 5x zo groot als de Benelux.

Er wonen 80 miljoen mensen en daarmee heeft Duitsland de meeste inwoners van Europa.

Voordat Duitsland in 1871 een staat werd, was het een unie van kleine onafhankelijke staatjes

In 1648 / 231 staatjes

In 1815 / 35 staatjes

Het waren staatjes die geleid werden door Keurvorsten, Hertogen en Bisschoppen.


Tegenwoordig bestaat Duitsland uit 16 Lander – Deelstaten.

Elke deelstaat heeft een eigen parlement – De Landtag en een regering met een Minister-president.

Daarboven staat de federale regering en de kanselarij.

De hoofdstad van Duitsland is nu weer Berlijn.


Na de oorlog werd Duitsland verdeeld in West- en Oost-Duitsland.

 • Oost-Berlijn werd de hoofdstad van de DDR – Oostduitsland

 • Bonn werd de hoofdstad van de Bondsrepublik Deutschland – Westduitsland, omdat het voor de toenmalige bondskanselier Konrad Adenauer per veerboot te bereiken was vanuit zijn woonplaats Rhondorf.

 • Berlijn werd na de oorlog verdeeld in 4 zones. Maar tussen de westerlingen )USA, GB, F) heerste een vijandige sfeer )Koude oorlog).


Veel Oostduitsers vluchtten naar het Westen )dat veel welvarender en vrijer was) en daarom bouwden de Russen in 1961 een muur van 160 km lang, met uitkijkposten, mijnen en politiepatrouilles. De muur is in 1989 afgebroken en sinds 3 oktober 1990 is Duitsland weer verenigd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina