De essentie van kennis verkrijgenDovnload 18.69 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte18.69 Kb.

De essentie van kennis verkrijgen


 • Een person die kennis wil zoeken moet, als een eerste stap, spirituele purificatie ondergaan , taqwa (angst voor God) inprenten in zijn ziel, zichzelf bevrijden van slechte intenties en wereldse motieven, en zichzelf regelmatig beoordelen om te checken of zijn verkrijgen van kennis voor wereldse doelen is. Men moet ook onthouden dat de angst voor God een specifiek karakteristiek van een ‘alim (iemand die kennis bezit) is en een ieder die geen angst voor God bezit, kan zichzelf niet zien als iemand die kennis bezit, ook al kan je heel goed spreken of heb je veel gememoriseerd.

 • In elke stap van het kennis verkrijgen, moet je mediteren en goed nadenken over wat je primaire intentie is achter het zoeken naar kennis. Vraag jezelf af: Waarom verkrijg ik kennis? Is het om een betere baan te krijgen, om te concurreren met een collega of groep, om een prijs te krijgen, een diploma, of sociale status? Als je studeert, doe je het alleen om boeken en verslagen te schrijven en publieke lezingen te geven om geprezen te worden als een vrouw/man met kennis? Of doe je het om God te behagen en zijn creatie te dienen?

 • De kennis die je verkrijgt moet je leiden om deugdzamer te worden, oprechte handelingen te doen en je liefde en angst voor God te vergroten terwijl je vordert. Kennis dat niet leidt naar het doen van goede handelingen is geen ware kennis. Kennis dat is gelimiteerd door woorden en niet leidt naar handelingen die de schepsels van God dienen, is de laagste niveau van kennis en vervaagt met de tijd.

 • Observeer je gedrag terwijl je kennis verkrijgt. Maakt het je nederiger met je vrienden en collega’s? of leidt het je naar arrogantie, trots en ruziezoeken? Maakt het je moeilijk om waarheid te accepteren en je onwetendheid toe te geven in een bijeenkomst? Maakt het je jaloers op mensen die meer kennis dan jou bezitten? Onthoudt dat egoïsme vervaagt bij ware kennis en een gedrags teken van ware kennis is dat het totaal geen egoïsme , hoogmoed, zelf-liefde en arrogantie bevat.

 • Terwijl je op het pad van kennis verkrijgen bent, heb altijd vertrouwen in God, respecteer je leraar, en voel je nooit verlegen om kennis te verkrijgen, al is het van een kind. Herhaal en denk na over wat je geleerd hebt. Bid altijd tot God om je te helpen met Zijn goddelijke barmhartigheid en je te inspireren met goede daden, en je te beschermen tegen het gebruiken van de kennis die je verkrijgt voor wereldse en zelfzuchtige motieven.


Conclusie:

 • Imam Ali (a) zei: "Een persoon die kennis wil verkrijgen is als degene die strijdt op het weg van God. [Al-Majlisi, Bihar al Anwar, vol. 1, p. 179]

Om meer te weten te komen over authentieke Islam, bezoek:http://al-islam.org/faq/


...En vreest God, (zodat) Hij u zal onderwijzen...

(Qur'an, 2: 282)


De heilige profeet (s) van islam heeft gezegd: “Het zoeken naar kennis is een plicht voor elke moslim, man en vrouw.”

[Al-Majlisi Bihar al-Anwar, vol. 1. p. 177]

Verdiensten van de ziel …
Vergaren van kennis

Volgens de islamitische leer, is het zoeken naar kennis een van de grootste daden die leidt naar het pad van het Paradijs. Maar het doel achter het zoeken naar kennis is belangrijker dan de kennis zelf. Het zoeken van ware kennis met een goddelijk doel, voor het welbehagen van God en dienen van zijn schepsels, leidt iemand naar het Paradijs in de gezelschap van Profeten en Awliya. Maar het zoeken naar kennis voor persoonlijke, aardse, of wereldse motieven leidt een persoon naar onwetendheid, zonden tegen de schepsels van God, en uiteindelijk, Hel.De realiteit van kennis

 • Profeet Muhammad (s) heeft gezegd: “Kennis wordt niet verkregen door hard te leren. Maar het is het licht dat God zendt in het hart van degene die hij wil leiden.” [Al-Majlisi, Bihar al Anwar, vol. 67, p. 140]

 • Alle takken van kennis, ongeacht hun aard, kunnen worden verdeeld in 2 brede categorieën.: (1)De wetenschappen van het Hiernamaals ,wiens uiteindelijke doel het dichter tot God komen, dienen van de schepsels van God, en het verkrijgen van beloningen van het Hiernamaals is. (2) De wereldse wetenschappen, wiens uiteindelijke doel het materialisme achterna zitten , rijkdom, sociale status en het bevredigen van egoïstische en zelfzuchtige motieven. Dus de intentie achter het verkrijgen van kennis maakt het werelds of voor het Hiernamaals.

 • Elke ziel dat zich blijft reinigen van boosaardige neigingen en zelfliefde ontvangt inspiratie van de Engelen. De kennis die het dan verkrijgt is de ware, Goddelijke kennis. omdat het leidt naar goede daden en hem leidt naar het dichter komen tot God. Deze ware kennis is de leidende spirituele lamp die leidt naar het rechte pad tot God en naar het verblijf van zijn geluk..

 • Een ziel dat is overgenomen door zelfliefde en kwade neigingen ontvangt satanistische inspiraties, wat leidt tot gemixte onwetendheid (d.w.z. onwetend zijn en niet weten dat je onwetend bent) en duistere sluiers die het blind maken voor de realiteiten van het Goddelijke doel van creatie ,de essentie van God, en het leven in het Hiernamaals. Dus al het kennis dat is verkregen leidt tot het achternagaan van wereldse doelen, zelfzuchtige motieven en kwade acties die uiteindelijk leiden naar Hel.

 • Propheet Muhammad (s) zei “Voorwaar kennis bestaat uit deze drie: De ‘vaste teken’, de ‘juiste plicht’ en de ‘ vastgestelde sunnah (methode)’. Al het andere is overbodig.” [Al Kulayni, al Kafi, vol. 1, "kitab fadl al 'ilm", "bab sifat al 'ilm wa fadluh", hadith #1]

 • De expressie `vaste teken' impliceert de rationele wetenschappen, de ware doctrines, en goddelijke leer. `Juiste plicht' impliceert de wetenschappen van ethiek en zelf-purificatie. `vastgestelde sunnah' refereert naar de wetenschappen met materialistische aspecten en waarin een soort van fysieke activiteit zit. Soms wordt het verkrijgen van kennis `juiste plicht' en op andere momenten `vastgestelde sunnah'.

 • De wetenschappen van geneeskunde, anatomie, astronomie, astrologie etc., wanneer er naar wordt gekeken als goddelijke tekenen en symbolen, en de wetenschappen die te maken hebben met geschiedenis en civilisaties, wanneer er naar wordt gekeken als iets waar een les uitgeleerd kan worden, kunnen geplaatst worden in de categorie `vaste teken', omdat door middel van hen de kennis van God of de kennis van wederopstanding wordt verkregen of vastgesteld.


De waarde van het zoeken naar ware kennis

  • Profeet Muhammad (s) zei: 'Iemand die op weg is naar het vergaren van kennis. God zal hem leiden naar het pad van het Paradijs. En , waarlijk, de Engelen spreiden hun vleugels voor de zoekers naar kennis uit hun vreugde. Waarlijk ,elk schepsel van de hemel en de aarde vraagt vergiffenis voor de zoeker naar kennis, zelfs de vissen in de zee. De waarde van een `alim (de geleerde) over de 'abid (de aanbidder) is net als de waarde van de maan over de sterren op een nacht met een volle maan. De geleerden zijn de opvolgers van de profeten, want de profeten hebben niet hun rijkdom achtergelaten, maar hun kennis. Dus wie hier aan deelneemt krijgt veel voordeel.'" [Al Kulayni, al Kafi, vol. 1, kitab fadl al 'ilm, hadith # 1]


Morele attributen van ware kennis

 • Kennis, wanneer verkregen met pure, onzelfzuchtige en goddelijke intenties, transformeert de persoonlijkheid van een persoon in een hemels wezen . Zo een intelligent persoon wordt de belichaming van goddelijk geïnspireerde attributen en zijn karakter, woorden en acties manifesteren deze.

 • Imam Ali (a) zei: ‘O kennis zoeker, Kennis heeft vele deugden. (Als je het ziet als mens dan) zijn hoofd is nederigheid, zijn oog is vrijheid van jaloezie ,zijn oor is begrip, zijn tong is waarheid, zijn geheugen is onderzoek, zijn hart is goede intentie, zijn verstand is de kennis (ma`rifah) van dingen en zaken, zijn hand is compassie, zijn voet is het bezoeken van de geleerden, zijn resolutie is integriteit, zijn wijdheid is vroomheid, zijn verblijf is verlossing, zijn voerman is welzijn, zijn berg is trouw, zijn wapen is zacht praten, zijn zwaard is tevredenheid (ridha),zijn strik is tolerantie, zijn leger is discussie met de geleerden, zijn rijkdom is goede manieren, zijn provisie is onthouding van zonden, zijn voorwaarde voor reizen is deugdzaamheid , zijn water drinken is zachtaardigheid, zijn gids is Goddelijke begeleiding, en zijn metgezel is de liefde voor de uitverkorenen.” [Al Kulayni, al-Kafi, kitab fadl al-‘ilm, bab al nawadir, hadith # 3]

 • Er werd aan de Profeet van God (s) gevraagd: “Wat is kennis?” Hij antwoordde: “Om stil te blijven”. Er werd aan hem gevraagd: “En dan?” Hij zei: “Aandachtig luisteren.” Er werd hem gevraagd: “En dan?” Hij zei: “Te onthouden.” Er werd hem gevraagd: “Dan?” Hij zei: “Te doen (wat je geleerd hebt).” Er werd hem gevraagd: “Dan?” He zei: “Het te verspreiden.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 2, p. 28]

 • Imam Ali (a) zei: “Er zijn drie tekenen van een person die veel kennis bezit: “Kennis, Geduld en Stilte”. [Ibid, vol. 2, p. 59]

Verboden kennis te zoeken voor…

Volgens de leer van de Ahlulbayt (a)van de Profeet (s), is het verboden om kennis te vergaren voor wereldse of zelfzuchtige doeleinden. • Imam Ali (a) zei: “Zoek geen kennis voor vier doelen: (1) zelfverheerlijking tegenover mensen met kennis (2) Ruziën met de onwetenden (3) Pronken in bijeenkomsten van mensen (4)Aandacht trekken, zodat je status krijgt.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol. 2, p. 31]

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina