De eu en de eib-groep slaan de handen ineen om O&I-investeringen tot 48 miljard euro te ondersteunenDovnload 12.1 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte12.1 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 juni 2014De EU en de EIB-groep slaan de handen ineen om O&I-investeringen tot 48 miljard euro te ondersteunen

De Europese Commissie en de Europese Investeringsbankgroep (EIB) hebben vandaag een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten van de EU gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar wordt via "InnovFin – EU-financiering voor innovatoren"-instrumenten naar verwachting meer dan 24 miljard euro beschikbaar gesteld voor financiering van onderzoek en innovatie (O&I) ten behoeve van kleine, middelgrote en grote ondernemingen en promotoren van onderzoeksinfrastructuren. Deze financiering ondersteunt naar verwachting tot 48 miljard euro aan uiteindelijke O&I-investeringen.

"Financiële instrumenten vormen een innovatieve manier om te investeren in groeibevorderende bedrijven en activiteiten. De EU blijft achter bij haar wereldwijde concurrenten op het gebied van bedrijfsinvesteringen in innovatie en daarom moeten we banken stimuleren om leningen te verstrekken voor dergelijke projecten en onderzoeksintensieve bedrijven helpen om toegang tot dit soort financiering te krijgen. Dit helpt ons bij de verwezenlijking van onze doelstelling om uiterlijk 2020 3% van het bbp in O&O te investeren", aldus Máire Georghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap.

"Innovfin – EU-financiering voor innovatoren" bestaat uit een reeks op maat gemaakte instrumenten – van waarborgen voor intermediairs die leningen verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot rechtstreekse leningen aan grote bedrijven – ter ondersteuning van de kleinste tot de grootste O&I-projecten in de EU en de met Horizon 2020 (het nieuwe EU-onderzoeksprogramma voor 2014-20) geassocieerde landen. InnovFin bouwt voort op het succes van de in het kader van het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) ontwikkelde financieringsfaciliteit met risicodeling, op grond waarvan 11 miljard euro aan financiering is verstrekt aan 114 O&I-projecten ter waarde van meer dan 30 miljard euro.

De Europese Investeringsbank gaat leningen verstrekken aan middelgrote en grote ondernemingen, of waarborgen aan banken die aan deze groep leningen verstrekken. Het Europees Investeringsfonds gaat waarborgen verstrekken aan banken die leningen verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen en – in een volgende fase – investeren in durfkapitaalfondsen die startende ondernemingen en snelgroeiende bedrijven eigen vermogen verschaffen.

De lancering vond plaats tijdens een door het Griekse voorzitterschap van de EU georganiseerde tweedaagse conferentie, om te bespreken op welke wijze de toegang tot financiering voor onderzoek en innovatie moet worden verbeterd.De waarborgen en leningen van Innovfin worden gedekt door fondsen die de EIB-groep in het kader van Horizon 2020 heeft gereserveerd ter ondersteuning van O&I-investeringen, die naar hun aard risicovoller en moeilijker te waarderen zijn dan tastbare investeringen. Het zijn alle vraaggestuurde instrumenten zonder voorafgaande toekenning per sector, land of regio. Deze schuldinstrumenten worden in de nabije toekomst aangevuld met een reeks eigenvermogensinstrumenten onder beheer van het EIF. In totaal dient ongeveer 2,7 miljard euro van de Horizon 2020-begroting van bijna 80 miljard euro tot ondersteuning van deze financiële instrumenten.

Achtergrond van de Innovfin-instrumenten

InnovFin grote projecten is gericht op een betere toegang tot risicofinanciering voor O&I-projecten die afkomstig zijn van middelgrote en grote midcaps, universiteiten en onderzoeksinstellingen, O&I-infrastructuren (waaronder innovatie-ontsluitende infrastructuren), publiek-privaat partnerschappen en special purpose vehicles of –projecten (inclusief die ter bevordering van prototype-industriëledemonstratieprojecten op commerciële schaal). De Europese Investeringsbank verstrekt rechtstreeks leningen van 7,5 miljoen tot 300 miljoen euro.

InnovFin midcap-groeifinanciering biedt leningen van hogere rang en achtergestelde leningen of waarborgen (waaronder mezzaninefinanciering en met eigen vermogen gelijk te stellen financiering) ter verbetering van de toegang tot financiering voor hoofdzakelijk innovatieve grotere midcaps (tot 3 000 werknemers), maar ook voor het midden- en kleinbedrijf en kleine midcaps. De Europese Investeringsbank verstrekt rechtstreeks leningen van 7,5 miljoen tot 25 miljoen euro aan in aanmerking komende begunstigde partijen in de EU-lidstaten en de geassocieerde landen.

InnovFin midcap-waarborg biedt waarborgen of afhankelijke leningen van 7,5 miljoen tot 25 miljoen euro ter verbetering van de toegang tot financiering voor innovatieve grotere midcaps (tot 3 000 werknemers) in het bijzonder. Deze faciliteit wordt geïmplementeerd door de Europese Investeringsbank en moet door middel van financiële intermediairs – banken en financiële instellingen - in de EU-lidstaten en de geassocieerde landen worden uitgevoerd. Op grond van deze faciliteit garandeert de EIB de financiële intermediairs een deel van hun potentiële verliezen en biedt zij tegenwaarborgen voor waarborgfondsen.

InnovFin mkb-waarborg biedt waarborgen of tegenwaarborgen inzake schuldfinanciering van 25 000 tot 7,5 miljoen euro ter verbetering van de toegang tot leningfinanciering voor innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen en kleine midcaps (tot 499 werknemers). Deze faciliteit wordt geïmplementeerd door het Europees Inversteringsfonds en wordt door middel van financiële intermediairs – banken en andere financiële instellingen - in de EU-lidstaten en de geassocieerde landen uitgevoerd. Op grond van deze faciliteit garandeert het EIF de financiële intermediairs een deel van hun verliezen op de krachtens de faciliteit gedekte schuldfinanciering.

InnovFin adviesdiensten, die de EIB op basis van maximaal 28 miljoen euro uit de begroting van Horizon 2020 verschaft, zijn gericht op een betere "financierbaarheid" en investeerbaarheid van grote projecten waarvoor substantiële en langetermijninvesteringen nodig zijn. Er wordt ook geadviseerd over betere voorwaarden voor toegang tot risicofinanciering voor O&I. De belangrijkste beoogde doelgroep zijn promotoren van grote O&I-projecten die aan de maatschappelijke uitdagingen in het kader van Horizon 2020 voldoen. Naar verwachting bespoedigen de adviesdiensten de ontwikkeling van projecten met een investeringswaarde van ongeveer 20 miljard euro.

Meer informatie:

Horizon 2020

Toegang tot EU-financiering

Europese Investeringsbank

Europees Investeringsfonds

Andere perscontacten:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)IP/14/670
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina