De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodigDovnload 11.19 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte11.19 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 september 2013De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig

De Europese industrie presteert weer op een stabiel niveau maar haar aandeel in het Europees bbp is wel gedaald. Afgelopen zomer was dat 15,1 % en één jaar geleden 15,5 %. De Europese Commissie heeft vandaag twee verslagen over het industrieel concurrentievermogen gepubliceerd waaruit blijkt dat de lidstaten vooruitgang hebben geboekt op het vlak van ondernemingsklimaat, export en duurzaamheid. Er blijven echter nog heel wat problemen. De inhaalbeweging van middelmatig presterende landen ten opzichte van de meest concurrentiële landen is stilgevallen. Bovendien stijgen de energiekosten in bijna alle lidstaten, wat bijdraagt tot de de-industrialisering van Europa. In bijna alle landen vormen de moeilijke toegang tot financiering en de dalende investeringen een groot obstakel. Als we weer een bloeiende Europese industrie willen, moeten de overheidsdiensten aanzienlijk beter gaan presteren en moeten scholen en bedrijven beter samenwerken. Er moeten verdere inspanningen worden geleverd om innovatie dicht bij de markt te stimuleren.

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU. De Commissie is constant met initiatieven op allerlei gebieden gekomen om groei en banen te creëren. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, benadrukte vandaag dat Europa een stevige industriële basis nodig heeft om de doelstellingen van Europa 2020 te halen. De industrie heeft een positief effect op de overige sectoren van de economie en in het bijzonder op de algehele productiviteit. Zij is goed voor 80 % van de particuliere innovatie en ¾ van de export en speelt een belangrijke rol bij het scheppen van banen.

Tajani, Eurocommissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei: "We zijn nog ver van de 20 % die de Commissie in 2012 als doel heeft gesteld voor 2020. De Commissie heeft een aantal initiatieven genomen om de hoge energieprijzen, de moeilijke toegang tot kredieten, de teruglopende investeringen, het gebrek aan vaardigheden en bureaucratische belemmeringen aan te pakken. En later deze herfst komen we met een industrieel initiatief om verder te gaan en actie op dit gebied te stimuleren. Dit zou een katalysator moeten zijn met het oog op de Europese Raad van februari 2014 om de groei en het concurrentievermogen van de industrie aanzienlijk te versterken. De Commissie zal in de komende weken haar bijdrage aan de Europese Raad voorleggen."Stand van zaken van de Europese industrie

In twee sectoren die van levensbelang zijn voor elke economie doen zich zorgwekkende ontwikkelingen voor: productiviteit en werkgelegenheid. De productiviteit van de EU gaat weer achteruit ten opzichte van de Verenigde Staten en 11 % van de Europese beroepsbevolking blijft werkloos. De industrie is bijzonder hard getroffen: sinds 2008 gingen 3,8 miljoen banen verloren.

De belangrijkste punten in de twee verslagen:

Positief:


 • De export is de grootste drijvende kracht achter de industriële activiteit; de EU presteerde beter dan de VS en Japan. In 2012 had Europa een handelsoverschot van 365 miljard euro. Dat is één miljard per dag.

 • Innovatie is er sinds 2008 op vooruit gegaan, maar vanaf 2012 lijkt de kloof niet meer kleiner te worden;

 • Het bedrijfsklimaat is in de meeste lidstaten verbeterd maar dat is ook zo in de rest van de wereld;

 • De meeste lidstaten hebben het vaardigheidsniveau van hun beroepsbevolking opgetrokken.

Negatief:

 • Investeringen blijven laag;

 • Hoge energieprijzen zijn een groot probleem voor de industrie;

 • De toegang tot financiering is in veel lidstaten slechter geworden;

 • Sommige lidstaten moeten hun overheidsdiensten beter en efficiënter laten werken als ze de groei willen herstellen.

In de verslagen worden de volgende prioriteiten gesteld:

 • Het moet zo eenvoudig mogelijk worden voor ondernemingen om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren;

 • De productiekosten in Europa moeten omlaag, (bv. energie en grondstoffen);

 • Bedrijven moeten beter toegang krijgen tot financiering en kapitaalmarkten, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen;

 • Zowel binnen de EU als in derde landen moeten de markten worden opengesteld voor Europese ondernemingen;

 • Investeren in nieuwe technologieën en innovatie moet worden bevorderd, met bijzondere klemtoon op de zes prioriteitsgebieden van de mededeling over het industriebeleid uit 2012;

 • We moeten ervoor zorgen dat de vaardigheden en de beschikbaarheid van de Europese beroepsbevolking aangepast zijn aan de behoeften van de economie van de 21ste eeuw.

Sectorale dimensie van het industriebeleid van de EU

Europa is wereldleider in een aantal industriesectoren. Het gaat meestal om waardeketens waarin vlaggenschipondernemingen samenwerken met heel wat kleine en middelgrote ondernemingen. De Commissie heeft al een aantal beleidsmaatregelen voorgesteld voor strategische sectoren, zoals de auto- en staalindustrie, veiligheid en defensie.Achtergrond

Het industriebeleid staat het komende halfjaar hoog op de Europese agenda. De Raad Concurrentievermogen op 26 en 27 september betekent het begin van het politiek debat in de aanloop naar de Europese Raad over industrieel concurrentievermogen in februari van volgend jaar. De Raad biedt een unieke kans om op het hoogste politieke niveau een koers uit te stippelen voor steun aan de economische groei en de reële economie.Meer informative:

MEMO/13/815: Verslag over het concurrentievermogen 2013: zonder industrie geen groei en banen

MEMO/13/816: Industrieel concurrentievermogen van EU-lidstaten: enige vooruitgang, maar nog veel problemen

Meer informatie over het verslag over het concurrentievermogen

Monitoring van de vooruitgang in de lidstaten

Contact:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52 Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi +32 2 299 04 03IP/13/862

: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina