De evolutie van de financiële functie De opkomst van de Chief Financial Officer Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Afstudeerrichting Arbeid, Organisatie & Management Auteur: Patricia Berkhof Studentnummer: 298307


Beantwoording van mijn vraagstelllingDovnload 340.12 Kb.
Pagina11/13
Datum20.08.2016
Grootte340.12 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

7.2 Beantwoording van mijn vraagstellling


Mijn vraagstelling:

Sinds wanneer en op welke wijze hebben ‘Chief Financial Officers’ een positie gekregen in de Raden van Bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en hoe is de opkomst van deze financiële specialisten te verklaren?

De CFO heeft duidelijk zijn positie gekregen in de Raden van Bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en is hiermee naar de top geklommen. De financiële functie is gegroeid van scorekeeper naar strategisch business partner.Het Nederlandse bedrijfsleven is vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw enorm veranderd. Het groeien in de ‘core business’ van de onderneming in plaats van het diversifiëren van de portfolio werd dominant en ongerelateerde business units werden verkocht. Een trend die vanuit de Verenigde Staten werd overgenomen Het creëren van aandeelhouderswaarde staat hoog in het vaandel. Grote Nederlandse ondernemingen evalueren net als in de Verenigde Staten de onderneming op basis van de aandelenkoers. De aandeelhouders kregen steeds meer macht en daarnaast komen er steeds meer internationale beleggers. De ondernemingen staan onder druk om aan de verwachtingen van de aandeelhouders te voldoen en de ondernemingen te onderbouwen met financiële strategieën. In de jaarverslagen van de afgelopen twee decennia zie je duidelijk de opkomst van het financieel ondernemerschap naar voren komen. De strategie van een onderneming moet nu eerst met rendementsverwachtingen onderbouwd worden om aandeelhouders te kunnen overtuigen. Net als in de Verenigde Staten werd hiervoor in Nederland een CFO benoemd en hij vormt nu samen met de CEO een boegbeeld van de onderneming. Net als in de Verenigde Staten werd het denken in het creëren van waarde per aandeel gepromoot in Nederland door adviseurs.

Literatuurlijst


Boeken en papers:

 • Bouwens, B. en Dankers, J. (2006, augustus). Sharing success: cartels as an answer to the dynamics of business capitalism, 1900-1940. EHBA, Kopenhagen. Bint Research Programme

 • Bouwens, A.M.C.M. & Dankers, J.J. & (2007, oktober). The invisible handshake: cartelisation in the Netherlands, 1930-1980. Gepresenteerd seminar ESG, Utrecht. Bint Research Programme

 • Conijn, F. (2005). Het speelveld van de CFO: omgaan met dilemma’s. ’s-Hertogenbosch: Tutein Nolthenius
 • van Gerwen, J.L.J.M en de Goey, F.M.M. (2007). Ondernemers in Nederland. De dynamiek in de ondernemerspopulatie in de twintigste eeuw. Twee eeuwen Nederland geteld. Onderzoek met de digitale volks-, beroeps- en woningtellingen, 1795-2001, 223-258. Bint Research Programme

 • van Gerwen, J.L.J.M en de Goey, F.M.M. en van Driel, H. (2005). De Managerial Revolution in de VS en Nederland in de twintigste eeuw, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, nr. 1, 30-59. Bint Research Programme

 • Peet, J. (2006) Toekomst overlegeconomie. Naar een nieuw Angelsaksisch model?. De paper op de BINT site is een enigszins gewijzigde vorm gepubliceerd als 'Zoeken naar nieuw evenwicht. Toekomst overlegeconomie', Zeggenschap. Tijdschrift over arbeidsverhoudingen, nr. 1 (maart 2006) 32-35. Bint Research Programme

 • Peet, J. (2003, november) Economisch succes en overlegcultuur. Bedrijfsleven en overheid in Nederland in de 20ste eeuw. Gepresenteerd op de BINT site

 • van der Rijst, A. (1994, mei) Ander ondernemingsschap. De invloed van de vermogensmarkt op het ondernemingsbeleid. Gepresenteerd op de Rijksuniversiteit: Groningen

 • Fennema, M. en Schijf, H. (2003), Nederlandse Elites in de Twintigste Eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press

 • Fligstein, N. en Merand, F. (2001, april). Globalization or Europeanization? Evidence on the European Economy Since 1980. Gepresenteerd op conferentie Shareholder Value-Capitalism and Globalization, Hamburg

 • Fligstein, N. en Shin, T. (2005, februari). Shareholder Value and Changes in American Industries, 1984-2000. Gepresenteerd aan de afdelingen Sociogie op Cornell University, Columbia University, UCLA, the Harvard Business School en aan de Sloan School of Management-MIT

 • Fligstein, N. en Shin, T. (2004, maart). The Transformation of the American Economy, 1984-2001. Gepresenteerd op eScholarship Repository, University of California, Berkeley

 • Fligstein, N. (2004, augustus). The End of (Shareholder Value) Ideology?. Gepresenteerd op eScholarship Repository, University of California, Berkeley

 • Fligstein, N. (2001). The architecture of markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. New Jersey: Princeton University Press

 • Fligstein, N. (1990). The transformation of corporate control. Harvard University Press: Cambridge

 • Heemskerk, E. (2007). Decline of the Corporate Community. Network dynamics of the Dutch business elite. Amsterdam: Amsterdam University Press

 • Heemskerk, E. (2003). De internationalisering van de Nederlandse financieel economische bestuurselite. Verschenen in Boeknummer Mens en Maatschappij: M. Fennema en H.Schijf, 2003, Nederlandse Elites in de 20ste Eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press

 • Heemskerk, E., Mokken, R.J., en Fennema, M. (2003, augustus). From Stakeholders to Shareholders. Corporate Governance Networks in The Netherlands 1976-1996. SSRN Electronic Paper Collection abstract 411580

 • Icke, B.L., Mokken, R.J. en Schijf, H. (1997). Technologie en management. Bestuursstructuren in industriële ondernemingen. Utrecht/Amsterdam: Technologiestichting STW/Het Spinhuis

 • de Jong, A. en Röell, A. (2004, juni). Financing and control in the Netherlands: an historical perspective. Gepresenteerd op NBER History of Corporate Ownership conference

 • Sluyterman, K.E. (1999). Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, de oogst van vijftien jaar. NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 62, 351-387

 • Sluyterman, K.E. (2004, november). Ambitious strategies: Dutch multinationals between 1950 and 2000. Utrecht, Internationalisation of Dutch business, Bint Research Programme

 • Sluyterman, K.E. (2003). Kerende kansen. het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw. Amsterdam: Boom Uitgevers

 • Sluyterman, K.E en Winkelman, H.J.M. (1993). The Dutch family firm confronted with Chandler’s dynamics of industrial capitalism, 1890-1940. Business History, 35, 152-183

 • Strikwerda, J. (2004). Corporate governance en economische groei. MAB, 78(6): 301-309

 • Zorn, D. en Dobbin, F. (2003, mei). Too many chiefs?: How Financial markets reshaped the American firm. Gepresenteerd op Constance conference on social studies of finance, Duitsland

 • Zorn, D., Dobbin, F., Dierkes, J. en Kwok, M. (2006, juni). Cui Bono: Institutional Investors, Securities Analysts, Agents, and the Shareholder Value Myth. Gepresenteerd op Journeé d’études A Dialogue between Economic Sociology and Political Economy, Paris

Artikelen:

 • Bakker, P., Evers, S., Hovens, N., Snelder, H. en Weggeman, M. (2005), Het Rijnlands model als inspiratiebron. Holland Management Review, 103, 72-81

 • Conijn, F. en Derksen, B. (2000), Van scorekeeper naar business partner. De traditionele controller verdwijnt. Management Control & Accounting, 6, 38-43

 • van Gerwen, J., de Goey, F. en van Driel, H. (2005). De managerial revolution in de VS en Nederland in de twintigste eeuw. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, nr. 1, 30-58.

 • Fligstein, N. (1987), The intraorganizational power struggle: Rise of finance personnel to top leadership in large corporations, 1919-1979. American sociological review, vol. 52, nr. 1, 44-58

 • Fligstein, N. (1996). Markets as Politics. A Political-Cultural Approach to Markets. American sociological review, vol. 61, 656-673

 • Heilbron, J. (2005), Taking stock: Toward a historical sociology of financial regimes. The European electronic newsletter of economic sociology, vol. 7, nr. 1, 3-17

 • Hers, F. (1999), Unilever Bovenaan. FEM De Week , 2 , nr. 31 , 31 juli

 • Schwartz, K. (2004), ‘Toen ik cfo werd, wist ik niet wat ik moest doen’. FEM Business , 7, nr 23 , 5 juni


 • van de Kerkhof, T. (2006), Geen wildgroei aan Chiefs. Management Scope, nr. 11

 • Redactie economie Amsterdam. (1996), Bedrijven voorstander van grotere invloed aandeelhouders. Trouw, krantenarchief 3 december 1996

 • Schoutsen, M. (2006), Kritische aandeelhouders: In het gevlei bij de aandeelhouders, FEM Business, 9, nr. 11

 • Siebelink, J. (2006), CEO-CFO: Verbonden of in de boeien, Management Scope, 11

 • van Tonningen, G.R. (2001), Drie veranderingen en gevolgen voor governance in Nederland, management site, 15 augustus

 • Touwen, J. (2006), Varieties of capitalism and the Dutch economy in the period 1950-2000. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1, 73-104

 • Urff, E. (2001), Value based management: opkomst, relevantie en context. Management control & accounting, 2, 17-22

 • de Waal, A. (2003), Trends en ontwikkelingen in de financiële functie. Tijdschrift Controlling, 2, 24-28

 • Zorn, D.M. (2004), Here a Chief, There a Chief: The Rise of the CFO in the American Firm. American Sociological Review, 69, 345-364

Bedrijfsinformatie:

Jaarverslagen van 1993-2008 en websites van de ondernemingen in bijlage I.Internet sites:

www.managementsite.nl

www.fd.nl (woordenboek)

www.behr.nl

www.euronext.nlwww.12manage.com (woordenboek)

www.fembusiness.nl

www.commissiecorporategovernance.nl

www.controllersmagazine.nl

www.bint.nl

www.pwc.com1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina