De gelezen H. mis Algemene regelsDovnload 18.98 Kb.
Datum13.10.2016
Grootte18.98 Kb.
De gelezen H. mis

Algemene regels


    Telkens de acoliet voorbij het midden gaat maakt hij een kniebuiging.

    Wanneer hij een verplaatsing kan doen zonder eerst voorbij het midden vanhet altaar te gaan dan is het niet nodig eerst in het midden te gaan knielen ,

behalve bij het binnenkomen of het verlaten van het hoogkoor.


Als hij iets moet vasthouden dan doet hij dit met de rechterhand terwijl

hij de linker hand onder de borst houdt.


De acoliet doet dezelfde buigingen als de priester tijdens de gebeden die men samen bidt
De acoliet staat ( knielt ) steeds aan de tegenovergestelde kant van het ( geopende )missaal .
Hij antwoordt steeds luid en duidelijk.
De H. mis
In de sacristie helpt de acoliet de priester bij het aandoen van de albe, koord en kazuifel.

Voor het verlaten van de sacristie zegt de priester ( maar niet altijd ) Adjutorium nostrum in nomine domini.” De acoliet antwoordt “ Qui faecit cellum et terram”.

De acoliet reikt wijwater aan aan de priester met de hand en beiden maken een kruisteken.

Bij het opgaan naar het altaar trekt de acoliet eerst aan de bel.

Aan de altaarvoet gekomen maakt de acoliet een kniebuiging gelijktijdig met de priester.

De acoliet heft de albe een beetje op zodat de priester de trappen kan op gaan om de kelk weg te zetten waarna hij ter plaatste knielt op de grond en dit links van de priester.

Na het confiteor van de priester buigt de acoliet naar priester terwijl hij het misereatur bidt.

Hierna buigt hij diep voor zich uit terwijl hij het confiteor bidt.

Tijdens de woorden ‘et tibi pater’ en ‘et te pater’ draait hij zich naar de priester.

Nadat priester het misereatur gebeden heeft komt de acoliet terug recht geknield zitten en maakt hij samen met priester een kruisteken bij het ‘Indulgentiam’.

Na de gebeden aan de altaarvoet staat hij recht, heft de albe op zodat de priester gemakkelijk de trappen op kan ,en gaat dan knielen op zijn plaats.

Zijn plaats hier is het kussentje dat links op de eerste trede ligt.
Evangelie

Wanneer P het epistel gelezen heeft staat de acoliet recht gaat naar de rechterzijde van het altaar onderaan de trappen staan met het aangezicht naar het tabernakel gericht.

Wanneer P naar het midden van het altaar gaat, gaat de acoliet de trappen op , neemt het missaal met staander op, maakt een kniebuiging in het midden onderaan de trappen en gaat de trappen terug op om het missaal aan de evangeliezijde op het altaar te zetten.

( Het missaal staat aan de evangeliezijde schuin naar het midden gekeerd en aan de epistelzijde recht.)


De acoliet gaat nu aan de linkerzijde onderaan de trappen staan met het aangezicht naar het tabernakel gekeerd. De acoliet maakt samen met de P de drie kruisjes op zijn voorhoofd, mond en borst met zijn rechterduim.

Nadien gaat hij rond de trappen terug naar zijn plaats.Dit is nu aan de rechterzijde van het altaar.Hij staat met zijn gezicht naar het missaal gekeerd tijdens het evangelie.

Wanneer P zou knielen tijdens het evangelie dan doet de acoliet dit ook.

Hij antwoord Laus tibi Christi op het einde van het evangelie en knielt onmiddellijk terug op het kussentje of gaat knielen in het midden samen met P om daarna samen naar de preekstoel te gaan.

Na de preek gaat hij samen met P knielen onderaan de trappen ,heft de albe weer op zodat P de trappen op kan. De acoliet gaat dan onderaan rechts knielen op het kussentje terwijl P het credo bidt.
Offertorium

Na het ‘oremus’ staat de acoliet recht, gaat recht naar boven om het kelkvelum aan te nemen en op te vouwen ( steeds met het kruisje naar boven leggen)dan gaat hij de buretten met wijn en water halen op de credenstafel,gaat aan de epistelzijde onderaan de trappen staan en gaat pas de trappen op wanneer P zich in zijn richting beweegt ( dit is nadat hij de pateen onder de corporale legde.)

Hij blijft staan op de één na hoogste trede hij maakt een hoofdbuiging naar P. De acoliet geeft de buret met wijn aan zodat P gemakkelijk kan gieten. Nadat P het water zegende, geeft hij de buret met water aan P of zal hij dit enkel dichter aanreiken wanneer P een lepeltje gebruikt.

Nadien maakt hij weer een hoofdbuiging en gaat naar de credenstafel.

Hij neemt dan de waterburet en glazen schaaltje voor de handwassing. De acoliet legt het vingerdoekje over zijn linker arm het schaaltje in de linker hand en de buret in de rechter hand.

Hij gaat weer klaar staan onderaan de trappen en gaat de trappen op nadat P naar hem toekomt. Na een hoofdbuiging giet de acoliet water over de vingers van de P en vangt dit op in het schaaltje. Nadat P zijn vingers heeft afgedroogd aan het doekje, gaat hij -na eerst een hoofdbuiging gemaakt te hebben- terug naar de credenstafel zet de buret met water en het schaaltje weg.Hij neemt de bel mee en knielt rechts onderaan op zijn plaats.De acoliet antwoord wanneer P het Suscipiat Dominus aanheft.
Prefatie tot einde van de canon

Bij ‘Sanctus,sanctus,sanctus’ belt de acoliet 3 maal.

Bij ‘Hanc Igitur’ belt de acoliet 1 maal en dit is wanneer P zijn handen uitstrekt over de palla.

Wanneer P zijn handen terugtrekt staat de acoliet recht en knielt achter P op de hoogste trede in het midden. Hij nam de bel mee.

Bij de opheffing van het H. lichaam en het H. bloed belt de acoliet 3 maal en bij de kniebuigingen van P (voor en na deze opheffingen) belt hij telkens 1 maal . Tijdens deze bewegingen heft de acoliet de kazuifel een beetje op.

Na deze handelingen daalt de acoliet de trappen af knielt in het midden en gaat terug rechts op zijn plaats knielen.

Omnis honor et gloria’ : De P heft de kelk en de Hostie samen een weinig op, de acoliet belt 1 maal.


Communie

Wanneer P driemaal ‘Domine non sum dignus’ bidt, belt de acoliet de eerste keer 1 maal

de tweede keer 2 maal en de derde keer 3 maal.

Nadat P de H Hostie genuttigd heeft, de palla van de kelk neemt en knielt, staat de acoliet recht en gaat rechtstreeks naar de credenstafel om de bel weg te zetten en om het communieschaaltje te nemen. Hij keert onmiddellijk naar zijn plaats terug.

Wanneer P het H. Bloed nuttigt, heft de acoliet het ‘Confiteor’ aan.

Hij buigt diep tijdens dit gebed. Na het ‘indulgentiam’ staat de acoliet recht maakt een kniebuiging in het midden en gaat knielen op de bovenste trede in het midden voor het altaar.

De acoliet houdt bij hem zelf het communieschaaltje onder de kin wanneer hij de H. Communie ontvangt.

De acoliet vergezelt de priester naar de communiebank en houd het schaaltje onder de kin van de gelovigen. Wanneer de laatste gelovige de communie ontvangen heeft, geeft hij het schaaltje aan P. Bij het terugkeren naar het altaar gaat de acoliet rechts van priester en heft hij de albe weer wat op bij het opgaan van de trappen en keert hij terug naar zijn plaats rechts geknield onderaan de trappen .

Wanneer het tabernakel gesloten is staat de acoliet recht en gaat onmiddellijk naar de credenstafel en neemt daar de buretten met wijn en water. (als er tussen de eerste en de tweede mis van dezelfde priester geen drie uur tussen zit moet de acoliet enkel de buret met water nemen.) Hij gaat onderaan de trappen aan de epistelzijde staan.

Wanneer P de kelk een weinig schuin houdt, gaat de acoliet de trappen op en giet wijn (of –zeer uitzonderlijk - water zie opmerking hierboven ) in de kelk. Hij keert terug naar de epistelzijde en gaat op de één na hoogste trede staan. P komt naar de epistelzijde.De acoliet maakt een hoofdbuiging naar P en giet wijn en/of water ( zie opmerking hierboven ) over de vingers van P.Dit kan eventueel met kleine cirkelbewegingen. Daarna gaat hij rechtstreeks naar de credenstafel om de ampul(len) weg te zetten.

Nadien maakt de acoliet een kniebuiging in het midden onderaan de trappen voor het altaar, gaat de trappen op om het missaal te nemenHij keert terug naar het midden onderaan de trappen om een kniebuiging te maken, keert terug naar boven naar de epistelzijde om het missaal weg te zetten. Daar neemt hij het kelkvelum, doet dezelfde bewegingen zoals met het missaal en gaat naar de evangeliezijde.

Wanneer P het corporale vouwt, reikt hij hem de geopende beurs aan zodat P het corporale kan opbergen. De acoliet legt de beurs op het altaar en reikt hem het kelkvelum aan en nadien de beurs. Hij keert langs de evangeliezijde de trappen af en gaat terug naar zijn plaats dit is onderaan de trappen aan de evangeliezijde.Daar knielt hij op het kussentje.
Einde van de H. mis

Na de zegen staat de acoliet recht knielt in het midden en gaat rechts staan naar de P gericht.

Na de kniebuiging tijdens het laatste evangelie gaat de acoliet naar de credenstafel en neemt het kartonnetje met de gebeden na de H.mis.

P komt door het midden de trappen af. De acoliet komt naast hem staan. Hij knielt met P neer tijdens de gebeden na de H. mis. De acoliet krijgt het kartonnetje terug en legt dit voor hem op de grond.

Allen staan recht maken een kniebuiging en gaan naar de sacristie.

In de sacristie buigen P en acoliet naar het kruis en naar elkaar de acoliet knielt terwijl P de zegen geeft.

De acoliet kan nadien de priester helpen bij het uitdoen van de kazuifel of de kaarsen en lichten doven, het altaar toedekken en de ampullen / buretten wassen en uitdrogen.

Het gezegende water wordt niet weggegoten door de lavabo !!!
*****************************************
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina