De groene riddersDovnload 19.79 Kb.
Datum17.10.2016
Grootte19.79 Kb.
Reglement

24E DRIEBANDENTOERNOOI "DE GROENE RIDDERS" REUSEL 2011.

Speelgerechtigd zijn: Alleen diegene die inwoner zijn van Reusel en de Mierden of lid zijn van een biljartvereniging in Reusel en de Mierden en/of tenminste de laatste 3 maal deelgenomen hebben aan ons toernooi met uitzondering van leden van De Groene Ridders.Belangrijkste spelregels:
- In de voorronden worden alle wedstrijden door loting bepaald.

Tossen om de opstoot. De speler die de toss wint, bepaald wie er begint.

Zijn tegenstander stoot op in zogenaamde nabeurt.
- Het aantal te spelen wedstrijden in de voorronden is bepaald op 3.

- Er wordt gespeeld op 2 biljarts.


- Het aantal te maken caramboles is gesteld op 15, te maken in maximaal

30 beurten.
- Er wordt gespeeld op basis van punten: overwinning is 2 punten,

Gelijkspel is 1 punt en verlies is 0 punten.


- Overgang naar de 2e ronde : De eerste 16 spelers op basis van punten en 8 spelers op basis van

het hoogste gemiddelde van de rest kwalificeren zich voor de 2e speelronde.

Als reservespelers worden dan de deelnemers met het hoogste moyenne van de niet gekwalificeerde spelers

aangewezen.

- In de 2e ronde

Worden 6 poules geformeerd van 4 spelers.

De 6 beste (bovenste) gemiddelden worden beschermd en verdeeld in die 6 poules,

Waarna de rest naar gemiddelden wordt ingedeeld.

Er wordt gespeeld op 2 biljarts.En het te maken caramboles is 15 met een maxima van 30 beurten.

- Tossen om de opstoot.

De speler die de toss wint, bepaald wederom wie begint.

Zijn tegenstander stoot op in de zogenaamde nabeurt. Elke speler speelt wederom 3 wedstrijden.


Finale:

- De winnaars van elke poule (6 spelers) gaan over naar de finaleronde, aangevuld met 2 spelers op

basis van het hoogste gemiddelde van de rest. In de finale speelt iedereen tegen elkaar.

- Finale: alle wedstrijden worden op 2 biljarts gespeeld, en het te maken caramboles is 15 met een

maxima van 30 beurten.

Finale: in de 7e ronde (laatste finaleronde) wordt op 2 biljarts tegelijk

Gespeeld om de 5e en 6e en de 7e en 8e plaats. Het aantal caramboles is 15 met een maxima van 30 beurten.

- Daarna wordt er apart gespeeld om de 3e en 4e plaats. Het aantal caramboles is ook 15,

met een maxima van 30 beurten.

- Dan komt de uiteindelijke finale (1e en 2e plaats). Hier is het aantal gesteld op 25 caramboles, ongeacht het aantal beurten.


- Als een speler niet mee kan doen in de 2e ronde of finaleronde, dan wordt

de 1e reserve-speler ingeschakeld. Indien nodig wordt er een 2e reserve-speler ingezet, en eventueel nog meer reserves.


- De partijen worden in eerste instantie gearbitreerd en geschreven door

leden van de organiserende biljartvereniging "De Groene Ridders".


Wij verwachten ook dat indien nodig u bereidt bent enkele partijen te arbitreren of schrijven.
- Om geklasseerd te worden voor een volgende ronde of finale, dient men alle

voorgeschreven wedstrijden op gepland data of tijdstip gespeeld te hebben.

- Als een speler door omstandigheden de wedstrijden niet op geplande data door bv ziekte of dergelijke

kan spelen zullen wij als organisatie proberen het schema aan te passen, lukt dit niet,

dan wordt deze speler voor verdere deelname uitgesloten. Wij zullen dan in eerste instantie een reserve speler

inzetten. Zijn tegenspelers krijgen dan de kans om zich tegen de reservespeler te kwalificeren.

De reservespeler is sinds dat moment deelnemer van het toernooi.
Kan men door bv tijdgebrek of andere redenen de reservespeler niet inzetten zal de organisatie een gemiddelde

speler vragen die op dat moment aanwezig is, ( in eerste instantie een lid van de organiserende vereniging )om als

tegenstander te fungeren. In dat geval moet men ook om de punten spelen die echter alleen bij winst of gelijkspel

toegekend worden aan de tegenspelers van de niet opgekomen speler.­

- Indien een speler zonder bericht aan zijn tegenstanders en wedstrijdleiding of overleg niet tijdig verschijnt, kan hij voor verdere deelneming uitgesloten worden en zal zijn tegenstander tegen de reservespeler spelen voor de punten en het moyenne..

- Indien een speler niet aan de beurt is, dient deze te gaan zitten, om zijn tegenstander niet te hinderen.
- Als een speler in een partij, die hij zelf aan het spelen is, een bal

bewust aflegt zonder dat hij een poging doet de bal te maken, dan kan deze

speler door het bestuur geschorst worden en met directe ingang voor het huidige

en het eerstvolgende toernooi uitgesloten worden.


- Als een speler in een partij, die hij zelf aan het spelen is, zich niet kan gedragen en dit uit: D.M.V. vloeken, schelden of andere dingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de tegenspeler,en/of andere deelnemers dan zal de leiding hier aanmerkingen op maken tegen desbetreffende speler. Bij herhaling kan men als verliezer beschouwd worden.

Bij onsportief gedrag, b.v. door opgave van de partij zonder geldige reden zal de leiding deze speler met directe ingang schorsen en voor het eerstvolgende toernooi uitsluiten. Ook wordt van de spelers verwacht dat zij tijdens hun partij hun

Gsm uitzetten en niet gebruiken, om de partij en de tegenstander zo min mogelijk te storen.
Van de deelnemers van het toernooi wordt verwacht dat zij zich ook sportief gedragen op momenten dat zij zelf niet hoeven te spelen tijdens de wedstrijden van de andere deelnemers, t.o.v. de spelers en de leiding zodat zij op geen enkele wijze gehinderd worden tijdens hun spel.

-----------------------------------------------------------------------------

- Bij het uitspringen van de bal(len) wordt als volgt gehandeld:


Rode bal: op het boven-acquit.
De speelbal van de speler die aan de beurt komt: op het beneden-acquit.
De speelbal van de tegenstander: op het midden-acquit.

-----------------------------------------------------------------------------
- Bij vastliggen van speelballen wordt als volgt gehandeld:
De normaal geldende regels bij vastliggen, dus via de andere speelbal

of losse band.

Voor het opzetten van speelballen (zie het uitspringen van ballen).
- Gelieve 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn.

Let vooral op: data, het tijdstip en het biljart, waarop men moet spelen.


- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van

biljartvereniging "DE GROENE RIDDERS".


HET BESTUUR VAN BILJARTVERENIGING "DE GROENE RIDDERS"

WENST U VEEL BILJARTPLEZIER, SUCCES

MAAR VOORAL EEN SPORTIEF TOERNOOI TOE.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina