De Heerlijkheid HerlaarDovnload 34.41 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte34.41 Kb.
Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”.
INGEKOMEN 2008: alles via Bert, tenzij anders aangegeven.
Bestuursvergadering 13-12-2007 bij Betsie.
13-12-07 Prov. Brabant Magazine Jr.10, 2007. (H)

13-12-07 Waterschap AA en Maas, Dynamisch Beekdal, Nieuwsbr. Nr. 10, dec.2007 (H)

13-12-07 Prov. Stroomgebied Maas, Nr.2, dec.2007 (H)

13-12-07 Meierijs Kamerkoor, zondag 16 december ®

13-12-07 Sint-Oedenrode, mededelingen “De Oude Vrijheid” Jr.34, Nr.11, 11dec.2007.

13-12-07 Miranda Baas, vraaagt hulp bij maken boek over plaatselijke specialiteiten.®

02-01-08 Kertskaart, Martien (van Griensven)

02-01-08 Kerstkaart, Brabants Heem.

02-01-08 Opzegging lidmaatschap Hr. Mark Kapteijns.

02-01-08 Brab.Heem, contactpersonen “Archeologie”.

02-01-08 Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg, nieuwsbrJr.1,Nr.2,najaar2007(H)

02-01-08 2x Historisch Nieuwsblad, Jr.21, Nr.4, December 2007. (H)

02-01-08 Berlicum adres secretaris is De Wever 24, i.p.v. 32.

02-01-08 Sint-Oedenrode, Heemschild, Jr.41, Nr.4, winter 2007. (H)

02-01-08 Brab.Heem, Koeriertje Nr.28, december 2007. (H)

02-01-08 Bosche Bladen, Jr.9,2007,4. (H)

02-01-08 Anno, promotiebureau Geschiedenis, 19 december 2007. ®

02-01-08 Voorbeeld intentieverklaring Sosiaal Cultureel Centrum De Huif St.M.G.

19-01-08 Brab. Heem, Jr.59, 4, 2007. (H)

19-01-08 Monografie, levensjaren Martien Coppens. ®

19-01-08 Adr. Heinen, Ramsj krant. ®

19-01-08 Drie generaties Adan, West-brabantse landmeters in de 18e-19e eeuw. ®

19-01-08 Gem. Jaarstukken, indienen voor 1 april 2008.

19-01-08 Historische ver. Brabant, herinnering, rekening. (martien, rabo)

28-01-08 Sint-Oedenrode, De oudeVrijheid, mededelingenblad Jr.35, Nr.1, Jan.2008. (H)

28-01-08 Boekpresentatie, “Wegens bijzondere omstandigheden 1940-44. ®

28-01-08 Kringnieuws, vrienden van “s-Hertogenbosch, Jr.34, Nr.1, Jan. 2008. (H)

11-02-08 Nieuwsbrief en “Rondom de Plaets” Jr.19, Nr.1, 2008. (H)

11-02-08 Brab.Heem, ’t Koeriertje, Nr.29, februari 2008. (H)

11-02-08 Brab.Heem-dagen 7 en 8 augustus 2008. (scan leden)

11-02-08 KvK, rekening bijdrage 2008.

11-02-08 HvB, ledenvergadering/ contactdag zaterdag 23 februari 2008. (scan leden)

11-02-08 HvB, 2e herinnering contributie, betaald Rabo 24-01-08.

11-02-08 Nieuwsbrief Marktplaats cultuureducatie, Jr.1, Nr.1, januari 2008. (scan leden)

18-02-08 Jan Spit, boekje 35 jaar Mini Gestel 1973-2007. (H)

27-02-08 Reconstructiecommissie Maas en Meierij, Nr. 21, februari 2008. (H)

27-02-08 HvB verzoek automatische betaling. (penningmeester)

27-02-08 Mededelingenblad ‘De Oude Vrijheid” Sint-Oedenrode. Jr.35, Nr. 2, 17-2-08 (H)

27-02-08 Brab.Heem, Regiobijeenkomst dins 18-3-08, verslag 23-10-07. (Scan best, FvD)

27-02-08 Uitnodiging Prov.Openingsmanifestatie “Geloven in Brabant”. (Scan leden)

27-02-08 Gem. beroep op Heemkundeverenigingen, “Open Monumentendag” 13/14-9-08. ( Bert neemt contact op)

maart–08 Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel, Meierij, Boek Hendrik Verhees. (H)

27-03-08 Waterschap Aa en Maas, Nieuwsbr. Dynamisch Beekdal, Nr.11, Febr.2008. (H)

27-03-08 Partij van de Arbeid, thema-avond, Toegankelijke groene gemeente. (scan leden)

27-03-08 Partij van de Arbeid, correctie onjuistheid.

27-03-08 Vrienden ’s-Hertogenbosch, Kringnieuws Jr.34, Nr.2, Maart 2008. (H)

27-03-08 Berlandus, Boekpresentatie. ®

27-03-08 K.v.K. Uittreksel 14-03-2008. 11 euro. (oude vervallen 14-10-2004)(Fakt.pen.)

27-03-08 Brab.Heem. Ned.Gen. uitnodiging Archeologische Studiedag 30 maart.

27-03-08 De Huif, Faktuur Lezing 10-03-2008. (pen.)

27-03-08 Erfgoed Brabant, cursus “Dialect in het basisonderwijs” Riethoven.

27-03-08 Prov.NB Aftrap “Schatten van Brabant”,

27-03-08 De Oude Vrijheid, mededelingenblad Sint-Oedenrode, Jr.35, Nr.3, 18-3-08. (H)

27-03-08 Waterschap, Aa en Maas, Uitnodiging Meedenkgroep 7 april 2008, Heesch.

27-03-08 Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant, 2008, uitnodiging tot voordracht.

27-03-08 Frans, K.v.K. Uittreksel 26-03-2008. 11 euro. (Fakt. Pen)

07-04-08 Adr. Heinen, Ramsj krant, Nr.60, jr. 11, april 2008. ®

07-04-08 Nieuwsbrief Marktplaats, Jr.1, nummer 2, Maart 2008. (H)

07-04-08 “Zilveren Kracht” uitnodiging 16 april 2008.

07-04-08 Gem. Culturele manifestatie, najaar 2008, voorjaar 2009.

07-04-08 Brab.Heem en Noordbrab.Genootschap, contactdag archeologen, 20 april 2008.

07-04-08 Factuur, Blad Brabants Heem. 0,00 euro.

07-04-08 Gemonde “Jaarboek 2007”. (H)
Bestuursvergadering 10-04-2008, bij Betsie.
10-04-08 Nieuwe leden: Golfclub De Dommel en O.M.Verhorst.

18-04-08 Betsie, Federatie nieuwsbrief, jaar2, Nr.1, voorjaar 2008. (H)

18-04-08 Betsie, Voorleesboek, J.F.Jansen, Bladel. ®

18-04-08 Betsie, HvB, Excursie Luik 31 mei 2008. (scan leden)

18-04-08 Betsie, Verslag regiobijeenkomst “Rondom Elde” van Brab.Heem 18 maart 2008. (scan best en F.v.D.)

18-04-08 Betsie, BHIC, Uitn. 8 mei 2008, “Het geheugen van Sint-Michielsgetsel”. (scan leden)

18-04-08 Betsie, Brab.Heem, Uitn. Raad van Aangeslotenen I, 24 april 2008. (copie F.v.D.)

18-04-08 Betsie, VVV Geertruidenberg, dagje uit in Geertruidenberg. ®

18-04-08 Betsie, Universiteit Tilburg, aankondiging onderzoek bekendheid “Brabant Collectie”.

18-04-08 Betsie, Boekje Nederlands Bouwkundig Erfgoed. Uitgave Ijssel Mediagroep. (H)

22-04-08 Betsie, De Oude Vrijheid Jr.25, Nr.4, 14-04-08. (H)

25-04-08 Martien, Uitnodiging Lunchgalerie “De Rijker” Zondag 18 mei 2008.

25-04-08 Martien, Anno, week van de geschiedenis 11-19 oktober.

26-04-08 Betsie, Heemschild Jr.42, Nr.1, Lente 2008. (H)

26-04-08 Betsie, ’t Koeriertje, Nr.30, april 2008. (H)

26-04-08 Betsie, Cultuur in uitvoereing, 10, april 2008. (H)

26-04-08 Betsie, Brabant magazine, Jr.11, Nr.2, 2008. (H)

26-04-08 Hein, Boerderijenstichting Noord-Brabant, inventarisatie 8250 boerderijen. (H)

30-04-08 Martie, Onderzoek samengaan, Elde College en Compas. (scan best.)

03-05-08 Betsie, Gem. Wet op Archeologie, Monumentenzorg. Don. 5 juni 2008, te ’s-Hert.(scan best en Theo Schure)

03-05-08 De Plaets, Nieuwsbrief april/mei 2008 enRondom de Plaets Jr.19, nr.2, 2008.(H)

03-05-08 Provincie NB, Beleid, Subsidie, Cultureel Erfgoeg en Musea. (H)

03-05-08 Traditie, Jr.14, Nr.1, Voorjaar 2008. (H)

03-05-08 De Huif, Rekening Lezing Bart van den Hurk 17-4-2008. 132,50 euro. (penning)

09-05-08 Betsie, Erfgoed Nederland, enquete. (scan met E-mail gestuurd)

09-05-08 Betsie, Gem, vaststelling Subsidie 2007.

31-05-08 Kringnieuws, Jr.34, Nr.3, Mei 2008. (H)

31-05-08 Historisch Nieuwsblad, Jr.22, Nr.1, mei 2008. (H)

31-05-08 De Oude Vrijheid, Sint-Oedenrode, Jr.35, Nr.5, 18 mei 2008. (H)

31-05-08 Gem, Nieuwsbrief Marktplaats, Jr.1, Nr.3, mei 2008. (H)

31-05-08 Ministerie van Volksgezondheid, W en S, uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst, VWS-programma Erfgoed van de Oorlog WOII. (Martien copie)
Bestuursvergadering 9-06-2008, bij Betsie,
07-06-08 Den Dungen, Griensvenneke Jr.33, Nr.2, mei 2008. (H)

07-06-08 Den Dungen, Verslag algemene leden vergadering “Op die Dungen”.

07-06-08 Den Dungen, mededelingenblad “Op die Dungen”.

08-06-08 via F.van Dommelen, Dienst landelijk gebied,uitnodoging ommetjes 20 juni. (Bert)

12-06-08 Brab.Heem, aanvragen Knippenbergprijs, voor 1 september 2008.

12-06-08 Uitgeverij 12 Provincien, atlas cartografiesche kaarten. ®

12-06-08 Zoo Parc Overloon. ®

12-06-08 dWise, rekening Hostingpakket. (de penning)

12-06-08 Provincie, Brabant investeerd in talent. Cultuurprijs 2008.

12-06-08 Ramsj Krant, Adr. Heinen, boeken. ®

25-06-08 Den Dungen, grote stukken die van de gemeente naar “Op die Dungen”gaan.(giften)

05-07-08 Kantoorartiekelen, Viking Direct. ®

05-07-08 Brab.Heem, ’t Koeriertje. (H)

05-07-08 Verenigingen en evenementengids, van Helvoort, De Brug. (uitgaand acoord per mail)

05-07-08 Uitgave “De dynamische regio”, Rabobank Bergen op Zoom, Roosendaal-Woensdrecht. ®

05-07-08 Onderwijsproject “Jet en Jan”. (Frans overlegt met museum)

05-07-08 B.M.F. bekent maken “Bestuursverkiezing waterschappen”.

05-07-08 Brabant magazine, Jr.11, Nr.3, 2008. (H)

05-07-08 Babants Heem, Jr.60, Nr.1. (H)

05-07-08 Bosche bladen, Jr.10, Nr.2, 2008. (H)

10-07-08 HOVO Seniorenacademie, Cursus geschiedenis rechtspraak Brabant. ®(scan leden)

10-07-08 Hist.Ver.Brab. Noordbrabants Historisch Jaarboek. (H)

09-08-08 Kringnieuws, vrienden van “s-Hertogenbosch, Jr.34, Nr.4, Juli 2008. (H)

09-08-08 Historisch Nieuwsblad, Jr. 22, Nr.2, Juli 2008. (H)

09-08-08 Federatie nieuwsbrief, Jr.2, Nr.2 zomer 2008. (H)

09-08-08 Heemschild, Kring De oude Vrijheid Sint Oedenrode , Jr.42, Nr.2, zomer 2008. (H)

09-08-08 Waterschap Aa en Maas, “Water en Cultuurhistorie”, voorlopige inventarisatie en mogelijkheid aan te vullen.

09-08-08 Zomereditie, Schatten van Brabant. ®

09-08-08 Bij de zusters en Fraters op School. Dag Brab. Volkscultuur zat. 4 oktober 2008. ®

09-08-08 Week van de Geschiedenis. ®

09-08-08 Waterschap De Dommel, Nieuwe spelling waternamen, mening aanpassen namen.

09-08-08 Brab.Heem en Brab. Milieufederatie, Kansen benutten! Vertegebwoordiging van het Thema cultuurhistorie binnen reconstructie. Maandag 8 september om 19.15 in Tilburg.

09-08-08 Rekening dWise, Beamer, 653,16. (penning)

12-08-08 Gem. Opgave gemeentegids. (zie uit)

14-08-08 Heem. kr. Schijndel, uitnodiging jub. 25 jr. manifestatie 4-5 okt. Spectrum. (scan best)

14-08-08 Lokaal 7, vraag medewerking nieuw programma. (scan leden)

14-08-08 Heem.kr. Schijndel, Rond die Cluse, Jr.15, Nr.1, 2008. (H)

26-08-08 Gem. ontvangstbewijs 74x Sporen

26-08-08 Uitn. “Groen vesting en levende linie”, vrijdag 12 september 2008. (mogelijk Hein)

10-09-08 Dag Brab.Volkscultuur. Bij de zusters en broeders thuis. ®

10-09-08 Heem.”Op die Dunghen”, mededelingenblad Jr.21, Nr.3. augustus 2008.

10-09-08 Heem.”Op die Dunghen”, onderwerp: religieus erfgoed, 22 aug.2008.

10-09-08 Den Dungen, Griensvenneke Jr.33, Nr.3, augustus 2008.

10-09-08 Den Dungen, Toekomst religieus erfgoed in noord brabant, 2005. (H)

10-09-08 Den Dungen, Sporen

10-09-08 Den Dungen, Programma schatten van Brabant.

12-09-08 Gem. ophalen Sporen 54 van de 74 en afrekenen 40 euro.

13-09-08 Infobulletin Oudheidkundig Museum, September 2008. (H)

16-09-08 Nieuwsbrief Marktplaats, Jr. 2, Nr. 1, sept. 2008

16-09-08 Sichting Damianen, Olland. ®

22-09-08 Monumentenprijs 2008, Raamsdonk. ®

22-09-08 Berlicum, “De Plaets”. (H)

22-09-08 Berlicum, De Plaets, Nieuwsbrief, September 2008-11-03

22-09-08 Monumentenhuis, database, contactpersoon Bert.

22-09-08 Herdenking Antonius van Gis. ®
Bestuursvergadering 02-10-2008, bij Betsie,
11-10-08 Schoon, Schamel, Schilderachtig. ®

11-10-08 Prov.Brab. Schatten van Brabant “Grand Finale”. ®

11-10-08 Groeten uit Rotterdam. (R)

11-10-08 Dynamisch Beekdal, Nieuwsbrief Nr.13, september 2008. (H)

11-10-08 Historisch Nieuwsblad, Jr. 22, Nr.3, september 2008. (H)

11-10-08 Bosche bladen, Jr.10, Nr.3, 2008. (H)

11-10-08 Prov.Brab. Schatten van Brabant, programmaboekje. ®

11-10-08 Brab.Heem Cursus Monumenten in hun bestaan bedreigd. (scan leden)

11-10-08 Boerderijen platvorm, Cursus

15-10-08 Verslag Regio 7, Brab.Heem, 18 maart.

15-10-08 Agenda Regio 7, Brab. Heem, 21-10-08.

21-10-08 Bedrijvig Brabant. ®

21-10-08 Kringnieuws, vrienden van “s-Hertogenbosch, Jr.34, Nr.5, September 2008. (H)

21-10-08 Babants Heem, Jr.60, Nr.2. (H)

03-11-08 Brab.Heem rek. 76 leden 45,50 euro. (P)

03-11-08 Meddelingenblad “De oude Vrijheid Jr.35, Nr.7, 22 september. (H)

03-11-08 Colloquium Brabantse Stad. ®

03-11-08 Viking ®

03-11-08 Koeriertje Nr.32 sept 2008. (H)

03-11-08 Historisch Nieuwsblad, Jr. 22, Nr.3, september 2008. (H)

03-11-08 K.v.K. wetten en regels. ®

03-11-08 Florarium Temporum ®

03-11-08 Erfgoedarena, Tilburg. Thema bedreigd erfgoed ®

03-11-08 Waterschapsverkiezingen. ®

03-11-08 Prov.Brab. Cultuur in uitvoering. Oktober 2008. (H)

03-11-08 Monumentenprijs Jurierapport. (H)

03-11-08 HVBM, Achterum Jr.12, Nr.3, oktober 2008. (H)

03-11-08 Federatienieuws Jaar 2, Nr.3, najaar 2008. (H)

03-11-08 Knippenbergprijs, uitreiking 15 november.

03-11-08 Innovatieplatform Duurzame Meierij. Uitnod. Versterking Cultuurhistorie. 18 nov.

03-11-08 De Huif, rek. 21-10-08 Regio 7 vergadering.

03-11-08 Mededelingenblad De Oude Vrijheid Jr.35, Nr.8, 22 oktober. (H)

03-11-08 Brab.Heem en Noordbra. Genootschap. Studiedag 23 november.

03-11-08 Gem. uitnodiging Inloopbijeenkomst Dommel bij Park Ruwenberg.

15-11-08 Rabo, Dichterbij, Jan Donders op het kerkkoor.

25-11-08 De Huif, rekening.(penning)

25-11-08 Den Dungen, Griensvenneke Jr.33, Nr. 4, november 2008.

25-11-08 Den Dungen, Mededelingenblad Jr. 21, Nr. 4, november 2008.

25-11-08 Viking. ®

25-11-08 Vrienden van ’s-Hertogenbosch, Kringnieuws Jr. 34, Nr. 6, november 2008. (H)

25-11-08 Kring vrienden van ’s-Hertogenbosch. Winter 2008-2009

25-11-08 Brab.Heem, Verslag regio 7 “Rondom Elde”.

25-11-08 De Boschboom, adreswijziging. (verwerkt)

25-11-08 De oude Vrijheid, Heemschild Jr. 42, Nr. 3 Herfst 2008. (H)

25-11-08 Erfgoed Brabant, aankondiging cursus Kiezen voor klasse(n) melden voor 8 jan.

25-11-08 Adr. Heinen, 26 december vasteklantenavond. ®

25-11-08 Slotmanifestatie, Geloven in Brabant, zaterdag 20 december.

25-11-08 Prov.Brab. Cultuur in Uitvoering. (H)

25-11-08 Brab.Milieufedweratie, Uitnodiging Studiedag, 26 november 2008.

01-12-08 Plaza Cultura, uitnodiging 2 december. Een voor Bert en een voor Frans.

01-12-08 Berlicum, Rondom de Plaets, Jr. 19, Nr. 4, 2008.

01-12-08 Berlicum, Nieuwsbrief november.

01-12-08 Reconstructie Maas en Meierij, november 2008 Nr. 22. (H)

01-12-08 Regionaal bestuurlijk overleg Maas, Nr. 3, oktober 2008. (H)

05-12-08 Martien, Dynamisch Beekdal, Nieuwsbrief nr. 14, november 2008.

05-12-08 Martien, Volkscultuur Magazine, Extra uitgave 1 november 2008. ®

Het Alledaagse leven, overzichtswerk in 35 delen.

17-12-08 Gem. Subsidie 2009, 680,- euro. (buelhouwer) 17-17-12-08 De oude vrijheid, mededelingenblad, Sint-Oedenrode. Jr.35, Nr.10, 8-12-08. (H)

17-12-08 ’t Koeriertje, BrabHeem Nieuwsbulletin, Nr. 32 dec.2008. (H)

Bestuursvergadering 11-12-2008, bij Betsie.
08-01-09 Federatie NB Monumentenoverleg, nieuwsbrief Jr.2, Nr. 4, winter 2008. (H)

08-01-09 Historisch Nieuwsblad, Jr.22, Nr.4, december 2008. (H)

08-01-09Brab.Heem, jr. 60, Nr.3 en 4, 2008. (H)

08-01-09 Erfgoed Brabant. 3x verschillende adressen. Inkl. Brab.Heem en Hist.Nieuwsblad.

08-01-09 Brab.Heem, Kerstkaart.

08-01-09 Prov.N.B. Stroomgebied Maas. Nummer 4, december 2008. (H)

08-01-09 Prov. Brabant Magazine, Jr. 11, Nr. 6, 2008. (H)

08-01-09 Prov. Uitvoering Programma Landelijk Gebied. (H)

08-01-09 Prov. Inkomsten en Uitgaven 2009. (H)

08-01-09 Erfgoed Brabant, samengaan van BRG, Brab.Museumstich. en Stichting het Brabants.

08-01-09 Bosche Bladen, Jr. 10, Nr. 4, 2008. (H)

08-01-09 Ramsjkrant, Nr. 64, Jr. 12, januari 2009. ®

08-01-09 Damiaancentrum, Olland/Nijmegen, schooibrief. ®

08-01-09 Waterschap AA en Maas, Uitnodiging meedenkgroep. Procesgebied AA.

08-01-09 Bijeenkomst Kulturhus, maandag 19 januari 2009. (Bert)

08-01-09 Histirische Ver. Brabant, Uitnodiging jaarlijkse leden vergadering, 7 febr. 2009.UITGAAN 2008:
Bestuursvergadering 13-12-2007, bij Betsie.
07-01-08 Bevestiging opzegging Hr. Kapteijns.

27-03-08 Adreswijziging Waterschap Aa en Maas.

07-04-08 Adreswijziging Marktplaatscoördinator.

07-04-08 Adreswijziging Adr. Heinen.


Bestuursvergadering 10-04-2008, bij Betsie.
18-04-08 Adreswijziging, voorleesboek Bladel, Jansen.

28-04-08 Adreswijziging, Henk en Maijke Rijkers.

30-04-08 Onderzoek samengaan Elde College en Compas. (Scan opgestuurd)
Bestuursvergadering 29-05-2008, bij Betsie.
05-07-08 Adreswijziging, Dienst Landelijk Gebied, Tilburg.

12-08-08 Gem. Opgave gemeentegids. (zie in)


Bestuursvergadering 02-10-2008, bij Betsie,
22-09-08 Monumentenhuis, database, contactpersoon Bert.
Bestuursvergadering 11-12-2008, bij Betsie.
00-12-08 Dankbrief, gift, Mw. van Dijk-v.d.Tillaard, Nuland.

17-12-08 Dankbrief, gift, Hr. J.van Griethuysen, Den Haag.08-01-08 Adreswijziging, Povincie 5200 MC

08-01-09 Adreswijziging, Waterschap AA en Maas.
: images -> uploads -> documenten
documenten -> Ruimel (F235 – F248) Veldnaam
documenten -> Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar”. Ingekomen 2007
documenten -> Nieuwsbrief april 2008
documenten -> Daniël van Orthen (1154) Daniël te Empel (1169)
documenten -> Stephan de Jong Toernooi Voor e- en f-pupillen Op zaterdag 25 mei 2013 Sportpark Schildman Hendrik-Ido-Ambacht Wat is Villa Joep?
documenten -> Heemkundevereniging “de heerlijkheid herlaar”
documenten -> Transscriptie door W. Knippenberg van de oorspronkelijk Caert uit 1614
documenten -> Een analyse van het 13e eeuwse cijnsboek van de abdij van Echternach
documenten -> Corneille Hipolithe Berail (1795-1891). Boomkweker en zijdeteler
documenten -> De jeugdjaren van pater Jan ( Johannes Henricus, geb datum 28 dec. 1860) van de Westelaken in Sint-Michielsgestel
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina