De herdertjes lagen bij nachteDovnload 69.25 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte69.25 Kb.

Kerstmis

De Hoef 2009.Want een kind is ons geboren: Jesaja 9,1

Samenzang voor aanvang van de Nachtmis.

DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE”

De herdertjes lagen bij nachte


zij lagen bij nacht in het veld .
Zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen
’t liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen


daar schoten drie stralen dooreen
een straal van omhoog zij vernamen
een straal uit het kribje beneên.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer.

Maria die bloosde van weelde


van ootmoed en lieflijke vreugd.
De goede Sint Jozef, hij streelde, het Kindje der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden
hun schaapjes aan d'engelenschaar.
"Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
wij wachten het nieuwe jaar"

Och Kindje, och Kindje dat heden


in 't need'rige stalletje kwaamt.
Ach, laat ons Uw paden betreden
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen
de machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.

ICH STEH AN DEINER KRIPPE HIER”

Ich steh an deiner Krippe hier,

o Jesulein, mein leben.

Ich komme, bring und schenke dir,

was du mir hast gegeben.

Nimm hin, es ist mein Geist und Sin,

Hertz, Seel und Mut, nimm alles hin,

und lass dir’s wohl gefallen!
Ik sta hier aan uw kribbe”

Ik sta hier aan uw kribbe,

o Jezus, mijn leven.

Ik kom, breng en geef u,

Mijzelf, zo u mij maakte.

Neem mijn geest en zonde,

hart, ziel en moed,

keuren alles goed,

en laat dat U welgevallen !
EEUWEN GELEDEN”

Eeuwen geleden, kwamen getreden,

Herders in Bethlehems arme stal.

’t Zou zelf een herder zijn die hulpeloos en klein

Aanbeden wordt van overal.

Licht in de duisternis, ster die onze baken is;

Lied over velden van stilt’en nacht.

Vrede in kinderhand, ’t hemelse onderpand

God, die ons mensen heeft bedacht.

Eeuwen geleden, kwamen getreden,

Koningen in Beth-l’hems arme stal.

’t Zou zelf een koning zijn die hulpeloos en klein

Aanbeden wordt van overal.

Weg, in een stal verdwaald, wijsheid die ’t al bepaald,

Koning van vrede en zacht moedigheid.

Woord nu zo sprakeloos, kracht Gods zo machteloos

Maak ons hart kinderlijk en wijd.
SON OF MARY”
Son of Mary, Son of Man, Born of a Virgin O glorious plan;

God of very God is He, In flesh revealed for the world to see.

Christ Incarnate truth sublime, Willingly bound now by space and time;

Laying by His glory above, Born among man O what wondrous love.


Never we’ll know the fullness of grace,

Bringing Him down to Bethlehem’s place;

But we can gratefully bow at His feet,

Worship, adore Him, his praises repeat.


Son of Mary, Son of Man, Born of a Virgin O glorious plan;

God of very God is He, In flesh revealed for the world to see.


Never we’ll know the fullness of grace,

Bringing Him down to Bethlehem’s place;

But we can gratefully bow at His feet,

Worship, adore Him, his praises repeat.


Son of Mary, Son of Man, Born of a Virgin O glorious plan;

God of very God is He,

sound forth His praise!

Glad anthems raise!

Thru all our days and eternity!

Zoon van Maria”

Zoon van Maria , Zoon van God, geboren uit een maagd

O Majestueus plan;

God juist, God is Hij, als mens geworden voor de wereld om te zien.

Christus incarnatie, sublieme waarheid, nu graag gebonden worden aan de ruimte en tijd;

Tot vaststelling van zijn glorie bovenstaande, geboren als man, O welke wonderlijke liefde.

 

Wij zullen nooit de volheid van evaluatie weten,Om hem te brengen naar de plaats van Bethlehem;

Maar wij kunnen dankbaar aan zijn voeten buigen,

Aanbidden hem, verheerlijkt zijn lof herhalen.

 

God juist God is Hij,geluid vermeld zijn lof!

Blij lied aan de orde stellen!

Door al onze dagen en tot in eeuwigheid!

HEILIGE NACHT”


Heilige Nacht, Heilige Nacht!

Nacht der unendlichen Liebe.

Dass uns dein Segen Verbliebe,

wirst du uns wiedergebracht,

heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht!
Heilige Nacht, Heilige Nacht!

Lass uns im Erdengedränge

Tönen der Engelgesänge,

Bis unser Christtag erwacht,

heilige Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht!
Heilige nacht”

Heilige nacht, heilige nacht!

Nacht van de oneindige liefde.

Dat uw zegening aan ons zou blijven,

U wordt opnieuw aan ons gebracht,

heilige nacht, heilige nacht, heilige nacht!

Heilige nacht, heilige nacht!

Laat ons met aardse drang

Zingen het engelgezang.

Tot onze Kerstdag aanbreekt,

heilige nacht, heilige nacht, heilige nacht!

WIJ KOMEN TEZAMEN”


Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken

een lied moet weerklinken voor Betlehem.

Christus geboren zingen d’ engelenkoren.
refrein: Kom gaan wij Hem aanbidden (2x)

Kom gaan wij Hem aanbidden, onze Heer.


Drie wijzen met wierook kwamen er van verre

zei volgden zijn sterre naar Betlehem.

Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
refrein
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten

en kussen uw voeten, Emmanuël

Wij willen geven hart en geest en leven.
refrein
OPENINGSLIED:
HEDEN ZULT GIJ ZIJN GLORIE AANSCHOUWEN”
Refr.: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, hier is uw God.

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.


God heeft gesproken; Gij zijt mijn Zoon.

Ik heb U heden voortgebracht.

Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte.
Refr.: Heden zult gij het licht aanschouwen, hier is uw God.

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.


Licht van Licht, uit de mensen genomen.

Kind voor ons geboren, Zoon ons gegeven.

Hij zal genoemd worden vrede op aarde.
Refr.: Vrede op aarde voor alle mensen, ere zij God.

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.


Zoals de zeebodem bedekt is met water,

Zo zal de aarde met vrede bedekt zijn.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Refr.: Wij verkondigen u vol vreugde: Hier is uw God

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.

Heden is onze heiland geboren, Christus de Heer.BEGROETING EN OPENINGSWOORD.
Schuldbelijdenis

v. Maak mij Heer, met Uw wegen vertrouwd,

zet mij op het spoor van Uw waarheid.a. Richt mij, Gij zijt de God die mij redt

en op U wacht ik een leven lang.

v. Zijt Gij niet altijd goed geweest,

barmhartige liefde van meet af aan?a. Als ik ontrouw was, vergeet het.

Denk alleen met liefde aan mij.

v. God is goed,

wie dwalen wijst Hij rechte wegen.a. Arme en ootmoedige mensen,

geeft Hij de kracht zijn weg te gaan.

v. Al wat Hij doet is liefde en trouw

voor allen die zijn verbond bewaren

en zich vasthouden aan zijn woord.

a. Omwille van Uw naam,

zie naar mij om en wees mij genadig.
KYRIE”
ZUM KYRIE”
Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drükken?

Wem künd ich mein entzükken, wenn freudig pocht mein Herz?

Zu Dir, zu Dir, o Vater, komm ich in Freud’ und Leiden,

Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden Schmerz.


Ach, wenn ich Dich nicht hätte, was wür mir Erd’ und Himmel?

Ein Bann-ort jede Stätte, ich selbst in Zufalls Hand.

Du bist’s der meinen Wegen ein sich’res Ziel verleihet,

Und Erd’ und Himmel weihet zu süssem Heimatland.

Bij hey Kyrie”

Waar moet ik het zoeken, als verdriet en pijn mij teneerdrukken?

Wie kan met mij blij zijn, als mijn hart van vreugde klopt?

Tot U, tot U, o, vader kom ik in vreugde en lijden.

U zendt immers de vreugde, U geneest alle pijn.
Ach, als ik U niet had, wat zou ik met de aarde en de hemel?

Iedere plaats een ballingsoord,

ik zou in handen van het toeval zijn.

U bent het die aan mijn wegen een zeker doel verleent.

En aarde en hemel maakt tot een liefelijk oord.
GLORIA
ZUM GLORIA”
Ehre, Ehre, sei Gott in der Höhe!

Singet der Himmlichen selige Schar

Ehre, Ehre, sei Gott in der Höhe!

Stammeln auch wir, die die erde gebar.

Staunen nur kann ich und staunend mich freu’n: Vater der Welten! Doch stimm’ ich mit ein: Ehre sei Gott in der Höhe!

Ehre, Ehre, sei Gott in der Höhe!

Kündet der Sterne strahlendes Heer.

Ehre, Ehre, sei Gott in der Höhe!

Säuseln die Lüfte, brauset das Meer.

Feiern der Wesen unendlicher Chor

Jubelt im ewigen Danklied empor:

Ehre sei Gott in der Höhe!


Bij het Gloria”

Ere, ere zij God in de hoge.!

Zingen de hemelse scharen.

Ere, ere zij God in de hoge!

Stamelen ook wij die op aarde zijn.

Ik kan me slechts verbazen en verbazend blij zijn met U Vader van de werelden!

En ik stem in met: Ere zij God in de hoge!.
Ere, ere zij God in de hoge.!

Verkondigt de stralende sterrenhemel.

Ere, ere zij God in de hoge.!

Suizelt de wind, bruist de zee.

Het oneindige koor van alle levende wezens jubelt in een eeuwig danklied uit:

Eer zij God in de hoge.!


GEBED.

DIENST VAN HET WOORD.

1E LEZING JESAJA 9, 1 – 3 . 5 – 6

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige Vader, vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand. Zo spreekt de Heer: Wij danken God.TUSSENLIED

ALL EINDEN VAN DE AARDE”(Hark the Angels)


Alle einden van de aarde zullen heil en vrede zien.

En die ons tot hiertoe spaarde zendt zijn Zoon als gids en vriend.

Zie uw Redder is geboren zingen engelen in koren

Eer aan God door al wat leeft om het kind dat Hij ons geeft

Alleluja zingt voor Hem mensenkind in Bethlehem.
Velen zijn dit uur gekomen ieder hoopt tot dat hij ziet

Wat Jesaja zag in dromen in het Woord dat hier geschiedt.

Jezus zal uw Heiland wezen, om de wereld te genezen.

Eer aan God door al wat leeft om het Kind dat Hij ons geeft.

Alleluja zingt voor Hem, Davids telg in Bethlehem.
Mensenvolk van deze aarde, volg de herders naar de stal.

Die zijn glorie openbaarde breekt de nacht van het heelal.

Licht van licht is ons gegeven, vrede doet de aarde leven.

Eer aan God door al wat leeft om het kind dat Hij ons geeft

Alleluja zingt voor Hem, Lam van God in Bethlehem.

EVANGELIE LUCAS 2, 1 – 14.

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er

een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.

Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van

Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad,

om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij

behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van

Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van

David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen

met Maria zijn verloofde die zwanger was.Terwijl zij

daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou

worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.

Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de

omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een

engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de

glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen.

Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik

verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is

voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus

de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken

zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld

en liggend in een kribbe'. Opeens voegde zich bij de

engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met

de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede

onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft'.

Zo spreekt de Heer.- Wij danken God.

EVANGELIE ACCLAMATIE:

Halleluja, halleluja.

Ik verkondig U een tijding van vreugde:

Heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.


PREEK – OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader, -schepper van hemel en aarde, -en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, -die ontvangen is van de heilige Geest , -geboren uit de maagd Maria; -die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven; -die nedergedaald is ter helle, -de derde dag verrezen uit de dode; -die opgestegen is ten hemel; -zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. –Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. –Ik geloof in de heilige Geest, -de heilige katholieke kerk, -de gemeenschap van de heiligen, -de vergeving van de zonden, -de verrijzenis van het lichaam, -en het eeuwig leven. Amen.
VOORBEDE
OFFERANDELIED:
HOOR DE ENG’LEN ZINGEN DE EER”
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Vreed’op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in – in het menselijk gezin.

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn.

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer!
DIENST VAN DE TAFEL
v. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan

worden door God de almachtige Vader.a. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof

en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn

heilige kerk.

GEBED OVER DE GAVE
Grote lofprijzing:

v. De Heer zij met u.

a. En met uw geest.

v. Verheft uw hart.

a. wij zijn met ons hart bij de Heer.

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
PREFATIE.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan

Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer. Gij hebt Uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, Uw Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in hem. Naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog verborgen zijt.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor Uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen u toe vol vreugde.
SANCTUS ”
ZUM SANCTUS”
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr.

Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er.

Er, der nie begonnen, Er, der immer war;

Ewig ist und waltet, sein wird immer dar.


Heilig ...

Allmacht, Wunder, Liebe,

Alles ringsum her!

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr.

Sanctus”

Heilig, heilig, heilig, heilig, is de Heer.

Heilig, heilig, heilig, heilig, is alleen Hij.

Hij die geen begin had, Hij die altijd was.

Eeuwig is en machtig en er altijd zal zijn.
Heilig ....

Almacht, wonder, liefde.

Overal om ons heen.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer.


EUCHARISTISCH GEBED 2c.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid, heilig dan deze gaven met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt”.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken”.


Verkondigen wij het mysterie van het geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk en het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor Uw aangezicht te staan en Uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch Heer, aan Uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt één heilig volk met N., onze paus, en N., onze bisschop, en allen die Uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan Uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van Uw gelaat.

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, Uw Zoon.


Door Hem en met hem en in hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid Amen.
ONZE VADER: Rimsky Korsalov
Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die

Jezus ons gegeven heeft:


Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.


v. Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.

Dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn

van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend

op de komst van Jezus Messias, Uw Zoon.a. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de

heerlijkheid in eeuwigheid Amen.


GEBED OM VREDE, VREDESWENS.
v. Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd:

‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u’. Let niet op onze

zonden, maar op het geloof van Uw kerk. Vervul Uw

belofte: geef vrede in uw naam, en maak ons één, Gij die

leeft in eeuwigheid.

a. Amen.

v. De vrede des Heren zij altijd met u.

a. En met uw geest.

v. Wenst elkaar de vrede.
AGNUS DEI
ZUM AGNUS DEI”
Mein Heiland, Herr und Meister!

Dein Mund so segenreich,

sprach einst das Wort des Heiles:

Der Friede sei mit Euch!

O Lamm, das opfernd tilgte der Menschheit

Schwere Schuld.

Send uns auch Deinen Frieden

Durch Deine Gnad’ und Huld.


Bij het Agnus Dei”

Mijn heiland, heer en meester

Uw mond sprak eens het zegenrijke woord van heil:

De vrede zij met U.

O lam, dat offerend de zware schuld van de mensheid torste.

Zend ons ook uw vrede

Door uw genade en hulde.
COMMUNIE:
v. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

a. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar

spreek en ik zal gezond worden.

COMMUNIELIED:

NU ZIJT WELLEKOME”

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;

hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer; Kyrieleis.


Christe, Kyrieleison,laat ons zingen blij;

daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht; Kyrieleis.


D'herders op de velden hoorden een nieuw lied.

Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

Gaat aan geender straten, en gij zult hem vinden klaar;

Betl'hem is de stede, daar is 't geschied, voorwaar;

Kyrieleis.
D'heilige drie koon' gen, uit zo verre land,

zij zochten onze Here met offerhand.

Z' offerden ootmoedelijk myrr', wierook ende goud

t' ere van den kinde, dat alle ding behoudt; Kyrieleis.


STILLE NACHT, HEILIGE NACHT ”

Stille nacht, heilige nacht;

Davids zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

werd geboren in Betlehems stal.

Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.


Hulp’loos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint

ook voor mij hebt G’u rijkdom ontzegd,

werd G’op stro en in doeken gelegd.

Leer m’U danken daarvoor, leer m’U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,

vreed’en heil wordt gebracht.

Aan een wereld, verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen! Gode zij eer! Amen! Gode zij eer.

SLOTGEBED

MEDEDELINGEN

ZEGEN

SLOTLIED

EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN”t. W. Barnard/m. oud Frans volkslied
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
2 Eer zij God, die onze Vader en die onze koning is.

Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is.Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs.

Geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.


MET DANK AAN EEN IEDER DIE AAN DEZE VIERING HEEFT MEEGEWERKT.
WIJ WENSEN U ALLEN EEN GEZEGEND KERSTFEEST.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina