De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring


Bijlage Beelden, symbolen en typen in OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina13/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.3Bijlage Beelden, symbolen en typen in Openbaring


Er worden veel beelden, symbolen en typen gebruikt in Openbaring. Het hier volgende is geen totaal volledig overzicht maar bedoeld om een indruk te geven welke gebruikt worden, welke betekenis Openbaring er zelf aan geeft en welke betekenissen het Dispensationeel Pre-millennialisme en het Geestelijke Pre-millennialisme er aan geven.

Open-baring

Symbool/type

Betekenis uit Openbaring zelf

Dispensationeel Pre-millennialisme

Geestelijk Pre-millennialisme

1:12, 13, 20

Kandelaren

Gemeente

Gemeente

Gemeente

2:5

Kandelaar
Licht, getuigenis

Licht

11:4

Kandelaren
Elia en Mozes

Gemeente

1:16, 20

7 Sterren

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

2:1

7 Sterren

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

2:28

Morgenster
Jezus

Als Jezus

3:1

7 Sterren

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

Engelen (vd gemeentes)

6:13

Sterren des hemelsBoze engelen

8:10, 11

Ster
Ster

Boze engel

8:12

Sterren (derde deel)
Sterren

Engelen

9:1

Ster

Koning, Abaddon, Appollyon

Engel van de afgrond

Engel des doods

12:1

Twaalf sterren
Twaalf stammen

Twaalf apostelen

12:4

Sterren des hemels
Engelen / demonen

Gelovigen

22:16

Morgenster

Jezus

Jezus

Jezus

1:16, 2:12, 16

Zwaard

Uit de mond [Het Woord HJH]

Het Woord

Het Woord

6:4

Groot zwaard
Zwaard, Wapen

Valse leringen

6:8

Zwaard
Zwaard, Wapen

Valse leringen

13:10, 14

ZwaardHet Woord

19:15

Zwaard
IJzeren staf

Het Woord

19:21

Zwaard

Uit de mond [Het Woord HJH]

Zwaard

Het Woord

6:2

Wit paard
Antichrist

Ruiter Jezus

Paard = Kracht Heilige Geest6:4

Rossig paard
Oorlog

Demonisch

6:5

Zwart paard
Honger

Ruiter = leiders valse kerk Paard = demonische macht

6:8

Vaal paard
Dood

Occultisme / Spiritisme

9:7, 9

Als paarden

Demonen [Uit omschrijving HJH]

Demonen / sprinkhanen

Occulte machten

9:17, 19

Paarden

Demonen [Uit omschrijving HJH]

Demonen / leger

Kracht en macht van de duisternis

14:20

Tomen der paarden
Tomen der paarden
18:13

Paarden
Paarden
19:14

Witte paarden
Witte paarden

Ruiters = gemeente

Heilige Geest19:18

PaardenGeestelijke macht

19:11, 19, 21

Wit paard

Ruiter = Jezus (Getrouw en Waarachtig)

Wit paard

Ruiter = Jezus

2:10

Kroon

Kroon des levens

Kroon des levens

Eeuwige leven

3:11

KroonKroon des levens

4:10

KronenKoningskroon

6:2

KroonKroon des levens

9:7

KransenOnechte kroon des levens

12:1

Krans


14:14

Gouden kroonKroon des levens

6:4

Rossig
Oorlog

Demonisch / bloed

12:3

Rossige (draak)Demonisch

6:14

berg
Berg

Geestelijke macht

6:15

bergen

Rotsen (petra) der bergen

Bergen

Geestelijke machten

6:16

bergen

Aanspreekbaar of figuurlijk [Zeiden tot de bergen]

Bergen

Geestelijke machten

8:8

berg

Als een berg, brandend van vuur

Berg

Sterke macht

14:1

berg

Berg Sion

Berg Sion

Heilige Geest

16:20

bergen
Bergen

Geestelijke machten

17:9

bergen

Koppen zijn bergen [geestelijk HJH]

Bergen van stad Rome

Gekroonde geestelijke machten

21:10

berg

In de geest weggevoerd op de berg
Berg Sion, de Heilige Geest

7:1

boom
Boom

Gezagspersonen

7:3

Bomen (aarde, zee en bomen)

[Ook knechten van God HJH]

Bomen

Gezagspersonen

8:7

bomen
Bomen

Leidende figuren in kerk en maatschappij

9:4

Boom (gras der aarde, gewas en bomen)

[ook mensen met het zegel HJH]

Boom

Volwassen gelovigen, zonen Gods

7:4

Stammen der kinderen Israëls
Stammen der kinderen Israëls

Gemeente

21:12

Stammen der kinderen Israëls

Namen op de poorten van hemels Jeruzalem

Stammen der kinderen Israëls

Hemels Jeruzalem = gemeente

8:4

rook

Rook van het reukwerk der gebeden

Rook van het reukwerk der gebeden

Lofprijzing, gebeden

9:2, 3

rook

Rook uit de put, verduistering
Onzuiverheid

9:17

rook

Vuur en rook en zwavel
Onzuiverheid

9:18

rook

Vuur en rook en zwavel uit hun bek
Onzuiverheid

14:11

rook

Rook van pijniging

figuurlijk

Lastering

15:8

rook

Rook vanwege de heerlijkheid

Rook vanwege de heerlijkheid

Heerlijkheid

18:9

rook

Rook van haar verbranding

Rook van haar verbranding

Verduistering

18:18

Rook

Rook van haar verbranding

Rook van haar verbranding
19:3

rook

Van het oordeel
Verstikkende werking

8:10

rivieren
rivieren

Stromingen, leringen

9:14

rivier

Rivier de Eufraat

Rivier de Eufraat

Stroom van dwalingen waarmee Babel gevoed wordt

12:15, 16

stroom

Stroom uit de bek van de draak

stroom

Valse leringen

16:4

Rivieren
rivieren

Aardse leringen

16:12

Rivier

Rivier de Eufraat

Rivier de Eufraat

Leugens van de valse kerk (Babel)

22:1, 2

Rivier

Rivier van water des levens

Rivier van water des levens

Heilige Geest

7:17

Waterbronnen

Waterbronnen des levens

Waterbronnen des levens
8:10

Bronnen der wateren
Bronnen der wateren

Stromingen, leringen

14:7

Waterbronnen
Waterbronnen

Bronnen van het leven

16:4

Waterbronnen
Waterbronnen

Leringen worden aards en leugenachtig

21:6

bron

Bron van het water des levens

Bron van het water des levens

Heilige Geest

Een vergelijkbaar overzicht maar dan per vers over de gebruikte beelden en symbolen
Openbaring vers

Beeld

Elders in Openbaring

Betekenis

6:2

Wit paard

9:7,9,17,19

Paarden = Demonen / demonische machten7:14

Wit gemaakt in het bloed van het Lam
boog
-
kroon

2:10

Kroon des levens

6:4

Rossig paard

12:3

Rossige draak / demonisch

Paard zie 6:2


zwaard

1:16, 2:12,16, 19:21

Uit de mond [het Woord HJH]

6:5

Zwart paard

6:12

Zon werd zwart [geen licht HJH]

Paard zie 6:26:6

Olie


Wijn

19:15

Wijn der gramschap

6:7

Vaal paard
Paard zie 6:2

6:11

Mededienstknecht

1:9

Gemeenteleden 7 gemeentes
Broeder

1:9

Gemeenteleden 7 gemeentes

6:13

sterren

3:1

Engelen

6:14

berg

14:1

21:10


Berg Sion

In de geest op …. berg


eiland7:1; 7:3

Boom / bomen

7:3

9:4


Deel wordt verzegeld

Ook mensen met het zegel8:7

Aarde, bomen, groene gras

7:3; 9:4

Staan in verhouding tot mensen die verzegeld worden of zijn

8:8

Als een grote berg

6:16

14:1


17:9

21:10


Aanspreekbaar

Berg Sion

Koppen van het beest

In de geest naar weggevoerd8:10

ster

1:16, 20

9:1


Engelen

Engel van de afgrond8:10

Brandend als een fakkel

4:5

Vurige fakkels = geesten van God

8:10

rivieren

9:14, 16:12

12:15


22:1

Rivier de Eufraat

Uit de bek van de draakRivier van water des levens

8:10

Bronnen der wateren

7:17, 21:6

Waterbronnen des levens

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina