De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina14/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.4Bijlage woordstudies1 2 3

8.4.1Overzicht teksten


Tekst

komst (parou'sia)

aanwezigheid (parou'sia)

Verschijning (epiphaneia)

Verschijnen phaneroō

Openbaring (apokalupsis)

Openbaren (apo-kaluptō)

Uitverkorenen (eklektos)

Opname4

WederkomstError: Reference source not found

Mt 24:3 … teken van uw komst

x

Mt 24:22 ter wille van de uitverkorenenx
x

Mt 24:24 … ook de uitverkorenenx
x

Mt 24:27 … zo zal de komst ...

x


x

Mt 24:31 … zijn uitverkorenenx
x

Mt 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

x

Mt 24:39 … de komst

x

Mr 13:20 … de uitverkorenenx
x

Mr 13:22 … de uitverkorenenx
x

Mr 13:27 … zijn uitverkorenenx
x

Lu 17:30 … de Zoon des mensen geopenbaard
x


Lu 18:7 … uitverkorenenxLu 23:35 … de uitverkorene!xRo 8:19 … openbaar

xx
Ro 8:33 … uitverkorenenx1Co 1:7 … de openbaring

xx
1Co 15: 22 … bij zijn komst

x

Flp 2:12 … in mijn tegenwoordigheid
x


Col 3:4 … verschijnt … met Hem verschijnen


x


x
Col 3:12 … uitverkorenx1Th 2:19 … bij zijn komst

xx
1Th 3:13 … bij de komst

x


x

1Th 4:15 … tot de komst

xx
1Th 5:23 … bij de komst

xx
2Th 1:7 … bij de openbaring

x


x

2Th 2:1 … tot de komst

xx
2Th 2:3 … openbaren
x


2Th 2:8 … openbaren … zijn verschijning , als Hij komt

x
xxx

2Th 2:9 … diens komst
1Ti 6:14 … tot de verschijningx

x
2Ti 2:10 … om de uitverkorenenx2Ti 4:1 … op zijn verschijningx

x
Tit 1:1 … geloof der uitverkorenenxTit 2:13 … verschijningx

x
Heb 9:… verschenen


x
Jak 5:7 … komst

xx
Jak 5:8 … komst

xx
1Pe 1:2 de uitverkorenenx1Pe 1:… geopenbaard te worden …
x


1Pe 1:… de openbaring

xx
1Pe 2:9 … uitverkoren .x1Pe 4: … openbaring

x


x

1Pe 5:1 … geopenbaard
x


2Pe 1:16 … komst

x

2Pe 3:… komst

x


x

2Pe 3:12 … de komst

x


x

1Pe 5:4 … verschijnt


x
1Jo 2:28 … geopenbaardkomst

xx


x
1Jo 3:2 … geopenbaard


x


x
Opb 17:14 … uitverkorenenx

8.4.2παρουσία parousia (aanwezigheid / komst)

8.4.2.1Betekenis


De betekenis van het woord parousia (strong 3952) is:

  1. aanwezigheid, tegenwoordigheid (verschijning)

  2. komst, aankomst

Het woord is afgeleid van het woord pareimi (strong 3396) wat betekent

  1. tegenwoordig/aanwezig zijn

  2. aangekomen zijn

  3. ter beschikking zijn

Bij Paulus lezen we in Fillipenzen 2:12 over Paulus tegenwoordigheid wat tegenover afwezigheid (apousia) staat. In 2 Korinthiërs 10:10 gaat het over zijn verschijning, zichtbare aanwezigheid in tegenstelling tot het schrijven van zijn brieven van afstand.

Ook betekent het naar iemand toekomen om daar te blijven.

In het Grieks buiten de bijbel wordt dit woord speciaal gebruikt voor officiële komst van een koning1 naar een bepaalde stad of streek in zijn rijk. In het NT wordt dit woord gebruikt voor de komst van Jezus als Koning in heerlijkheid, de wederkomst.

Het woord houdt dus zowel een aankomst als een blijvende aanwezigheid in.

Bijbelteksten onderverdeel naar hun betekenis met het woord parousia

8.4.2.2Teksten waarin parousia voorkomt


Komst, 22

Mat_24:3, Mat_24:27, Mat_24:37, Mat_24:39, 1Co_15:23, 1Co_16:17, 2Co_7:6-7 (2), Phi_1:26, 1Th_2:19, 1Th_3:13, 1Th_4:15, 1Th_5:23, 2Th_2:1, 2Th_2:8-9 (2), Jam_5:7-8 (2), 2Pe_1:16, 2Pe_3:4, 2Pe_3:12, 1Jo_2:28

Verschijning, 1

2Co_10:10,

Tegenwoordigheid, 1

Phi_2:12

8.4.3ἐπιφάνεια epiphaneia (verschijning)

8.4.3.1Betekenis


De betekenis van het woord epiphaneia <2015> is ‘verschijning, zichtbaarwording’.

In het Grieks wordt het ook wel gebruikt bij verhalen over het verschijnen van goden die redding brengen. In de Bijbel gaat het meestal over de wederkomst van Jezus behalve in 2Tim.4:8 waar het gaat over zijn eerste aanwezigheid op aarde.


8.4.3.2Teksten


Verschijning

2Th 2:8, 1Ti 6:14, 2Ti 1:10, 2Ti 4:1, 2Ti 4:8, Tit 2:13,


8.4.4φανερόω phaneroō (zichtbaar maken)

8.4.4.1Betekenis


De betekenis van het woord phaneroō <5319> is ‘zichtbaar maken, bekend maken, duidelijk maken’.

Afgeleid van phaneros (duidelijk zichtbaar, openlijk, duidelijk, bekend) betekent het woord in eerste instantie ‘zichtbaar maken’. Het kan daarbij gaan om iets wat aan het licht gebracht wordt maar ook over personen die verschijnen of zich vertonen.


8.4.4.2Teksten


Verschijnt, verscheen, 5

Mr 16:12, Mr 16:14, Col 3:4, Heb 9:26, 1Pe 5:4

Geopenbaard, geopenbaard worden, openbaarde, 10

Joh 1:31, Joh 2:11, Joh 21:1, Joh 21:14, 2Co 4:10, 2Co 4:11, 1Pe 1:20, 1Jo 2:28, 1Jo 3:2, Opb 15:4


8.4.5ἀποϰάλυψις apokalupsis (onthulling/openbaring)

8.4.5.1Betekenis


De betekenis van het woord apokalupsis <602> is ‘onthulling, openbaring’.

Het kan daarbij gaan om de onthulling van verborgen kennis maar ook om de openbaring van een persoon zoals Jezus en de zonen Gods.


8.4.5.2Teksten


Openbaring, openbaar worden, 18

Lu 2:32, Ro 2:5, Ro 8:19, Ro 16:25, 1Co 1:7, 1Co 14:6, 1Co 14:26, 2Co 12:1, 2Co 12:7, Ga 1:12, Ga 2:2, Efe 1:17, Efe 3:3, 2Th 1:7, 1Pe 1:7, 1Pe 1:13, 1Pe 4:13, Opb 1:1

ἀποϰαλύπτω apo-kaluptō (onthullen/openbaren)

8.4.5.3Betekenis


De betekenis van het woord apo-kaluptō <601> is ‘onthullen, openbaren, de bedekking weghalen van’.

Het kan gaan om de onthulling van een standbeeld maar ook om een onthulling die niet geschied lichamelijke maar voor geestelijke ogen.


8.4.5.4Teksten


Geopenbaard, openbaren,

Mt 10:26, Mt 11:25, Mt 11:27, Mt 16:17, Lu 2:35, Lu 10:21, Lu 10:22, Lu 12:2, Lu 17:30, Joh 12:38, Ro 1:17, Ro 1:18, Ro 8:18, 1Co 2:10, 1Co 3:13, 1Co 14:30, Ga 1:16, Ga 3:23, Efe 3:5, Flp 3:15, 2Th 2:3, 2Th 2:6, 2Th 2:8, 1Pe 1:5, 1Pe 1:12, 1Pe 5:1

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina