De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek OpenbaringDovnload 0.56 Mb.
Pagina16/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
De stad Gods, hoofdstuk 1.1.3 “Maar ik zeg hiertegen, indien men de overwonnen goden als voorstanders en beschermers wil eren, wat is zulks anders dan dat men gaat vertrouwen, niet op goede goden, maar op kwade en boze geesten.”

2 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 1.3.10 voetnoot 1: “De koninklijke regering is in Egypte gevonden; men zegt, dat Menes daar de eerste koning is geweest. Diodorus evenwel verhaalt, dat Osiris, Horus en enige andere Goden voorheen daar koningen geweest zijn. Doch onze Heilige Schrift zegt, dat Nimrod de eerste koning geweest is en zijn heerschappij binnen Babylon gehad heeft”

3 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 2.1.15 “Jesaja zegt (betekenende de duivel onder de figuurlijken persoon van Prins van Babylonië) ‘hoe bent gij van de Hemel gevallen, gij schone morgenster. Of hetgeen Ezechiël zegt ‘gij bent geweest in de lusthof Gods, en met allerlei edelgesteenten versierd’”.

4 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 2.1.17 “Hoe het gebrek van de boosheid niet is een geschapene natuur, maar dat de boosheid tegen de natuur is, en dat de oorzaak van de zonde niet de schepper is, maar de wil”

5 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 2.1.17 “Alzo heeft Hij teweeg gebracht, dat de duivel door Zijn instelling goed zijnde, en door zijn eigen wil kwaad, in het allerlaagste geordineerd is”

6 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 1.1.35

1 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 1.1.35

2 Hoekstra, E.G., Het einde der tijden (Kampen: Kok, 1997) bladzijde 75, Augustinus, De stad Gods, Hoofdstuk 2.10.19

3 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 2.3.23 “Dit heeft de apostel alzo gesteld even als zulks in ons volgens het Sacrament van de wedergeboorte geschiedt, gelijk hij elders zegt: zoveel van u in Christus gedoopt zijn, die hebben Christus aangedaan; {#Ga 3:27} doch metterdaad zal zulks dan volbracht worden, wanneer in ons, hetgeen ziellijk is door de geboorte, geestelijk geworden zal zijn door de opstanding;”

4 Augustinus, De stad Gods, hoofdstuk 2.3.23 “Alzo zijn er ook twee opstandingen, van welke de een is de eerste, nl. die van de zielen, welke nu is, en die zodanig is, dat zij niet toelaat te komen in de tweede dood, en de andere is de tweede, welke nu niet is, maar die in het einde van de wereld zijn zal, en deze is niet die van de zielen, maar die van de lichamen, en zal door het laatste Oordeel sommigen zenden tot de tweede dood; En anderen tot dat leeft, hetwelk geen dood heeft.”

5 Calvijn, Institutie, Online Bible, Studie editie 2005 (Online Bible, Importantia Dordrecht) Boek 3 Hoofdstuk 9 Sectie 1: “Want wij hebben dit vast te stellen, dat het gemoed nimmer met ernst tot de begeerte en de overdenking van het toekomstige leven gericht wordt, tenzij het vooraf door de geringschatting van het tegenwoordige doordrongen zij geworden.”

1 Calvijn, Institutie, Boek 3 Hoofdstuk 25 Sectie 1

2 Spijker, Eschatologie, bladzijde 542

3 Augustines, De stad Gods, hoofdstuk 2.10.7

4 Boersma, Puzzelboek, bladzijde 45..46

5 Boersma, Puzzelboek, bladzijde 48

1 Romeinen 8:19

2 Brink, Openbaring, bladzijde 18

3 Brink, Openbaring, bladzijde 85

1 Openbaring 21:12 En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israels

2 Brink, Openbaring, bladzijde 85..89

3 Brink, Openbaring, bladzijde 67

4 Brink, Openbaring, bladzijde 63..66

1 Romeinen 2:28-29

2 Brink, Openbaring, bladzijde 75

1 Geestelijke typologie

2 Brink, Openbaring, bladzijde 102

1 Mattheüs 17:20 “… indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen…” en 1 Korintiërs 13:2 “… al ware het dat ik bergen verzette….”

2 Brink, Openbaring, bladzijde 105..106

3 Openbaring 11:1-14

1 Hierbij wordt ook verwezen naar Daniël 7 vers 25. Ook Openbaring 12:14 spreekt over 1260 dagen = 42 x 30 dagen.

1 Brink, Openbaring, bladzijde 171

2 Zie ook Openbaring 2:27

1 Brink, Openbaring, bladzijde 177

2 Brink, Openbaring, bladzijde 197

1 Er wordt verwezen naar de sterren rond het hoofd van de vrouw als het beeld van de gelovigen.

1 In het Oude Testament wordt dit ook 5 keer genoemd maar dan in een andere betekenis.

1 Zie ook Bijlage 8.3.

1 Boekhout, Hermeneutiek I

1 Bette, J.C./Brink, G. van den/Zwiep, A.W., Studie bijbel, Digitale Editie 2005, (Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek, 2005)

2 Greek, Grieks – Nederlands Lexicon, Online Bible, Studie editie 2005 (Online Bible, Importantia Dordrecht)

3 NBG51 1951 NBG, vertaling met strongs, Online Bible, Studie editie 2005 (Online Bible, Importantia Dordrecht)

4 LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 92

1 Het woord parousia wordt steeds gebruikt om de 2e komst van Jezus te beschrijven. Oorspronkelijk was het een term die het bezoek van een hooggeplaatst persoon, speciaal voor een koning, beschreef. Het was een aankomst met een blijvende aanwezigheid vanaf dat moment. De glorieuze komst van Jezus zal dan ook gevolgd worden met een permanente aanwezigheid vanaf dat moment. (Bron New Spirit Filled Life Bible; New King James Version, 2002)1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina