De hermeneutische keuzes van de eindtijdvisies ten aanzien van het Bijbelboek Openbaring


Welke eindtijdvisies worden bekeken en waarom?Dovnload 0.56 Mb.
Pagina2/16
Datum25.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.2Welke eindtijdvisies worden bekeken en waarom?


De eindtijdvisie van Augustinus met in het verlengde daarvan Luther en Calvijn wordt bekeken omdat een groot gedeelte van kerkelijk Nederland deze stroming volgt. Ook wereldwijd heeft deze stroming via de Rooms-katholieke kerk veel invloed. We noemen deze stroming A-millennialisme hoewel Augustinus geloofde in het Post-millennialisme. Het verschil tussen de beide visies is in de praktische uitwerking niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat Augustinus geloofde dat het duizendjarig rijk de kerkgeschiedenis is en dat Luther en met name Calvijn niet in zo’n afgebakende periode geloofde. De tweede eindtijdvisie die bekeken wordt is het dispensationalisme dat ontstond bij Darby in 1830 en veel invloed heeft in evangelische kerken. Bekend zijn het Zoeklicht, de boeken van Hall Lindsey en de boekenreeks “de Laatste Bazuin” van Tim Lahaye. Deze visie noemen we het Dispensationeel Pre-millennialisme. Deze visie deelt de tijd op in zeven bedelingen en zegt de Bijbel zo letterlijk mogelijk uit te leggen. Op basis hiervan zijn er vele schema’s hoe de profetieën van de Bijbel in elkaar passen en de gebeurtenissen van vandaag hier betrekking op hebben. De derde eindtijdvisie is die van J.E. van den Brink. Deze visie legt ook het boek Openbaring zo letterlijk mogelijk uit maar komt toch met een totaal andere visie. We noemen deze visie het Geestelijk Pre-millennialisme (Definitie Henk Haveman). Deze visie is geen belangrijke stroming maar opent wel de ogen voor het feit dat het Dispensationeel Pre-millennialisme nog niet zo vanzelfsprekend is. De vraag in deze scriptie is:

Welke hermeneutische keuzes maken het A-millennialisme, Dispensationeel Pre-millennialisme en het Geestelijk Pre-millennialisme ten aanzien van het boek Openbaring. Hoe komen ze tot zo totaal verschillende visies.


1.3Wat beoogt deze studie niet


Deze studie beoogt niet een sluitend eindtijd model te geven of een complete verklaring van het boek Openbaring. Daarnaast geeft het geen Israël visie en uitwerking van alle profetieën vanuit het Oude Testament. Ook de uitleg van gebruikte beelden worden niet inhoudelijk getoetst.

1.4Algemene opmerkingen


Geciteerde Bijbelteksten komen standaard uit de NBG1 vertaling.

2hermeneutische keuzes openbaring

2.1Het belang van goede hermeneutiek


Er zijn vele manieren waarop het boek Openbaring uitgelegd wordt. Van een uitleg dat het een symbolisch boek is met beelden over de kerkgeschiedenis tot en met nauwkeurige eindtijdschema’s waar je de krant naast kunt leggen. Allen gebruiken bij hun uitleg argumenten die betrouwbaar lijken. Hoe kunnen ze dan toch zo van elkaar verschillen. Het boek Openbaring geeft zelf al een ernstige waarschuwing over hoe het boek gelezen en uitgelegd dient te worden:

Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.Waarom is het zo belangrijk dat er niets aan toegevoegd wordt of van afgenomen wordt. De reden is dat zelfs door een kleine toevoeging of iets kleins wat er afgenomen wordt de hele betekenis van de profetie kan veranderen. Op basis van een kleine toevoeging kan er een conclusie getrokken worden die dan weer bepalend wordt voor de uitleg van de volgende gedeeltes. De toevoeging of de weglating vermenigvuldigt zich zo en heeft al heel snel enorme consequenties voor de uitleg. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de uitleg van Openbaring 1:19 “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.” Door een kleine subtiele toevoeging veranderd de hele betekenis van het boek Openbaring. Door het woord “gemeente” in deze tekst toe te voegen veranderd de betekenis. Openbaring 1:19 “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt [het verleden] en hetgeen is [tijdperk van de gemeente] en hetgeen na dezen [na de gemeente] geschieden zal.” In Openbaring 2 en 3 staan de brieven aan de gemeentes. Aangenomen kan worden dat dit over de toenmalige situatie in die gemeentes gaat (hetgeen is). Openbaring 4:1 “Na deze dingen zag ik [Toen zag ik wat na dezen geschieden zal], …” kan dan nog eens als bevestiging hiervan gelezen worden. Door een hele subtiele toevoeging kan zo de opname van de gemeente voor Openbaring 4 verwacht worden2. De tekst zelf geeft dit echter niet expliciet aan. Die geeft in Openbaring 1:19 alleen aan dat het gaat over wat Johannes ziet over het heden en de toekomst1. Het woord gemeente komt in die zin niet voor en er wordt ook niet direct naar verwezen. Het is duidelijk dat de betekenis van het hele boek Openbaring behoorlijk veranderd als op deze plek het woord gemeente toegevoegd wordt of juist niet toegevoegd wordt. Er komen twee tegenover elkaar staande visie uit. Het verschil in betekenis van “na dezen” is nu al bijna 2000 jaar. Hieruit blijkt dat het enorm belangrijk is de juiste hermeneutiek te volgen. Door iets aan de tekst toe te voegen veranderd de betekenis. Jessie Penn-Lewis schrijft hier ook over in “Oorlog tegen de heiligen”2:

Alle waarheid is in overeenstemming met het enige kanaal van de geopenbaarde waarheid in de wereld: het geschreven Woord van God. Alle leerstellingen die voortkomen uit dwaalgeesten:

  1. Verzwakken het gezag van Gods Woord

  2. Verdraaien de leer van Gods Woord

  3. Voegen aan Gods Woord gedachten van de mens toe

  4. Schuiven Gods Woord geheel opzij

Wat zij hier beschrijft komt in feite overeen met Openbaring 22:18-19. De punten 1 en 4 nemen dingen af van wat er staat en 2 en 3 voegen er iets aan toe. Er is vaak grote moeite om de tekst uit Openbaring 22:18-19 letterlijk te nemen. Maar wie er goed over nadenkt weet dat er geen andere oplossing is. Elk referentiepunt voor de Waarheid dat buiten de Bijbel ligt is een referentiepunt wat beïnvloed is door dwalingen. Het bovenstaande voorbeeld heeft al laten zien wat een kleine wijziging in een tekst voor enorme gevolgen kan hebben. Als we de Bijbel niet voor waar aannemen dan hebben we geen referentiepunt meer over waaraan we het kunnen toetsen. Theologie kan geen referentiepunt zijn voor toetsing omdat theologie gevormd wordt door de dingen die in de Bijbel staan gelezen door de bril van degene die de theologie ontwikkelt. Deze bril verkleurd onherroepelijk de inhoud. Daarom behoort theologie getoetst te worden aan de Bijbel en niet omgekeerd. Heeft degene die de theologie ontwikkelde de Bijbel wel goed begrepen en niet omgekeerd heeft de Bijbel de theoloog wel goed begrepen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina