De jeugdjaren van pater Jan ( Johannes Henricus, geb datum 28 dec. 1860) van de Westelaken in Sint-MichielsgestelDovnload 19.09 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte19.09 Kb.
De jeugdjaren van pater Jan ( Johannes Henricus, geb. datum 28 dec. 1860) van de Westelaken in Sint-Michielsgestel.
De vader van pater Jan was Franciscus Antonius van de Westelaken (geb. datum 13 april 1928) was werkzaam als molenaar op de onbewoonde windkorenmolen op de Genenberg (kad. nr. D753).

De molen was destijds eigendom van Petrus van Riel molenaar uit Udenhout (kad. art. nr. 863), deze was ook eigenaar van de daglonerswoning (kad. nr. D787), die tegenover de korenmolen in de Beemden stond (zie detail uit een tiendkaart van 1872).


Registers van Patentschuldigen :
In het register van patentschuldigen van 1856/1857 (BHIC 5184 1123) staat het volgende vermeld :

Nr.94, B1, Francis van de Westelaken , windkorenpel- en boekweitmolen.

In het register van 1860/1861 (BHIC 5184 1123) staat het volgende vermeld :

Nr. 83, An158, Francis van de Westelaken, windkorenmolenaar huurwaarde F. 350, boekweitmolenaar

huurwaarde F. 100, moutmolenaar.

In het register van 1862/1863 staat Francis van de Westelaken nog steeds als windkoren- en moutmaler en verder als koopman.

In het register van 1863/1864 staat Francis van de Westelaken als winkelier en rogge en wittebroodbakker genoteerd en is dus geen molenaar meer.

In het register van 1870/1871 (BHIC 5184 1125) komt er naast broodbakker nog bij :

Rijtuigverhuur met een paard naar ’s-Bosch vice versa. En het huisnummer is gewijzigd van An158 naar A222.
Bevolkingsregisters :
In het Bevolkingsregister van 1850-1866 van Wijk B (BHIC 5184 1166) staat als hoofdbewoner van het 1e huis op het gehucht Gemonde genoteerd Antonie de Laat (beroep dagloner) gehuwd met Hendrika van den Biggelaar, hun twee kinderen Johannes (geb. datum 1848) en Regina (geb. datum 1849) en verder vier kostgangers.

Als volgnummer negen staat genoteerd Franciscus van de Westelaken van beroep molenaar vorig adres Wijk C nr 80 (zijn ouderlijk huis op het Woud) en daar staat vermeld, dat hij in 1856 gehuwd is.

Als volgnummer tien staat genoteerd Anna Maria Smits (echtgenote van Franciscus van de Westelaken) uit Den Dungen afkomstig en die is op 24 mei 1855 op dit adres komen wonen.

Hierna volgen :

nr 11 Henrycus Antonius van de Westelaken, geb. 15 jan. 1857

nr.12 Gijsbertus Faustinus van de Westelaken, geb. 15 feb. 1858

nr.13 Christina Smits uit Den Dungen, geb. oct. 1829

nr.14 Ant. Francis Claassen uit Westerhoven, geb. 9 april 1835, molenaarsknecht, vanaf 18 juni 1858

nr.15 Petrus Wilhelmus van de Westelaken, geb. jan. 1895

nr.16 Maria Christina van de Westelaken, geb. dec. 1859

In het Bevolkingsregister van 1861-1871 Wijk B (BHIC 5184 1171) staat Franciscus van de Westelaken als hoofdbewoner van het vorige huis, dat nu als Genenberg B1nk staat genummerd , evenals zijn echtgenote en de kinderen : Henricus, Gijsbertus, Petrus, Maria en Christina Smits, bij de opmerkingen staat dat deze personen zijn vertrokken naar A158, blad 151. Op 7 febr. 1862 staat Johannes Henricus van de Westelaken (geb. 28 dec 1860) ingetekend en bij de opmerkingen wordt verwezen naar An 158.

In de woning bij de molen zijn in 1862 nieuwe bewoners ingetrokken en op 11 maart 1864 komt hier als nieuwe bewoner wonen Jan Peeters van beroep molenaar.

In het Bevolkingsregister van 1861-1871 van Wijk A (BHIC 5184 1170) staat op A158 nk als eerste hoofdbewoonster Wilhelmina Eijkemans (geboren Pijnappels) intekendatum 16 dec 1861.

Op 17 juni 1862 wordt Franciscus van de Westelaken met zijn gezin bijgeschreven op dit adres, met de volgende aantekeningen : • bij de beroepsvermelding van Franciscus is molenaar doorgestreept en staat er nu bakker en winkelier

 • A158 wordt later A222

 • op 14 juli 1862 is Henricus overleden

 • Gijsbertus in 1870 naar Gemert vertrokken

 • Maria naar Vlijmen vertrokken geen datum genoemd

In het Bevolkingregister van 1871-1886 (BHIC 5184 1174) staan de volgende opmerkingen :

 • op 12 april 1877 zijn naar Gemert vertrokken vader, moeder, Petrus, Maria, Johannes Hendricus, Johanna Hendrica, Paulina Johanna en Petronella

 • op 12 april 1877 is Hendricus Antonius naar Maastricht vertrokken.De geboorteaangifte van Johannes Henricus (Pater Jan):
Geboorteakte nr. 74 in 1860 (de laatste aangifte in dat jaar in Sint-Michielsgestel) :

In het jaar een duizend acht honderd en zestig, den achtentwintigsten van den maand December is voor ons Marinus van de Westelaken Burgemeester ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Sint-Michielsgestel provicie Noordbrabant, verschenen Franciscus van de Westelaken oud twee en dertig jaren van beroep molenaar te Sint-Michielsgestel, die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtegenoot Anna Maria Smits zonder beroep wonende te Sint-Michielsgestel op den achtentwintigsten der maand December, een duizend achthonderd en zestig om twaalf ure, des middags in hunne woning staand alhier op de Heesakker wijk A 158 bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan welk kind worden gegeven de voornamen van Johannes Henricus .

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan van den Biggelaar oud achtenveertig jaren van beroep timmerman en Hendricus Smulders oud zesentwintig jaren, van beroep landbouwer beide wonend in deze gemeente.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelegd, geteekent is door ons met den aangever en laatste getuige en heeft de eerste getuige verklaard niet te kunnen tekenen uit hoofde hij de schrijfkunst niet geleerd heeft,

den Ambtenar van den Burgelijke Stand voornoemd.
Huisnummerregisters :
Uit de huisnummerregisters en de kadastergegevens kan worden afgeleid dat de woning op de Heesakker met eerst nummer A158nk, later A222 en nog later A227 op kadasterperceelnr. C1211 stond. (zie detail Tiendkaart 1872)

In het Bevolkingregister van 1871-1886 (BHIC 5184 1174) staan de volgende opmerkingen : • op 12 april 1877 zijn naar Gemert vertrokken vader, moeder, Petrus, Maria, Johannes Hendricus, Johanna Hendrica, Paulina Johanna en Petronella

 • op 12 april 1877 is Hendricus Antonius naar Maastricht vertrokken.


Register van het klein-Seminarie Beekvliet 1880 -1933 :
In dit register (BHIC 5184 1195) is Johannes van de Westelaken als student opgenomen van 25 februari 1880 tot 21 december 1880 en is dan uitgeschreven naar Gemert.
Bijlagen :


 • Documenten

 1. Geboorteaangifte Johannes Hendricus 1860

 2. Uittreksel uit Digilegger van kadaster, art. nr 1367 Franciscus van de Westelaken

 • Kaarten

 1. 1756 Wielse Hoeve , BoZ ARR-D387

 2. 1769 Heerlijkheid Sint-Michielsgestel, BoZ ARR 2683 (ged.)

 3. 1832 Kadaster

 4. 1832 Uit Boschboom 1983

 5. 1850 BHIC Mili Topo 74506

 6. 1870 Kuypers

 7. 1872 BHIC 5129 5A enz Tiendkaarten

 8. 1896 Historische kaart

 • Prenten

 1. Windmolen “De “Genenberg”

 2. R.K. kerk

Sint-Michielsgestel, 4 februari 2008

Jef van Veldhoven

e-mail : jefvanveldhoven@home.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina