‘De Kreek’Dovnload 39.74 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte39.74 Kb.Gesubsidieerde Vrije Basisschool

‘De Kreek’


Kreek 1F – 9130 Kieldrecht

 03 / 773 40 15 fax 03 / 773 37 89

website www.vbsdekreek.be

email = info@vbs-kieldrecht.telenet.be

Deze informatie is reeds verwerkt in het schoolreglement.

De belangrijkste en tevens verplichte items worden hier herhaald.6.Verplichte informatieSchoolbestuurVzw Katholieke Scholen ‘Wase Polders’

Adres: Kreek 1 – 9130 Kieldrecht

Voorzitter : Dhr. Raf Van Gysel

Leden: Marcel De Block, Thierry Debière,

Christa Van Mieghem, Greet Schoenmaeckers, Theo Smet, Magda Baert

Directeur : Mevr. Greet De Bock

tel.: 03/773.40.15 ( 03/755.04.58 )
Pedagogisch Project

zie deel 1 van de schoolbrochureAls school trachten we een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de school als “leer”-gemeenschap en anderzijds de school als “leef”-gemeenschap. Dit vanuit een christelijk mens- en maatschappijbeeld.

Deze leef-, leer- en geloofsgemeenschap kan voortdurend evolueren tot een eigentijdse katholieke basisschool, waar jonge mensen zich kunnen ontplooien als kritische, creatieve en dynamische jongvolwassenen.

Schooluren

Te laat komen kan niet!Uren: van 8.10 – 12.05

en van 13.00 – 15.20

De lessen beginnen stipt om: 8.30 en om 13.25

Aanmelden bij mevrouw directeur

Ouders worden gecontacteerd indien de afwezigheid niet gewettigd is.
Voor- en naschoolse opvang

woensdagnamiddag
Uren: 07.00 tot 8.00 en van 15.30 – 18.00

Vrijblijvend aanbod

Plaats: in de opvangklas van de school

Vergoeding: Voorschools :

Vanaf 07.00 tot 08.00 2,00 € , vanaf 07.30 € 1,00

Naschools :

Vanaf 15.30 tot 16.30 : € 2,00

Per begonnen half uur :€ 1,00

De betaling geldt van het ogenblik een periode ingaat.

Verantwoordelijke(n):

Voorbewaking :Sandra Slock

Nabewaking Lieve Hellemans-Veerle De Clerck/ Woensdagnamiddag : Inschrijving is verplichtU neemt hiervoor eerst contact met

Vzw ’t Ballonneke : 03/755.26.36

vanaf 12.00 – €: 1,00 per begonnen half uur

Max. kostprijs € 8.00 per dag.

OudercontactenAanbod: klassikaal en individueel

Data: september – oktober – januari - juni

Plaats: in de klas van de leerling

Contactpersoon voor een afspraak: klasleerkracht

Wijze waarop de school contact opneemt: schriftelijke uitnodiging
Centrum Leerlingbegeleiding

- Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken

- Zorgprocedure


Naam: CLB Waas en Dender ( Beveren)

Adres: Ciamberlanidreef 246

Telefoon: 03/755.58.69

Contactgegevens begeleider CLB: Petra Arnouts

Contactgegevens arts CLB:

Dr. Marc Dhollander

Contactgegevens verpleegster : Kristel Rotthier maatschappelijk werker CLB: Debbie Buys

MDO’s – ‘op stap naar het Sec. Onderwijs’Scholengemeenschap

Naam en adres: Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Melsele Kieldrecht Verrebroek

Samenstelling: GVB ‘De Verrekijker’

St.-Laurentiusstraat 17 9130 Verrebroek

GVK Melsele (KL.)

St.-Elisabethstraat 62 9120 Melsele

GVL Melsele (L.S.)

St.-Elisabethstraat 66 9120 Melsele

Adres : St.-Elisabethstraat 66 te 9120 Melsele.

Schoolraad

Ouders: Stijn Deckers – Els Seys

Leerkrachten: Wim Penneman en Karolien Moorthamer

Lokale gemeenschap: Marleen Flecijn en Chantal ClaeysAfwezigheden wegens ziekte

Andere afwezigheden


Problematische afwezigheden


Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Een kind met koorts hoort niet thuis op school

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit VOORAF met de directie.

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Leefregels op school

1.Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

2.De school is van binnen een STIL wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

3.We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

Vrije dagen van het 1e trimester
Herfstvakantie:
Kerstvakantie :

Vrije dagen van het 2e trimesterKrokusvakantie :

Vrije dagen van het 3e trimesterPaasvakantie :


De zomervakantie vangt aan op zaterdag 1 juli 2017.

P.S. woensdag 28 september 2016

en woensdag 19 oktober 2016

van maandag 31/10/ 2016 tot en met zondag 6/11/ 2016.

Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2016.

van maandag 26/12/ 2016 tot en met zondag 8/1/ 2017.

Facultatieve vrije dag : vrijdag 3 februari 2017

van maandag 27/02/ 2017 tot en met zondag 5 /3/ 2017
van maandag 3 /4/ 2017 tot en met maandag 17 /4/ ‘’17.

Facultatieve vrije dag : maandag 8 mei 2017

Pedagogische studiedag : woensdag 24 mei 2017

O.-L.-H.-Hemelvaart :donderdag 25 mei 2016 en vrijdag 26 mei 2017Pinkstermaandag : maandag 5 juni 2017
6- Verplichte Informatie Vrije Basisschool ‘De Kreek’ - Kieldrecht

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina