De kunst van het complimenterenDovnload 0.91 Mb.
Pagina1/30
Datum03.10.2016
Grootte0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
De kunst van het complimenteren

Hoe vaak geeft u een schouderklopje aan een medewerker die uitzonderlijk presteert? Op welke manier toont u uw tevredenheid als de verkoopcijfers van uw team een opgaande lijn laten zien? Wanneer geeft u blijk van waardering als uw mensen zich hard maken voor de zaak? Krijgt u trouwens zelf waardering voor wat u doet en hoe uit zich dat? Vindt u complimenten überhaupt belangrijk of vindt u het vanzelfsprekend dat medewerkers zich optimaal inzetten?Geen vanzelfsprekendheid!
Ieder mens heeft behoefte aan persoonlijke waardering voor het werk dat hij doet. Een gemeend compliment doet de houding van een medewerker veranderen. Deze waardering draagt bij tot een beter gevoel en zelfs tot betere gezondheid. Misschien heeft u het idee dat uw salesmanager zelf wel begrijpt dat hij goed werk heeft verricht als hij naar zijn hoge omzetcijfers kijkt. Toch heeft deze medewerker het nodig dat nog een keer persoonlijk van u te horen! Daarmee geeft u er blijk van dat u hem ziet als een waardevolle kracht. U waardeert deze medewerker als mens die zich optimaal heeft ingezet voor het behalen van dit resultaat en niet als een radertje in een machine die goed draait als de onderdelen af en toe gesmeerd worden met een scheutje uit het bonuskannetje.

Aan wie, wanneer en hoe?
Gebrek aan waardering is een van de grootste klachten die mede veroorzaker zijn van ziekte en voortijdig vertrek van medewerkers. Eigenlijk is iedereen zich er wel genoeg van bewust hoe belangrijk waardering is. Toch zijn alle managers niet altijd even scheutig met hun complimentjes. Misschien onderschatten veel managers het belang van dit betrekkingsaspect. Ook kan het zijn dat deze managers niet precies aanvoelen wanneer extra aandacht door middel van een compliment gewenst is, wie eigenlijk dat compliment moet krijgen en welke vorm daarbij passend is.

Collectief of persoonlijk
U bent in het water gevallen en kunt niet zwemmen! Aan de kant staan tientallen mensen te kijken maar niemand voelt zich persoonlijk aangesproken om een reddingsactie te ondernemen. Met complimentjes werkt dat vergelijkbaar. Als u een compliment maakt aan een groep in algemene bewoordingen, ervaart niemand dat als een persoonlijke waardering. U kunt uw complimenten beter richten tot de personen die het betreft. Noem hun naam en beschrijf de activiteiten die zij hebben ondernomen die hebben bijgedragen aan het resultaat. Op deze manier laat u uw medewerkers weten dat u persoonlijke belangstelling voor hen heeft en ook werkelijk in de gaten heeft wat ieder voor uw bedrijf betekent.

Kijk naar het individu
Sommige medewerkers worden graag bevestigd in alles wat ze doen. Een regelmatig compliment geeft hen de nodige zekerheid om door te gaan. Andere medewerkers zijn zeer zelfstandig, maar waarderen het wel als u bemerkt dat ze iets extra's hebben gedaan. Waardeer medewerkers vooral op bijzondere persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Bijna elke medewerker heeft wel iets waar hij beter of sneller mee is. Zorg dat u daar weet van hebt en spreek er uw waardering over uit!

Varieer in uw complimenten
Telkens wanneer uw medewerkers een goed resultaat boeken, zendt u hen een mailtje met de tekst: FANTASTISCH, GOED GEDAAN! Na verloop van tijd kennen uw medewerkers deze mailtjes wel. Ze raken er niet meer van onder de indruk. Loop voor de verandering eens bij iemand binnen en prijs hem persoonlijk voor zijn verrichtingen. Toon ook echt belangstelling! Vraag de medewerker bijvoorbeeld eens te vertellen hoe hij dit goede resultaat heeft behaald. Prijs eens iemand in bijzijn van collega's of stuur een kaartje met felicitatie en complimenten als de medewerker jarig is.

Spreek u non-verbaal uit
Complimentjes hoeft u overigens niet altijd in woorden uit te drukken. In veel gevallen volstaat een glimlach een knipoog of een opgestoken duim terwijl u een medewerker in de gang passeert. Een letterlijk schouderklopje of een zacht tikje tegen een arm doet ook wonderen. Geef tijdens een vergadering ook eens een knikje in de richting van een medewerker als gesproken wordt over zijn resultaten.

Het functioneringsgesprek
Tot nu toe heb ik vooral gesproken over de complimenten voor speciale diensten en uitzonderlijke prestaties. Daarbij moeten we niet over het hoofd zien dat ook het "normale" werk gewaardeerd moet worden. Dit mag best wel eens tussendoor genoemd worden, maar uiteraard heeft dit niet dagelijks aandacht. Het is daarom goed om hier in ieder geval op terug te komen tijdens een functioneringsgesprek met een medewerker.

Waardering voor de baas?
Ervaart u zelf voldoende waardering in uw werk? Van wie krijgt u die waardering en hoe uit zich die? Het kan zijn dat u de waardering vooral verwacht van uw eigen leidinggevende. Toch moet u niet vergeten dat ook de complimentjes die u van uw medewerkers krijgt u op de been houden. Deze complimentjes nemen soms ook een andere vorm aan dan u zou denken. Het is niet zo gebruikelijk dat medewerkers openlijk lofprijzingen uiten in de richting van hun baas. Het complimentje komt vaker in de vorm van een bedankje vanwege uw ondersteuning of de bereidwilligheid om iets te doen. Vaak komen er ook non-verbale complimentjes in uw richting. Het is goed om u daarvoor open te stellen. Tenslotte is het goed om er eens bij stil te staan of uw wel eens waardering uit naar uw eigen leidinggevende, uw collega's en vooral niet te vergeten... uzelf!

Geeft u voldoende complimenten?

Complimenteren is een geweldige manier om uw medewerkers te motiveren. Een gemeend compliment geeft een werknemer persoonlijke aandacht en waardering. Bovendien laat u er mee blijken dat u opmerkzaam en aardig bent. Een goed compliment zegt dus ook iets over u! Dit alles is waarschijnlijk weinig nieuws. De meeste mensen zijn zich toenemend bewust van de positieve kracht van complimenteren. Toch zijn we over het algemeen nog weinig scheutig met complimenten. Hier volgt een onderzoekje naar de redenen en daarna enige suggesties wat u er aan kunt verbeteren.Aandacht voor het compliment
In mijn eerdere artikel: De kunst van het complimenteren, schreef ik al over de waarde van schouderklopjes, opgestoken duimen, waardering en positieve feedback. Coert Visser schreef later over voorwaarts complimenteren. Het compliment blijkt dus een item dat aandacht behoeft. Niet alleen omdat het zo'n krachtige vorm van communicatie is, maar misschien nog meer omdat het - vreemd genoeg - nog steeds geen vanzelfsprekendheid is om elkaar dagelijks de nodige positieve aandacht te geven. We vinden het te moeilijk, stellen het uit of laten het maar liever helemaal achterwege.

Waarom is complimenteren toch zo moeilijk?
In mijn artikel over transparante communicatie scheef ik over een gesprek dat ik had met Miranda Megens, journaliste van het Algemeen Dagblad over 'elkaar aanspreken'. Daarbij kwam ook de vraag naar voren waarom mensen elkaar op het werk zo weinig complimenten geven, al is het maar een simpele positieve opmerking over uiterlijk of kleding. Het lijkt zo eenvoudig om tegen een collega te zeggen: 'Jeeh, wat een mooie nieuwe rok heb je aan!' of 'Dit andere kapsel staat je erg goed!', maar toch verzuimen we het vaak om dergelijke complimenteuze uitspraken te doen.

Drie redenen:

Eerste reden
Een eerste oorzaak van dit verzuim kan te maken hebben met opmerkzaamheid. Vooral mannen blijken daar niet altijd zo'n ster in. Met andere woorden: u heeft misschien helemaal niet bemerkt dat uw collega iets nieuws aan heeft en zegt er dus niets over.

Tweede reden
Een tweede reden kan met gevoel voor eerlijkheid van doen hebben: misschien vindt u het kapsel helemaal niet zo mooi en zwijgt u liever. Veel mannen vinden het werkelijk shocking als hun - voorheen langharige - vrouwelijke collega plotseling met een kort geknipte coupe ten tonele verschijnt. Om te voorkomen dat hun: 'Goh, lekker fris!' gepaard gaat met de verkeerde mimiek en intonatie houden ze maar liever veilig hun mond dicht.

Derde reden
Een derde reden om niet al te complimenteus te zijn kan te maken hebben met angst voor een verkeerde reactie. Zoals Coert Visser in het eerder genoemde artikel schreef, hebben Nederlanders de neiging om ontvangen complimenten te ontkrachten of te bagatelliseren. Op het compliment: ' wat een mooie blouse!' volgt misschien de reactie: 'Oh, die heb ik al héél lang! Heb je die dan nóóit eerder gezien?' Feitelijk wordt de complimentgever hier afgerekend op zijn gebrek aan opmerkzaamheid. Deze persoon kan dat als gezichtsverlies ervaren en zorgt ervoor dat hij bij voorbaat wat voorzichtig wordt met opmerkingen over uiterlijk.

Complimenten over het werk
Als het gaat om complimenten over het werk spelen er nog andere factoren mee die het lastig maken om positieve waardering uit te spreken.

Eerste factor
De eerste factor is de vanzelfsprekendheid en dagelijkse routine. Uw secretaresse doet bijvoorbeeld elke dag hetzelfde werk. Dat doet ze wel goed, maar niet persé uitzonderlijk. Waarom zou u haar dan vandaag opeens een compliment geven voor iets dat ze dagelijks doet? Misschien wacht u tot de secretaressedag om haar extra te waarderen voor een jaar lang hard werken. Toch verliest het compliment dan enorm in kracht. Zeker als u haar elk jaar een bloemetje geeft op deze dag, blijft het de vraag of u dat doet omdat u haar werkelijk zo waardeert of als morele verplichting omdat het toevallig deze dag is. Als u complimenteert op een vast moment en op een gebruikelijke manier schept dat namelijk verwachtingen ('Waar blijft mijn bloemetje!'). Als complimenteren een routine wordt daalt het effect ervan. Als u een medewerker op bijzondere wijze in de aandacht wilt zetten doet u dat beter op een andere dag en steeds op een andere manier!

Tweede factor
Een tweede factor die complimenteren lastig maakt is wellicht uw gevoel voor 'eerlijke verdienste'. Complimenteert u een collega die eindelijk een keer een foutloos rapport presenteert, terwijl u het feitelijk een vanzelfsprekendheid vindt dat elk rapport foutloos is? Uw compliment zou deze werknemer - die het juist niet altijd zo goed doet - wellicht kunnen motiveren tot het afleveren van beter werk. Anderzijds kan het uw gevoel voor rechtvaardigheid aantasten als u complimenten geeft aan mensen die het naar uw idee helemaal niet verdiend hebben. Het is overigens de vraag of de slecht presterende collega uw waarderende woorden zou opvatten als een compliment of eerder als een vorm van cynisme. Als u complimenteert dient u in ieder geval uw woorden en de manier waarop u die uitspreekt op elkaar af te stemmen om te laten zien dat u het werkelijk meent.

Derde factor
De derde factor is angst voor jaloezie en onderlinge competitie. Als u meerdere secretaresses heeft die zich verschillend inzetten, kunt u het dan maken om slechts één van hen te complimenteren voor haar grote inspanning? Het gevolg zou immers kunnen zijn dat u de anderen miskent. Waardeert u in plaats daarvan de hele groep? In dat geval zit u wederom met het vraagstuk over eerlijke verdienste. Bovendien krijgt deze ene persoon dan nog steeds geen bijzondere erkenning voor haar enorme inzet.

Niet zonder risico
Complimenten geven is niet zonder risico. U schept er verwachtingen mee, u kunt er mensen mee voor het hoofd stoten, u kunt aangezien worden als een slijmbal. Dit alles kan er toe leiden dat u maar liever niemand complimenteert, behalve op momenten dat de uitzonderlijke prestaties er dik bovenop liggen. Alledaagse werkzaamheden krijgen geen extra aandacht - hoogstens eenmaal per jaar op een speciale dag of tijdens functioneringsgesprekken. En bij deze laatste worden ze soms slechts geuit ter inleiding van het gesprek en daarna meteen overschaduwd door een opsomming van punten die niet goed gaan.

Hoe dan wel complimenteren?
Iedereen heeft unieke eigenschappen die te waarderen zijn. Als u daar speciale aandacht aan geeft, complimenteert u zonder anderen voor het hoofd te stoten. Complimenteer duidelijk en opvallend! Daarmee laat u blijken dat het werkelijk een compliment betreft en geen losse opmerking tussendoor. Complimenteer op onregelmatige momenten. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat - extra - beloning of waardering meer effect heeft als deze niet op vaste tijden worden geboden. Sta eens vaker stil bij het gewone werk! Dit krijgt gewoonlijk de minste aandacht terwijl medewerkers er het meest bij betrokken zijn. Ook hier geldt: geef deze aandacht niet - alleen - op vaste momenten. Complimenteer zo nu en dan op bijzondere wijze; kijk voor suggesties voor origineel complimenteren eens op: www.complimentje.nl en www.pluimen.nl

Waarderingsmanagement als levensstijl

In Februari en maart staan het geven en krijgen van persoonlijke aandacht volop in het nieuws. 14 Februari is het Valentijnsdag en op 1 maart volgt de Nationale Complimentendag. Dit zijn mooie gelegenheden om ook uw personeel en relaties bijzondere aandacht te geven, maar dat niet alleen. U kunt van motiveren en waarderen uw levensstijl maken. Een complimenteuze en motiverende manager heeft meer oog voor het goede en weet anderen steeds op originele wijze te waarderen. Daardoor oogst hij bovendien zelf ook meer waardering en succes!Twee bijzondere dagen
Dit is de tijd van het jaar waarin de persoonlijke aandacht die we aan anderen geven veel belangstelling krijgt. Op 14 februari - valentijnsdag - staat traditiegetrouw de persoonlijke aandacht voor anonieme geliefdes centraal. Steeds meer wordt er rond deze dag ook interesse getoond voor andere vormen van persoonlijke aandacht die we geven aan mensen die ons na staan, zowel in de privé-sfeer als op het werk. Zo is er ook veel aandacht voor het zakelijk flirten, waarbij het er niet zozeer om gaat dat we onze collega’s verleiden tot een liefdesdans, maar dat we door onze spontane manier van doen een ontspannen ambiance creëren die positief bijdraagt tot betere samenwerking en grotere productiviteit op het werk .

En als we Valentijnsdag hebben gehad is er al snel weer een volgende dag waarop we op bijzondere wijze kunnen laten blijken dat we gesteld zijn op onze collega’s en anderen om ons heen. 1 maart is namelijk uitgeroepen tot de Nationale Complimentendag. Deze dag is bedoeld als legitimering om onze naasten eens bijzonder in het zonnetje te zetten. Op deze dag is het aardig om eens vaker dan gebruikelijk een compliment te geven - ook voor de werkzaamheden die vanzelfsprekend zijn. Wellicht is dit ook een leuke gelegenheid om eens te beginnen met het ‘voorwaarts complimenteren’, bedacht door collega Coert Visser. Dit werkt als een soort kettingbrief - u krijgt één compliment en op uw beurt geeft u er twee door. Tenslotte kunt u deze dag ook gebruiken als aanleiding om een groot compliment in een originele vorm te gieten.Aandacht en complimenten
We zijn vaak zo intensief met de inhoudelijke kant van ons werk bezig, dat we soms vergeten om speciale aandacht te geven aan de personen met wie we werken. Zeker als de perikelen rondom het werk een strijd worden - wat helaas vaak voorkomt - is er weinig aandacht meer voor persoonlijke waardering. Dit soort dagen kunnen helpen om even de knop om te draaien en eens op een andere manier naar uw collega’s te kijken. Persoonlijke aandacht geven en complimenteren dragen bij aan een goede werksfeer. En bijzonder genoeg werkt het zo dat als u werkt aan betere onderlinge verhoudingen, de inhoudelijke aspecten van het werk direct in een ander zonlicht komen te staan. De neuzen staan dan dezelfde kant op, waardoor de productiviteit werkelijk groter wordt.

Complimenteren als levensstijl
Eerder schreef ik al over complimenten en daarbij stond vooral uw blijk van waardering aan anderen centraal. Ook beschreef ik eerder hoe het komt dat mensen gewoonlijk zo weinig complimenten geven en hoe u daar verandering in kunt brengen. Daarna heb ik u suggesties aan de hand gedaan om ook zelf meer waardering te krijgen. Later beschreef ik twaalf manieren om een compliment te geven.

De kracht van het compliment is zo sterk dat daar wat mij betreft nooit genoeg over geschreven kan worden. Waardering is een belangrijke motivator en de manier waarop u die waardering geeft hoeft niet steeds gelijk te zijn. Als het gaat om het geven van positieve aandacht, bent u zeker niet gebonden aan één manier. Originaliteit, variatie en creativiteit zijn belangrijk als het gaat om het geven van persoonlijke aandacht. U kunt daar zeker een tweede natuur van maken, waardoor het complimenteren niet slechts een handeling meer is, maar eerder een levensstijl wordt. U verandert dan in een complimenteuze persoonlijkheid, die de goede eigenschappen van zijn medewerkers gemakkelijk herkent en deze steeds op een bijzondere manier weet te waarderen. Ik kan u vertellen dat deze levensinstelling veel vruchten zal afwerpen. In veel bedrijven is namelijk gebleken dat het regelmatig complimenteren van personeel veel productiever werkt dan frequent berispen, als daarbij tenminste sprake is van oprechte en onvoorwaardelijke waardering. Door deze manier van doen zult u bovendien ook zelf aardig gevonden worden.Onvoorwaardelijke waardering
Goede complimenten hoeven niet per se geld te kosten. Zoals ik eerder beschreef is het belang van het compliment in de eerste plaats dat u positieve aandacht geeft aan wat de ander heeft gedaan, hoe hij eruit ziet of voor wie hij is. Een cadeautje of een persoonlijk feest kan de gedachte die u wilt uitdragen weliswaar ondersteunen, maar dit mag nooit het hoofddoel zijn. De persoon in kwestie moet vooral het gevoel overhouden dat u hem bijzonder waardeert. Hij moet niet het idee hebben dat u hem slechts beloont om hem aan te moedigen zijn werk in de toekomst - nog - beter te doen. Een persoonlijke pluim voor persoon en werk zijn van grotere waarde dan een collectieve materiele lofuiting.

Positief gevoel uitwisselen
Bij een compliment van persoonlijke aard is het vooral belangrijk dat u stilstaat bij wat u zo waardeert. Het sturen van een memo met de tekst: GOED ZO!, is leuk, maar niet voldoende. Beter is het om bij uw medewerker te gaan zitten en met hem persoonlijk te praten over wat u eigenlijk zo goed vindt en daarbij uw enthousiasme te tonen. Toon belangstelling! Luister aandachtig naar wat uw medewerker over het gebeuren vertelt en reageer daar positief op. Bij een goed compliment geeft u uw medewerker hetzelfde gevoel dat u zelf had over datgene waarover u zo positief bent. U geeft hem iets terug van uw eigen beleving. Zo maakt u het succes van uw medewerker tot een gezamenlijke ervaring waar u trots op bent.

Laat uw waardering niet alleen blijken uit uw woorden, maar ook door uw gedrag. Glimlach veel en toon positieve lichaamstaal. Een Engelse uitdrukking zegt: Imitation is the greatest form of flattery - imitatie is het grootste compliment - en hierin schuilt zeker veel waarheid. Het verkrijgen en geven van erkenning door middel van kopieergedrag is iets dat we zelfs al kenden in ons prilste begin. In onze babytijd begrepen we de woorden goed en slecht nog niet. Als we iets deden of als we een bepaald gezichtje trokken, wisten we dat het goed was omdat onze vader of moeder dit nadeed. We lieten ook onze waardering blijken door de ouder na te doen.

Maar nu we volwassenen zijn, doen we dat nog steeds. Als we iemand waarderen spiegelen we vaak spontaan zijn houding en bewegingen. Als u de manier van doen van de ander overneemt, laat u blijken dat u die persoon en diens prestaties waardeert. Maak gebruik van de ontdekkingen van anderen. Gebruik de werkwijze van de medewerker die iets goed heeft gedaan. Zorg er ook voor dat de goede acties van uw medewerker gemakkelijk een vervolg kunnen krijgen. Zo zal de ander merken dat u zijn prestaties waardeert, zelfs zonder dat u een woord hoeft uit te spreken.

Zorg dat u waardering krijgt

Heeft u het gevoel dat uw werk voldoende gewaardeerd wordt door anderen? Krijgt u genoeg complimenten van uw leidinggevende, directe collega’s, medewerkers of klanten? De meeste managers hebben van zichzelf het idee dat ze hard werken, maar velen voelen zich tegelijkertijd ondergewaardeerd door anderen. U zult er zelf wat aan moeten doen om waardering te krijgen. Dat betekent niet per se dat u nóg harder moet werken. U moet er vooral voor zorgen dat anderen zich bewust worden van uw competenties en van wat u allemaal doet. Soms moet u bewust vissen naar complimentjes om de verdiende waardering te ontvangen.Complimenten, een bron van motivatie
Complimenten zijn voor ieder een belangrijke drijfveer in het werk. Als uw werk gewaardeerd wordt door anderen, geeft u dat de energie om door te blijven gaan. Mensen die nooit complimentjes krijgen, raken soms gefrustreerd. Doordat ze nooit van iemand horen dat ze goed werk verrichten, kunnen ze zelfs gaan twijfelen aan zichzelf. Managers bevinden zich in een positie waarin ze weinig complimentjes krijgen. Klanten waarderen de persoon met wie ze direct contact hebben: de fooi is voor de ober, niet voor zijn chef! Ondergeschikten delen gewoonlijk weinig complimentjes uit aan hun baas en uw eigen leidinggevende weet niet altijd waarmee u zich dagelijks bezighoudt.

Eerder schreef ik al over complimenten en daarbij stond vooral uw waardering aan anderen centraal. Ook beschreef ik eerder hoe het komt dat mensen eigenlijk zo weinig complimenten geven. In dit artikel gaat het vooral over u! Het is ook belangrijk dat anderen uw werk zien en waarderen, maar daarvoor moeten zij wel weten wat u doet!Wat doet u eigenlijk?
De werkzaamheden van managers spelen zich voor een groot deel achter gesloten deuren af. Veel medewerkers hebben er totaal geen besef van wat u doet als u zich een hele dag opsluit op uw kantoor. U weet zelf precies waar u mee bezig bent en denkt wellicht dat anderen dat ook zien. U denkt misschien dat anderen uw aandeel in de organisatie wel begrijpen en in stilte waarderen. Maar geloof mij: anderen staan daar niet zo erg bij stil en hebben er vaak geen flauw idee van waarmee u zich allemaal bezighoudt.

Veel mensen zien alleen de oppervlakte van uw werk en het uiteindelijke resultaat. Als u iets bijzonders heeft gedaan, ga er dan niet vanuit dat anderen dat wel zullen waarderen. De kans bestaat dat zij uw aandeel niet eens hebben bemerkt. Als u gewaardeerd wilt worden voor de dingen die u doet, zult u uw activiteiten zichtbaarder moeten maken. Laat niet alleen uw resultaten zien, maar geef ook inzicht in het proces. Verder zult u gericht naar de meningen van anderen moeten vragen.Spreek over uw successen
Misschien vindt u het zelf 'vanzelfsprekend' en 'gewoon' wat u allemaal doet. U heeft wellicht het idee dat het 'gewoon uw werk' is, dat verder geen aandacht behoeft. Als u dat zelf al vindt, verwacht u dan dat anderen daar anders over denken?

Het is goed om uzelf af en toe in de schijnwerpers te zetten en applaus in ontvangst te nemen. Vertel aan anderen wat u gedaan heeft en vraag wat zij daarvan vinden. Zeg terloops hoeveel tijd u eraan kwijt bent geweest; mensen hebben daar geen idee van. Als u meent dat u bijzonder goed werk heeft verricht is het zeker zinvol om dat bekend te maken. Vraag anderen - uw baas, collega’s of klanten - op deze manier om waardering voor wat u heeft gedaan. Presenteer uw successen met enige trots en zorg ervoor dat anderen die bemerken. Let er op dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat u de genoemde successen ook werkelijk heeft bereikt. Anderen moeten niet het idee krijgen dat u slechts naar loze complimentjes vist.Maak anderen bewust
Anderen bewust maken van uw eigen successen heeft de volgende voordelen:

Anderen merken beter wat u doet
Iedereen is op zijn eigen manier bezig met het bereiken van doelen en staat er niet zo bij stil wat uw aandeel daarin is. Anderen ervaren uw inspanning mogelijk als een vanzelfsprekendheid en niet als iets dat erg bijzonder is. Als u specifiek vraagt wat anderen van uw werk vinden kan dat een eye-opener voor hen zijn. Ze zien nu pas wat u doet. U zult daardoor meer gewaardeerd worden voor uw activiteiten.

Als uw klanten, leidinggevenden of medewerkers zich bewust worden van het werk dat u verricht en dat goed vinden, stijgt u in waardering. Ook het eindproduct wordt meer gewaardeerd als u duidelijk maakt wat daarvoor nodig is geweest.Anderen vormen zich een mening
Anderen denken er niet altijd over na wat zij nu eigenlijk vinden van uw prestaties. Als u hen ervan bewust maakt en vraagt naar hun mening, moeten ze daar serieus over nadenken. Als uw werk goed is, zullen zij dat ook vinden en daar uiting aan geven.

Meningen worden uitgesproken
Zolang iemand zijn mond dichthoudt, weten u en anderen niet wat hij werkelijk vindt. Al vindt hij uw werk nóg zo goed, hij kan later om één of andere reden altijd zeggen dat hij dat helemaal niet vond. Als uw medewerkers hun positieve waardering uitspreken, is het lastig om later te verwoorden dat ze uw werk helemaal niet zo goed vonden. Mensen die u in bijzijn van anderen complimenteren, kunnen moeilijk de volgende dag weer wat anders zeggen. Dit geldt zelfs bij een ongemeend compliment dat slechts bedoeld is om u te paaien.

U bouwt credits op
Negatieve boodschappen kunnen snel leiden tot vooroordelen. Als u fouten maakt, kan het zijn dat anderen zich alleen die fouten nog maar kunnen herinneren. U wordt dan geassocieerd met uw fouten en al het goede werk wat u eerder heeft verricht valt dan in het niet. Dit gaat ten kostte van uw imago. Hoe vaker anderen zeggen dat u goed werk heeft verricht, des te eerder zullen uw fouten worden vergeten. U kunt een steek laten vallen, zonder meteen commentaar te krijgen.

U wordt nog eens gevraagd
Zodra anderen bekend worden met uw kwaliteiten, zult u vaker worden uitgenodigd aan bepaalde projecten deel te nemen. Er worden meer opdrachten aan u persoonlijk geadresseerd.

U krijgt tijdig feedback
Als u vertelt wat u doet en vraagt wat anderen daarvan vinden, krijgt u direct feedback op uw functioneren. Waardering, maar ook kritiek die anders wordt opgespaard tot uw functioneringsgesprek, komt eerder op tafel, waarna u er ook meteen iets mee kunt doen.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina