De kunst van het complimenteren


Twaalf manieren om een compliment te gevenDovnload 0.91 Mb.
Pagina2/30
Datum03.10.2016
Grootte0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Twaalf manieren om een compliment te geven

Het compliment is een krachtig managementinstrument, maar complimenteren blijft een kunst apart. Het is belangrijk dat u uw waarderingen op het juiste moment uit en dat u uw complimenten in de goede vorm giet. Het is niet de bedoeling dat u met uw compliment onmogelijke verwachtingen schept. U wilt niet beogen dat andere collega’s miskend worden als u er slechts één van hen waardeert. Ook wilt u niet overkomen als een slijmbal die om de haverklap complimentjes uitdeelt in de vorm van ongepaste vlijerij. Wanneer u elke dag iedereen steeds op dezelfde manier complimenteert, kan de waarde van uw complimenten dalen. Ook dat wilt u voorkomen.Hieronder vindt u twaalf manieren waarop u anderen kunt complimenteren. U kunt verschillen zien in de waarde van die complimenten. Ook verschilt het nogal hoe ze worden opgevat.

1. Wat heb je dit goed gedaan!
Dit is een eenvoudig compliment voor een éénmalige actie. Evengoed kunt u de medewerker morgen weer berispen voor iets anders, of het dagelijkse werk dat hij dan verricht als iets vanzelfsprekends beschouwen. Toch is het goed om erbij stil te staan als iemand iets goeds doet. De simpele woorden ‘ Goed gedaan!’ vergeten we zo snel uit te spreken. Probeer dit compliment zo concreet mogelijk te maken en ook te vertellen wát deze medewerker precies zo goed gedaan heeft.

2. Je bent een geweldige kracht!
Met deze woorden waardeert u een werknemer voor zijn hele oeuvre. U geeft ermee aan dat u de manier waarop hij zijn dagelijkse werk uitvoert op prijs stelt. Het is goed voor medewerkers om dit eens te horen van hun leidinggevende. Ook hier is het belangrijk om goed duidelijk te maken waarom u deze medewerker zo’n geweldige kracht vindt. U moet zoiets niet klakkeloos droppen als een vriendelijke, maar loze opmerking. Roep dit dus niet te pas en te onpas, want dan verliest dit compliment zijn waarde. Koppel het desnoods aan een speciale gelegenheid.

3. Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten!
Op deze manier spreekt u het vertrouwen uit over het werk dat u delegeert. Het delegeren van een moeilijke opdracht - waarbij u blindelings vertrouwt op iemands kennis en kunde - is een geweldig compliment! Uw medewerkers zullen zich belangrijker en meer gewaardeerd voelen als u hen ook verantwoordelijke taken toevertrouwt. Het delegeren van dit soort werkzaamheden zal maar zelden worden gezien als het afschuiven van werk. U laat hiermee merken dat u vertrouwen heeft in de capaciteiten van uw medewerkers.

4. Geweldig, hoe heb je dat voor elkaar gekregen!?
Door gerichte vragen te stellen en belangstelling te tonen voor de manier waarop de medewerker iets heeft gedaan, laat u blijken dat uw compliment ook inhoud heeft. U geeft niet alleen een compliment, maar toont ook bijzondere aandacht voor de persoon en diens werkwijze. U toont op deze manier niet alleen interesse in het behaalde resultaat, maar laat ook blijken dat u oog heeft voor het proces wat daaraan vooraf is gegaan.

5. Wat zie jij er netjes uit!
Op het werk complimenteren we elkaar niet zo snel voor de uiterlijke verschijning. Het lijkt een gemakkelijk uit te spreken compliment, maar het kan zeker ook verkeerde verwachtingen scheppen. Allereerst moet er wel wat te complimenteren zijn. De kleding moet opvallend verschillen met die van andere dagen. De onderlinge verhouding moet zodanig zijn, dat de ander het compliment niet opvat als seksueel getinte flirt. Vrouwen kunnen elkaar gemakkelijker complimenteren als het om kleding gaat. Een algemeen compliment voor uiterlijk is wel eenvoudig te maken. Het is bijvoorbeeld prima als u een medewerker tijdens een functioneringsgesprek complimenteert met diens kledingkeuze.

6. Ik vind het altijd gezellig als je er bent
Gezelligheid is een waarde van een andere orde dan bijvoorbeeld accuratesse. Met een compliment als dit zegt u niets over het verrichte werk, maar over de persoonlijke relatie tussen u en de medewerker. U maakt duidelijk dat u de anders persoonlijkheid waardeert en dat u het goed met hem kunt vinden - los van hoe hij zijn werk verricht.

7. Ik ben erg van jou gecharmeerd!
Dit compliment gaat verder dan gewone aandacht voor de persoon en diens uiterlijke verschijning. U kunt een medewerker met zo’n opmerking behoorlijk in verlegenheid brengen, als u niet precies duidelijk maakt wat u ermee bedoelt. Uw compliment kan worden opgevat als uiting van uw persoonlijke mening over de aantrekkelijkheid van de medewerker. U kunt beter door uw manier van doen laten blijken dat u de ander charmant vindt.

8. Wat heb je toch mooie ogen en een goddelijk lijf!
U zult het niet geloven, maar dit soort complimenten over lichamelijke aspecten worden ook regelmatig in het bedrijfsleven gemaakt - meestal door mannelijke medewerkers naar een vrouwelijke collega. Vaak wordt zo’n compliment op een lacherige toon gebracht waarmee de indruk wordt gewekt dat het een grapje betreft. De dames in kwestie doen wellicht lacherig terug, maar beschouwen het geenszins als een oprecht compliment. Een goed compliment is geen grapje en dient ook geen vorm te hebben die als kwetsend kan worden opgevat.

9. Ik vind je geweldig als ...
Dit is een voorwaardelijk compliment. De waardering vindt pas plaats als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een goed compliment dient op zichzelf te staan en nooit verwachtingen te scheppen. Een oprecht compliment is bedoeld als waardering voor verricht werk of persoonlijke eigenschappen - onvoorwaardelijk!

10. Bedankt, je was een geweldige collega!
Een compliment kan worden uitgesproken als woord van dank. Dit kan gebeuren aan het einde van een succesvol project of als iemand vertrekt uit de organisatie. Een groot voordeel van een dergelijk compliment is, dat de persoon die het betreft meteen weet dat er geen verwachtingen aan kleven. Geen geslijm dus, maar een uiting van waardering - recht uit het hart!

11. Je ontvangt dit cadeau omdat ...
Een compliment hoeft geen geld te kosten, maar soms is het aardig om uw lovende woorden te ondersteunen met een cadeautje. Kies dan iets dat past bij het compliment. Houd er rekening mee dat u anderen in verlegenheid kunt brengen als u hen iets erg kostbaars aanbiedt. Het cadeau dient in verhouding te staan met dat waarvoor u complimenteert, anders schept u verwachtingen voor de toekomst - wat zeker niet thuishoort bij het geven van een compliment.

12. Het non-verbale compliment
Voor een compliment zijn niet altijd zoveel woorden nodig. Een glimlach doet vaak al wonderen. Verder kunnen een schouderklopje, een opgestoken duim of een knipoog waardevol zijn. Houd er wel rekening mee dat lichaamstaal multi-interpretabel is en dat zo’n gebaar dus snel verkeerd opgevat kan worden. Overweeg dus goed of en in welke situatie u deze gebaren gebruikt. Laat dit overigens ook niet de enige manier zijn waarop u uw waardering laat blijken. Soms moet u gewoon zeggen wat u goed vindt. Natuurlijk zijn de genoemde gebaren geweldig geschikt om uw prijzende woorden te ondersteunen.

En wat doet ú op de Nationale Complimentendag?
1 maart is het Nationale Complimentendag. Gebruik deze gelegenheid om eens bijzondere aandacht te geven aan uw medewerkers, maar laat dit niet de enige dag zijn waarop u dat doet. Elke dag dient er zich wel iets voor dat aanleiding geeft tot het geven van complimenten. Wees daar alert op! En denk niet alleen aan uw werk als het gaat om complimenten. Neem op 1 maart ook eens een bloemetje mee voor uw partner of ga die dag eens gezellig uit eten als blijk van waardering.

Hoe ziek is uw medewerker werkelijk?

Er is in deze tijd veel te doen rondom ziekte en gezondheid. Per 1 januari 2006 zijn ziekenfonds en de particuliere verzekeringen ingewisseld voor één basisverzekering voor iedereen. Tegelijkertijd is de vertrouwde WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Maar los van alle actuele verzekeringskwesties is het goed om eens stil te staan bij de betekenis van ziek zijn. Ziekte lijkt alleen vervelend, maar ziek zijn heeft ook een communicatieve functie. Wat betekent het voor u als een medewerker zich ziek meldt? Is hij werkelijk zo ziek als hij zich voordoet, of spelen er nog andere factoren mee? In dit artikel kunt u lezen over de verschillende communicatieve aspecten van ziek zijn.Grip op ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is niet bij elke medewerker gelijk. Sommige medewerkers zijn nooit ziek, terwijl anderen elk jaar een griepje van ongeveer een week pakken. Er zijn ook werknemers die met regelmaat een dag afwezig zijn en ten slotte zijn er medewerkers die éénmalig of frequent een langere periode verzuimen. Als u beter grip wilt krijgen op het ziekteverzuim van uw medewerkers is het van groot belang om het contact met hen aan te gaan. Niet alleen op het moment dat zij ziek zijn, maar juist ook in de perioden daar tussen. Wellicht ontdekt u - onbewuste - boodschappen die uw medewerker door ziek te zijn communiceert. Heeft uw medewerker gewoon een koutje gevat of voelt hij zich onbegrepen en baalt hij van het werk?

Ziek zijn kan voordelen hebben. We spreken in dat geval over ziektewinst. Als je ziek bent hoef je immers geen verantwoordelijkheid te nemen. Ziekte ontslaat je soms van bepaalde belangrijke verplichtingen. Maar ziek zijn kan ook om heel simpele redenen prettig zijn: even rust, even geen gezeur aan je kop, uitstel van een deadline etc. Een medewerker die zich ziek meldt, geeft daarbij vaak signalen af die u inzicht kunnen verschaffen in een eventuele achterliggende reden van de ziekmelding.Hoesten, kreunen en steunen
Het is maandagochtend als u gebeld wordt door één van uw medewerkers: hij meldt zich ziek. Kreunend en met een krakerige stem vertelt hij u wat er met hem aan de hand is. Af en toe onderbreekt hij zijn zinnen om flink te hoesten. 'Nou, zo te horen heb je het flink te pakken', zegt u en u wenst hem beterschap. Het is best mogelijk dat uw medewerker een stuk minder hoest als hij de telefoon heeft neergelegd en dat zijn stem lang niet zo kreunend en krakerig meer klinkt. Dat wil overigens helemaal niet zeggen dat hij niet echt ziek is.

Aggravatie
Uit vrees om niet geloofd te worden, deed uw medewerker zijn best om een beetje zielig over te komen. Het zou immers raar overkomen als hij zich met een opgewekte stem ziek zou melden. Met een zelfde instelling melden veel mensen zich bij de bedrijfsarts. De klachten worden wat erger getoond dan ze werkelijk zijn. Dit wordt aggravatie genoemd. Overigens is daarbij meestal geen kwade opzet in het spel. Sommige mensen hebben zelfs helemaal niet eens in de gaten dat ze dit doen. Ze willen de ander - u of de bedrijfsarts - er alleen maar van overtuigen hoe ziek ze wel zijn. Daarbij schromen zij niet uitgebreid verslag te doen van alle pijntjes en hoge lichaamstemperaturen en van de meest intieme ziektesymptomen die de afgelopen vierentwintig uur optraden. Uw reactie: hem beterschap wensen, was hier inderdaad de juiste. Ga er gerust vanuit dat deze medewerker ziek is en dat hij slechts overdrijft om u dat goed duidelijk te maken. Als een medewerker een griepje heeft, ligt de oorzaak niet op de werkvloer (behalve dat hij er kan zijn aangehoest). Het is goed om contact met hem te hebben, maar geef er in dit geval geen ingewikkelde communicatieve betekenissen aan.

Simulatie
Natuurlijk is het ook mogelijk dat uw medewerker helemaal niet ziek is, maar gewoon doet alsof. Zeker als hij zich ziek meldt op een dag waarop u hem verlof heeft geweigerd, kunt u dat op zijn minst verdacht vinden. In dat geval kan het zijn dat uw medewerker zijn best doet om zijn ziekte te simuleren. Wellicht bent u vroeger wel eens schoolziek geweest. U had geen zin om naar school te gaan en trachtte uw ouders wijs te maken dat u ziek was. U probeerde het misschien voor elkaar te krijgen om de kwikthermometer te doen oplopen, door het puntje daarvan tussen uw duim en wijsvinger op te wrijven. Wellicht experimenteerde u zelfs met de ajuintruc: als je een uurtje een ui onder je oksel houdt schijn je daar flink ziek van te kunnen worden. Hoe dan ook, u had er belang bij om ziek te zijn en deed er van alles voor om dat ook zo te laten lijken.

Ervaren simulanten, die liever thuis zitten dan werken, zullen niet zeggen dat ze griep hebben. Dit duurt te kort en is te gemakkelijk te onderzoeken. Andere ziektes zijn daar geschikter voor. Rug- en hoofdpijnklachten bijvoorbeeld zijn in veel gevallen moeilijk aantoonbaar, maar daarom niet per se minder aanwezig. Een medewerker kan pijn of duizeligheid voorwenden terwijl hij die werkelijk niet of minder intens heeft. U dient echter op te passen er vanuit te gaan dat iemand die langdurige klachten heeft simuleert. Als u de indruk geeft dat een medewerker liegt over zijn ziek zijn, schaadt u beslist het vertrouwen. U kunt niet weten hoeveel pijn uw medewerker werkelijk heeft. De mate van pijn is ook slecht te meten. U zult er dan ook vanuit moeten gaan dat de medewerker werkelijk pijn heeft.Mensen die hun werk serieus nemen, melden zich niet zo snel ziek. Voor hen is dat niet zo gemakkelijk zonder goede reden. Om je ziek te melden moet je moreel enkele grenzen over. Een ziekmelder moet zich voor zichzelf kunnen verantwoorden ten opzichte van de collega’s die zijn werk moeten overnemen. Langer ziek dan nodig?
Volgens een artikel in het AD/Haagsche Courant, melden zich meer mensen ziek op maandagen dan op andere dagen. Arbodienst ArboNed noteert op maandagen 9000 ziekmeldingen. Op dinsdagen zijn dat er 5000. ArboNed geeft daar verschillende redenen voor: Allereerst kunnen mensen die in het weekeinde ziek zijn geworden zich pas op maandag ziek melden. Verder kan een druk weekend ervoor zorgen dat veel mensen op maandag niet ‘fit’ zijn. Ten slotte zouden mensen die ‘niet goed in hun baan zitten’ er tegen op kunnen zien om weer een hele week aan de slag te moeten. Wat ArboNed niet meldt is dat er wellicht op maandag ook meer mensen thuis blijven, die in werkelijkheid niet zo ziek meer zijn, maar in het weekend ziek waren en gewoon nog een dagje uitzieken. Het voelt immers zo oneerlijk om het hele weekend ziek te zijn en dan maandag weer aan de slag te moeten. De ziekte van de dagen ervoor geeft hen zelf voldoende legitimatie om er nog een dagje aan te plakken. Ten slotte was de medewerker echt ziek; hij heeft de tijdsduur alleen wat gerekt!

Ziekmelding uit protest
Sommige medewerkers melden zich ziek als een soort statement. Ze zijn het dan niet eens met het beleid of een bepaalde beslissing en melden zich ziek bij wijze van protest. Als u met zo’n medewerker contact opneemt, zal hij u met diepe zuchten duidelijk maken dat het hem allemaal te zwaar is geworden. Hij noemt het beleid dat hem tegen de borst stuit en vertaalt zijn reactie daarop in ziektetermen. Hij kan er niet meer tegenop, wordt er nerveus van of zegt dat hij depressief is. De ziekmelder zoekt in veel gevallen steun bij zijn collega’s. Sommige van dergelijke activisten doen zelfs een voorstel aan collega’s om zich massaal ziek te melden. Dit idee krijgt gewoonlijk weinig steun. Sommige collega’s zien het als muiterij, bij anderen gaat het tegen hun principes en de derde groep durft het gewoon niet. Vaak betreft het een medewerker die normaliter veel klaagt, stookt en tegen de regels schopt. Hoe dan ook, deze medewerker geeft wel een belangrijk signaal dat niet alleen hem zelf betreft, maar ook u en het hele team. Probeer er achter te komen wat er precies speelt. Bijzonder genoeg is met deze medewerker vaak goed te onderhandelen. Onder bepaalde voorwaarden wil hij zich gerust weer beter melden.

Orgaanspraak
Het bestaan van ziekte en de daarbij behorende symptomen kan ook nog op een andere manier boodschappen communiceren. Het komt er dan op neer dat een bepaald ziekteverschijnsel staat voor iemands problematiek in zijn leven en werk. Onze organen spreken in het psychische leven hun eigen taal - men spreekt wel van de orgaanspraak. De ziektesymptomen hebben dan verband met de problematiek die iemand in zijn dagelijks leven heeft. Door ziek te zijn kan iemand soms ook een manier vinden om zijn problemen te hanteren. Ook op deze manier kan het dus voordeel hebben om ziek te zijn. Overigens hoeft dat helemaal geen aanstellerij te zijn - de persoon in kwestie is meestal écht ziek en vertoont vaak ook aanwijsbare klachten.

Het lijf reageert
Een emotionele ervaring die een walging bij de betrokken persoon heeft opgewekt en niet op de gewone wijze door hem is verwerkt, kan lange tijd aanleiding geven tot nerveus braken. Nerveuze slikklachten kunnen de lichamelijke uitdrukking zijn van het feit dat de medewerker iets 'niet kan slikken', bijvoorbeeld aanmerkingen van de zijde van zijn leidinggevende, vernederende opmerkingen van collega’s en dergelijke. De symptomen die de zieke werknemer heeft zijn wel echt. De opmerking: 'het zit tussen je oren' is dus niet op zijn plaats.

Iemand met maagklachten die veroorzaakt zijn doordat hij zijn problemen 'niet kan verteren', kan dus wel degelijk een maagzweer hebben. Iemand die een zogenaamde 'psychogene doofheid' heeft en dus niet kan horen - omdat hij het allemaal niet kan aanhoren - kan dus écht niet horen. Datgene wat verteld wordt, wordt hem in ieder geval niet bewust, maar kan alleen door middel van hypnose weer naar boven gehaald worden. Bepaalde volksuitdrukkingen als: 'Sterven aan een gebroken hart', 'Van verdriet geen brok door je keel kunnen krijgen' en 'Het van angst in je broek doen', bewijzen dat het volk de samenhangen die hier bestaan intuïtief heeft aangevoeld.Helderheid krijgen
Als u contact heeft met een zieke medewerker is het niet alleen belangrijk om te weten te komen wat hij heeft en hoelang hij vermoedelijk uit de running zal blijven. Luister wat de medewerker zegt over zijn ziekmelding. Is hij kort en zakelijk of wil hij u nog iets duidelijk maken. Probeer er door verder te vragen achter te komen of zijn ziek zijn nog een andere betekenis heeft die wellicht met het werk te maken heeft. Misschien zegt de aard van zijn klachten zelfs iets over zijn gedachten. Verder is het belangrijk dat u uw medewerkers regelmatig waardering geeft voor wat ze doen. Gebrek aan waardering is een van de grootste klachten die medeveroorzaker is van langdurige ziekte zoals burnout.

Zo kunt u beter namen onthouden

Tijdens bedrijfsrecepties en congressen ontmoet u vaak vele nieuwe mensen. Als deze personen zich aan u voorstellen dient u zich te concentreren op ieders naam en die te onthouden. Dat is tenminste de norm. In de praktijk blijkt het voor veel mensen zo lastig om zoveel gezichten en bijhorende namen aan elkaar te koppelen, dat zij niet eens de moeite nemen dit te proberen. Hier ontvangt u verschillende suggesties waardoor het voor u wel degelijk mogelijk wordt een grote hoeveelheid namen in korte tijd te onthouden.U moet het willen
Een voorwaarde om de naam te kunnen onthouden van iemand die zich aan u voorstelt, is dat u deze naam ook echt wilt onthouden. De contacten met nieuwe mensen die managers tijdens recepties en congressen hebben zijn vaak kortdurend. In de meeste gevallen is het tijdens zo'n eerste ontmoeting niet persé nodig uw gesprekspartner bij zijn naam aan te spreken. Dit kan ervoor zorgen dat u weinig moeite zult doen om de naam van de ander te onthouden.

Geloof dat het kán!
Als u de namen van veel mensen wilt onthouden moet u er in geloven dat dit ook mogelijk is! De meeste mensen geven de moed bij voorbaat op als zij zich moeten voorstellen aan een groep van dertig mensen of meer. Zij denken: 'ach, zoveel namen kan ik toch niet onthouden'. Daardoor luisteren zij maar half als anderen zich voorstellen. Ook doen zij geen actieve moeite om de namen van de anderen in te prenten. Als u van mening bent dat het u toch niet lukt om zoveel namen te onthouden dan onthoudt u er geen dertig, maar ook geen acht. Door het zien van zoveel koppen haakt u namelijk bij de eerste persoon al af.

Luister geconcentreerd en actief
Namen onthouden gaat niet vanzelf. Het vraagt van u een actieve bijdrage. Allereerst dient u zich goed te concentreren op de naam als de ander deze uitspreekt. Zoals u kunt lezen in het artikel: Leer luisteren met aandacht, zorgt uw innerlijke stem er vaak voor dat de naam van de ander u ontgaat. Tegelijkertijd is degene die zich voorstelt niet altijd even goed verstaanbaar. Als u de intentie hebt om namen werkelijk te onthouden, zal het u opvallen dat veel mensen hun naam binnensmonds, snel en onduidelijk uitspreken. Voor een deel komt dat omdat veel mensen het voorstellen als slechts een geformaliseerd ritueel zien. Op één of andere manier verwachten zij niet echt dat u hun naam onthoudt tijdens zo'n gelegenheid. Controleer of u de informatie correct hebt ontvangen. Het kan helpen de naam van de ander te herhalen en te vragen of u die goed verstaan hebt. U vraagt bijvoorbeeld: 'is het Karèn of Karìn?'

Sta even stil bij de naam van de ander
Nadat u goed hebt geluisterd dient u de naam van de ander in te prenten. Het is de bedoeling dat u de naam koppelt aan de persoon die voor u staat. Hier dient u ruim de tijd voor te nemen. Daarbij kunt u gebruik maken van een paar 'hulpmiddeltjes'. Zo kan het kan helpen om even bij de naam van de ander stil te staan. Als de ander een naam heeft die niet vaak voorkomt, kunt u het daar over hebben. 'Goh, die naam hoor je niet vaak Wat betekent die naam? Waar komt die naam vandaan?'. Door bij de naam langer stil te staan zal u die beter kunnen onthouden. Uw gesprekspartner zal deze persoonlijke aandacht zeker waarderen. U hebt bovendien meteen een geschikt onderwerp voor de tijdens dit soort contacten zo belangrijke smalltalk.

Maak associaties
In het artikel: Verbeter uw geheugen met behulp van lichaamsherinnering, schreef ik eerder over het proces van inprenten en reproduceren van kennis. De informatie die is opgeslagen in uw brein wordt pas beschikbaar als u deze aanroept. Om dit snel te kunnen doen dient u de gegevens in uw hoofd te koppelen. Als u veel namen moet onthouden kunt u associaties bedenken waardoor een naam als het ware aan de persoon van de ander wordt vastgeplakt. Kijk hoe de ander er uit ziet, hoe hij is gekleed en hoe hij zich gedraagt. Probeer dan een koppeling met de naam te maken. Hiervoor kunt u de volgende methoden gebruiken:

De persoon lijkt op
Iemand stelt zich voor als Gerard. Nou is dat toevallig de naam van uw schoonvader. Kijk dan voor uzelf eens op welke manier deze persoon op uw schoonvader lijkt. Misschien heeft hij een bril en uw schoonvader ook. Mogelijk hebben ze allebei grijs haar. Maar het kan ook zijn dat ze geenszins op elkaar lijken. In dat geval heeft het feit dat u intensief hebt geprobeerd om gelijkenissen te zoeken zeker al geholpen om de naam Gerard onvergetelijk aan deze persoon te verbinden.

De persoon is samen met
Als een voor u bekende persoon een introducé meebrengt, kunt u de namen van deze twee mensen aan elkaar verbinden. Deze verbinding herhaalt u in gedachten een aantal keer staccato: Peter en Herman - Peter en Herman - Peter en Herman. Ook is het nuttig om deze namen een keer uit te spreken tegen een ander, bijvoorbeeld: 'Heb jij Peter en Herman al eerder ontmoet?'. Zo zorgt u dat deze twee namen voor u werkelijk bij elkaar horen.

Deze naam rijmt of lijkt op
Let op details in iemands verschijning om een koppeling te kunnen maken. Een man met een rode stropdas stelt zich voor als: Joop. U kunt dan een gemakkelijke associatie maken tussen Joop en rood. U ontmoet Paul in de hal. Mooi rijmt het niet, maar het kan voor u zeker een geheugensteuntje zijn. Als Marijke een opvallende ring draagt, kunt u voor uzelf de koppeling maken met het woord rijk in haar naam.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina