De kunst van het complimenterenDovnload 0.91 Mb.
Pagina6/30
Datum03.10.2016
Grootte0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

De tweede golf

Effectiever managen door systematisch te herhalen


Van de totale hoeveelheid informatie die dagelijks in grote hoeveelheden via diverse kanalen tot ons komt, onthouden wij maar een zeer beperkt deel. Als u dit herkent betekent dat niet perse dat uw geheugen u in de steek begint te laten. Uw brein maakt selecties tussen wat belangrijk en onbelangrijk is. Om overzicht te kunnen houden op alles wat er in uw werk plaatsvindt en uw inzet te verdelen is dat ook noodzakelijk. Helaas verdwijnen hierdoor soms goede ideeën in het afval die daar beter niet hadden kunnen liggen. Leeg af en toe eens de prullenbak van uw geheugen en kijk of daar nog bruikbare documenten te vinden zijn. Verdiep u in de kunst van de systematische herhaling: ‘de tweede golf’.

Wat weet u nog?
Stel dat u morgen opnieuw examen zou moeten doen voor de middelbare school. De kans is groot dat u daarvoor niet zou slagen. De kennis die u destijds heeft opgedaan over naamvallen, logaritmes, het periodiek systeem, topografie en jaartallen blijkt u in uw dagelijks werk maar weinig te gebruiken. De informatie die u daarover kreeg was slechts nodig om de poort tot uw huidige werk te openen. Daarna waren veel van deze gegevens onnodig, dus heeft u ze gedeletet van uw harde schijf. U kon uw geheugencapaciteit wel beter gebruiken! Het meeste heeft u geleerd op uw werkplek zelf en u ontwikkeld tot een specialist. Met uw geheugen is niets mis, maar de informatie die u op de middelbare school kreeg is nu niet meer belangrijk. Kunt u zich de belangrijke zaken waarmee u te maken heeft in uw huidige functie dan wel goed herinneren?

Graven in uw geheugen
Neemt u eens de notulen ter hand van de vergaderingen waaraan u twee jaar geleden deel nam. De kans is aanwezig dat u destijds in intensief conclaaf was over de totstandkoming van een project waar nu helemaal niet meer over gesproken wordt. Toen leek het geheel nog zo belangrijk, maar nu wordt er blijkbaar door niemand meer aan gedacht. Het hele project is verzand; blijkbaar was het toch niet zo belangrijk als verondersteld. Ook kan het zijn dat de tijd er niet rijp voor was, dat er andere prioriteiten lagen of dat de gemoederen van de aanwezigen zodanig uiteen liepen dat u het project maar heeft laten rusten. Het project zakte naar de PM-lijst en verdween daarna van de agenda. Van uitstel kwam afstel.

Soms is het een bewuste keuze als ergens van wordt afgezien, maar in veel gevallen is dat niet zo. Als u uw medewerkers met elkaar hoort spreken vangt u misschien zelfs reacties op als: ‘Oh, maar zo gaat het bij ons altijd met projecten… als je een lange adem hebt, waait het vanzelf over…’ Misschien was het hele plan niet zo goed uitgekristalliseerd, maar heeft u met het ‘vergeten’ van het hele project veel goede ideeën van tafel geveegd en sommige medewerkers tegen het verkeerde been geschopt.Wat is belangrijk?
Het is een bijzonder gegeven dat mensen zo gemakkelijk dingen vergeten die verondersteld worden belangrijk te zijn. Dit doet mij denken aan een les die ik ooit van een leraar op de lagere school kreeg. De les ging over de werking van het geheugen. Hij stelde: ‘We onthouden alleen datgene wat belangrijk voor ons is’. Hij streek een klasgenootje door zijn krullen en zei: ‘Dat ik deze jongen door zijn haar strijk, dat zijn jullie over een uur weer vergeten…’ Natuurlijk deden wij ons best om de leraar het tegendeel te bewijzen. Dus na een uur vertelden wij hem dat wij nog steeds wisten wat hij gedaan had. De volgende dag herhaalden wij dat en hetzelfde deden wij na een week, een maand en een jaar. Toen ik hem tijdens een reünie weer ontmoette herinnerde ik hem opnieuw aan het voorval... Hij bleek het te zijn vergeten. Voor hem was het een onbelangrijk detail. Maar voor mij was het voorval belangrijk geworden. Ik maakte het belangrijk door systematische herhaling.

Systematische herhaling
Waarschijnlijk bent u goed bekend met de kracht van herhaling in de marketing. Door iets veel te herhalen valt het op en wordt het belangrijk. Daardoor kunt u het zich gemakkelijker bewust maken en herinneren. Als u zich goed bewust wilt blijven van bepaalde goede ideeën die u in uw werk tegen komt, kunt u deze voor uzelf belangrijk maken door ze te herhalen. Het lastige daarbij is, dat u er wel aan moet denken om het te herhalen. Als u er niet aan denkt vergeet u het letterlijk te onthouden. U dient dus een zeker systeem aan te brengen in het doorlezen van artikelen, notulen en afspraken.

‘De tweede golf’
Een bruikbaar systeem van systematische herhaling leerde ik kennen uit een talencursus. De cursus was zodanig opgezet dat je je een taal eigen maakte zoals een kind dat doet:

  • Luister eerst een poosje naar alleen de klanken van de taal door het cassettebandje zoveel mogelijk af te spelen.

  • Leer de zinnen kennen en spreken. Begin meteen met spreken en maak je geen zorgen om de fouten.

  • Kijk pas naar de grammatica in ‘de tweede golf’.

Deze tweede golf hield in dat ik vanaf les 25 de eerdere lessen systematisch herhaalde: bij les 26 herhaalde ik les 1; bij les 27 herhaalde ik les 2 enzovoorts. Ik ging me hierdoor pas verdiepen in de grammatica toen de taal me al behoorlijk vertrouwd was. Bovendien bood de herhaling me een goede manier om de lesstof in mijn geheugen te verankeren.

Pas de tweede golf toe in uw werk
Nadat ik kennis had gemaakt met het systeem van de tweede golf ging ik het ook in andere situaties succesvol toepassen. Ook u kunt dit systeem in uw werk gebruiken. Kijk bijvoorbeeld dagelijks in uw agenda van vorig jaar bij de dag van vandaag. U komt dan dingen tegen die u vorig jaar bezig hielden. Nu kijkt u er misschien geheel anders tegen aan. Het geeft u wellicht inspiratie om op een bepaalde manier te kijken naar de zaken waarmee u nu bezig bent. Mogelijk wordt u herinnerd aan dingen die toen zijn blijven liggen. U kunt dan kiezen om dat opnieuw op te pakken. Ook geeft het een goede gelegenheid om bepaalde zaken te evalueren.

De tweede golf van artikelen
Leest u de artikelen op Managersonline.nl wekelijks? Waarschijnlijk doet u dit ook om praktische adviezen te krijgen die u in uw werk kunt gebruiken. Leest u wel eens de oude artikelen? De nieuwsrubriek brengt u op de hoogte van actuele zaken, maar de artikelen zijn over het algemeen tijdloos. Misschien heeft u er wel eens het plan gehad om de oude artikelen te (her)lezen. Toch kwam u daar niet zo toe, want u vond het wel erg veel.

Teruglezen van alle oude artikelen lijkt een tijdrovende bezigheid. Mogelijk is dat een reden dat u er niet aan begint, of het uitstelt. Ook hier werkt ‘de tweede golf’. Als u systematisch alle artikelen leest, blijkt het opeens helemaal niet zo tijdrovend meer te zijn. Steeds als een nieuw artikel van een auteur verschijnt, leest u ook een oud artikel, te beginnen onderaan de lijst van artikelen van die auteur.Vijf stappen tot zelfkennis

In het laatste deel van de minicursus lichaamstaal voor gevorderden, enige tijd geleden, sprak ik al over het belang van het leren kennen van uzelf. In de cursus ging het met name over het bewust aandacht besteden aan de manier waarop u naar buiten treedt. Deze keer staat het leren kennen van uw persoonlijke overtuigingen centraal. Uw gevoelens, ideeën en waardeoordelen over de wereld om u heen zijn nogal bepalend voor de ervaringen die u heeft. Samen met mij kunt u onderzoeken wat u denkt en voelt, hoe u in relatie staat tot anderen en wat u motiveert. Hier vindt u vijf stappen om uzelf beter te leren kennen.1. Onderzoek uw gedachten
Misschien heeft u al eens nagedacht wat u precies bezig houdt in uw leven en denkt u zichzelf behoorlijk te kennen. Het is zeker zinvol om over uzelf na te denken. Toch is het goed om te beseffen dat dit beperkingen heeft. Gedachten worden in woorden uitgedrukt. Wat we in woorden denken, kunnen we uitspreken waardoor onze ideeën concreet gemaakt worden. Het verwoorden van gedachten is een belangrijk instrument van de wetenschap en wordt gezien als een geldige manier die leidt tot kennis. Tenslotte kunt u eigen gedachten vergelijken met anderen door deze uit te spreken en bijvoorbeeld zo bepalen wat ‘goed’ of ‘fout’ is.

Bij uw meningsvorming over dingen en mensen om uw heen spelen ook zaken een rol die zich slecht laten verwoorden, maar die er wel zijn. Sympathieën en antipathieën bijvoorbeeld zijn om deze reden soms lastig te verklaren. U weet dat u iemand graag mag of niet, maar als u gevraagd wordt waarom dit precies is, moet u het antwoord schuldig blijven: het is ‘slechts’ een gevoel.2. Onderzoek uw gevoelens
Gevoelens krijgen vaak een ondergeschoven positie ten opzichte van gedachten, juist omdat ze zo lastig in woorden zijn uit te drukken. Als u een besluit neemt, zult u dit om deze reden eerder doen op uw beredeneerde gedachten, dan op uw gevoel. Ik denk overigens dat dit inderdaad verstandig is. Als u uzelf wilt leren kennen, is het daarentegen wel belangrijk om ook uw gevoelens te onderzoeken. Zoals gezegd laten gevoelens zich niet goed in woorden omschrijven. Probeer dat dan ook niet, maar voel slechts. Bemerk uw emoties zonder dat u daarbij perse een verklaring (woorden) nodig heeft. Als u dit niet gewend bent, kan het in het begin nogal onbevredigend zijn om niet alles te kunnen verklaren, maar het is wel de weg die u moet bewandelen.

Uw emoties onthullen uw diepste overtuigingen. Als iets u emotioneert raakt het u blijkbaar meer dan u misschien dacht. Probeer uw sympathie voor een collega niet weg te redeneren. Erken dat u ergens bang voor kunt zijn, zonder te weten waarom. Onderken dat uw humeur niet altijd zo evenwichtig is als u wellicht dacht.3. Onderzoek uw persoonlijke contacten
Om uzelf goed te leren kennen dient u zichzelf te bezien in de context waarbinnen u leeft. Als u nagaat hoe u zich presenteert in nabijheid van anderen, kunt u een aardig beeld krijgen van uzelf. Het meeste leert u van de mensen die u op enige wijze emotioneren: de mensen die u liefheeft en de mensen die u haat. De uitersten die u ervaart bij deze personen maken u het meest bewust van uw persoonlijke overtuigingen.

De mensen die u liefheeft
Het meest heeft u te maken met mensen die u zeer na staan en met wie u lief en leed deelt. Als u goed kijkt, ziet u dat u zelfs erg lijkt op deze mensen: ze hebben eenzelfde referentiekader, delen dezelfde meningen als u en bewegen zich in het leven enigszins in dezelfde richting als u. Van deze mensen bij wie u zich vertrouwd voelt, leert u veel doordat u zich aan hen spiegelt.

Anderzijds is het goed om te zien hoe u op deze mensen reageert op momenten dat u zich wat minder bewust bent van wat u precies doet. Soms leert u dan uw ware aard het beste kennen. Stelt u bijvoorbeeld ’s nachts uw eigen nachtrust voorop, of geeft u uw partner ook wat ruimte? Trekt u steeds het hardst aan de dekens als u het koud heeft of houdt u ook rekening met de ander? Dit geeft een idee van uw positie binnen de relatie: toont u zich zorgzaam of dominant? Nog niet genoeg van dit voorbeeld? In het artikel Hoe lig je samen in bed? kunt u lezen hoe zelfs de houdingen waarin u het bed deelt niet zonder betekenis zijn .

Als u uw gedrag ten opzichte van uw relaties onderzoekt, kunnen uw bevindingen nogal confronterend zijn. U merkt dat u bijvoorbeeld veeleisender bent dan u had ingeschat. Toch is het niet de bedoeling om gelijk een waardeoordeel te geven aan uw ontdekkingen. Het gaat er voorlopig alleen om dat u zichzelf beter leert kennen.

De mensen die u haat
Naast de mensen die u liefheeft, heeft u te maken met mensen waar u werkelijk niet mee door één deur kunt. Deze mensen triggeren uw gevoelens voortdurend en zoals eerder genoemd is vaak niet duidelijk waarom. Het is goed om juist van deze mensen te leren wat u blijkbaar zo belangrijk vindt waardoor u zo heftig reageert. Ook dit onderzoek heeft in eerste instantie slechts de bedoeling om uzelf beter te leren kennen. Het is niet persé noodzakelijk uw gedrag aan te passen en uw meningen bij te stellen om in het vervolg wel goed met deze personen overweg te kunnen. Aardig gevonden worden is zeker wel effectief: aardige mensen krijgen meer voor elkaar dan niet aardige mensen. Toch is het geen doel op zich. U moet niet verwachten dat u altijd met iedereen evengoed overweg kunt. Soms klikt het gewoon niet en dat zal het waarschijnlijk ook niet gaan doen.

4. Onderzoek uw drijfveren
Waarom bent u eigenlijk manager geworden? Heeft u een persoonlijke ambitie om leiding te geven? Hebben anderen u uitgekozen vanwege uw leidinggevende capaciteiten of is er nog een andere reden? Misschien bent u dit wel gaan doen omdat uw vader dit nooit heeft kunnen worden en nu zo trots is dat u dat wel bent. Hoe dan ook… het is zinvol om eens voor uzelf na te gaan wat u gebracht heeft waar u nu bent.

5. Onderzoek uw doelen
Wat wilt u bereiken? Ook dit is een ingang om meer van uzelf te weten te komen. Het gaat er nu niet om uw doelen in uw werk te onderzoeken, maar uw persoonlijke doelen. Wees eerlijk voor uzelf, u hoeft aan niemand verantwoording voor uw gedachten af te leggen. Misschien is uw doel: veel geld verdienen, invloed uitoefenen op anderen of zelfs zoiets als ‘een betere baan hebben dan mijn broer’. De redenen waarom u doet wat u doet hoeven niet zo legitiem te zijn. Wel kunnen ze veel over uzelf duidelijk maken. Het is zelfs mogelijk dat u op deze manier tot de ontdekking komt dat u iets geheel anders wilt.

Omgaan met paniek

De zaken staan er slecht voor. Uw bedrijf ervaart de ene financiële catastrofe na de andere. Er hangt een grote dreiging in de lucht voor de personeelsformatie binnen uw team. En dat terwijl u alle beschikbare handen optimaal zou willen gebruiken: moeizaam haalbare deadlines dringen zich aan u op. Er wordt het onmogelijke van u verwacht en dit heeft groot effect op de gemoederen. Kortom: er is paniek in de tent en er heerst een tamelijk negatieve atmosfeer. Heeft u als manager de zaken nog onder controle? Welke gemoedsrust straalt u uit en wat is het effect daarvan op uw medewerkers?Toon vertrouwen in een goede afloop
Vanzelfsprekend zijn uw medewerkers in een dergelijke situatie van slag! Er wordt van alles aan extra's van hen verwacht terwijl hun baan misschien wel op het spel staat. Uiteraard vergroot dit de motivatie niet bepaald. Hoe meer uw medewerkers gepusht worden, hoe erger het waarschijnlijk wordt. Uw aandeel hierin is zeer bepalend. Als een schip dreigt te vergaan kijkt de bemanning naar de reacties van de stuurman. Al is het gat in de romp nog zo groot; zolang de stuurman toont dat hij de situatie nog onder controle heeft zullen de bemanningsleden hun vertrouwen op een goede afloop behouden. Zij zullen zich optimaal blijven inzetten in plaats van bij de pakken neer te zitten.

Het meest gestresst van allemaal
Terwijl u zich van binnen nog het meest gestresst voelt van allemaal, dient u als manager over te komen alsof u alles nog geheel onder controle heeft - al weet iedereen beter. In de communicatie is er altijd sprake van wederzijdse beïnvloeding. Wat u laat zien heeft dus effect op anderen. Anderzijds kunt u ook in de ban raken van de paniekerige sfeer die in uw bedrijf bestaat en daardoor op soortgelijke wijze gaan reageren.

Hoog oplopende emoties zijn zeer besmettelijk en paniek dient u daarom te allen tijde te voorkomen. Dat paniek een slechte raadgever is, kun u bemerken tijdens een voetbalwedstrijd waarbij een rel tussen verschillende groepen supporters uitbreekt. Het is zelden de onrustige situatie zelf die soms zoveel doden eist, maar het resultaat van de ontstane paniek bij de andere supporters. Een kat in het nauw maakt rare sprongen - om nog maar eens een spreekwoord aan te halen - dus u kunt ook verwachten dat er in moeilijke omstandigheden op uw werk van alles wordt ondernomen met averechtse resultaten. En dan heb ik het nog niet eens over de onderlinge samenwerking en communicatie, want in panieksituaties vecht ieder voor zich - als een kip zonder kop. Kalmte kan je redden! In het artikel Heeft u uw emoties onder controle? kunt u meer lezen over de beheersing van uw gevoelsuitingen.Spreek in alle rust over de catastrofes
Veel managers zijn zich welbewust van het feit dat slecht nieuws over negatieve resultaten van de organisatie paniekreacties bij medewerkers te weeg kan brengen. Soms kiezen deze managers er dan voor om hun personeel niet, of zo laat mogelijk over de stand van zaken te informeren. In veel gevallen blijkt dit een ongelukkige keuze. Als de medewerkers er achter komen dat zij in het ongewisse worden gelaten over de slechte stand van zaken zult u veel van hun vertrouwen verspelen. En vertrouwen heeft u nu juist zo hard nodig!

Zoals bij vele zaken is bij het brengen van slecht nieuws niet alleen de boodschap zelf bepalend, maar vooral ook de manier waarop deze gebracht wordt. U hoeft het nieuws zeker niet mooier te brengen dat het is, maar dient wel te laten merken dat u zelf het vertrouwen op een goede afloop niet verloren heeft. U kunt wel spreken over deadlines, personeelstekort, mogelijke inkrimpingen of noodzakelijke hogere productie, maar tegelijkertijd dient u met uw lichaamshouding, mimiek en gebaren een positieve instelling te laten zien. Wat u toont heeft een ander effect dan hetgeen u zegt. Natuurlijk mag u met uw lichaamstaal best wel laten blijken dat u zich zorgen maakt, maar paniek mag u nooit laten merken. Wees in uw optreden kalm, daadkrachtig en doelgericht, ongeacht de situatie. Over slechtnieuwsgesprekken kunt u meer lezen in mijn artikel: Hoe brengt u slecht nieuws?De rust zelve
U kunt nog zulke plausibele verklaringen geven voor de ontstane situatie en zich overtuigend verwoorden over hoe de ellende naar uw idee allemaal wel meevalt; medewerkers kijken in dergelijke situaties vooral naar hoe u zich gedraagt. Als u hakkelt, te snel spreekt, een verwrongen mimiek toont en veel aan uw gezicht poetst, zullen uw medewerkers minder vertrouwen hebben in de oprechtheid van uw verbale boodschap dan wanneer u in staat bent te laten zien dat u in elke situatie uw kalmte kunt bewaren.

Juist in tijden dat alles voor u niet zo zeker is, dient u zekerheid uit te stralen. U dient te tonen dat u iemand bent die zich niet zomaar uit het veld laat slaan en waar anderen steeds op kunnen rekenen. U dient krachtig, bedaard en zelfverzekerd over te komen. Neem de tijd om de medewerkers te informeren. Spreek langzaam en met krachtige stem. Pauzeer zo nu en dat tijdens het spreken. Hiermee toont u zich rustig, gecontroleerd en overtuigend. Tegelijkertijd biedt dit u de gelegenheid om uw woorden zorgvuldig te kiezen. Toon geen twijfel in uw manier van doen. Kijk uw gesprekspartners aan. Sta rechtop met uw schouders naar achteren, en hoofd opgericht. Beweeg u rustig als u spreekt, maar loop met flinke pas en doelgericht. Toon steeds blijk van volhardend enthousiasme en positief vertrouwen.

In het artikel Zo komt u zelfverzekerd over kunt u lezen hoe u nog op andere manieren kunt laten blijken dat u zich zeker voelt over wat u uitdraagt. Een bijkomend voordeel: als u zich sterk voordoet helpt dit ook om u zich daadwerkelijk sterker te voelen en de moeilijke situatie beter de baas te kunnen.

Vergroot uw populariteit en bekendheid

Bent u een onopvallende grijze muis of een positief opvallende verschijning? Door selectieve waarneming en beperkt geheugen van anderen is het mogelijk dat u minder in het oog springt dan u wellicht denkt. U kunt uw populariteit en bekendheid opmerkelijk verbeteren door een aantal regels uit de marketing op uzelf toe te passen. Door een opvallende persoonlijkheid met een kenmerkend imago te worden, bent u vanaf vandaag een graag geziene persoon waarover veel gesproken wordt!Selectieve waarneming en beperkt geheugen
Mensen nemen selectief waar. Om niet gek te worden van alle indrukken die op ons af komen, filteren we alles wat via onze zintuigen binnenkomt. We focussen ons vooral op de zaken die onze aandacht trekken en slaan minder acht op andere dingen. Zo komt het nogal eens voor dat ons iets ontgaat. Behalve onze waarneming heeft ook ons geheugen beperkingen. Daarom zullen wij ons niet altijd alles bewust herinneren. Wederom maakt ons brein blijkbaar een selectie tussen wat belangrijk en onbelangrijk is. De marketing maakt gebruik van deze psychologische gegevens. Om de bekendheid van een product te vergroten, is het belangrijk dat dit opvalt. Herhaling van de boodschap zorgt ervoor dat onze herinnering niet vervaagt, maar dat ons geheugen telkens weer wordt opgefrist.

Bekend maakt bemind
Wat een boer kent dat eet hij! Met de bekendheid van een merknaam stijgt ook de populariteit daarvan. Consumenten kopen vaak producten met een bekende naam. Maar wat voor producten en merknamen geldt, geldt zeker ook voor uzelf. Zoals u zich dagelijks inzet om de bekendheid en populariteit te vergroten, zo kunt u ook uw eigen aanzien verbeteren. Hieronder vindt u zeven manieren om uw bekendheid en populariteit te vergroten.

1. Herhaal uzelf
Herhaling is een belangrijke kracht in reclame. De herhaalde indrukken van een product via beeld en geluid, zorgen voor een bekendheid die lang bij een consument blijft hangen. De consumenten kopen het product vanwege zijn bekendheid, zonder daar overigens bewust bij stil te staan. Als u uw eigen populariteit wilt vergroten, kunt u ook gebruik maken van deze kracht van herhaling: herhaal uzelf! Zorg dat mensen u regelmatig zien en veel van u horen. Al eerder heb ik genoemd dat uzelf veel terugtrekken op uw kantoor een weinig effectieve manier is om waardering van uw medewerkers te verkrijgen. Kom liever vaak naar hen toe. Hiermee geeft u blijk van positieve aandacht.

2. Zorg voor een herkenbaar imago
U maakt indruk door op te vallen. Dat betekent niet dat u zich dient te kleden en te gedragen als een clown, maar wel dat u kenmerkende details aanbrengt in uw verschijning. Pim Fortuyn was een duidelijk voorbeeld. Zijn verschijning was zijn handelsmerk: zijn kale hoofd, strak in het pak en een driedubbel geknoopte streepdas. Hiermee viel hij op en zorgde hij tevens voor het positieve effect van herhaling: herkenbaarheid in plaats van elke dag een totaal andere look. U kunt dit positieve effect bereiken met uw kleding, maar ook door uw opvallende manier van doen: toon een enthousiaste basishouding die indruk maakt!

Ik heb een collega gehad die bij elke ontmoeting op de gang groette met brede glimlach en opgestoken hand, desnoods twintig keer op een dag. Dit werd een positief handelsmerk omdat de meeste mensen na een collega twee keer gegroet te hebben wat onzeker en wazig naar de grond staren of een cliché roepen als: ‘de volgende keer trakteren!’.3. Spreek vaak voor grote groepen
Spreken in het openbaar is goud! Als u de kans krijgt om - in of buiten uw bedrijf - te spreken voor een grote groep over ongeacht welk onderwerp: pak die kans dan! Er zijn weinig betere manieren om veel mensen te bereiken met uw boodschap en zelf een goede indruk te maken. Hoe vanzelfsprekend dat ook mag klinken; veel managers geven er nog steeds geen gehoor aan. Zij laten hun beurt liever voorbij gaan dan trillend als een rietje op het podium te staan. De beste manier om uw angsten te overwinnen is ervaring. Deze krijgt u alleen door het te doen. Als u hier meer over wilt weten, lees dan mijn Handleiding voor een levendige presentatie.

4. Laat sporen na
In het artikel Vijftien functies en effecten van... uw pen! liet ik u weten dat iets klakkeloos laten slingeren weinig bijdraagt aan toenemende bekendheid en populariteit. Toch kunnen uw sporen zeker ook wel een goede indruk nalaten. Onlangs bezocht ik een kantoor waarvan de manager een speciale voorliefde had voor de kleur paars. Zij doste niet alleen zichzelf frequent uit in deze kleur, maar stemde ook de kleur van het meubilair van het kantoor daarop af. Toen ik in het kantoor kwam, deden de stoelen me meteen aan haar denken, terwijl ze daar inmiddels niet meer werkt. Ook u kunt een stukje eigenheid in uw werkomgeving aanbrengen. U kunt uw voorkeuren laten blijken uit de inrichting van uw kantoor en u kunt tevens wat van uzelf laten zien door de keuze van boeken op uw boekenplank en lectuur op uw leestafel. Als u zelf regelmatig artikelen schrijft, geeft deze dan een tijdelijk plekje aan het prikbord van uw kantoor.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina