De laatste week gaat beginnen. Vaak een rare, rumoerige, op het oog ongestructureerde week. Op een bepaalde manier toch ook wel weer emotioneel. Een week van afscheid nemenDovnload 27.27 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte27.27 Kb.
e-mail: info@cbsdewiekslag.nl website: www.cbsdewiekslag.nl


De laatste week

De laatste week gaat beginnen. Vaak een rare, rumoerige, op het oog ongestructureerde week. Op een bepaalde manier toch ook wel weer emotioneel. Een week van afscheid nemen. Groep 8 gaat weg, sommige groepen gaan over naar een nieuwe juf en meester en moeten het oude, vertrouwde lokaal verlaten. Een aparte week.

Maar goed, die komen we ook wel door.

Volgende week vrijdag komt de laatste nieuwsbrief uit. Een speciale editie die ook aan de leden van de vereniging wordt uitgedeeld van wie geen kinderen meer op school zitten.

Nu alvast een woord van dank aan iedereen die zich dit jaar voor de school heeft ingezet!

Veel leesplezier.

Jan Bakker.
Colofon

Redactie Jan Bakker

17e jaargang

nummer 338

12 juli 2012


De Bijbelvertellingen


Goed kwaad!
(Jona 3 en 4, Psalm 130, 16 t/m 20 juli)
Nineve keert zich om en God vergeeft de stad. Jona is kwaad – goed kwaad!

Lied van de Week: Geen lied van de week.Over moed
(
Exodus 1 en 2, 3 t/m 7 september)
De farao van Egypte heeft een gruwelijk plan: Hij wil dat alle joodse jongetjes dood worden gemaakt. Maar God maakt een nieuw begin. Sifra en Pua houden de farao voor de gek en Mozes overleeft in een biezen mandje.

Lied van de Week: Nog niet bekend.


De agenda
17 juli : Groep 8 vrij

18 juli : Groep 8 vrij

19 juli : Groep 8 vrij

’s avonds afscheid

groep 8

20 juli : Rapport,schoolgids en kalender mee

Groep 8 10.00 uur op school en 11.15 uur uitzwaaien.

12.00 uur begin van de zomervakantie
Sam is geboren
14 juni 2012 is Sam geboren, zoon van Judith Jelsma en Roelof Richterink en broertje van Noa natuurlijk. Alle drie van harte gefeliciteerd! (Beter laat dan nooit!).

We vieren feest
Deze week hebben we gezongen voor juf Saskia. Zij was 10 juli jarig. Persoonlijk heb ik 11 juli de eerste regel van happy birthday ingezet voor de telefoon om juf Judith te feliciteren. Zij was die dag jarig.

Volgende week dinsdag zingen we juf Rianne en meester Lucas toe. Zij beiden zijn jarig in de zomervakantie, maar willen we deze aubade zeker niet onthouden!
De musical
Hospitaal abnormaal stond helemaal op z’n kop. Een spuit die volgens de dokter iedereen wakker moest houden, was in werkelijkheid een medicijn die de patiënt knettergek maakte. Gelukkig kwam natuurlijk alles op z’n pootjes terecht. Ook de romantiek speelde een rol en het was een feest om naar te kijken.

Jongens en meisjes, maar ook meester Jan, Ellen en Mark: Jullie kunnen met een heel goed gevoel terugkijken op jullie prestatie. De roos aan het eind was dubbel en dwars verdiend!!N.B. Het decor was hele-maal zelf gemaakt. Knap.

Afscheid groep 8
Voor groep 8 is het zo goed als voorbij. Hun basisschoolloopbaan is ten einde. Traditie getrouw zal een groot deel van de laatste nieuwsbrief in teken van dit feit staan. De komende week zijn ze dinsdag, woensdag en donderdag vrij. Wordt donderdagavond gegourmet en vanaf 20.00 uur samen met de ouders het afscheid “gevierd” om vervolgens op vrijdag te strooien en letterlijk (vanaf 11.15 uur) uitgezwaaid te worden.

Via meester Jan krijgen de kinderen een brief mee naar huis over deze laatste week.


Vergeten spullen
Hier en daar blijven nogal eens wat dingen liggen. Kijk nog even goed jongens en meisjes. Natuurlijk moet volgende week alles van de kapstokken meegenomen worden naar huis!


Op de website
Afgelopen week zijn de foto’s van de musical (zowel van de middag- als de avondvoorstelling) op de website geplaatst.
Hulp van ouders voor volgend schooljaar
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een aantal ouders voor het volgende:
Hulp bij gymnastiek voor groep 1 en 2 op de donderdag van 8.30 – 9.30
Computeren groep 2 op de donderdag van 13.00 – 14.00 uur
Computeren bij groep 3 en 4 op maandag van 13.00 – 13.45 uur (groep 4) en 13.45 – 14.30 uur (groep 3)  het liefst dezelfde ouder
Computeren bij groep 4 op woensdag van 10.45 – 11.15 uur
Computeren bij groep 3 en 4 op donderdag van 10.45 – 11.15 uur (groep 4) en 11.15 – 12.00 uur (groep 3)  het liefst dezelfde ouder
Handenarbeid bij groep 5 en 6 op de vrijdag van 13.00 – 14.00 uur.
Uit de Stentor
Jubileum met boek en zegels

  dinsdag 10 juli 2012 | 10:59 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 10 juli 2012 | 11:01

Tekstgrootte

BRUCHTERVELD - Christelijke basisschool De Wiekslag in Bruchterveld viert het honderdjarig bestaan in 2013 met de uitgave van een boek en postzegels.

In het boek '100 jaar in 100 verhalen' komen honderd persoonlijke verhalen te staan van betrokkenen bij de school. Zo kijkt het nog oudste levende schoolkind terug op haar periode, maar ook oud-leerkrachten, bestuursleden en de interieurverzorgster. Naast het boek wordt eenl postzegelvelletje met tien zegels uitgegeven met daarop een beeltenis van de school rond 1920. De viering van het eeuwfeest is van zondag 21 tot en met zaterdag 27 april 2013. Op de slotzaterdag is er onder meer een reünie. Hiervoor worden meer dan 750 personen verwacht.

In 1912 begon de bouw van een tweeklassige school aan de wijk in het dorp. Er volgden diverse uitbreidingen en pas in de twintiger jaren kreeg de school de huidige vorm. Het is nu een school met zes lokalen, speellokaal en overdekte speelruimte voor de laagste groepen. Ruim 120 kinderen bezoeken op dit moment De Wiekslag. De school kreeg die naam bij het 75-jarig bestaan. De naam verwijst naar de 'wieke' (de sloot) en 'slag' (stuk grond).

Tot Slot
Brigitte van Laar eindigde de bestuursvergadering met deze nadenker:
De wereld verbeteren
Een bekend wetenschapper zit achter zijn bureau te werken aan een project om de wereld te verbeteren. Plots komt zijn dochtertje binnen. “Ik wil spelen” zegt ze, maar de man antwoordt dat hij nu geen tijd heeft en dat ze hem verder moet laten werken. “Want ik wil de wereld beter maken”.
Na wat zeuren lijkt het dochtertje toe te geven, maar dan verandert ze van tactiek. “Laat mij dan helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren” zegt ze. De man is vertederd en zoekt een oplossing. Hij vindt in een tijdschrift een mooie wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft alles aan zijn dochtertje. “Hier, breng jij deze wereld maar weer helemaal in orde”. Hij denkt zo voor de rest van de dag van haar af te zijn, want zijn dochtertje is nog klein en kent het beeld van de wereldkaart niet.
Maar al na een kwartiertje komt ze fier terug met de wereldkaart netjes aan elkaar geplakt. “Klaar!” roept ze.

“Hoe heb je dat gedaan?” vraagt de vader verbaasd?


“Gemakkelijk zat” zegt het meisje. “Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat op de achterkant de foto van een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar kon puzzelen, heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was.”

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina