De leden-waterschappen t a. v het hoofd P&O, P&O medewerkersDovnload 19.38 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte19.38 Kb.De leden-waterschappen

t.a.v. het hoofd P&O, P&O medewerkers,

KAM medewerkers en secretaris OR


datum

ons kenmerk

contactpersoon

14 mei 2009

48350 LB

A. Guijt


bijlage(n)

uw kenmerk

e-mail

1

-

aguijt@uvw.nl


betreft
doorkiesnummer

seminar gezondheidsbeleid
070 351 98 62Geachte genodigde,
Langs deze weg nodigt de Unie van Waterschappen u van harte uit voor het seminar dat in samenwerking met IZA Zorgverzekeraar en het A&O fonds waterschappen wordt georganiseerd:
Duurzaam binden en boeien in een gezonde organisatie’

Op dinsdag 23 juni 2009 van 9.30 uur tot 15.30 uur.

Locatie: Abe Lenstra stadion, Abe Lenstra boulevard 21

8448 JA Heerenveen te Heerenveen.


Wel of niet met de gezondheid van medewerkers bemoeien? In een recent advies van de SER staat dat werkgevers niet verplicht worden om in te grijpen in de persoonlijke leefstijl van werknemers, zoals hen wijzen op overgewicht, roken of overmatig drankgebruik. Maar de SER doet wel in het algemeen een oproep aan werkgevers meer werk te maken van gezondheidsbeleid. Daarbij gaat het om structureel prioriteit te geven aan gezondheidsbeleid en daarmee duurzame inzetbaarheid, productiviteit en welzijn van werknemers.
Naast onder andere een presentatie van IZA over de resultaten van de IZA DIM-scan bij de waterschappen en hun nieuwe product GROEI, is er een presentatie door Aon over toekomstige marktontwikkelingen in relatie tot gezondheidsbeleid. Verder zijn er presentaties van TNO en Waternet, en kunt u kennis maken met een aantal ‘gezondheidsproducten’ van IZA.
Tijdens dit seminar gaan we in interactieve sessies de discussie met elkaar aan. Wat is gezondheidsbeleid? Wat willen de waterschappen met gezondheidsbeleid? Wat zijn de voor- en nadelen van gezondheidsbeleid? Hoever voeren we gezondheidsbeleid door in de organisatie? Wat zijn de gevolgen van de invoering gezondheidsbeleid voor de medewerkers? Wat doen we als waterschappen gezamenlijk en wat niet? Hoe geeft u vanuit uw functie invulling aan gezondheidsbeleid? Gezamenlijk zetten we de lijnen uit. Dus: mis deze dag niet en geef u op voor 13 juni 2009.
Meldt u zich met bijgaand antwoordformulier aan voor dit seminar en stuur dit naar

lbarghane@uvw.nl. Heeft u nog vragen neem dan contact op met Arjan Guijt, telefoon

070 351 98 62 of via e-mail aguijt@uvw.nl.

Hoogachtend,


ing. H. Kraaij

Directeur
Aan

Unie van Waterschappen

t.a.v. Leila ait Barghane

Postbus 93218

2509 AE Den Haag

Fax: 070 354 46 42

E-mail: lbarghane@uvw.nlWaterschap
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon
E-mail
Telefoonnummerzal op 23 juni 2009 wel/niet * deelnemen aan seminar gezondheidsbeleid.


* doorhalen wat niet van toepassing is.Datum
Handtekening


Dit formulier graag uiterlijk 18 juni 2009 terugzendenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina