De leerlingen gingen om hem heen staanDovnload 6.47 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte6.47 Kb.
Overdenking voor Avond van Gebed 2014 - “De leerlingen gingen om hem heen staan”.
Bijbellezing uit Handelingen 14:19-22

Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
In Handelingen 9 lezen we dat Saulus de leerlingen, de christenen zwaar vervolgde. Hij bedreigde ze met arrestatie en zelfs met de dood. Op weg naar Damascus had hij een bijzondere ontmoeting met de Here Jezus. Een stem uit de hemel vraagt Saulus: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij’. En de volgende zin uit de hemel is: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt’ (Hand. 9:4,5)

Saulus was er op uit om de christenen op te pakken en de boodschap van het Evangelie te schaden. Hij had niet door dat zijn activiteiten zich eigenlijk richten op de Here Jezus zelf. De woorden die de Heer tot hem spreekt laten dat zien. De vervolging van christenen richt zich ten diepste op de Heer zelf.


Saulus verandert van een vervolger in een volgeling en verkondigt het Evangelie in Damascus. Hand. 9:23 noemt dat er al snel een plan wordt beraamd om hem te vermoorden. De rollen zijn omgedraaid en hij merkt dat hij nu zelf met vervolging te maken krijgt.
Eenmaal op zendingsreis krijgt hij daar opnieuw mee te maken. Barnabas en Paulus worden verjaagd uit Antiochië (Hand. 13), dit overkomt hen ook in Ikonium (Hand. 14) en in Lystra wordt Paulus gestenigd. Geen wonder dat Paulus schrijft dat hij de littekens van Jezus draagt (Gal. 6:17).
In Handelingen 14:19 en 20 staat een opmerkelijke gebeurtenis waar we gemakkelijk over heen kunnen lezen. Paulus wordt gestenigd en de verwondingen waren zo zichtbaar dat iedereen die hem de stad uitsleepte in de veronderstelling was dat hij dood was. Maar dan gebeurt er iets speciaals. “De leerlingen gingen om hem heen staan”.
Wat zou er in hen om zijn gegaan? Hun geliefde broeder was dood. Mogelijk hebben ze gehuild, mogelijk hebben ze door hun tranen heen gezongen, mogelijk hebben ze elkaar getroost, mogelijk hebben ze gebeden. De Bijbel zegt dat ze om hem heen waren gaan staan. 1 Cor. 12:26 ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mede.

Wat zou u gedaan hebben?


De discipelen gingen om hun gewonde vervolgde broeder heen staan en toen deed God een wonder. Want Paulus stond op alsof er niets gebeurd was. Hij kwam overeind en ging de stad binnen en de volgende dag legde hij een voetreis van 80 km naar Derbe af.
In 2 Tim. 3:11,12 schrijft Paulus aan Timoteüs over deze vervolgingen in Antiochie, Ikonium en Lystra: “Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered”. En hij vervolgd te zeggen dat allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd zullen worden”.
Gelukkig vinden de vervolgden ook vanavond in u medegelovigen die rondom hen gaan staan zodat ze weer verder kunnen met hun bediening.
Een gezegende gebedstijd gewenst,

Klaas MuurlingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina