De maaltijd van de HereDovnload 11.82 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte11.82 Kb.

De maaltijd van de Here

Tijdens een van de startbijbelstudies(2005/2006) ging het over 1 Korinthiers 11. Daarin worden voorschriften gegeven over de viering van de maaltijd van de Heer. Tijdens deze studie werd dit besproken, maar konden we het niet uitgebreid behandelen, omdat we verder moesten. Toch is interessant om dit nog eens te behandelen en met elkaar ideeën uit te wisselen over het avondmaal. En ook zeker om te kijken wat de bijbel daarover zegt.Avondmaal en Avondmaal

Lange gezichten en een grafstemming in de kerk. Een paar gemeenteleden blijven zitten, en laten het Avondmaal aan zich voorbijgaan.

Een afgeladen tent, duizenden mensen nemen deel aan het Avondmaal. En ze zijn zeer verheugd. Tweeduizend jaar geleden gaf Jezus de opdracht aan zijn discipelen: 'Doe dit tot mijn gedachtenis'. Uit de twee eerste voorbeelden kan je opmaken dat iedereen dit gedeelte anders interpreteert. En dat waarschijnlijk wij het avondmaal ook op verschillende manier zijn gewend.


  • Wat was de eerste keer dat je deelnam aan het avondmaal? (Of misschien heb je dat nog nooit gedaan)

  • Hoe ben je van huis uit gewend om het Avondmaal te vieren?


Terug naar de Bijbel

Jeramia 31:31-34: De dag zal komen – spreekt de HEER- dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.


Welke dag dat is geweest weten we allemaal, in Lucas 22: 14-20 lezen we wat er onder andere op die dag gebeurde om deze belofte waar te maken.


Dit is de instelling van het Avondmaal.

Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken”


Tijdens dit avondmaal in Lucas 22, gaf Jezus aan dat het nieuwe verbond er aankwam (vers 20) en dat dit werd gesloten door zijn bloed. Het avondmaal wordt nu nog steeds gevierd om te herdenken dat Christus stierf aan het kruis voor onze zonden. En dat het vooruit wijst naar de komst van Zijn Koninkrijk. Als we daaraan deelnemen laten we dus zien dat we Zijn werk aanvaarden en versterkt het ons geloof. Het is ook een daad waaruit de eenheid en de saamhorigheid tussen gelovigen blijkt.


Gedenken
Door het avondmaal geregeld te vieren, blijven we ons steeds herinneren aan het offer van Jezus. We denken dan aan wat Hij deed en waarom Hij dat deed.

* Hoe kunnen we voorkomen dat het Avondmaal niet meer dan een ritueel of vrome gewoonte wordt?


Aanwijzingen bij het avondmaal

Lezen: 1 Korinthiers 11: 20-34


Tijdens observatie:
Welke specifieke aanwijzingen gaf Paulus over het vieren van het Avondmaal?1

Hoe kunnen we deze aanwijzingen toepassen. Dat is waar we naar gaan kijken.


... Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, - 1 Kor 11 vers 29 ... beproeve zichzelven - 1 Kor 11 vers 28

De bovenstaande tekstgedeelten van Paulus blijven hangen als de dominee het avondmaals- formulier en of de bijbelteksten uitspreekt. Het traditionele avondmaalsformulier noemt een hele waslijst van mensen op die volgens het formulier niet aan het avondmaal mogen, hoereerders, doodslagers, leugenaars, bedriegers etc. En jij zit daar achterin de kerk. Je gelooft helemaal in de Here Jezus, maar jij liegt ook wel eens, en echt spijtgevoelens heb je nu ook weer niet zoveel. Mag je dan aan het Avondmaal? Drink en eet je jezelf dan geen verschrikkelijk oordeel van God aan?

Jezus is het levende brood (Johannes 6 vers 35), wie in Hem gelooft maakt deel uit van dat brood. (1 kor 10 vers 17).
Wat heb je dus nodig om aan het Avondmaal te mogen? Geloof je dat je deel bent van Christus. Kun je door je zonden nog je afscheiden van het waardige lichaam van Jezus? Nee. (bv. Hebr 10 vers 10)
Daarom is er als je in Jezus gelooft geen zonde die jou er kan van weerhouden onwaardig aan het Avondmaal te gaan. Wie in Christus is, is waardig aan het Avondmaal te gaan.

Onwaardig
Waar slaat dan de waarschuwing van 1 Korinthiers 11 vers 27 op? Paulus schrijft dit na aanleiding van gigantische braspartijen die de Korinthiers tijdens de avondmaalsvieringen er op na hielden. Rijken zopen zich het schompes terwijl de armen enkel een mager hapje brood konden nemen. Ze gebruikten het Avondmaal dus eigenlijk meer als maaltijd dan als herdenking.
 
Vers 17b: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed.
Vers 34: Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling.
 
Onwaardig slaat dus op de VORM, niet op de DEELNEMER. Als dat namelijk wel het geval zou zijn, dan zou geen christen aan het Avondmaal mogen. We zondigen immers toch allemaal?
Er is er maar Een (Jezus) waardig geweest, en wij maken nu deel uit van Zijn waardige natuur.

Toetsing
In vers 28 (1 Kor 11 vers 28) staat: ‘Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,’
Hierin wordt het toesten/ het zichzelf beproeven aangehaald. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Wat valt er dan te toetsen? De bijbel spreekt op meerdere plekken over je eigen verantwoordelijkheid daarin.
Galaten 6: 4-5 zegt: “Ieder moet zijn eigen werk nuchter beoordelen. Als het goed is, mag hij er voldoening van hebben, maar hij hoeft zich er niet op te laten voorstaan. Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet.“
Waar we onszelf op kunnen onderzoeken, staat in 2 Korinthiers 3: 4-5. (lezen)

1 Korinthiers 11: 31: 'Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld.'


Als we naar onszelf kijken zullen we Jezus ontmoeten. Hij is diegene die ervoor zorgt dat we niet worden veroordeeld. 1 Joh 1: 9: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

Maar of het Avondmaal de gelegenheid is om je zonden te belijden is nog maar de vraag. Want wie onbeleden zonden heeft, moet dat toch meteen belijden aan zijn Heer, niet pas bij het avondmaal. We zijn allemaal onwaardig vanuit onszelf, maar waardig gemaakt door Jezus. Waar het toetsen/beproeven dan misschien wel om gaat, is dat je moet beseffen wat de maaltijd van de Heer inhoudt en betekent. En daarna kan je totaal zonder angst meedoen.* Grijp je het avondmaal aan als gelegenheid om je zonden te onderzoeken? En waarom zou dat bij het avondmaal zo belangrijk zijn?
* Welke dingen kunnen jou weerhouden van het avondmaal?
Bonus vraag:
* Als je dit alles opmaakt kunnen kinderen dan deelnemen aan het Avondmaal? En dan wel of niet?Slot
Je mag dus zien op wat Jezus gedaan heeft voor jou. En wat gebeurt er als je ziet wat Jezus heeft gedaan voor jou? Als je kijkt naar Hem (genade) in plaats van naar jezelf (zonden) dan wordt je waanzinnig blij. Je wordt bemoedigd, gesterkt, je kan er weer helemaal tegenaan omdat je je focust op Jezus. Dit is ook de reden waarom Jezus zei: 'Doe dit tot mijn gedachtenis'. Hij bedoelde niet: ga stil en sip zitten kijken en nadenken wat voor pijn ik leed aan het kruis. Daar zou je je namelijk helemaal niet door gesterkt gaan voelen, maar ontzettend schuldig.
Het Avondmaal mag een feest zijn, een heilig feest waarop we ons focussen op Jezus volbrachte werk. Een feest is zorgeloos, en de volmaakte liefde kent geen angst.
 
Dus wie NIET beseft dat het Avondmaal draait om het volbrachte werk van Jezus Christus, beseft niet de diepste waarde van het Avondmaal. Maar je kunt het dus ook omdraaien: Wie waardig deelneemt aan het Avondmaal, kijkt naar het volbrachte werk van Jezus, hoeft niet bang te zijn voor ziekte of zwakte. Sterker nog: het Avondmaal is gezond voor een christen. Dit past ook bij wat Jesaja al zei in zijn boek hoofdstuk 53 vers 5: Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons GENEZING.


1 1) 11:26 Berouwvol 2) 11:28 Zelfonderzoek 3) 11:29 De offerdood van Jezus kennen 4) 11:33 Oog voor elkaar
Bij deze studie is gebruikt gemaakt van artikelen van ronduit.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina