De Macht en Majesteit der ElementenDovnload 30.52 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte30.52 Kb.

De Macht en Majesteit der Elementen.


Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

 

Geliefde meesters, inzicht in de elementen Vuur, Lucht, Water en Aarde, welke unieke componenten, facetten of elementen zijn van de aard van onze Vader/Moeder God in deze Sub-Universele ervaring, is van vitaal belang nu jullie grotere wijsheid en ZelfMeesterschap nastreven. 

Het zijn de vier elementen die gecodeerd zijn in het lichaam van de originele menselijke vorm om je te helpen met Zelfverwerkelijking en ZelfMeesterschap in het stoffelijke bestaan. Deze elementen zijn voorzien in alle gecreëerde materie in dit Sub-Universum via de Straling van de grote Aartsengelen van de Twaalf Stralen van GodBewustzijn uit de Hart Kern Essentie van onze Vader/Moeder God.

 


  • Het etherische lichaam en het ZieleZelf zijn afgestemd op en worden gevoed door het element Kosmisch Vuur.

  • Het mentale lichaam resoneert op en krijgt energie van het element Lucht/Ether. Het emotionele lichaam is afgestemd op en wordt beïnvloed door het element Water.

  • Het fysieke lichaam is verankerd door en afgestemd op het element Aarde gedurende elke zielsreis in de fysieke werkelijkheid, het eerste rijk door de vier dimensies.

De kwaliteiten, kenmerken en verdiensten van de Zeven Stralen van GodBewustzijn voor dit zonnestelsel werden in Lichtsferen geplaatst. Deze sferen, die chakra’s genoemd worden, waren ontworpen om met een hoge snelheid te draaien, waardoor ze lijken op draaiende Lichtkegels die van voor en van achter uit het fysieke lichaam stralen.


Zodoende stralen jullie voortdurend lichtfrequenties uit in de wereld van vorm. De kracht van die frequenties, evenals het frequentieniveau van de harmonische tonen die je projecteert, bepaalt of je vreugde, vrede en overvloed of beperking, dan wel stress en disharmonie zal ervaren.

 

Elke levende cel in je lichaam is een condensator die herinneringen en energie patronen opslaat. Voor elk gevoel/emotie scheiden de endocriene klieren iets uit die overeenkomen met de frequenties die je uitzendt. Zodoende kan je stellen dat er een specifieke energie is van haat en een specifiek energiepatroon van liefde, enzovoort in verschillende mate, afhankelijk van de macht en de kracht van de consistentie van de energie die je projecteert. 

Aangezien jullie beginnen aan je terugweg naar de Rijken van Licht, raken jullie geleidelijk aan de dichtheid van je fysieke voertuig, niet noodzakelijkerwijs in je lichaamsmassa/gewicht kwijt. Je lichaamsvorm begint te resoneren op alsmaar hogere lichtfrequenties. Nooit eerder zijn er zoveel meesters van Licht op Aarde geweest tussen de massa’s.

 

Vele moedige zielen kregen de kans de planeet te verlaten om hun werk/missie voort te zetten in de Hemelse Steden van Licht, of om hun dienstbaarheid aan de mensheid voort te zetten binnen het kader van de door hen gekozen aardse omgeving. 

Wij wensen dat jullie allemaal beseffen dat wij vreugde scheppen in de Lichtdragers onder jullie, die standvastig in de dichte schaduwlanden van duisternis leven om een pad van licht te creëren voor allen die volgen. Meesterschap verwerven over de vier elementen van GodBewustzijn zal jullie helpen met het creëren van een constante stroom Heilig Vuur door het chakrasysteem en het fysieke voertuig heen.


Het etherische lichaam is samengesteld uit het element Vuur. In de aanvangsfase van jullie Ascensieproces moeten er eerst meer gezuiverde frequenties van GodBewustzijn door het etherische lichaam filteren voordat ze geleidelelijk vrij door het fysieke voertuig kunnen stromen.


 

Jullie moeten langzaam tolerantie opbouwen voor die gezuiverde frequenties van GodLicht opdat ze niet teveel ongemak scheppen of je voertuig beschadigen. De energie van het Heilige Vuur, Adamantine Partikels, moeten eerst door het Hartchakra vloeien om geactiveerd te kunnen worden door je liefdesintentie voordat dit LevensElixer ongehinderd door het lichaam kan stromen.


Allengs worden de frequenties van jullie ZieleLied steeds zuiverder, jullie zullen in staat zijn hogere niveaus van Kosmische energie aan te trekken evenals een grotere hoeveelheid Adamantine Partikels van Licht!


 

Het Element Lucht is gericht op het Mentale Lichaam, het veld van mentaal bewustzijn. De mentale aard wordt aangestuurd door de Heilige Adem van GodBewustzijn. Daarom zijn de adem technieken die jullie werden aangereikt zo belangrijk. Zielsbewustzijn is de kritieke begin fase voor het ontwaken van je Goddelijke Aard.

 

Het Derde Oog, de Epifyse, de Hypofyse en de Heilige Geest zijn Het Emotionele Lichaam en wordt aangestuurd door het Element Water. Het Mentale Lichaam voorziet in zaadgedachten en het Emotionele Lichaam brengt de Energie van Emotie op gang. Zoals we al zo vaak hebben gezegd zijn jullie creaties een product van het ego-wenslichaam of de wensen en inspiratie van de Ziel. 

De keel en de zonnevlecht zijn integrale krachtbronnen voor het Emotionele Lichaam. De volle kracht, manifestatie kracht, begint echter pas wanneer je bent afgestemd op het Heilige Kundalini Vuur of Adamantine Partikels van GodLicht dat opgeslagen is in het Aardechakra, en wanneer je de verbinding met je ZieleSter en je Overziel hebt voltooid opdat je toegang hebt tot de Antakarana Rivier van Leven.

 

Het activeren en harmoniseren van de Mentale en Emotionele Lichamen, plus het versmelten van de lagere en hogere chakra’s via het Hartchakra, resulteren in het versmelten van de kwaliteiten, kenmerken en talenten van de Vader/Moeder God in het fysieke voertuig. Jullie godzaligheidniveau is gebaseerd op de harmonische resonantie van jullie ZieleLied of op de dimensionale niveaus waarop Jullie zijn afgestemd. 

Het Element Aarde binnen het fysieke voertuig is zowel een anker als een middel om weer hoge vluchten te maken in de Rijken van Licht. Je kunt het fysieke voertuig niet negeren als jullie je aardse missie willen vervullen. Als jullie de lichamelijke vorm ontkennen, verloochenen jullie je door god gegeven uniciteit en de specifieke, complexe vorm die jullie kozen voor deze levensreis in het materiële rijk van bestaan.

 

Jullie kozen onder leiding van je beschermengelen en de Raad van Licht, de juiste DNA/voorouderlijke afstamming, het ras, de cultuur en de omstandigheden waarin je geboren zou worden voor deze specifieke levenservaring.


Een breed spectrum aan testen, uitdagingen en kansen werden geprogrammeerd om je de beste kansen te bieden voor zielsgroei. Deze gebeurtenissen werden ontworpen om in werking gezet te worden op gepaste tijden gedurende je hele leven.


 

Zo als altijd is hier de Vrije Wil van toepassing, en het is aan een ieder hoe hij/zij met de testen omgaat en voordeel haalt uit de aangeboden kansen. Begrijpen jullie wel dat werkelijk elk mens voortdurend energie loslaat dan wel uitzendt die uit de GodBron voortkomt? Jullie gebruiken dit door God geschonken leven/Licht op een positieve of negatieve manier. Door middel van jullie Vrije Wil zijn jullie de medeschepper, de bouwer van je eigen realiteit.

 

Vele mensen ervaren een transformatieproces van bewustzijnsverlichting in combinatie met een fysieke evolutie waarbij het Kundalini Vuur, dat in het Aardechakra ligt opgeslagen, snel omhoog komt in het chakrasysteem en doorheen het ganse fysieke voertuig. Ook dat is een dynamische en vitaal deel van het Ascensieproces. 

Wij hebben onze boodschapper gevraagd een artikel met jullie te delen, dat bedoeld was voor een van haar recente wijsheidlessen op Internet.

 

Kundalini/Slangen Vuur.


Door Ronna Herman, Heilige Schrijfster o.l.v. Aartsengel Michaël.

 

Vuur van God, Heilig Vuur, Heilig Wit Vuur en Kundalini Vuur zijn alle begrippen die gebruikt worden voor Adamantine Partikels van Licht, de brandstof voor het leven die geademd wordt uit de HartKern van de Oppermachtige Schepper. 

KUNDALINI: Een Sanskriet woord dat letterlijk ‘opgerold’ betekent. Dit Heilige God Vuur ligt opgerold aan de basis van de ruggengraat en ligt, totdat het geactiveerd wordt, te sluimeren en rust in onbewustheid. Het wordt vaak gezien als een slapende slang, daarom is een aantal Engelse vertalingen gecreëerd om het te omschrijven als ‘Slangen Macht”.

 

De Ouden vertellen ons dat de Kundalini in het Aardechakra verblijft in drie en een halve spiraal. Het werd omschreven als een residu of reservebron van zuiver God Vuur. Volgens oude wijsheidsleringen zijn er twee zenuwbanen in het ruggenmerg, een opgerolde dubbele helix in een holle buis, die soms een “Staf van Macht” wordt genoemd die vóór de ruggengraat loopt. 

Het Caduceus symbool, gebruikt als symbool voor Healers en medici, is een oude tekening van twee ineengestrengelde slangen rond een centrale staf die van boven is gevleugeld. Via meditatie en diverse andere spirituele oefeningen ontwaakt de Kundalini en zal langs de ruggengraat door het chakrasysteem opstijgen.

 

De voortgang van het Kundalini Vuur door de chakra’s leidt tot verschillende niveaus van ontwaken en mystieke ervaringen. Wanneer het Kundalini Vuur het Kroonchakra bereikt, produceert het soms een unieke mystieke ervaring omdat jullie dan herverbonden zijn met de meervoudige aspecten van je Hoger Zelf. 

De eerste belangrijke activering wordt gewoonlijk gevoeld aan de achterkant van het lichaam tussen de schouderbladen. Je zult in dat gebied een druk ervaren die soms behoorlijk ongemakkelijk kan zijn. Dit is een aanwijzing dat de achterpoort van je Hartchakra zich opent.

Ik heb vaak gezegd dat wanneer dit zich voordoet, laten we onze Engelen Vleugels groeien.

 

De Tweede Activering.


Het Kundalini Vuur rijst naar de top van de ruggengraat waar het zich verbindt met de Medula Oblongata ook wel de “Mond van God” genoemd. Dit is een indicatie dat het Ascensie Chakra wordt geactiveerd. Deze activering zal tevens het Keelchakra beïnvloeden.

De Oneindigheid Adem uitoefenen en tonen/chanten zal het proces versnellen omdat ze jullie zullen helpen door elke energieblokkade in de ruggengraat en in het chakrasysteem heen te breken. Het Keelchakra is een van de kritieke punten in het lichaam die ellende kan veroorzaken omdat we onze persoonlijke macht via gesproken taal opnieuw opeisen.

De Derde Activering.


De Epifyse en de Hypofyse worden gestimuleerd en zullen impulsen beginnen uit te zenden naar de poortopening van de Heilige Geest opdat volledige toegang tot je persoonlijke tempel van wijsheid wordt gerealiseerd. Bovendien komt zo een herverbinding met je ZieleSter en je Overziel/Hoger Zelf tot stand. Wanneer dit is volbracht, zal jullie spirituele terugreis naar de Hogere Rijken waarlijk beginnen.

 

Op dat punt zijn jullie er klaar voor om het Heilige Vuur van de Geest te ontvangen. Adamantine Partikels van SchepperLicht zullen met elke ademtocht automatisch in je Heilig Hart komen. De opwaartse kracht van het Slangen Vuur wordt nu begeleid door een indalen van Adamantine Partikels via jullie Overziel of Hoger Zelf, die in jullie ZieleSter verblijft. 

Jullie moeten die partikels van SchepperLicht activeren via je liefdesintentie wanneer ze door je fysieke voertuig gaan en waarvan het overtollige deel de Aarde instroomt en van daaruit de wereld invloeit voor het welzijn van de Aarde en de mensheid. Zodra het Heilige Kundalini Vuur zich langs je ruggengraat (de Pranabuis) verheft, kunnen jullie momenten van intense innerlijke hitte ervaren terwijl je huid koud aan voelt en soms zelfs klam.

 

Daarom is het aanvankelijk goed om te streven naar een geleidelijk loslaten van het Kundalini Vuur in het Aardechakra, opdat jullie langzaam kunnen wennen aan de integratie van alsmaar hogere frequenties van GodLicht. Besef, lieve vrienden, dat sneller en meer niet noodzakelijkerwijs beter is als jullie je midden in een proces van Ascensie en Transformatie bevinden. 

Als ZelfMeester zullen jullie zowel een constante opgaande stroom van innerlijk Heilige Vuur als een indalende stoot van Goddelijk gecodeerd Spiritueel Vuur ervaren. Dit proces zal jullie aansporen tot een groter, uitgebreider bewustzijn, meer inspirerende gedachten en de activering van talenten die Jullie je nooit bewust waren.

 

Overvloedige zegeningen, wonderen en assistentie van onze vrienden uit de Hogere Rijken zullen de norm worden, en jullie zullen de kans krijgen een actieve, volleerde Wereld Dienaar te worden samen met een enorm aantal Wereld Dienaren uit de hele wereld. 

Mijn mantra voor 2012 is: “Dit is ons jaar om te schitteren!” Eeuwige Liefde en Engelen Zegeningen, Ronna.

 

Geliefde meesters, het is belangrijk dat jullie beseffen dat elke fase van het Goddelijke Plan holografisch in de aura van de Aarde is geïmplanteerd, net zo goed als er Geheugen Codes en impulsen zijn die ontvlamd zijn of op de juiste tijd in jullie zullen ontvlammen.

Ongeacht wat jullie overtuigingen zijn, de hemelse winden van verandering worden alsmaar sterker terwijl ze alles en iedereen op Aarde doordringen. Alles moet evolueren of devalueren; niets kan hetzelfde blijven. Wij moedigen jullie aan om voordeel te halen uit deze nooit eerder voorgekomen kansen die jullie constant aangeboden krijgen.

Besef dat wij met elke stap op het pad bij je zijn, zowel opwaarts als neerwaarts. Er wordt ongelooflijk veel van jullie gehouden.


 

IK BEN Aartsengel Michaël. 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina