De man, die te veel inleverdeDovnload 199.03 Kb.
Pagina4/4
Datum24.08.2016
Grootte199.03 Kb.
1   2   3   4
bijlage 1
Louw

Melijs woonde v. 1577 – 1588 in de

Louwes Sijmen Heerensteegh (of 2e Molensteegh)
Cornelis wordt schepen op 14-11-1623

Melisz bouwer van “In De Bonte Os”
± 1568


pachter

Aris Claes Cornsz Sijmon Cornsz Gerrit Cornsz ongetrouwd gebleven

Cornelisz alisas Nelisz Koeslager alias Jansz “De Bonte Os” aan

Louw ± 1593 Koeslager zijn familie nagelaten (ORA 3576, d.d. 7-2-1707

Pachter pachter

Do Cornelis Trijntje Cornelis Jacob Heijndrik

Koeslager Koeslager Koeslager Koeslager Koeslager

Te Hem X 1664 ± 1620 X 1643 X 16647

Jacob Luijt ■ 25-9-1650 Trijntje Corns Marij JabobsSijmon Dr Joannes

Koeslager Koeslager

X Le Havre ± 1645

M. Oursel ■ 19-5-1689
Cornelis Aeghje Aris Pieter

1672 1679 1682 1688

X 1699

Willem Koel


Arisje Koel

X 1726


Bijlage II
De giften van gerrit Cornelisz Koeslager (alias Gerrit Jansz) aan het armen-weeshuis te Monnickendam.   1. Ontfangen van Gerrit Jansz Koeslager tot een aelmis voor die arme

weeskinderen 4 jacopisz comt ƒ 52,-

25-10-1638 Gecregen van Gerrit Jansz Koeslager een halve busck vleijs tot een aelmis ƒ

07-11-1640 Gecregen een buijck vlijs van Gerrit Jansz Koeslager Gerrit Jansz ƒ

01-11-1641 Gecregen tot een gift die verndel vlees van Gerrit Jansz Koeslager ƒ   1. van Gerrit Jansz tot een gift gecregen vijff verndel vlees gereeckente vor

vier en tachtich gul met noch hondert en sestien gul aen geit, noch hondert

gul aen gelt die zijn broeder Aris Cornelisz a aen ons arme wesz hadde

besproocken maecken ’t saemen een somme ƒ 300,-


   1. hebben de arme weesen voor een gift gecregen van Gerrit Jansz een

halff beest vleijs gereeckent voor ƒ 30,-

20-10-1644 tot een gift gecregen van Gerrit Jansz een half buijck vleijs in wardij ƒ 34,-

29-11-1645 ontfangen van Gerrit Jansz tot voordeel van een buijck vleijs tot een gift ƒ 32,-


   1. van gert Jansz gecregen een half buijck vleijs voor die arme weesen

werdich te weesz ƒ 38,-

29-11-1647 ontfangen van Gerrit Jansz tot voordeel van een buijck vleijs tot een gift ƒ 14,-   1. gekregen van Gerrit Jansz Koeslager tot een vereerijngh voor arme

weeshuijs de somme van seesthien rijddaeldes comt ƒ 40,-

   1. ontvangen voor het huijs tot een gift van Gerrit Jansz Koeslager een

somme van vijftich guldens ƒ 50,-

   1. in ons huijs een voet vleijs vereer van 140 Gerrit Jansz pachter

   1. onf. van Geerrit Cornelisz Koeslager tot een vereereeenige vles

comt samen somme ƒ 14,-

28-10-1658 ontfangen van Gerrit Cornelisz Koeslager tot een verering twee voet vlees ƒ

18-09-1659 ontfangen van Geerret Cornelisz Koeslager tot een vereerin 146 vles komt ƒ 21,18

01-10-1659 ontfangen van Gerrit Cornelisz Koeslager tot een vereerrin voor het huijs ƒ 32,-   1. tot een vereeringh gekregen van Gerrit Cornelisz Koeslager een vierendel

vleijs weerdich twintich gulden ƒ 20,-

11-11-1660 tot een vereeringh van Gerrit Cornelisz Koeslager gecregen een somme van ƒ 23,10   1. van Gerrit Cornelisz Koeslagers erfgenamen een bespreck ontfangen

de some van drie hondert gulden ƒ 300,-


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina