De naam Aardoom, genealogie van een schippersfamilieDovnload 111.07 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte111.07 Kb.
De naam Aardoom, genealogie van een schippersfamilie.

21 Maart 2013 (genea.aardoom.na.1700.versie.21.03.2013)


Verantwoording.

Het eerste gedeelte van de genealogie is al gepubliceerd onder de titel “het geslacht Aertoom in de 17e en 18e eeuw te ´s Gravendeel”, auteurs H.A. Aardoom en N. van der Wulp, in Gens Nostra, in het januarinummer van 1982, 37e jaargang, blz 1-13, en 109-110.

Dit document is daarop een vervolg. Maar het is zeker (nog) niet rijp voor publicatie.

De gegevens van vóór 1800, afkomstig uit doop- trouw- en begraafboeken, uit oud notarieel archief en oud rechterlijke archief, zijn betrouwbaar. Zij zijn, voor zover die niet door mij zelf in archieven zijn geverifieerd, afkomstig uit de collecties van Nico v d Wulp, en uit de genealogische databank van het Streekmuseum Heinenoord. Maar de gegevens van na 1800, uit de burgerlijke stand, zijn voor een groot deel afkomstig uit privé verzamelingen en via gesprekken met naamgenoten uit mondelinge overlevering. Die heb ik voor het grootste deel niet geverifieerd. Wilt u, bij overname van deze gegevens, deze wel zelf verifiëren bij de B.S.

Het betreft twee stamreeksen: Die van de tak Ridderkerk, aangeduid met een “R” voor het Romeinse cijfer van de stamreeks, en die van de tak ´s Gravendeel, aangeduid met een “G” voor het Romeinse cijfer van de stamreeks. Dit om verwarring te voorkómen.
Harry Aardoom,

Elzenlaan 18

3319 XB Dordrecht,

tel. 078 – 614 60 29.


Inleiding.

De familie heeft veel met het water en varen te maken gehad. Vanaf Andries Diericx Aert Oom (plm 1550 tot 1623) zijn er velen schipper geweest.

Alle na 1770 bekende naamgenoten stammen af van Mels Jansz Aertoom wijnschipper (1608 tot 1651), dus ook die in Ridderkerk, Puttershoek, Rotterdam en Dordrecht.

Eén van de zoons van Mels Jansz Aertoom was Willem Melsen Aer­toom (plm 1637 tot 1708), schoenmaker van beroep. Hij woonde in de Rijkestraat op 's Graven­deel. Hij kwam in het nieuws omdat hij eens werd bedreigd door een vagebond. Hij was waar­schijnlijk een arm man.

De oudste zoon van deze schoenmaker, Jan Willemsz Aertoom (plm 1685 tot 1761) verhuisde in 1712 van ´s Gravendeel naar Ridderkerk. Hij trouwde daar met Marytje Pieters de Ruyter. De naamgenoten in Ridderkerk stammen af van dit echtpaar. (Zie vorige publicatie in Gens Nostra).

Mogelijk is Jan Willems Aertoom als schippersknecht in 1712 in Ridderkerk beland. Van de Ridderkerkse tak weet ik weinig, ik heb wat aangevuld met de gegevens uit het boekje van Huibert Aardoom, de hovenier:

“Het omzien en vooruitzien van een hovenier – 170 jaar Aardoom – De geschiedenis van een hoveniersgeslacht.”, E. de Bruin, Uitgave Ridderkerk 1999. Drukkerij Gebrs. Verloop, Alblasserdam.

In Ridderkerk is de naam Aardoom verbonden met tuin en kwekerij.

Merkwaardig is dat het familie­verhaal in Ridderkerk toch bleef dat de familie oorspronkelijk een schip­persfamilie was.
In 1780 solliciteert Theunis (Johanniszoon) Aardoom naar de functie van “kleine beurtschipper” van 's Gravendeel op Dor­drecht. (i). Hij verzoekt “Het klyne schuytenveer van ’s Gravendeel op Dordrecht, door de demissie van Jacob Mol, vermits het dagelijkse klyne schuyteveer van ’s Gravendeel op de stad Dordrecht is koomen te vaceren….” Op 02-01-1782 kreeg hij de baan voor twee gulden pacht per jaar, mits hij “….niet sal vermogen te varen eenige vlas, koorn, off granen. Maar zig alleen zal moogen behelpen met het doen van boodschappen, het bestellen van brieven en ´t voeren van klynigheden, en dit alles tot kennelijk wederzeggens toe.” Hij werd kleine beurtschipper of "boterschipper", een beurtschipper die dagelijks met kleine boodschappen heen en weer voer. Zijn nageslacht heeft dit tot 1949 gedaan, waarna het bedrijf per vrachtwagen nog enige tijd werd voortgezet ("Bodedienst Aardoom").

Hier wordt vervolgens de stamboom uitgewerkt vanaf Johannis Aardoom (plm 1730 tot 1806). Zijn ouders worden in de archieven van ´s Gravendeel niet genoemd. Dus er ontbreken drie geslachten. Er mag wel worden aangenomen dat hij afstamt van Mels Jansz Aertoom (1608 tot 1651), de wijnschipper.

De naamgenoten in Puttershoek stammen af van Johannis Teunisz Aardoom (1785 tot 1849) die in 1809 naar Puttershoek verhuisde.

De naamgenoten in Rotterdam stammen af van een “onecht” kind van Maaike Teunisz Aardoom (1776 tot 1855), die in 1806 naar Rotterdam verhuisde.

De naamgenoten in Dordrecht stammen vooral af van van Hendrik (Jansz) Aardoom (1886 tot 1949) de bakker van Wieldrecht.


A. Stamreeks geslacht Aardoom, de tak Ridderkerk.
Hier volgt eerst de stamreeks vanaf Andries Diericx Aerdt Oom.

I. Andries Diericx, alias Aerdt Oom. Rijshoutschipper,polderwerker.

Geboren 1551, overleden 's Gravendeel 1622.

Vrouw: onbekend.

\/

II. Jan Andriesse Aertoom. Schipper te 's Gravendeel.Geboren Puttershoek vóór 1577, overleden vóór 1631 te 's Gravendeel.

Getrouwd met Jannigje Pietersdr de Vries.

\/

III. Mels Jansz Aertoom, Mels Jansz Schipper. Wijnschipper te 's Gravendeel.Geboren 's Gravendeel 1608, overleden 's Gravendeel 1651.

Getrouwd te 's Gravendeel met Lijsbeth Coenen in 't Veld.

\/

IV. Willem Melsen Aertoom. Schoenmaker 's Gravendeel.Geboren vóór 1637, overleden plm 1708 's Gravendeel.

Getrouwd 's Gravendeel met Lijntje Dammisse Vroegindewey.

\/

V. Jan Willems Aertoom. Beroep onbekend.Geboren 's Gravendeel plm 1685, overleden 1761 Ridderkerk.

Getrouwd te Ridderkerk 1712 met Marytje Pieters de Ruyter.

\/

(In Ridderkerk:)

R.VI. Willem Jans Aardoom. Beroep onbekend.

Geboren in Ridderkerk in 1713, overleden 1763 Ridderkerk.

Getrouwd in Ridderkerk 1738 Grietje Leenderts van den Berg.

\/
R.VII. Jan Willems Aardoom. Beroep onbekend.

Geboren in 1758, en overleden in 1823 in Ridderkerk.

Getrouwd te Ridderkerk in 1784 met Leidia Gerritsdr den Hoed.

\/

R.VIII. Willem Jans Aardoom. Tuinman.Geboren in 1793, en overleden in 1845 in Ridderkerk.

Getrouwd te Ridderkerk 1815 met Barbara de Wolff.

\/

R.IX. Gerrit Willems Aardoom. Tuinman.Geboren in 1823,en overleden in 1900 in Ridderkerk

Getrouwd te Ridderkerk 1848 met Maria Roos.

\/

R.X. Huibert (Gerrits) Aardoom. Tuinman.Geboren in 1855, en overleden in 1931 in Ridderkerk.

Getrouwd te Ridderkerk 1899 met Pietje van Dijk.

\/

R.XI. Gerrit (Huiberts) Aardoom. Tuinman.Geboren te Ridderkerk in 1901, en overleden 1984 in Ridderkerk.

Getrouwd te Ridderkerk 1934 met Jannetje de Heer.

\/

R.XII.Huibert Hendrik (Gerritsz) Aardoom. Hovenier.Geboren in 1935 in Ridderkerk, getrouwd te Ridderkerk in 1964 met Barbara van Leeuwen, hertrouwd in 1981 met Cornelia Maaike den Boer.

Dan volgt nu de meer uitgebreide stamreeks van de tak Ridderkerk, te beginnen bij Jan Willemsz Aertoom.


R.V. Jan Willemsz Aertoom, beroep onbekend.

Geb. s Gravendeel plm 1685, ovl. Ridderkerk 14-10-1761, tr. Ridderkerk 24-07-1712 Marytje Pieters Ruyter, gedoopt Ridderkerk 04-02-1685, ovl. Ridderkerk 06-02-1761.

Hij koopt in 1724 ondershands een verbrand huis met keet en erf aan de zeedijk in de Nieuw-Reijerkerkse waard (a). In 1726 wordt de verkoop (nog eens) uitgebreid behandeld voor schout en schepenen (b). Op 1 mei 1737 vinden we dit huis terug in een plaatsbepaling van een ander huis (c): Jan Willems Aardoom woont in 1737 nog op dezelfde plaats aan de binnenzijde van de zeedijk van de Nieuw-Reijer­waard, dichtbij de molen.

In 1734 wordt Jan Willems ziek. Jan Willems Aardoom 'ziek te bedde'. Op 15-02-1734 wordt er bij hen aan huis een testament gemaakt. (e, f) Het testament is opmerkelijk: Hij laat zijn vrouw beloven om de kinderen “eerlijk op te voeden, te laten leren, lezen en schrijven”. En dat voor mensen die hun testament ondertekenen met een kruisje. Voogden zijn Arij Danen de Ruiter wonende tot 's Gravendeel en Pieter Willemsz Leeuwenburg wonende in Ridderkerk. Jan herstelde, zou pas in 1761 overlijden.

Uit dit huwelijk:

1.Willem, doop Ridderkerk 08-01-1713. Volgt R.VI.

2.Leena, doop Ridderkerk 18-03-1714.

3.Pieter, doop Ridderkerk 13-08-1724.

4.Cygje, doop Ridderkerk 20-04-1727.

R.VI.Willems Jansz Aardoom, beroep onbekend.

Ged. R’kerk 08-01-1713, ovl. R’kerk 03-09-1763, tr. R’kerk 24-11-1738 Grietje Leenderts van den Berg.

Hij koopt in 1742 het huisje van zijn schoonouders op voorwaarde dat zijn schoo­nouders er tot hun dood in mogen blijven wonen. Het huisje blijkt te staan dichtbij het huisje van zijn ouders, aan dezelfde dijk. (d)

Uit dit huwelijk:

1.Annetje, doop R’kerk 01-10-1747.

2.Marytje, doop R’kerk 11-01-1750.

3.Leendert, doop R’kerk 30-10-1751,tr R’kerk 04-05-1780 Ariaantje Gerrits de Hoedt. (Ook dit gezin had kinderen, deze gegevens heb ik hier maar weggelaten).

4.Jan, doop R’kerk 11-06-1758. Volgt R.VII.

R.VII.Jan Willems Aardoom, beroep onbekend.

Doop R’kerk 11-06-1758, ovl. R’kerk 09-04-1823, tr. R’kerk 28-11-1784 Leidia Gerritsdr den Hoed.

Jan Willems is waarschijnlijk een arm man geweest want hij komt niet voor in transportactes. Hij wordt alleen enkele keren vermeld als koper van kleine zaken zoals kleding en huisraad op openbare verkopingen in 1800 en 1803. (g,h)

Uit dit huwelijk:

Willem Jansz, doop R’kerk 05-02-1793. Volgt R.VIII.

R.VIII. Willem Jansz Aardoom, tuinman in Ridderkerk.

Doop R’kerk 05-02-1793, ovl. R’kerk 27-06-1845, tr. R’kerk 05-02-1815 Barbara de Wolff.

Uit dit huwelijk:

1.Marcus, boomkweker, opleiding in Apeldoorn gehad.

2.Jan

3.Gerrit, geb. R’kerk 01-10-1823. Volgt R.IX.R.IX. Gerrit (Willems) Aardoom, tuinman in Ridderkerk,

Geb. R’kerk 01-10-1823, ovl. R’kerk 06-01-1900, tr. R’kerk 21-05-1848 Maria Roos.

Uit dit huwelijk:

1.Willem

2.Arie

3.Jan


4.Huibert, geb. R’kerk 25-10-1855. Volgt R.X.

5.Ingetje

6.Barbara

R.X.Huibert (Gerrits) Aardoom, tuinman in Ridderkerk.

Geb. R’kerk 25-10-1855, ovl. R’kerk 24-01-1931, tr. R’kerk 08-06-1899 Pietje van Dijk. Huibert is in 1919 door Willy Sluiter vereeuwigd, gras maaiend met zijn zeis.

Uit dit huwelijk:

Gerrit, geb. R’kerk 17-07-1901. Volgt R.XI.

R.XI.Gerrit (Huiberts) Aardoom, tuinman in Ridderkerk.

Geb. R’kerk 17-07-1901, ovl. R’kerk 22-11-1984, tr. R’kerk 27-04-1934 Jannetje de Heer.

Uit dit huwelijk:

Huibert Hendrik, geb. R’kerk 12-07-1935. Volgt R.XII.

R.XII.Huibert Hendrik Aardoom, hovenier eigen bedrijf Ridderkerk.

Geb. R’kerk 12-07-1935, tr (1e). R’kerk 03-09-1964 Barbara van Leeuwen, ovl. R’kerk 18-06-1980. Tr. (2e) R’kerk 02-06-1981 Cornelia Maaike den Boer.

Het bedrijf is voortgezet door adoptiekinderen met familienaam Sofronas.B. Stamboom tak ’s Gravendeel.

G.I.Johannis Aardoom, (Hannis Aardoom)

Geb. plm 1730, ouders en geboorteplaats is niet bekend, begr. ´s Gravendeel 22-05-1806.

Tr. (1e) vóór 1752 Maaike van der Linden (“Maria Rijnders”), geb. ´s Grav. plm 1730, begr. ´s Grav. 23-07-1770. Dochter van de kleine beurtschipper Reyn Paulusse van de Linden.

Het beroep van Johannis wordt niet genoemd. Maar hij is getrouwd met de dochter van een beurtschipper, en twee van zijn zoons worden schipper. In 1746 verkoopt zijn schoonmoeder Grietje Stoffelse Visser, de weduwe van de kleine beurtschipper Paulus Reyne van de Linden, haar schip aan Hendrik Mol, en vermeldt daarbij “Dat haar man in zijn leven was geweest een boterschipper (kleyn schuitie) , enige jaren geleden overleden”, (waarna zij als) “weduwe met haar zoon” enige tijd het veer heeft voortgezet. (k) Het gezin had geen zoons, maar wel een schoonzoon, Johannis. Waarschijnlijk wordt hij vermeld als zoon. Dus hij zal ook wel schipper zijn geweest. In 1762 woont hij aan de Zuid Voorstraat in ´s Gravendeel.

Uit het huwelijk met Maaike Reyne v d Linden:

1.Teunis. Volgt G.II.

2.Jan. Begr. ´s Grav. 16-11-1809.

3.Rijn. Begr. ´s Grav. 09-04-1761, jong overleden.

Op 16 –12-1776 vindt de acte van uitkoop plaats met zijn zoons, Theunis (op dat moment meerderjarig), en Jan. (l). Er is een beduidende erfenis, Teunis en Jan krijgen elk onder meer honderd gulden.

Tr (2e) .plm 1777 Maaike Pietersdr Stoker (Stooker), XXXXX

Uit dit huwelijk:

4.Teuntje. Geb. ´s Grav. 1777, ovl. ´s Grav. 07-05-1859. Volgt bijlage G.I.4.

5.Leendert. Is jong overleden, begr. ´s Grav. 11-08-1792.

6.Pieter. Schippersknecht. Geb. in 1779, ovl XXXX, tr. Zuidland 11-05-1816 Lijntje Hoogenboom. Van dit gezin geen kinderen gevonden.

G.II.Teunis Aardoom, kleine beurtschipper op Dordrecht.

Geb. ´s Grav. plm 1753, begr. ´s Grav. 02-02-1811, tr. ´s Grav. vóór 1776 Annigje Vlasblom (Annigje Bastiaense Vlasbloem), begr. ´s Grav. 24-09-1808.

Teunis is kleine beurtschipper van ´s Gravendeel op Dordrecht. Op 16-10- 1780 solliciteert hij in Dordrecht naar deze functie. (i) In 1782 wordt hij aangesteld, en in het jaar 1800 is hij dit nog, hij wordt zelfs nog genoemd als eigenaar in het jaar 1819. Dat was gebruikelijk, en dat betekent dat zijn erfgenamen nog beurtschipper waren. (j) . Op 04-11-1798 wordt hij door de municipaliteit van ’s Gravendeel berispt omdat hij als beurtschipper niet op tijd afvaart en aflevert. (m). Op 28-01-1811 maakt hij zijn testament, en benoemt zijn zoon Pieter tot universeel erfgenaam, met de voorwaarde dat hij de nog minderjarige kinderen (op dat moment Leendert en Johanna) bij zich in huis zal nemen, en te verzorgen “tot derzelver mondigen dagen”.(n).

Uit dit huwelijk:

1.Maaike (“Maria Aardom”). Geb. ´s Grav. 19-02-1776, ovl. Rotterdam 21-04-1855. Volgt “Bijlage tak Rotterdam”, G.II.1.

2.Adriana. Geb. ´s Grav. 1779, vertrekt 19-05-1808 naar Alblasserdam.

3.Bastiaan. Geb. 1783, matroos op de grote vaart, overleden op zee, “tussen Batavia en China”. Volgt Bijlage tak Puttershoek, G.II.3.

4.Johannis. Geb. ´s Grav. 1785, ovl. Puttershoek 28-05-1849. Volgt bijlage “ tak Puttershoek”, G.II.4. Het gezin verhuist op 25-06-1809 naar Puttershoek.

5.Rijn. Geb. ´s Grav. 05-01-1788. In 1808 conscriptie pontonnier, “domicilie ´s Gravendeel, wonende in Delft”. Geen verdere gegevens van gevonden, mogelijk omgekomen in een veldtocht van Napoleon.

6.Pieter. Geb. ´s Grav. 1790. Volgt G.III.

7.Leendert Teunisz, schippersknecht. Geb. ´s Grav. 1796, ovl. Dordrecht 27-04-1836. Volgt bijlage G.II.7.

8.Johanna Teunisdr, geb. ´s Grav. Plm 1796, ovl. Dordrecht 08-09-1840, woonde in de Bleyenhoek in Dordrecht. Tr. Dubbeldam 11-09-1822 Pieter Vernes, molenaarsknecht.


G.III.Pieter (Teunisz) Aardoom, “schipper en koopman” (o,p).

Geb. ´s Grav.1790 (doop 11-04-1790), ovl ´s Grav. 07-10-1832. Tr. ´s Grav. 26-04-1811 Janna Pieters van Twist, geb. ´s Grav. 26-04-1791, begr. ´s Grav. 23-08-1860.

Pieter is ook schipper geweest. (o). In het jaar 1819 staat de functie als kleine beurtschipper nog steeds geregistreerd op naam van (de erven van) Teunis Aardoom. Pieter zal dus wel, evenals zijn vader, kleine beurtschipper zijn geweest. Het familieverhaal gaat dat hij in 1813 werd beschoten in de Rietdijkshaven door de vertrekkende Franse troepen.

Pieter woont eerst aan de Zuid Voorstraat, koopt in 1830 een huis in de Langestraat. In 1841 neemt zijn weduwe op dit huis een hypotheek van 700 gulden. (p,q)

Uit dit huwelijk:

1.Teunis, geb. ´s Grav 01-06-1812. Volgt G.IV.

2.Neeltje Aardoom, “blekersmeid”, geb. ´s Grav. plm 1813. Volgt bijlage G.III.2.

3.Cornelia, geb. ´s Grav. 07-12-1814, ovl. ´s Grav. 11-11-1816.

4.Pieter, geb. 08-09-1817, ovl. ´s Grav. 05-12-1833.

5.Hendrik, schipper, geb. ´s Grav. 16-10-1820, ovl. ´s Grav. 07-06-1914.

Volgt bijlage G.III.5.

6.Bastiaan, geb. ´s Grav. 05-05-1823, ovl. ´s Grav. 26-01-1855, tr. ´s Grav. 14-04-1848 Neeltje Rijerkerk. (Geen kinderen gevonden).

7.Kaatje, geb. ´s Grav. 30-12-1824, ovl. ´s Grav. 1871.

8.Jan, geb. ´s Grav. 26-09-1825, ovl. ´s Grav. 20-08-1827.

9.Jan, geb. ´s Grav. 21-06-1828, ovl. ´s Grav. 21-09-1843.

10.Annigje, geb. ´s Grav. 28-03-1832, ovl. ´s Grav. 17-08-1893, tr. ´s Grav. 16-06-1854 Leendert de Zeeuw.

G.IV.Teunis Aardoom, “schipper en koopman” (s).

Woonde eerst op aan de Havendijk, na 1841 aan de Noordvoorstraat. (r).

Geb. ´s Grav. 01-06-1812, ovl. ´s Grav. 07-06-1899, tr. ´s Grav. 09-10-1834 Anna Visser, geb. ´s Grav. 13-04-1815, ovl. ´s Grav. 24-02-1879.

Uit dit huwelijk:

1.Lijntje, geb. ´s Grav. 17-04-1835, tr. ´s Grav. 30-10-1857 Hendrik Barendregt.

2.Pieter, geb.´s Grav. 30-05-1839. Volgt G.V.

3.Hendrik, geb. ´s Grav. 23-11-1841. Vroeg overleden, twee jaar oud. XXXX

4.Jan, beurtschipper, geb. ´s Grav. 04-07-1846, ovl. ´s Grav. 02-12-1921.Volgt bijlage G.IV.4.

5.Neeltje, geb. ´s Grav. 22-01-1849, ovl. ´s Grav. 28-05-1877, ongehuwd.

6.Hendrik, geb. XXXX 1850, ovl. ´s Grav. 06-02-1872, ongehuwd.

7.Adriana Jacoba, geb. ´s Grav. 21-06-1852, tr. ´s Grav. 13-05-1875 Arie Mol.

8.Bastiaan, beurtschipper, geb. ´s Grav. 13-03-1854, ovl. ´s Grav. 26-12-1926, Volgt bijlage G.IV.8.

9.Jaapje, geb. ´s Grav. 07-11-1857, ovl. ´s Grav. 28-06-1877 ongehuwd.G.V.Pieter Aardoom, kleine beurtschipper (“butterschipper”) op Dordrecht.

Geb.´s Grav. 30-05-1839, ovl. Dordrecht 11-12-1912,

Tr (1e) Dubbeldam 17-03-1864 Adriana Tempelaar, dochter van de directeur van de basisschool van Wieldrecht, geb. ´sGrav. 14-04-1842, ovl. ´s Grav 21-08-1864 (in het kraambed overleden, de schoonouders, verzorgen de baby, die twee maanden later ook overlijdt). (Wieldrecht en “de tweede tol” behoorde in die tijd onder ´s Gravendeel).

Uit dit huwelijk:

1.Adrianus, geb. Dubbeldam 21-08-1864, ovl. Dubbeldam 21-10-1864.
Tr. (2e huw) ´s Grav. 23-11-1866 Geertrui Barth, geb. Strijen 19-11-1844, ovl. ´s Grav. 29-11-1882, naar men zegt aan de cholera.

Uit dit huwelijk:

2.Anna, geb. ´s Grav. XXXX 1868, ovl. ´s Grav. XXXX 1923, tr. XXXX Arie Reedijk.

3.Karel (Carolus), kolenhandelaar, verhuist in 1896 naar Den Haag. XXXXVolgt bijlage Den Haag, G.V.3.

4.Theunis, broodbakker, geb. ´s Grav. XXXX 1878, ovl. ´s Grav. XXXX 1897, ongehuwd.

5.Hendrik, broodbakker, geb. ´s Grav. 04-02-1881, volgt G.VI.
Tr. (3e huw) ´s Grav. 03-11-1888 Neeltje de Zeeuw, geb. XXXX 1856, ovl. XXXX 1909.

Uit dit huwelijk:

6.Mels, commissionair in aardappelen. Geb. ´s Grav. XXXX 1890, ovl. ´s Grav. 09-05-1925, ongehuwd.

7.Jan, tuinder, geb. 29-09-1893, volgt bijlage G.V.7.

8.Frans, vertegenwoordiger, geb. ´s Grav. 13-04-1895, ovl. ´s Grav. 16-08-1975, tr. ´s Grav. 15-07-1922 Johanna van de Wulp. Volgt bijlage G.V.8.

G.VI.Hendrik Aardoom, bakker op ´s Gravendeel.

Geb.´s Grav. 04-02-1881, ovl. ´s Grav. 26-12-1952, tr. ´s Grav. 15-06-1907 Teuna Huisman, geb. ´s Grav. 27-01-1884, ovl. ´s Grav. 26-10-1969.

Uit dit huwelijk:

1.Truus (Geertrui), geb. ´s Grav. 10-03-1908, ovl. Dordrecht 26-04-1997, tr. Dordrecht XX-08-1929 Martinus v d Burgh, bakker in Dordrecht, geb. Dubbeldam 21-05-1908, ovl. Dordrecht XX-02-1990.

2.Pieter, fotograaf, geb. ´s Grav. 30-09-1910, ovl. ´s Grav. 15-12-1991, tr. Anna van Kleef, geb. ´s Grav. 25-08-1912, ovl. ´s Grav. 23-05-1975. Het echtpaar had geen kinderen.

3.Jan, melkbezorger, geb. ´s Grav. 22-10-1912, ovl. Monster 28-03-1980, begr. Dordrecht, Volgt bijlage G.VI.3.

4.Teunis, bakker op ´s Gravendeel, geb. ´s Grav. 01-04-1914, ovl. Oud Beijerland 10 –09-2007, begr. ´s Grav. Volgt bijlage G.VI.4.

5.Karel, bakker, gaat later naar Puttershoek. Geb. ´s Grav. 17-03-1916, ovl. Puttershoek 14-11-2003 , tr. Puttershoek 28-04-1954 Cornelia van Verk, geb. Puttershoek 12-11-1918, ovl. ´s Gravendeel 13-04-2007. Het echtpaar had geen kinderen.

6.Anna, geb. ´s Grav. 24-06-1919, ovl. Ede 24-11-1971, tr. ´+s Grav. XXXX Pieter Verkerk, geb. 08-02-1916, ovl. Doesburg 11-06-2005.
Bijlage tak “Rotterdam”
G.II.1. Maaike Teunisdr Aartoom

(In Rotterdam genoteerd als “Maria Aardom”)

Geb. ´s Grav. 19-02-1776, ovl. Rotterdam 21-04-1855, tr. Rotterdam 06-12-1812 Pieter de Gooijer. XXXX

Zij verhuist vóór 1806 naar Rotterdam. In 1806 en 1807 komt zij even terug naar ´s Gravendeel om daar te bevallen van haar vóórkinderen, vertrekt na de bevallingen weer naar Rotterdam. Zij krijgt later in haar huwelijk met Pieter de Gooijer ook nog kinderen.

Vóórkinderen:

1.Alexander, geb. ´s Grav. 19-05-1806, doop Rotterdam 04-06-1806, ovl. Rotterdam 13-08-1849.

2.Antonie, geb. ´s Grav. 13-04-1807, doop Geref Gem Rotterdam 21-06-1807,Volgt G.II.1.2.
G.II.1.2. Antonie Aardom, huisbediende, in dienst van de schutterij in Rotterdam.

Geb. ´s Gravendeel 13-04-1807, tr. Rotterdam 01-08-1838 Willemina Maria ´t Hoen, geb. Rotterdam 04-04-1808. Het gezin woont in 1838 in de Princestraat in Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1.Pieter Antonie Aardom, geb. 31-08-1838, tr. Rotterdam 05-03-1862 Gerardina Halewijn.

2.Arie Aardom, geb. Rotterdam 28-04-1840.

Alexander Aardom, geb. Rotterdam 22-02-1842, tr. Rotterdam 05-07-1865 Johanna Catharina Bazart.


In 1806 en 1807 heeft de burgerlijke stand van Rotterdam de familienaam overgenomen zoals Maaike die wist. Zij kon waarschijnlijk niet lezen. Na 1870 corrigeert de burgerlijke stand de naam tot “Aardoom”.

Volgende geslachten zijn er in Rotterdam wel, maar ik heb tot hier toe genoteerd.


Bijlage tak ´s Gravendeel

G.I.4.Teuntje (Johannisdr) Aardoom.

Geb. ´s Grav. 1777, ovl. ´s Grav. 07-05-1859. Tr. ´s Grav. 04-10-1799 Jan Jansz Pluimert, begr. ´s Grav. 27-10-1809 “van de armen”.

Bij het huwelijk van zoon Johannis blijkt dat moeder en zoon niet kunnen lezen en schrijven.

Uit dit huwelijk:

1.Bastiaan, geb. ´s Grav. 09-01-1808.

2.Johannis, arbeider, geb. ´s Grav.18-07-1802, tr. ´s Grav. Mensje Hendriksdr Broere.
Bijlage tak Puttershoek.

G.II.3.Bastiaan (Teunisz) Aardoom, zeeman,

“overleden op zee, onderweg van Batavia naar China”. XXXX

Geb. ’s Grav. 1783, tr. ;s Grav. 09-05-1806 Neeltje Pieters Stam. Op ’s Gravendeel worden in 1806 en 1807 overleden kinderen aangegeven. Het gezin verhuist op 26-05-1810 naar Puttershoek.

Uit dit huwelijk:

Neeltje (Cornelia) Aardoom, “blekersmeid”, geb. 1810 ’s Grav, ovl. Dordrecht 24-09-1874, tr. Vóór 1850 Mattheus van Osch, geb. te Driel. Het gezin woont in Dordrecht, is R.K. van geloof.

Ze woont in 1837 in Dordrecht, adres Augusteiner kamp, waar zij op 10-11-1837 een tweeling, Hendrik en Pieter, aangeeft, die op 24-11-1837 overleden zijn. Evenzo geeft zij op 19 mei 1841 een zoon Pieter aan, die op 02-06 1841 overleden is. Over een echtgenoot wordt niet gesproken.
Bijlage tak Puttershoek

G.II.4. Johannis (Teunisz) Aardoom, “arbeider”.

Geb. ’s Grav. 1785, ovl. Puttershoek 28-05-1849, tr. 28-04-1809 Fija Snaijer. Verhuist op 25-06-1809 naar Puttershoek.

Uit dit huwelijk:

1.Pieter, geb. Puttershoek 16-12-1809, tr. P’hoek 05-05-1833 Bastiaantje Wulfse. Volgt G.II.4.1.

2.Teunis, “arbeider”, geb. P’hoek 28-10-1813, tr. P’hoek Dyna de Krook.Volgt G.II.4.2.

3.Annigje, geb. P’hoek 18-05-1816.

4.Dirk, geb. P’hoek 07-07-1819, tr. P’hoek 30-04-1840 Maria van der Steeg.

Volgt G.II.4.4.

5.Hendrik, geb. P’hoek 03-06-1822, tr. P’hoek 10-09-1846 Pietertje van Driel.

Volgt G.II.4.5.

6.Kaatje, geb. P’hoek 31-12-1824.

7.Adriana, geb. P’hoek 31-12-1828.

8.Klaasje, geb. P’hoek 22-07-1833, tr. XXXX Dordrecht Pieter Dubbeldam, schipper, uit Willemstad.


G.II.4.1. Pieter (Johannisz) Aardoom


Geb. P’hoek 16-12-1809, tr. P’hoek 05-05-1833 Bastiaantje Wulfse. Woont 1864-1884 op het Weverseinde.

Uit dit huwelijk:

Johannis, geb. 01-12-1834.
Verdere gegevens over dit gezin ontbreken, mogelijk is het gezin verhuisd naar elders.

G.II.4.2. Teunis (Johannisz) Aardoom, “arbeider”.

Geb. P’hoek 28-10-1813, ovl. XXXX vóór 1877. tr. P’hoek 01-05-1837 Dyna de Krook, geb. Heinenoord 1810. Het gezin woonde tot 1860 op het Weverseinde.

Uit dit huwelijk: (de jong overleden kinderen hier niet vermeld)

1.Sophia, geb. P’hoek XXXX 1841, tr. Dordrecht 19-06-1878 Kornelis Hofman, schipper, uit Sliedrecht.

2.Pietertje, geb. P’hoek 08-04-1847, ovl. Dordrecht 20-02-1877, tr. XXXX Dirk Salders.

3.Lena, geb. P’hoek 21-07-1850.

G.II.4.4. Dirk (Johannisz) Aardoom, rietbaas.

Geb. P’hoek 07-07-1819, tr. P’hoek 30-04-1840 Maria van der Steeg.

Het gezin woonde in 1866 nog aan het Weverseinde.

Uit dit huwelijk:

Leendert, geb. P’hoek 25-03-1844. Volgt G.II.4.4.1.


G.II.4.4.1. Leendert (Dirksz) Aardoom, boer en later arbeider.

Geb. P’hoek 25-03-1844, tr. Mijnsheerenland 13-05-1864 Lena Weeda, afkomstig uit Mijnsheerenland. Het familieverhaal wil dat Leendert, eerst een rijke boer, financieel aan lager wal raakt.

Uit dit huwelijk:

1.Cornelis, geb. Mijnsheerenland 26-02-1867. Volgt G.II.4.4.1.1.

2.Dirk XXXX Met iemand in Rotterdam getrouwd?
G.II.4.4.1.1.Cornelis Aardoom, boerenknecht Puttershoek.

Geb. Mijnsheerenland 26-02-1867, tr. P’hoek Jannigje Vat, dochter van een schaapherder uit Gelderland.

Uit dit huwelijk:

1.Leendert, machinist veerboot Papendrecht.

Geb. P’hoek XXXX 1895, tr. XXXX Broere. In 1975 in bejaardenhuis Vijverhof Dordrecht.

2. Abraham (“Bram”), kraanmachinist haven Rotterdam,

geb. P”hoek XXXX 1897, tr. XXXX van de Wijngaarden.

3.Lena, geb. P’hoek 1898, ovl. 1974.

4.Cornelis, veerbootmachinist Papendrecht,

geb. P”hoek XXX 1901, ovl. 1969, tr. A. de Geus XXXX

5.Marie, geb. P”hoek 1902, weduwe, leefde in 1978 nog in Rotterdam.

6.Antje, geb. P”hoek 05-02-1904, tr. C. v d Hoek, wisselloper in den Haag, plm woonde zij in Dordrecht.

7.Dirk, hijskraanmachinist Dordrecht,

geb. P”hoek 30-11-1905, ovl. Dordrecht 1978, tr. XXXX v d Graaf. Gezin woonde aan de Viottakade.

8.Hendrik, verzekeringsinspecteur. Woonde in Zwijndrecht.

Geb. P’hoek 1907, tr. XXXX in ;t Veld.


Van de volgende generatie heb ik geen gegevens.

G.II.4.5.Hendrik Aardoom

Geb. P’hoek 03-06-1822, tr. P’hoek 10-09-1846 Pietertje van Driel.

Dit gezin woonde ook aan het Weverseinde in Puttershoek.

Uit dit huwelijk:

1.Sophia, geb. P’hoek 12-12-1850.

2.Arie, geb. P’hoek 01-10-1865, tr. Geertje Verbeek. Volgt G.II.4.5.2.
G.II.4.5.2.Arie Aardoom,

geb. P’hoek 01-10-1865, ovl. Dordrecht 13-08-1937, tr. Geertje Verbeek, geb. Haaften 16-10-1865, ovl. Dordrecht 28-05-1946. Het gezin woonde in de Suikerstraat in Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

Arie, geb. Dordrecht 15-8-1907.


Van Arie heb ik verder geen gegevens.
Bijlage tak ’s Gravendeel

G.II.7.Leendert Teunisz Aardoom, schippersknecht, aardappelboer.

Geb. ’s Grav. 1796, ovl. Dordrecht 26-04-1836, tr. ’s Grav. 13-12-1821 Neeltje Corstiaansdr de Boer, geb. ´s Grav. 06-11-1796, ovl. ´s Grav. 19-04-1857.

Uit dit huwelijk: (Enkele jong overleden kinderen, tweemaal Annigje, en een Adriaantje, resp. in 1822, 1825 en 1828)

1.Korstiaan, vlasboer, geb. ’s Grav. 23-08-1823. Volgt G.II.7.1.

2.Teunis, geb. ’s Grav. 04-05-1832, ovl. ´s Grav. 03-06-1837, “verdronken in de haven”.


G.II.7.1.Korstiaan (Leenderts) Aardoom, vlasboer.

Geb. ’s Grav. 23-08-1823, ovl. ’s Grav. 07-12-1886, tr. ’s Grav. 19-04-1850 Marigje de Geus, geb. ´s Grav. 25-09-1825, ovl. ´s Grav. 17-12-1883.

Uit dit huwelijk:

1.Neeltje, geb. ’s Grav. 20-01-1851, ovl ’s Grav. 24-03-1884, tr. Jan Roukema, schipper, en er staat vermeld dat zij in Dordrecht zijn gescheiden op 05-10-1881, wat op 13-03-1882 op ´s Gravendeel werd ingeschreven. .

2.Andries, geb. ’s Grav. 28-06-1852. Volgt G.II.7.1.2.

3.Leendert, geb. ’s Grav. 1855, ovl. ’s Grav. 03-04-1877, ongehuwd.

4.Teunis, geb. ’s Grav. 1860, ovl. 14-08-1879, ongehuwd.

5.Arie, geb. ’s grav. 1865, ovl. ’s Grav. 23-06-1868, jong overleden.


G.II.7.1.2.Andries (Kostiaans) Aardoom.

Geb. ’s Grav. 28-06-1852, ovl. ´s Grav. 12-01-1912, tr. ’s Grav. 11-05-1876 Antje Moret, geb. ´s Grav. 04-05-1852, ovl. ´s Grav. 30-06-1939.

Uit dit huwelijk:

1.Marigje, geb. ’s Grav. 1879, ovl. ’s Grav. 30-06-1893. (jong)

2.Neeltje, geb. ’s Grav. 1884, ovl. ’s Grav. 07-10-1891. (jong)

3.Leendert, geb. ’s grav. 07-03-1888, volgt G.II.7.1.2.3.

4.Korstiaan, geb. ’s Grav. 10-04-1892, volgt G.II.7.1.2.4.
G.II.7.1.2.3.Leendert (Andriesz) Aardoom, dakdekker, mastiek dekker.

geb. ’s Grav. 07-03-1888, ovl. XX 06-09-1969, tr. ’s Grav. 17-06-1916 Lijntje de Zeeuw, geb. ´s Grav. 22-11-1883, ovl. Dordrecht 07-12-1960.

Uit dit huwelijk:

1.Marigje (Maria Neeltje), geb. ’s Grav. 25-08-1917.

2.Cornelis, geb. ’s Grav. 09-12-1918, tr. ´s Grav. 22-05-1946 Janna Martha van der Linden, geb. ´s Grav. 01-08-1924. Het echtpaar heeft geen kinderen.

3.Andries, geb. ’s Grav. 29-07-1921, ovl. 09-02-1989, tr. XXXX L.P. van Dalen.

Deze tak van de familie niet verder uitgezocht.

G.II.7.1.2.4.Korstiaan (Andriesz) Aardoom


Geb. ’s Grav. 10-04-1892, ovl. Dordrecht 22-11-1967, begr. ´s Grav., tr. ’s Grav. 10-09-1921 Jaapje van der Stel, geb. 23-03-1896, ovl. ´sd Grav. 23-03-1975.

Uit dit huwelijk:

Antje, geb. ’s Grav. 09-11-1922.

Bijlage tak ’s Gravendeel

G.III.5.Hendrik (Pietersz) Aardoom, schipper op ’s Gravendeel,

Geb. ’s Grav. 16-10-1820, ovl. 07-06-1914, tr. ’s Grav. 13-05-1848 Lijntje de Geus.

Uit dit huwelijk: (Behalve vroeg overleden kinderen, tweemaal Janna en een Sophia, in 1848, 1849 en 1850)

1.Pieter, schipper, geb. ’s Grav. 17-10-1852, ovl. ’s Grav. 03-07-1944, tr. ’s Grav. 11-05-1877 Trijntje Molendijk. Pieter was rijk, was bestuurslid van “de Schuttevaer”, een markant figuur op het dorp. Het gezin woonde op de Zuid Voorstraat. Het had geen kinderen.

2.Sophia, tweelingzus van Pieter, geb. ’s Grav. 17-10-1852, ovl. s Grav. 01-09-1930, tr. Cornelis Reedijk.

3.Annigje, geb. ’s Grav. 1863, ovl. Dordrecht 15-03-1930, tr. Jan Blok.Bijlage tak ‘s Gravendeel

G.IV.4.Jan (Teunisz) Aardoom, beurtschipper op Rotterdam.

Geb. ’s Grav. 04-7-1846, ovl. ’s Grav. 02-12-1921,

Tr (1e). De Mijl 18-06-1874 Pietertje in ’t Veld.

Uit dit huwelijk: Een dochter, waar ik geen gegevens van heb.

Tr. (2e) ’s Grav. 11-05-1878 Lijntje Reedijk.

Uit dit huwelijk:

1.Leendert, beurtschpper op Rotterdam, geb. ’s Grav. 07-02-1884, ovl. Dordrecht 18-08-1962, tr. Dubbeldam 27-05-1909 Jannigje Vervelde. Ze kregen een dochter, Lijntje.

2.Jan Willem, havenmeester ’s Gravendeel, geb. ’s Grav. 1891, Volgt G.IV.4.2.

3.Hendrik, broodbakker in Wieldrecht, geb. ’s Grav. 28-11-1886, ovl. Dordrecht 22-04-1949, tr. J.D.L. den Engelse. Volgt G.IV.4.3.

4.Teun, schilder in Heinenoord, geb. ’s Grav. 15-01-1882, tr. Margaretha de Jongste. Volgt G.IV.4.4.

G.IV.4.2.Jan Willem Aardoom, havenmeester ’s Gravendeel.

Geb. ’s Grav. 1891, ovl. 15-03-1977, tr. Dirkje Barendregt.

Uit dit huwelijk:

1.Jan


2.Lijntje

3.Sijgje


Van dit gezin heb ik verder geen gegevens.

G.IV.4.3.Hendrik Aardoom, bakker in Wieldrecht.

Geb. ’s Grav. 28-11-1886, ovl. Dordrecht 22-04-1949, tr. JDL den Engelse.

Het familieverhaal was dat de twee Hendrikken, beiden bakker, de een in ‘s Gravendeel en de ander in Wieldrecht, wedstrijd zwommen, duiken onder de schepen door in de Kil.

Uit dit huwelijk:

1.Leen, werkte bij Zwartkop. Geb. 01-11-1923, tr. XXXX Lonkhuizen.

2.Cornelis, bakker “Kees Aardoom” op ’s Gravendeel. Tr. Davine Barendrecht.

3.Jan, bakker in Wieldrecht. Tr. XXXX Tempelaar.

4.Teunis, sigarenwinkelier in Dordrecht. Geb. Wieldrecht 31-07-1925, tr. XXXX Siebes.

5.Antje, tr. Piet Valk.

6.Lijntje, geb. Wieldrecht 04-10-1928, tr. XXXX 27-10-1948 Jan Bakker, bakker op Lage Zwaluwe.

G.IV.4.4.Teunis Aardoom, schilder in Heinenoord.

Geb. ’s Grav. 15-01-1882, tr. XXXX Margaretha de Jongste, geb. Heinenoord 03-06-1883.

Uit dit huwelijk:

1.Lijntje Adriana, geb. Heinenoord 17-02-1908, tr. Hendrik Swante.

2.Arie Hendrik, geb. Heinenoord 02-12-1910. Volgt G.IV.4.4.2.


G.IV.4.4.2..Arie Hendrik Aardoom, schilder.

Geb. Heinenoord 02-12-1910, tr. Elisabeth Pietertje Visser.

Uit dit huwelijk:

1.Teunis Jacob, schilder in Heinenoord, geb. 09-05-1946, tr. Geertruida Stooker.

2.Adriana Margaretha, geb. Heinenoord, tr. Cornelis W.Dorst.


Bijlage tak ‘s Gravendeel

G.IV.8.Bastiaan (Teunisz) Aardoom, beurtschipper.

Geb. ’s Grav. 13-03-1854, ovl. ’s Grav. 26-12-1926,

Tr. ’s Grav. 15-05-1879 Elisabeth (Lijntje) de Best, geb. 05-05-1858, ovl. 09-01-1887.

Uit dit huwelijk:

1.Theun, beurtschipper op Rotterdam, geb. ’s Grav. 03-03-1880, volgt G.IV.8.1.

2.Elisabeth, geb. ’s Grav. 03-03-1882.

3.Anna, geb. ’s Grav. 23-09-1883, ovl. 14-04-1970, tr. A.C. Smaal.

4.Nico, huisschilder Rotterdam- Kralingen, geb.’s Grav. 02-04-1886.
Tr. (2e) Hendrika van der Sluys, geb. 16-01-1857, ovl. 1938.

Uit dit huwelijk:

5.Leendert, beurtschipper op Dordrecht, geb. ’s Grav. 23-05-1890, ovl. 29-04-1966, tr. Pleuntje de Geus. Volgt G.IV.8.5.

6.Henk, geb. ’s Grav. 04-02-1896, Volgt G.IV.8.6.

7.Adriaan, geb. ’s Grav. 19-07-1897, ovl. 10-05-1968, ongehuwd.

G.IV.8.1.Theun (Bastiaansz) Aardoom, beurtschipper op Rotterdam.

Geb. ’s Grav. 03-03-1880, ovl. 25-03-1968, tr. ’s Grav. 08-04-1905 Cornelia van der Giessen, geb. ’s Grav. 21-01-1881, ovl. 16-04-1963.

Het gezin woonde aan de Gorsdijk.

Uit dit huwelijk:

1.Bastiaan Adam, geb. 17-06-1906. Volgt G.IV.8.1.1.

2.Lijntje, geb. ’s Grav. 06-07-1907, ovl. 11-02-1980, tr. Arie Jacob Buurman, waterbouwkundig opzichter, ovl. 07-11-1958.

3.Adam Bastiaan, geb. ’s Grav. 29-08-1913, ovl. Rotterdam 25-05-1917.

4.Elisabeth, geb. ‘s Grav. 25-06-1915, ovl. 17-02-1980, tr. Schilleman de Vos, boer op Tiengemeten, geb. 12-06-1910, ovl. 28-07-1999.

5. Ada, geb. ’s Grav. 19-06-1921, tr. Jurry de Lange, beurtschipper op Amsterdam en Zaanstreek, geb. 13-09-1909, ovl. 27-12-1974.


G.IV.8.1.1.Bastiaan Adam Aardoom, eigenaar café Rotterdam.

Geb. ‘s Grav. 17-06-1906, ovl. 27-11-1991, tr. Rotterdam 04-09-1929 Johanna Flux, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 01-09-1905, ovl. 09-07-1989.

Uit dit huwelijk:

1.Teunis, geb. Rotterdam 13-08-1930. Volgt G.IV.8.1.1.1.

2.Pieter Wilhelmus, geb. Rotterdam 02-04-1943. Volgt G.IV.8.1.1.2.
G.IV.8.1.1.1.Teunis Aardoom. Filiaalhouder slijterij.

Geb. Rotterdam 13-08-1930, tr. Rotterdam 23-04-1952 Lena Elizabeth de Rooij, geb. Rotterdam 15 –01-1931.

Uit dit huwelijk:

1.Bastiaan Adam, marktkoopman, geb. Rotterdam 30-09-1952.

2.Arie Kornelis, automonteur, geb. Rotterdam 31-10-1957. Volgt G.IV.8.1.1.1.2.

3.Johanna (Joke), geb. Rotterdam 11-10-1959, tr. Nico A. de Bruin, marechaussee, geb. Dordrecht.

4.Teunis (Ton), servicemonteur, geb. Rotterdam 20-09-1966.
G.IV.8.1.1.1.2.Arie Kornelis Aardoom, automonteur,

Geb. Rotterdam 31-10-1957, tr. Wil van de Herik, geb. Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1.Wendy, geb. Dordrecht 02-03-1984.

.2.Ricardo, geb. Dordrecht 29-07-1990.

G.IV.8.1.1.2.Pieter Wilhelmus Aardoom, technisch tekenaar.

Geb. Rotterdam 02-04-1943, tr. Willamijna Bron, geb. Rotterdam 01-04-1944, ovl. 27-06-2001.

Uit dit huwelijk:

1.Sylvia, geb. Rotterdam 11-12-1966, tr. XXXX, heeft een dochter.

2.Marco Aardoom, manager, geb. Rotterdam 23-08-1968, tr. Carmen Dominguez, laborante, geb. 22-12-1972 Madrid, Spanje.

3.Richard , kwaliteitscontroleur, geb. Rotterdam 11-08-1971, tr. Annelies Rissink, admin, geb. 18-02-1972.

G.IV.8.5.Leendert (Bastiaansz) Aardoom, beurtschipper op Dordrecht.

Geb. ’s Grav. 23-05-1890, ovl. Brazilië (Carambei) 29-04-1966, tr. ’s Grav. 18-01-1917 Pleuntje de Geus, geb. ’s grav. 09-11-1892, ovl. Carambei 16-10-1957.

Het gezin is in plm 1955 naar Brazilie geemigreerd, naar Carambei.

Uit dit huwelijk:

1.Bas Leendert, boer in Carambei, geb. ’s grav. 08-01-1920, Volgt G.IV.8.5.1.

2.Aart Jan, beurtschipper, geb. ’s grav. 09-08-1921, Volgt G.IV.8.5.2.

3.Arie Hendrik, Restaurant in Brazilie. Geb. ’s Grav. 11-04-1924, Volgt G.IV.8.5.3.

4.Leendert Adrianus, transportondernemer Brazilie, geb. ’s Grav. 11-06-1932. Volgt G.IV.8.5.4.

5.Helena Hendrika, tr. XXXX Swartbol, onderwijzer in Dordrecht.

6.Johanna.

7.Anna Elisabeth.

8.Wijnanda Antonia.
G.IV.8.5.1.Bas Leendert (Leendertsz) Aardoom, boer in Brazilie, Carambei.

Geb. ’s Grav. 08-01-1920, ovl. Carambei 16-07-2002, tr. Helena de Geus.

Uit dit huwelijk:

1.Ineke.

2.Cornelia.

3.Leendert, geb. 24-12-1951.

4.Roosje.

5.Aart Jan, geb. 17-01-1956.

6.Cornelis, geb. 21-10-1962.

7.Jacob, geb.21-10-1962 (tweeling)

8.Margaret.
G.IV.8.5.2.Aart Jan (Leendertsz) Aardoom, beurtschipper, later bodedienst op Dordrecht.

Geb. ’s Grav. 09-08-1921, tr. Neeltje Kleinjan.

Uit dit huwelijk:

1.Paulien, geb. 03-05-1952, tr. Leendert de Man.

2.Inge, geb. ’s Grav. 05-09-1955, tr. Jacobus v d Hoek.

3.Leendert Marinus, geb. ’s Grav. 02-01-1962.


G.IV.8.5.3.Arie Hendrik (Leendertsz) Aardoom, restaurant in Brazilie.

Geb. ’s Grav. 11-04-1924, tr. A. Vriesman.

Uit dit huwelijk:

1.Paulina.

2.Jane.

3.Adriano.


G.IV.8.5.4.Leendert Adrianus (Leendertsz) Aardoom, transportondernemer Brazilie.

Geb. ’s Grav. 11-06-1932, tr. Hendrikje Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1.Paula.

2.Irene.

3.Leendert Ferdinand, geb. 06-10-1961.

4.Klazina.

5.Ferdinand, geb. 15-06-1966.

6.Diona.

G.IV.8.6.Hendrik (Bastiaansz) Aardoom, huisschilder in Rotterdam.

Geb. 04-02-1896, ovl. 1945, tr. Maria van de Veer.

Uit dit huwelijk:

1.Hendrika, geb. 22-09-1925.

2.Leendert, lector geodesie Delft, geb. 23-12-1930.


Van deze tak heb ik verder geen gegevens.


Bijlage Tak Den Haag

G.V.3.Carolus (Karel) Aardoom, kolenhandelaar in Den Haag.

Geb. ’s Grav. 25-03-1875, tr. XXXX Maria Beversluis, geb. Strijen.

Verhuist in 1896 naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1.Pieter, ovl. Diemen 1977, tr. Jeanne de Mik. Geen kinderen.

Eerst in Indie in dienst van de BPM, in de oorlog daar geinterneerd geweest, later woont hij in Diemen. Hield een dagboek bij.

2.Koos, ambtenaar, in den Haag, volgt G.V.3.2.

3.Teun, woont eerst in Deventer, later in Utrecht. Volgt G.V.3.3.

G.V.3.2.Jacobus (Koos) Aardoom, ambtenaar in Den Haag,

tr. Ingetje (Inge) Bisschops, ovl. Den Haag 25-06-1977.

Uit dit huwelijk:

1.Maria, tr. XXXX Varkevisser.

2.Henk, leraar doveninstituut Effatha. Volgt G.V.3.2.2.


G.V.3.2.2.Henk, leraar doveninstituut Effatha,

geb XXXX, ovl. plm 1975, tr. Gerrie Brochard. Het gezin woonde in Den Haag.

Uit dit huwelijk:

1.Jacobus, geb. Den Haag 01-08-1953.

2.Willem, geb. Den Haag 06-03-1956.

3.Hendrik, geb. Den Haag 23-02-1963.


Geen verdere gegevens over deze tak bekend.

G.V.3.3.Teun, woont eerst in Deventer, later in Utrecht.

Tr. Jopie Bekker.

Uit dit huwelijk:

1.Carola,tr. R.A.Harms.

2.Pieter, tr. A.Houweling.


Deze tak van de familie niet verder uitgezocht.

Bijlage tak ‘s Gravendeel

G.V.7.Jan (Pietersz) Aardoom, tuinder aan de Strijense dijk.

Geb. ’s Grav. plm 1896, tr. Huigje Wolst.

Uit dit huwelijk:

1.Piet, tuinder. Ongehuwd gebleven.

2.Cor, tuinder. Volgt G.V.7.2.

3.Wim, tuinder. Ongehuwd gebleven.


G.V.7.2.Cornelis (Cor), tuinder op ‘s Gravendeel. Tr. Coby den Hartog.

Uit dit huwelijk:

1.Jan.

2.Janet.3.Hugo.

4.Jaap.
Geen verdere gegevens van dit gezin.


Bijlage tak ‘s Gravendeel

G.V.8.Frans (Pietersz) Aardoom, vertegenwoordiger.

Geb. ‘s Grav. 13-04-1895, ovl. ‘s Grav. 16-08-1975, tr. ’s Grav. 15-07-1922 Johanna (Joke) van de Wulp.

Uit dit huwelijk:

1.Pieter, geb. ;s Grav. 18-04-1923. Volgt G.V.8.1.

2.Nel.


3.Nico, geb. ’s Grav. 08-11-1925, ovl. ‘s Grav. plm 1934.

G.V.8.1.Pieter, procuratiehouder Dordrecht.

Geb. ’s Grav. 18-04-1923, tr. Jacoba Mol.

Uit dit huwelijk:

1.Frans Jilles, geb. Dordrecht 24-07-1942, tr. Johanna Lokker, verhuist naar Klaaswaal.

2.Cornelia.

3.Johannes, boekhouder in Dordrecht, geb. 18-03-1947, tr. H. van Engelen.

4.Nicolaas, geb. 28-07-1953.

5.Johanna.

Jacoba Anna.

Peter, geb. 20-05-1965.

Bijlage tak Dordrecht

G.VI.3. Jan Aardoom, melkbezorger in Dordrecht,

geb. ´s Grav. 22-10-1912, ovl. Monster 28-03-1980, begr. Dordrecht, tr. ´s Grav. 13-12-1939 Eva Snijders, geb. ´s Grav. 03-03-1915. Het gezin gaat naar Dordrecht.

Uit dit huwelijk:

1.Hendrik Aart, geb. Dordrecht 16-09-1943, Volgt G.VI.3.1.

2.Hendricus Cornelis, leerkracht, geb. 01-10-1951, volgt G.VI.3.2.

G.VI.3.1. Hendrik Aart (Harry) Aardoom, arts.

Geb. Dordrecht 16-09-1943, tr. Oegstgeest 30-06-1965 Arina Alida Verhaar, geb. Oegstgeest 01-07-1944.

Uit dit huwelijk:

1.Jelle Erwin, geb. Rotterdam 03-02-1966.

2.Albert Pieter, geb. Rotterdam 15-06-1967, ovl. Oostenrijk 24-07-1988.

3.Jeroen Henri, geb. Noordoostpolder 20-12-1968.G.VI.3.2. Hendricus Cornelis (Henri) Aardoom, leerkracht.

Geb. Dordrecht 01-10-1951, tr. Dordrecht 22-03-1973 Alie den Hollander, geb. Zwijndrecht 28-01-1954.

1.Arjan, geb. Dordrecht 22-12-1975.

2.Carolien, geb. Dordrecht 14-04-1978.Bijlage tak ’s Gravendeel

G.VI.4. Teunis Aardoom, bakker op ´s Gravendeel.

Geb.´s Grav. 01-04-1914, ovl. Oud Beijerland 09-09-2007, begr. ’s Grav., tr. ´s Grav. 26-11-1942 Geertrui Geertje de Graaf, geb. Rotterdam 16-12-1911, ovl. 04-08-2003.

Uit dit huwelijk:

Hendrik Adrianus, eigen bedrijf. Geb. 09-10-1946. Volgt G.VI.4.1.


G.VI.4.1.Hendrik Adrianus (Harry) Aardoom, eigenbedrijf ’s Gravendeel,

Geb. ’s Grav. 09-10-1946, tr. Piershil 04-07-1968 Joosje Maria (Joke) de Wit, geb. Goudswaard 07-05-1946.

Uit dit huwelijk:

1.Teunis Adrianus (Antoine), verkoper, geb. ’s Grav. 08-06-1970, volgt G.VI.4.1.1.

2.Jannetje Maria Geertrui (Marielle), logistiek, verkoper, geb. ’s Grav. 09-05-1973. Ongehuwd.
G.VI.4.1.1.Teunis Adrianus (Antoine), verkoper in Buren, geb. ’s Grav. 08-06-1970, tr. (1e) Roon 15-07-1996 Fabiola Ernst. Scheiding in 2004.

Uit dit huwelijk:

1.Cédrique, geb. Dordrecht 08-05-1995.

2.Avalon, geb. Dordrecht 16-10-1997.Bronnen.
Bronvermelding: Voor alle ORA Ridderkerk geldt bij het aanvragen: ARA toegangsnummer 3.03.08.154, Microfilm archief toegangsnummer 3.03.08.330.
(a): Oud Rechterlijk Archief (ORA) Ridderkerk, boek van de "Aangeevingen", nummer 30, dd. 1 mei 1737, bladzij­den niet genum­merd. (microfilm nr 10).

(b): ORA Ridderkerk, ARA toegangsnummer 3.03.08.154, boek 18, blz 42, 42-verso, en 43. (microfilm nr 7).

(c): ORA Ridderkerk, ARA toegangsnummer 3.03.08.154, boek 19, blz 51-verso. (Microfilm nr 7).

(d):ORA Ridderkerk boek nummer 19, blz 203 en verso. (microfilm nr 7).

(e):ORA Ridderkerk, boek 67, 15-02-1734, p. 38 verso en p. 39 en p. 39 verso.

(f):ORA 68 Ridderkerk boek nr 68 dd. 15-2-1734 (= weeskamer Ridderkerk) "minuten (microfilm nr 25). Verwijst naar fol 38 verso (geen bladzij num­mering)

(g,h):ORA Ridderkerk, boek nr. 43, (microfilm nummer 14). Geen nummering van bladzijden, en de dateringen lopen in het boek door elkaar.
(i):Stadsarchief Dordrecht, inv. 3, deel II, nr. 2159, dd. 16-10-1780, en 02-01-1782.

(j):Stadsarchief Dordrecht, inv. 5, nr. 1293, dd 29-05-1819, en inv. 5, nr.1294, dd 31-03-1800. (“Cohier van de graaflijkheids erfpacht”)

(k):Stadsarchief Dordrecht inv. 3, deel II, nr. 2159, dd. 18-07-2746.

(l):ORA ’s Gravendeel boek 29, acte 22, dd. 16-12-1776.

(m):ORA ’s Gravendeel , dd. 04-11-1798.

(n):ORA ’s Gravendeel boek nr. 74, acte 11, dd. 28-01-1811.

(o):Acte burgerlijke stand municipaliteit ’s Gravendeel 02-06-1812.

(p):ONA ’s Gravendeel 4618b, dd. 03-09-1830.

(q):ONA ’s gravendeel 4618b, dd. 24-03-1841.

(r):ONA ’s Gravendeel 4618b, dd. 02-04-1841.

(s):Trouw acte van Teunis Aardoom en Anna Visser, 09-10-1834.

Overige geraadpleegde afgeleide bronnen:


Kopiëen en klappers van de doop- trouw- en begraafboeken van de provincie Zuid Holland. Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
Privé collectie van Nico v d Wulp, tegenwoordig beheerd door de historische vereniging ´s Gravendeel.

Databestand van Nico Bruynikx.

Databank fiches Streekmuseum Heinenoord.
Het boekje, geschreven op verzoek van Huibert Aardoom, hovenier Ridderkerk:

Auteur E. de Bruin, “Het omzien en vooruitzien van een hovenier – 170 jaar Aardoom – De geschiedenis van een hoveniersgeslacht.”, Uitgave Ridderkerk 1999. Drukkerij Gebrs. Verloop, Alblasserdam.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina