De Nationale DoorsneeDovnload 163.22 Kb.
Pagina1/8
Datum22.07.2016
Grootte163.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

De Nationale Doorsnee


Statistiekproject voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs

ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Wie is de gemiddelde leerling van Nederland?

10 oktober 2000Colofon
De Nationale Doorsnee is een initiatief van de
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:


APS-wiskunde

Centraal Bureau voor de Statistiek

Freudenthal Instituut

Stichting WeTeN

Met steun van de volgende sponsors:


Ministerie van OCenW

NWO

Axis

Wiskunde Toegepast

Eidma

Mri

Stieltjes

SCP

VVS

Texas Instruments

Duinrell

Projectleider: Philip van Schaik (P.vanSchaik@fi.uu.nl)

Zie ook: www.nationaledoorsnee.nl

Dit lespakket is op verzoek van de Stichting Wiskunde 2000 voor De Nationale Doorsnee

samengesteld door APS-wiskunde en CBS:

Docentenhandleiding 10 oktober: Peter van Wijk (APS-wiskunde)

Lesmateriaal: Kees Hoogland en Douwe Kok (APS-wiskunde)

Handleiding CBS-software: Jelke Bethlehem (CBS)

 Stichting Wiskunde 2000, september 2000

Het materiaal uit dit pakket mag vrijelijk worden gekopieerd voor gebruik in de klas.Inhoud


Deel I: Lesmateriaal1. Voorwoord………………………………………………………………………………………………7

2. Docentenhandleiding voor de les voor of op 10 oktober 2000…………………. 8

3. Invulformulieren

3.1 Meetformulier voor de individuele leerlingen…………………………………………………..10

3.2 Voorspellingsformulier voor de klas…………………………………………………………….11

4. Optioneel lesmateriaal

4.1 Gemiddelde, grootste, kleinste, komt het meest voor…………………………………………12

4.2 Verwerken van gegevens…………………………………………………………………………….15

4.3 Tijdsbesteding en cirkeldiagrammen……………………………………………………………….19

4.4 Onderzoek doen………………………………………………………………………………………..23


Deel II: Handleiding enquêteersoftware1. INLEIDING………………………………………………………………………………………………….…..29

2. GANG VAN ZAKEN…………………………………………………………………………………….….30

3.HET PROGRAMA INSTEL (VOOR DE COORDINATOR)……………………………………………..31

3.1 INSTELLEN VAN DE SCHOOL………………………………………………………………………32

3.2 TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE KLAS…………………………………………………………...33

3.3 WIJZIGEN VAN EEN KLAS…………………………………………………………………………..34

3.4 VERWIJDEREN VAN EEN KLAS…………………………………………………………………….35

4. HET PROGRAMMA DOORSNEE (VOOR DOCENT EN LEERLING)……………………………….36

4.1 STARTEN VAN HET PROGRAMMA………………………………………………………………...36

4.2 HET MENU BESTAND………………………………………………………………………………...37

4.3 HET MENU VRAGEN………………………………………………………………………………….38

4.4 HET MENU VOORSPELLINGEN…………………………………………………………………….43

4.5 HET MENU STATISTIEK..…………………………………………………………………….………46

4.6 HET MENU HELP………………………………………………………………………………………48

5 HET VERZENDEN VAN DE GEGEVENS………………………………………………………………..50

1. Voorwoord

Geachte wiskundedocent,


Voor u ligt het pakket waarmee u en uw klassen kunnen deelnemen aan het statistiekproject

De Nationale DoorsneeDe Nationale Doorsnee is een landelijk statistiekonderzoek voor, door en naar alle leerlingen van klas 1 en klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Centraal staat de vraag: wie is de gemiddelde leerling van Nederland? Om dit te weten te komen vullen de leerlingen een vragenlijst in met vragen over zichzelf. De vragen gaan onder andere over muziek, geld en school. Dit onderdeel wordt de meting genoemd. Op basis van de meting doen de leerlingen per klas een voorspelling over de kenmerken van de gemiddelde leerling van Nederland.


Alle deelnemende scholen sturen op 10 oktober 2000 hun bestanden op naar het CBS. Daar staat een heel team klaar om alle gegevens te verwerken en te analyseren zodat 's avonds bekend is welke klas de beste voorspelling heeft gedaan en wie de gemiddelde leerlingen van Nederland zijn.

Een onderzoek op deze schaal is uniek en kan in Nederland alleen uitgevoerd worden door een organisatie als het CBS.


Het daadwerkelijk uitvoeren van de lessen kan op 10 oktober 2000, maar ook vóór 10 oktober gebeuren. Daarbij kunt u gebruik maken van het bijgeleverde lesmateriaal.

Het doorgeven van de gegevens dient te geschieden op dinsdag 10 oktober 2000.


U kunt alleen gegevens opsturen als u zich heeft aangemeld!!
Ook als u zich nu nog niet heeft aangemeld, kunt u op 10 oktober gewoon meedoen.

U moet zich dan nog wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 oktober, aanmelden door middel van bijgevoegde inschrijfkaart. Op dit moment zijn er al meer dan 50.000 leerlingen aangemeld.


Het boekje bevat een lesinstructie voor de docent, vrij te gebruiken lesmateriaal, een uitgebreide handleiding voor degene die de software installeert en een uitgebreide handleiding over de software voor de docent.
De organisatoren wensen u veel succes met dit boeiende project.

Wij hopen dat u allen wilt bijdragen aan het slagen van dit bijzondere project.

Namens stichting Wiskunde 2000

Philip van Schaik

september 2000

2. Docentenhandleiding voor de les voor of op dinsdag 10 oktober 2000

(Zie ook de handleiding voor de software voor het invullen op de computer.)


2.1 Doel

Leerlingen uit klas 1 en 2 op een spannende en speelse manier laten kennismaken met statistiek.


2.2 Opzet

De Nationale Doorsnee is een landelijk statistiekproject voor leerlingen uit klas 1 en 2.

Centrale vraag is: "Wie is de gemiddelde leerling van Nederland?"

Daarbij gaat het bij dit project om een negental kenmerken:

- lichaamslengte

- ontbijtgewoonte

- tijdsbesteding sport

- tijdsbesteding TV

- tijdsbesteding computer

- leukste vak op school

- zakgeld per week

- bijverdienste per week

- favoriete popster of popgroep
Rekening houdend met geslacht en klas komen zo vier "doorsnee"-leerlingen te voorschijn:

een gemiddelde jongen uit klas 1, een gemiddeld meisje uit klas 1, een gemiddelde jongen uit klas 2 en een gemiddeld meisje uit klas 2.


2.3 De les(sen) over meten en voorspellen

Meedoen aan dit project veronderstelt de volgende activiteiten:

Op 10 oktober 2000 of kort daarvoor besteedt elke klas minstens één les aan dit project.

In die les worden per individuele leerling gegevens verzameld rond de eerder genoemde kenmerken. Deze meetgegevens worden door leerlingen zelf op de computer ingevoerd. Dit kan rechtsreeks maar is ook goed mogelijk door de leerlingen eerst de papieren versie te laten invullen en daarna te laten verwerken op de computer.

Daarnaast moet de klas als geheel voorspellingen doen.


 • Een eerste klas doet een voorspelling over de doorsnee-jongen en het doorsnee-meisje, landelijk gezien, in klas 1.

 • Een tweede klas doet een voorspelling over de doorsnee-jongen en het doorsnee-meisje, landelijk gezien, in klas 2.

Ook deze voorspellingen moeten ingevoerd worden in de computer.

- Op 10 oktober 2000 moeten de verzamelde gegevens van de school digitaal worden verzonden naar het CBS, die nog dezelfde dag alle binnenkomende gegevens zal combineren, verwerken en analyseren.

De beste voorspellingen worden beloond met een schoolreis naar Duinrell
2.4 Alternatief: de leerlingen niet zelf in de computer laten invoeren

Als alternatief kunnen de gegevens van de individuele leerlingen en de voorspelling van de klas ook op papier ingevuld worden. Daartoe moeten dan de formulieren aan het eind van dit hoofdstuk gekopieerd worden. Uiteraard moeten die gegevens dan nog worden ingevoerd op de computer.


2.5 Voorkennis van leerlingen

De leerlingen zullen over het algemeen nog niet hebben kennisgemaakt met de statistiek zoals die in de grote methoden wordt aangeboden. Meestal gebeurt dat pas in de tweede helft van de tweede klas.

Leerlingen hebben op de basisschool meestal al gewerkt met het begrip gemiddelde en met enkele soorten van grafische verwerking.

De les heeft dus een inleidend karakter op de statistiek.


2.6 Lesvoorbeelden in deze bundel

Verderop in deze bundel treft u een aantal lesvoorbeelden aan waarmee leerlingen al wat zaken kunnen verkennen op het gebied van statistiek. Deze voorbeelden passen bij dit project.

Deze lessen kunnen voor aanvang van het project gedaan worden. Het is echter waarschijnlijk dat de tijd tussen binnenkomst van het lespakket en 10 oktober daarvoor te krap zal zijn.

Ze kunnen dan een inspiratiebron zijn voor een inleiding door de docent op het project.

Het is ook mogelijk deze lessen te gebruiken als verwerking van het project en als inleiding op een hoofdstuk statistiek dat later aan de orde komt.

De lesbrieven zijn zo gemaakt dat de hieraan bestede tijd kan worden teruggewonnen bij de behandelingen van de reguliere statistiek-hoofdstukken. Bovendien besluiten de lesbrieven steeds met een vraag over de echte gegevens van de leerlingen in de klas. Op die manier hebben deze statistieklessen een belangrijke meerwaarde.


2.7 Mogelijke lesopzet voor de les(sen) op of kort voor 10 oktober 2000

Vooraf

 • Computerruimte regelen en meet- en voorspelformulieren kopiëren

 • Software van CBS (laten) installeren

 • Meetlinten of meetlatten klaarzetten


Klassikale start

 • Uitleg Nationale Doorsnee; landelijk onderzoek, unieke grootte, uitslag op internet, kans op schoolreis naar Duinrell.

- Verschillen tussen meten en voorspellen

meten = gegevens per persoon, die verzamelen per persoon op de computer

voorspellen = gemiddelde over alle leerlingen, uitsplitsen naar jongens en meisjes.


 • Een eerste klas doet voorspellingen over de landelijk gemiddelde jongen en het landelijk

gemiddelde meisje in klas 1.

- Een tweede klas doet voorspellingen over de landelijk gemiddelde jongen en het landelijk gemiddelde meisje in klas 2.- Met boek horizontaal (!) op het hoofd naar meetlat of lint.

- Schoenen uit, of de hoogte van de hak aftrekken van de lengte.


Leerlingen individueel

- Gegevens invoeren op de computer of invullen op het formulierLeerlingen in groepjes

 • Voorspellingen laten doen over de landelijke gemiddelde jongen en meisje.


Klassikaal gesprek

 • Kenmerken op het bord zetten en er een tabel van maken met jongen en meisje

 • Voorspellingen van de verschillende groepjes inventariseren.

 • Gezamenlijk tot een voorspelling komen voor de landelijke gemiddelde jongen en het landelijk gemiddelde meisje uit hun klaslaag.


Na de les (op 10 oktober)

 • De coördinator of contactpersoon verzendt per e-mail het databestand van de school naar het CBS.Voor een toelichting op de vragen zie blz 39 en 40.

3. Invulformulieren
3.1 Meetformulier voor de individuele leerlingen
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina