De Nationale DoorsneeDovnload 163.22 Kb.
Pagina7/8
Datum22.07.2016
Grootte163.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.1. Instellen van de school

Na het starten van het programma verschijnt een scherm als in figuur 3.1. In het veld onder School staat de huidige schoolinstelling. De eerste keer dat het programma wordt gebruikt is dat nog niet de goede school. Door te klikken op het knopje met de pijl aan de rechterkant wordt een lijst met alle vestigingen van alle scholen geopend. De lijst is gesorteerd op de plaats van vestiging. Door in de lijst op een naam te klikken wordt die school / vestiging geselecteerd.


Het bladeren door de lijst kan worden versneld door de beginletter van een plaats in te typen. De cursorbalk springt dan meteen naar de eerste plaatsnaam die met die letter begint. Figuur 3.2 laat de lijst zien nadat op de toets met de letter F is gedrukt.
Na sluiten van het programma, door klikken op de knop Klaar, worden de gegevens in een bestand opgeslagen. De naam van de school kan later nog worden gewijzigd, maar bij voorkeur niet meer nadat de echte invoer van de gegevens is begonnen.
Leerlingen kunnen pas met het invoeren van gegevens beginnen nadat met het programma INSTEL omschrijvingen van de deelnemende klassen zijn ingevoerd.
De lijst onder de kop Klassen bevat de vermeldingen van alle klassen die zijn ingevoerd. De eerste keer dat het programma wordt gedraaid is de lijst nog leeg. Er zijn drie knoppen waarmee wijzigingen in de lijst kunnen worden aangebracht:


  • De knop Toevoegen wordt gebruikt om een nieuwe klas aan de lijst toe te voegen.

  • De knop Wijzigen wordt gebruikt om de gegevens van een klas in de lijst te wijzigen

  • De knop Verwijderen wordt gebruikt om de vermelding van een klas uit de lijst te verwijderen.


Figuur 3.2. De lijst met scholen in plaatsen die beginnen met een F


(waarvan alleen de eerste zichtbaar is)

3.2. Toevoegen van een nieuwe klas


Er kan een nieuwe klas worden toegevoegd aan de lijst door te drukken op de knop Toevoegen. Er verschijnt dan een nieuw venster zoals is weergegeven in figuur 3.3.
F
iguur 3.3. Het invoeren van een nieuwe klas

In het vakje onder Omschrijving moet de code voor de klas worden ingevoerd. Vaak is dat een korte code die bestaat uit drie letters / cijfers. De code mag niet langer zijn dan 6 tekens. De code moet voor de leerlingen herkenbaar zijn als die van hun klas.
Met de keuzeknoppen onder Leerjaar moet worden aangegeven of de betreffende klas deel uitmaakt van het eerste of het tweede leerjaar.
Als de gegevens van de klas zijn ingevoerd, moet op de knop Klaar worden gedrukt. De betreffende gegevens worden vervolgens opgeslagen in een bestand. Door drukken op de knop Annuleren wordt de invoer van de nieuwe klas ongedaan gemaakt. De gegevens worden niet opgeslagen.

3.3. Wijzigen van een klas

De gegevens van een klas kunnen worden gewijzigd. Zet in het hoofdscherm eerst de cursor in de lijst op de te wijzigen klas en druk vervolgens op de knop Wijzigen. Er verschijnt dan een venster als in figuur 3.4.


F
iguur 3.4. Wijzigen van klasgegevens

Het venster ziet er hetzelfde uit als bij het invoeren van een nieuwe klas. Alleen zijn nu de oude klasgegevens ingevuld, zodat eventuele wijzigingen makkelijk kunnen worden aangebracht. Door drukken op de knop Klaar worden de wijzigingen geëffectueerd. Door te drukken op de knop Annuleren worden de wijzigingen niet aangebracht.
Opmerking: Tussentijdse wijzigingen worden ook aangebracht in de al eerder opgeslagen gegevens. Dus als een klassecode wordt veranderd, dan geldt die ook voor de al eerder ingevoerde gegevens van de leerlingen uit die klas.

3.4. Verwijderen van een klas

Als een klas wordt verwijderd, betekent dit dat alle al ingevoerde gegevens van leerlingen uit die klas verdwijnen. Wees daarom heel voorzichtig met het verwijderen van een klas. Het is overigens geen probleem om de vermelding van een klas te laten blijven bestaan zonder dat er voor die klas leerling-gegevens worden ingevoerd.


Als desondanks toch de gegevens van een klas moeten worden verwijderd, zet in het hoofdscherm eerst de cursor in de lijst op de te verwijderen klas en druk vervolgens op de knop Verwijderen. Alvorens echt tot verwijdering van de gegevens wordt overgegaan, wordt eerst nog om bevestiging gevraagd.

4. Het programma DOORSNEE (voor docent en leerling)

4.1. Starten van het programma

Na het starten van het programma DOORSNEE verschijnt het hoofdscherm. Dit scherm is weergegeven in figuur 4.1.1.


Figuur 4.1.1. Het hoofdscherm


Het hoofdscherm bevat het hoofdmenu. De opties van het hoofdmenu staan in de grijze horizontale menubalk. Er zijn vijf opties: Bestand, Vragen, Voorspellingen, Statistiek en Help. Achter elke optie zit een menu met verschillende mogelijkheden. Een dergelijk menu kan worden geopend door te klikken op de naam of door op het toetsenbord de Alt-toets in combinatie met de onderstreepte letter in te drukken.


Via het menu Bestand kan het programma worden gestopt. Met het menu Vragen kunnen de enquĂȘtevragen worden ingevuld door de leerlingen, en met het menu Voorspellingen de door de klas gemaakte voorspellingen. Het menu Statistiek biedt de mogelijkheid om voor elke vraag een overzicht te krijgen van de antwoorden van de leerlingen in de klas.
De menu's achter de vijf opties zullen in de volgende deelparagrafen in detail worden behandeld. Het menu Help geeft wat informatie over het programma en biedt de mogelijkheid een blik te werpen op de ingevoerde schoolinstellingen.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina