De nuchtere christen in een geestelijk dronken tijdDovnload 39.86 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte39.86 Kb.
De nuchtere christen in een
geestelijk dronken tijd

door Sarah Leslie en pastor Larry DeBruyn, 28-4-2011, http://herescope.blogspot.com/

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Tags: new age, meditatie, visualisatie, occultisme, mysticisme, nuchterheid van geest.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten?
Maar wij hebbende gedachten van Christus

1 Korinthiërs 2:16

In het zog van het hippietijdperk van de late jaren (19)60 en begin (19)70, groeide de New Age Beweging (NAB) in de late jaren (19)70 sterk uit, en ze blijft populair vandaag. Eén component van NAB spiritualiteit was meditatie, geassocieerd met “Transcendente Meditatie” (TM), een religieuze hindoepraktijk die gepopulariseerd en geïntroduceerd werd in de westerse cultuur door de Beatles en hun persoonlijke goeroe Maharishi Mahesh Yogi (1914-2008).[1] Het is de Maharishi die het hindoe-mysticisme in de westerse cultuur introduceerde, samen met de disciplines van die religie zoals Yoga. Als iemand met een neus voor zaken nam hij elke gelegenheid te baat om hindoespiritualiteit te herverpakken en het te verkopen aan de westerse cultuur. Een deel bestond uit meditatieve technieken die de beoefenaars “toenemende creativiteit, flexibiliteit, productiviteit, tevredenheid met je job, verbeterde relaties met je chefs en medewerkers”, enz. beloofde.[2] In die tijd werd TM zo gepropagandeerd dat het niet leek als een religie, maar als een manier om “betere gezondheid, stressbestendigheid en geestelijke verlichting” [3] te realiseren.

Een van de meest opwindende claims van TM was dat het via “massa meditatie sessies” een gemeenschappelijke en convergerende innerlijke vrede kon creëren die op een ultieme manier geweld en oorlog in de wereld kon reduceren.[4] De Beatles zongen “Give peace a chance” (geef vrede een kans). Met andere woorden: innerlijke vrede bereiken door meditatie zou wereldvrede beïnvloeden, zolang er genoeg aantallen mensen in de wereld zich engageren in de praktijk (d.w.z. een kritische massa bereiken). Dit appelleerde op de Vietnamoorlog-generatie die scherp, soms gewelddadig, deze oorlog tegenstonden. Op een incarnerende, zelfs messiaanse manier, zou persoonlijke vrede, verkregen door meditatie, internationale vrede produceren. Dus begonnen velen meditatie te beoefenen met het verlangen op wereldschaal effecten te produceren. Zij zouden repetitief een “mantra” chanten - een heilig Sanskriet woord dat als het repetitief wordt herhaald, de magische kracht bezit (naar men gelooft) om de aanwezigheid van een godheid in te roepen.[5] Toegepast over een langere tijdsperiode, zal het herhalen van de mantra ervoor zorgen dat de mediteerders hun rationele verstand verlaten om een zielsvolle eenheid en vrede met zichzelf en de wereld te ervaren.

Het beoefenen van meditatief chanten beloofde dat zijn beoefenaars zichzelf zouden losgemaakt voelen van de realiteit, en in die staat sereniteit, vreugde, afstemming op God, geestelijke kracht en een vibrante connectie met het universum zouden ervaren. Het doel was het ledigen van de geest, de realiteit te verlaten, en vanbinnen “high” te worden. Meditatie (soms vergemakkelijkt door, op een Woodstockmanier, te luisteren naar rockmuziek, te experimenten met seks, en door het roken van pot1 of hallucinaire drugs - je weet wel: “with a little help from my friends”) kan leiden tot wat genoemd wordt een “veranderde bewustzijnstoestand”.[6] De volgende citaten tonen hoe meditatie in verband staat met mysticisme:  • “Meditatie, in het oosterse geloof, was een pad naar het nirvana [d.w.z. een ideale toestand van perfecte harmonie en vrede] of de volmaaktheid”.[7]

  • “Het mystieke rijk van meditatie kan aanvankelijk vrij opwekkend werken. Het produceert gevoelens en ervaringen van verhoogd bewustzijn, euforie en zelfs extase. Meditatie in deze zin kan als een verslaving werken, vermits de zoeker meer wil hebben van deze sensatie. … Meditatieve paden naar opgewektheid leiden tot het gevoel dat men connecteert met het ‘goddelijke’”.[8]

  • “Extase kan weloverwogen geïnduceerd worden door gebruik te maken van religieuze of creatieve activiteiten, meditatie, muziek, dansen, ademhalingsoefeningen, fysische oefeningen, seks of door consumptie van psychotropische drugs”. [9]

Een andere weg om de volmaaktheid of “ware verlichting” te bereiken is oosterse vechtkunst, een discipline die, volgens Gaylene Goodroad in haar boek My Life in ‘THE WAY’, het “ledigen van hart en geest van alle aards verlangen en ijdelheid”[10] inhoudt. In deze context zou het ledigen van de geest resulteren in het realiseren van je eigen “goddelijkheid” of “god-zijn”. Deze verstand-lichaam-geest “paden” of “wegen” (soms spirituele disciplines genoemd) beloven hogere verlichting, zelfrealisatie, begrip, harmonie, eenheid, zelfbewustzijn, zelfvolmaking.[11] Terwijl men vooruitgang boekt doorheen de stadia op de spirituele ladder, bereikt men hogere staten, en pro­duceert men een gevoel van heelheid in de ziel.

Nog een ander pad naar mystieke meditatie is visualisatie. Dit is wat Carl Jung “actieve verbeelding” noemde, en het is een weg om een “directe ervaring van God te hebben als een ster of zon van­binnen”.[12] Occultisten definiëren visualisatie als niet zomaar een methode van meditatie, maar ook als een mediamiek pad om spirituele aanwezigheden in te roepen:Visualisatie - Een losse term voor talloze praktijken waarbij mentale beelden worden opgeroepen en gebruikt voor verschillende doeleinden: om met iemand telepathisch contact te hebben, helen vanop afstand, bereiken van een verlangde staat (blijheid, vrede, moed), bereiken van een verlangd doel of bezit (faam, geld, seksuele charme). Het omvat vele populaire praktijken die vandaag in gebruik zijn, alhoewel de discipline zelf erg oud is, en ze schijnt zich te hebben ontwikkeld in elke cultuur van het verleden. Kan in twee klassen ingedeeld worden: CREATIEVE VISUALISATIE voor het produceren van externe effecten en het gebruik van visuele verbeelding voor innerlijke exploratie van het onbewuste, zoals in het Jungiaanse werk….[13].

Als deze mystieke meditatie bij u overkomt als zelfgecentreerd en zelfingenomen, dan is dat omdat dit zo is. Dr. Martin Erdmann, legt in zijn artikel “The Spiritualization of Science, Technology, and Education in a One-World Society” uit hoe een veranderd bewustzijn te bereiken een agenda was van het Human Potential Movement. Bondig geschetst, zegt hij zo:

Deels geïnspireerd door Aldous Huxley’s publicaties en zijn verdediging van psychedelische drugs, benadrukten intellectuelen zoals Willis W. Harman irrationele meditatieve/de geest ledigende oefeningen, of het gebruik van hallucinogenen als een meer geschikte basis voor wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Oproepend tot een nieuwe metafysische benadering van wetenschap/ technologie, beschouwen de proponenten van de Human Potential Movement de religieuze erfenis van het Westen - gebaseerd op christelijke premisses - als het grootste beletsel voor een evoluerend “kosmisch bewustzijn”. In het verwerven van een uitgebreider begrip van de spirituele en materiële processen van het universum, zou een mystiek geneigde elite van technisch verbeterde menselijke mutanten in staat zijn om een homogene wereldomvattende socialistische maatschappij in te leiden, misschien helemaal niet zo verschillend van deze voorgesteld in Brave New World 2.[14]

Dr. Erdmann detailleert hoe Aldous Huxley (1894-1963) hoopte op een “hersenspoelings-” en/of “een farmacologische methode om ervoor te zorgen dat mensen hun dienstbaarheid koesteren” aan een dictatuur, en begon te experimenteren met mystieke ervaringen en hallucinogenen.[15] Het geestverruimende potentieel van deze experimenten werd gezien als verbonden met een latent, onaangesproken spiritueel potentieel dat inwonend is in de geest van de mens. Willis Harman begon onderzoek te doen naar het veranderen van het menselijk bewustzijn als middel om politieke verandering te vergemakkelijken, in het bijzonder door het omschakelen van waarden, inbegrepen “het voortbrengen van iets zoals ‘persoonlijkheidsveranderingstechnologie’ in het opleidings­systeem (b.v. meditatie, hypnose, sensitivitytraining, psychodrama, yoga, enz.”.[16]

Inderdaad, deze geschiedenis kan helpen verklaren waarom in deze tijd meditatie aan populariteit wint. De activiteit is een nuttig instrument geworden, een natuurlijk middel, voor het bereiken en verwerven van een nieuw bewustzijn, met als doel het veranderen van overtuigingen, attitudes, waarden, moraliteiten en wereldbeschouwingen. Meditatieve technieken (spirituele disciplines) staan personen bij om de wereld in “een nieuw licht” te zien, naar de wereld te kijken in een nieuw perspectief te zien, te geloven op een andere manier. In het hippietijdperk was meditatie een nuttig instrument voor het ontmantelen van de vervelende oude manieren van de dingen te zien en te doen. Velen in de hippiebeweging verwierpen hun nominale christelijke achtergrond. Dit gebeurde omdat mystieke activiteiten hen aanzette tot een verlokkend gluren in het oosterse evolutionaire geloofssysteem. Door meditatie, en door hun ervaringen van bewustzijnsverandering, voelden de jeugdige rebellen, op een gemeenschappelijke manier, zichzelf groter worden dan het leven. Hun realiteit expandeerde. Het universum leek binnen bereik. Onsterfelijkheid leek bereikbaar. Irrealiteit werd realiteit.[17]

Maar het bereiken van deze veranderde staat van bewustzijn brengt het geestelijk gevaar met zich mee dat in zulke toestand geestelijke entiteiten of demonen de geest kunnen beïnvloeden of in bezit nemen. Een passieve of lege geest zal geen lege plaats blijven. Iets, of iemand, zal deze vullen. Lege geesten zijn doordringbaar, beïnvloedbaar, beïndrukbaar en kneedbaar. Onverzadigbaar willen zij gevuld worden door iets … of wat dan ook. Vandaar dat meditatie als een open deur fungeert naar de wereld van het occulte, een wereld van bovennatuurlijke fenomenen en krachten. Ook op een synthetische manier hebben hallucinogene drugs gebruikers bijgestaan om het nieuwe bewustzijn te ervaren.[18] Eén auteur legt uit hoe, zoals meditatie, geest-veranderende drugs “gevaarlijke deuren naar demonisch bedrog [kunnen worden, en] … de menselijke ziel kunnen openen”:

Tijdens hindoemeditatie zal een ingewijde yogi gewoonlijk vele van dezelfde visioenen, wilde schitterende lichten, vreemde etherische geluiden en ontmoetingen met geestelijke wezens ervaren, die veel mensen hebben beschreven na inname van LSD … Een ex-hindoe brahmaanse priester legt uit: “Dikwijls, in diepe meditatie, werden de goden zichtbaar en praatten ze met mij. Bij tijden leek ik getransporteerd te worden door astrale projectie naar verre planeten of naar werelden met andere dimensies. Het zou jaren duren voordat ik zou leren dat zulke ervaringen werden nagedaan in laboratoria onder de waakzame ogen van parapsychologen, door middel van hypnose en LSD”.[19]

Een andere deuropening naar de veranderde staat van bewustzijn is muziek:

Er bestaat een bepaalde soort van muziek dat tot hetzelfde type van spirituele transformatie aanzet als die welke ervaren wordt door de adepten van het hindoeïsme. Het wordt New Age muziek genoemd. Strikt genomen, per definitie, is new age muziek elke muziek die ontworpen werd om in de geest van de luisteraar de veranderde staat, of een veranderde wereldbeschouwing op te wekken, ofwel beide.[20]

Zelfgeïnduceerde, geest-ledigende en geest-veranderende disciplines/middelen stompen de christen zijn gevoeligheid voor bijbelse realiteit af, omdat de geest zijn verdediging en terughoudendheid verliest, en niet langer onderscheid kan maken tussen waarheid en leugen. Geest-ledigende medi­tatie, zoals deze die gepromoot wordt in sensivity training groepen, gerelateerd aan de Human Potential Movement, heeft als filosofische grondslag de mantra van “accepteer alles als deugdelijk”. [21] Er wordt dus niets in vraag gesteld (er zijn geen foute antwoorden) of negativiteit uitgedrukt tegen de “new sensitivities” (nieuwe gevoeligheden). Het binnengaan van een veranderde staat van bewustzijn dient om personen te anesthetiseren tegen onderscheidingsbeoefening, want zij verkeren in een lakse, apathische en toegeeflijke geestelijke staat. Dit gebeurt in weerwil van de bijbelse roep om nuchter van geest te zijn.

Nuchter tot het eind


“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter”, schreef de apostel Petrus aan de vroege kerk (1 Peter 1:13; 4:7; 5:8). Het tegengestelde van nuchter zijn is, in een Bacchische betekenis, dronken zijn van wijn (Bacchus was een oude “feestgod” van dronkenschap en pretmakerij). Blijkbaar beschermt nuchterheid iemand tegen beïnvloed te worden door de duivel of de demonen (1 Petrus 5:8), zoals ze ook gunstig is voor de vervulling van de Heilige Geest (Efeziërs 5:18). De Heer is tegen het gebruik van middelen en/of geestelijke disciplines om het bewustzijn te veranderen. De apostel Paulus, zich identificerend met de Korinthiërs, zei: “Maar wij hebben de gedachten van Christus” (1 Korinthiërs 2:16). Gelovigen horen geen praktijken te beoefenen die hun geesten afleiden van Christus. Voor dit doel stuurt de Heilige Geest onze geest naar Christus toe. In dit licht schreef Paulus aan de Kolossenzen: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kolossenzen 3:2). Als het bewustzijn van een gelovige moet veranderd worden, zal de Heer dat wel doen door Zijn Woord, terwijl de Heilige Geest ons bewustzijn op Hem focust (Johannes 15:26). Bij een zelf-geïnduceerde manier, zal het veranderen van iemands bewustzijn, of ledigen van de geest, de persoon afleiden van de Geest van Christus. Bewustzijnsverandering is een menselijk werk, en alhoewel het paranormale visioenen kan opwekken, het horen van paranormale stemmen of het ervaren van paranormale visitaties, zal door zulke verandering de geest van de gelovige “bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3).

Daarom verbiedt de Schrift dat men zich bezighoudt met geestveranderende activiteiten; ook deze die opgewekt worden door drugs. De herziene Statenvertaling vertaalt het Griekse woord pharmakeia, vanwaar ons woord farmacie (artsenijkunde, apotheek) is afgeleid, met de zelfstandige naamwoorden “toverij” of “tovenarij” (Galaten 5:20; Openbaring 9:21; 18:23; 21:8). De King James Version heeft daar “witchcraft” of “sorceries”.[22] Deze verwijzingen associëren drugs met “afgoderij”. Uit deze referenties komen we te weten dat heidenen gewoonlijk drugs gebruikten (en ook vandaag) om hun spirituele ervaringen te versterken. Om toegang te krijgen tot de occulte wereld kan het ledigen van de geest door meditatie, of het veranderen van de geest door hallucinogenen (drugs), een empirische alchemie uitlokken van levensgevaarlijke “verlichting”. Voor het bereiken van zulke staat, omarmen mediteerders en/of druggies de oorspronkelijke Satanische leugen: “U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Genesis 3:4), een ervaring die extreem bedrieglijk, aanlokkelijk, verleidelijk en verslavend is. De Schrift veroordeelt activiteiten die De Leugen induceren (Deuteronomium 18:9-12). De Schrift beeldt druggies ook af als afgescheiden van de Stad van God, het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 22:14-15). Zo ernstig is dat!

Het tegenovergestelde van het bereiken van een staat van veranderd bewustzijn door zogenaamde spirituele disciplines, is “nuchter van geest” te zijn. In een paranormale staat, indien bereikt, wordt de ziel onbestuurbaar voor uzelf, als bewijs dat dit niet de vrucht van de Heilige Geest is, want één van de vruchten van de Geest in de gelovige is “zelfbeheersing” (Galaten 5:22; HSV & NBG).

Nuchterheid van geest is een vereiste kwalificatie voor kerkleiderschap (1 Timotheüs 3:1-2 HSV; Titus 1:8, 2:2 HSV: beheerst, bezonnen; Titus 2:2 SV: nuchter. De KJV vertaalt overal met “sober”: nuchter). Titus 2:6 HSV: “Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn” (KJV: “sober”).

“Nuchter” zijn wordt alle gelovigen voorgehouden, want Peter vermaant: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Nadat Jezus een bezetene genas, zegt Markus dat hij nu “goed bij zijn verstand” was (Markus 5:15, en zie ook Lukas 8:35). Om de duivel en zijn demonische invloeden te kunnen “weerstaan” is een nuchtere geest een absolute noodzaak (Jakobus 4:7). Als we onze geest niet alert houden zal de duivel niet van ons wegvluchten maar veeleer een ingangspoort vinden waardoor hij zal trachten onze levens te beïnvloeden, zoniet te controleren.

Het bereiken van een veranderde bewustzijnstoestand is de essentie van het heidendom, en de inspiratiebron van de religie van Babylon, het religieuze systeem dat doorheen de eeuwen het hoofdkanaal was van het mysticisme, en dat in de laatste dagen de “bewoners van de aarde” zal dronken voeren met “de wijn van haar hoererij” (Openbaring 17:2). Deze spiritualiteit noemde de apostel Johannes “de grote hoer” (Openbaring 17:1). Dronken worden van wijn suggereert een religie die drijft op veranderde bewustzijnstoestanden - staten die bereikt worden door het overmatig drinken van alcohol, drugs innemen, het beluisteren van bepaalde soorten van muziek of klanken, of het cultiveren van de stilte van de contemplatieve geest. Al dit en meer kan gecontrasteerd worden tegen Paulus’ woorden aan de Efeziërs (de kerk gelokaliseerd in het centrum van waar de veelborstige vruchtbaarheidsgodin Artemis/Diana werd aanbeden) wanneer hij schreef: “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest” (Efeziërs 5:18).

Het exact tegengestelde van geestverdovende meditatie is het overdenken en memoriseren van Gods Woord in de geest tot opbouwing, aanmoediging en versterking. Schriftuurlijke meditatie betreft het intensief en herhaaldelijk overdenken van vele Schriftplaatsen in ons bewustzijn.[23] Bij deze activiteiten verzegelt de Heilige Geest de eeuwige waarheden van God in de voedingsbodem van de wedergeboren menselijke ziel en brengt Hij daarbij het leven van Gods Woord tot de “innerlijke mens” (2 Korinthiërs 4:16).

In tegenstelling tot de meditatie die de ziel kan verdoven tegen percepties van de huidige realiteit, onderricht de Schrift gelovigen: “Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn” (1 Thessalonicenzen 5:6). Zoals de Tien Maagden horen wij niet te slapen, maar te waken en alert te zijn in deze laatste dagen voordat Christus ons komt ophalen (Mattheüs 25:1-13).

Er zijn zoveel valse leraren (2 Petrus 2:1). Binnengaan in veranderde staten van bewustzijn kan ervoor zorgen dat personen een pseudo-realiteit produceren (visioenen, stemmen en visitaties) die hen ongevoelig maakt voor en zelfs anesthetiseren tegen een bewustzijn dat Jezus terugkomt. In het licht van Zijn tweede komst, horen christenen vandaag in nuchterheid te leven en vooruit te zien naar de gezegende hoop van de heerlijke verschijning van Jezus Christus (Titus 2:12-13; vergelijk Spreuken 23:29-35). Dus kijken wij vooruit, naar Zijn geprofeteerde komst, niet naar binnen.

Indien het gewicht van sommigen van hun goeroes en hun publicaties voorzien in enige indicatie, dan wordt de pan-evangelische beweging dronken van zich in te laten met geestveranderende activiteiten, zoals meditatie, met de bedoeling de geest te ledigen.[24] Het bereiken van een veranderd bewustzijn gaat in tegen de roep van de Schrift voor christenen om nuchter van geest te zijn. Men kan zich dan afvragen wat het resultaat zou zijn als de Heer een “geestelijke ademhalingstest” zou toepassen op pan-evangelicals.[25] Welk resultaat zouden zij dan blazen?

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden”

1 Petrus 4:7
Eindnoten:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Mahesh_Yogi.

2. Ibid., footnote 105: Don McPherson, “Maharishi Claims Meditation Push Can Help Canada”, Montreal Gazette, March 24, 1975.

3. Ibid, footnotes 88 & 142: “Indian guru Maharishi Yogi dies”, BBC News, February 6, 2008. Retrieved August 26, 2010. Regush, Nicholas (July 30, 1977). “No bargains on road to enlightenment”, Montreal Gazette. “Caption under photo reads: ‘Maharishi Mahesh Yogi sells mantras for $150’”.

4. Ibid, footnote 77: van den Berg, Stephanie (February 5, 2008). “Beatles Guru Maharishi Mahesh Yogi Dies”. The Sydney Morning Herald. AFP. Archived from the original on August 30, 2010.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra.

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness.

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana.

8. The author, Sarah Leslie, is writing from firsthand experience with this type of meditation. See “Confessions of an Ex-Mystic”, Harrisburg, PA conference talk, available: http://home.etcable.net/hestervanboven/products.htm.

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_(emotion).

10. My Life In ‘THE WAY’ is available online as an e-book at http://mylifeintheway.blogspot.com (link at the bottom of the page), p. 3. See also: http://herescope.blogspot.com/2010/03/my-life-in-way.html.

11. Ibid, pp. 8, 9.

12. Richard Noll, The Jung Cult: Origins of a Charismatic Movement (Princeton University Press, 1994), p. 114. Noll explains: “The star or sun was depicted by the swirling sun of the swastika, the “ancient Aryan sun wheel’,… a symbol of god that could be found in the ancient homelands of the Aryans… in the form of circular mandalas”. The meditation of the labyrinth may be connected to this same idea. See: http://mennolite.wordpress.com/2011/02/24/”would-mennonites-actually-walk-the-labyrinthswastika”/

13. The Seekers Handbook: The Complete Guide To Spiritual Pathfinding by John Lash (Harmony Books, 1990), p. 398. See also: http://herescope.blogspot.com/2005/10/popular-neoevangelical-terms-what-do.html.

14. http://www.discernment-ministries.org/Articles/The%20Spiritualization%20of%20Science,%20Technology%20and%20Education.pdf See also: http://herescope.blogspot.com/2009/05/spiritualization-of-science.html and http://herescope.blogspot.com/2011/03/technocracy-transhumanism.html.

15. Ibid.

16. Ibid, quoting from Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Alternative Educational Futures in the United States and in Europe: Methods, Issues and Policy Relevance (Paris: Organization for Economic Co-operation and Development, 1972). Dr. Erdmann writes in the footnote to this quote that “This report was prepared by the CERI as Volume 8, background report No. 12, of Proceedings from the Conference on Policies for Educational Growth, organized by the OECD in Paris, France, June 3-5, 1970. Abstract: This book contains four papers by noted educational planning experts that, together, cover practically all the implications of undertaking ‘futurological’ studies in education…. Willis Harman focuses on alternative future states of American society that represent, in some sense, alternative dominant belief and value systems”.

17. Again, this is part of the author’s own personal experience.

18. During the hippie era, this author experienced these very things firsthand, including the quest to get spiritually “high” by whatever means would seem to work best at the moment.

19. Mark Spaulding, The Heartbeat of the Dragon: The Occult Roots of Rock & Roll (Light Warrior Press, 1992), p. 74, citing Rabi Maharaj, Death of A Guru, p. 75. (Harvest House 1984).

20. Ibid, 188.

21. The authors both have experienced sensitivity training, Sarah, who was trained in conducting sensitivity groups which was connected to the Human Potential Movement (HPM) and Humanistic Psychology, and Pastor Larry, who experienced sensitivity training while a public school teacher in the late 60s. That sensitivity training is connected to HPM is her personal observation. See also: http://www.discernment-ministries.org/Articles/The%20Spiritualization%20of%20Science,%20Technology%20and%20Education.pdf.

22. In the Old Testament, the Hebrew word kesheph, also translated “sorceries”, appears to refer to mental states induced by ingesting intoxicants (Isaiah 47:9, 12). Another Hebrew word used in a similar context is cheber, which is translated “charmer” (Deuteronomy 18:11) or “enchantments” (Isaiah 47:9, 12).

23. See Pastor Larry DeBruyn, “On Meditating”, Guarding His Flock Ministries, http://guardinghisflock.com/2011/04/27/on-meditating/#more-1741.

24. Beware of semantic deception. Frank Viola, advocating an altered state of consciousness for Christians in his 2011 book Revise us again (David C. Cook), p. 72, openly admits that playing with semantics is the name of the game: “To describe fixing one’s heart upon the Lord, some people use the phrase ‘turning to the Lord’. Others use the word ‘gazing’. Others say ‘beholding’ or ‘looking into the face of God’. Still others say ‘contemplating’, ‘centering’, ‘abiding’, or ‘partaking’. Others describe it as ‘meditating’. By and large, it’s semantics”. [Emphasis added].

25. By way of contrast, in our use of the breathalyzer metaphor we are not suggesting we’re against true manifestations of the Holy Spirit as were the scoffers at the first Pentecost who scorned the Spirit’s work by accusing the recipients of being drunk (Acts 2:13, 15).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

1 Pot: cannabis, hasj(ies), marihuana.

2 Brave New World is een dystopische sciencefiction-roman uit 1932 van de Britse schrijver Aldous Huxley. Het boek is in het Nederlands vertaald als Het soma-paradijs (John Kooy, 1934) en als Heerlijke nieuwe wereld (Maurits Mok, 1971 en Pauline Moody, 1999). (Wiki).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina