De oerknal volgens de KoranDovnload 18.91 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.91 Kb.
De oerknal volgens de Koran

Door Leo Kwarten | De Volkskrant │Kennis │ 17 januari 2009
Fundamentalisten in de islamitische wereld, en miljoenen gelovigen met hen, zijn er heilig van overtuigd: in de Koran ligt de kiem van de westerse wetenschap. Hoe sjeik Abd al-Majeed al-Zindani medestanders ronselt onder seculiere academici.

Misschien heeft u de scoop gemist, maar onlangs maakte een geleerde in Jemen bekend dat hij een geneesmiddel tegen aids heeft ontwikkeld. Tijdens een medische conferentie in de hoofdstad Sanaa, vertelde sjeik Abd al-Majeed al-Zindani, hoofd van de lokale Iman Universiteit, dat bestudering van de Koran en de profetische tradities hem en zijn onderzoeksteam het juiste inzicht hadden verschaft. ‘Mijn opleiding’, zo vertelde Zindani die in Egypte heeft gestudeerd, ‘heeft me in staat gesteld de wonderen te ontdekken in de woorden van de Profeet’. Het resultaat is een kruidenextract dat volgens de sjeik niet alleen succesvol getest is op hiv-besmetten en aids-patienten, maar ook hepatitus-B en suikerziekte kan genezen. Hij was druk bezig een patent op het geneesmiddel te verkrijgen.


Zindani’s aankondiging kwam niet onverwacht. Eind 2006 had zijn collega, dr. Husni al-Ghosha’, al hoge verwachtingen gewekt tijdens de Achtste Internationale Conferentie voor Wetenschappelijke Tekenen in de Koran en de Islamitische Traditie die werd gehouden in Koeweit. Het doel van de bijeenkomst was om de heilige geschriften van de islam na te pluizen op goddelijk bewijs voor wetenschappelijke vondsten. ‘Onze broeders hebben bewijs gevonden dat de Profeet zelf geneeskrachtige kruiden heeft gebruikt’, verklaarde al-Ghosha’. Onder de deelnemers stak het gerucht de kop op dat het geheim schuilde in zwarte komijn, een specerij waarvan de Profeet volgens overlevering zou hebben gezegd dat het een geneesmiddel voor elke ziekte zou bevatten, ‘behalve de dood’.
Wie mocht denken dat sjeik Zindani in de islamitische wereld alom wordt beschouwd als een obscure kwakzalver, heeft het mis. Hij inspireert een invloedrijke groep fundamentalisten die heilig gelooft dat de Koran en de tradities wetenschappelijke kennis bevatten die verborgen liggen in de tekst. Dan hebben we het over zaken als klimaatverandering, kernenergie of de werking van de frontale hersenkwab. Hun bijeenkomsten vinden niet plaats in achterkamertjes, maar in moderne conferentiezalen in Koeweit, Dubai en Islamabad. De genodigden, waaronder ministers en staatshoofden, zijn verbonden aan gerenommeerde instituten in de islamitische wereld en hebben niet zelden een westers doctoraat op zak.
Ik woonde ooit een lezing van Zindani bij in Khartoum, de hoofdstad van Sudan. Op het podium stond een rijzige man in een wit kleed met een lange, hennageverfde baard die zich glimlachend rozen liet aanbieden door Soedanese schoolmeisjes. Zindani was behalve wetenschapper ook Afghanistan-veteraan en politicus wiens gewelddadige aanhangers in Jemen ijverden voor een zuiver islamitische samenleving. Zindani’s bijdrage luidde: ‘Koran en wetenschap’. ‘God heeft ons het bewijs van de juistheid van Zijn boodschap geleverd’, begon de sjeik in koranisch Arabisch. De zaal die tot de nok toe was gevuld, luisterde ademloos. Zelfs de Sudanese president Bashir was aanwezig.
‘Wetenschappelijke fenomenen waarvan wij pas sinds kort weten dat ze bestaan, werden veertienhonderd jaar geleden al geopenbaard in de Koran,’ vervolgde Zindani. ‘De voorbeelden, geachte broeders, zijn talrijk.’ Het licht ging uit. Op een scherm achter de spreker werd een illustratie van een menselijk embryo in een vroeg stadium geprojecteerd, met daaronder de tekening van een bloedzuiger. De aanwijsstok van Zindani gleed over beide contouren, die in vorm een opmerkelijke overeenkomst vertoonden. Hij reciteerde soera 23:12-14: ‘En Wij hebben de mens geschapen uit een uittreksel uit leem. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop schiepen Wij de druppel tot een bloedklomp ...’
De Koran geeft hier een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling van het menselijk embryo in de eerste weken na de bevruchting, meende de sjeik. Hij legde uit dat het Arabische woord voor bloedklomp in de Koran ‘alaqa is, dat tevens ‘bloedzuiger’ betekent. ‘Kijk eens naar de overeenkomst in vorm tussen embryo en bloedzuiger. En voedt de embryo zich niet via het bloed van de moeder, net zoals een bloedzuiger zich voedt? Had de Profeet deze informatie zelf kunnen verzinnen? Had hij in de zevende eeuw soms een microscoop tot zijn beschikking?’ Zindani keek triomfantelijk de zaal in met een blik die zei: ‘Voilà, zie hier het bewijs van de goddelijke oorsprong van de Koran.’
Hier en daar werd Allahu akbar geroepen. Nu de sjeik op dreef was geraakt, deed hij ook nog even uit de doeken hoe de Koran het ontstaan van het universum had voorspeld - ‘Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was’ (soera 41:11) – en de Big Bang-theorie. Als uitsmijter volgden de finesses van het menselijk zenuwstelsel volgens soera 4:56: ‘Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij braden in een Vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen Wij dit met andere huid opdat zij de bestraffing smaken.’
Zindani’s ideeen waren niet nieuw. Hij borduurde voort op een boek dat de Franse internist Maurice Bucaille in 1976 publiceerde onder de titel The Bible, the Qur’an and Science. Bucaille, die de lijfarts was geweest van de Saoedische koning Feisal, was overtuigd dat de Koran Gods woord was. Bucaille omschreef de Koran als ‘wetenschappelijk correct’ en ‘consistent’, in tegenstelling tot de bijbel die volgens hem vol stond met ‘tegenstrijdigheden’. Veel van Zindani’s ontdekkingen op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en embryologie zijn gekopieerd van de Fransman.
Waar in het Westen veelal schamper werd gereageerd op Bucaille, werden zijn boeken bestsellers in de islamitische wereld. Vertaald in talen als Arabisch, Farsi en Urdu werden er miljoenen van verkocht. Google ‘Maurice Bucaille’ in het Arabisch en je krijgt 31.800 hits, waaronder youtube-filmpjes waarop verhitte sjeiks het bucaillisme prediken als het bewijs van de goddelijkheid van de Koran. Vaak is het boek verplichte onderwijsliteratuur. Voorstanders menen dat Bucaille’s ideeen jonge moslimstudenten in conservatieve landen als Saoedi-Arabie, Jemen en Pakistan helpt hun religieuze opvattingen te verzoenen met studies die zijn geschoeid op seculiere westerse leest.
Critici hebben een andere mening. Zo gaf de Pakistaanse fysicus Pervez Hoodbhoy in een lezing voor Amerikaanse vakbroeders lucht aan zijn frustratie te moeten toekijken hoe het bucaillisme niet alleen verkondigd wordt op de Pakistaanse staatstelevisie maar ook terrein wint onder zijn studenten aan de universiteit in Islamabad. ‘De reden voor deze populariteit is niet moeilijk te begrijpen’, verzuchtte hij. ‘Bucaille toont aan dat de bijbel fout zit en de Koran goed op elk wetenschappelijk terrein.’ Maar als dat zo is, vroeg Hoodbhoy zich vervolgens af, waarom zijn antibiotica, aspirine, stoommachines, elektriciteit, vliegtuigen of computers dan niet als eerste uitgevonden door moslims?
Dat is een vraag waarover Zindani zich niet druk maakt. Hij is vooral succesvol geweest in het institutionaliseren van het bucaillisme. Hij overtuigde de Muslim World League, een grote, invloedrijke en bemiddelde charitatieve instelling in Saoedi-Arabie, ervan een Commissie voor Wetenschappelijke Tekenen in de Koran en de Islamitische Traditie in het leven te roepen. In 1984 werd Zindani zelf aangesteld als de eerste secretaris-generaal. Op de website van de commissie staat te lezen dat men zich tot doel stelt ‘een verband te leggen tussen wetenschap en religie en goedgekeurde onderzoeken te incorporeren in de curricula van alle onderwijsinstellingen in elke fase.’
Hoewel hij in 1995 aftrad als secretaris-generaal en in Jemen zijn eigen ‘wetenschappelijke’ Iman Universiteit oprichtte, leeft Zindani’s aanpak voort in de Commissie. Om de twee jaar worden spraakmakende en goed bezochte internationale conferenties georganiseerd. De laatste werd gehouden in Algerije afgelopen maart, onder auspicien van de Algerijnse president Bouteflika. De volgende zal in april 2010 plaatsvinden in Turkije. De meeste impact echter had een video onder de titel This is the Truth waarmee Zindani nog steeds een miljoenenpubliek bereikt. Er komen westerse medici, geologen en astronomen – met nadruk niet-moslims - aan het woord, die zonder uitzondering het wetenschappelijk gelijk van de Koran bevestigen. En het zijn bepaald geen derderangsgeleerden.
Zo zien we hoe Keith Moore, auteur van een veelgebruikt standaardwerk over embryologie, geheel gegrepen wordt door de gelijkenis tussen de in soera 23 opgevoerde bloedklomp alias bloedzuiger. ‘Dit bewijst voor mij dat Mohammed de boodschapper van God moet zijn geweest’, verklaart de domineeszoon. Ook de geoloog William Hay ziet ‘het goddelijke’ in wat de Koran te melden heeft over golfbewegingen in oceanen. Een Thaise anatoom raakt zelfs zo bevlogen dat hij zich op de video tot de islam bekeert.
Later bleek dat de meeste geleerden zich naar Zindani’s conferenties hadden laten lokken met eersteklas vliegtickets, dure hotelkamers, hoge honoraria en diners met prominenten. De enige tegenprestatie was een lezing. O ja, én een interview door Zindani – ‘Such a lovely guy’, volgens de Amerikaanse geoloog Allison Palmer - met een lopende camera erbij. Zindani had hun gevraagd een korantekst te interpreteren in het licht van hun discipline.
Later werd geklaagd dat citaten uit hun verband waren getrokken. Het gevolg is dat sommige geleerden op de video te kijk worden gezet als goedgelovige sukkels. ‘Het was wederzijdse manipulatie’, zei een van hen later: ‘Wij kwamen op plaatsen waar we anders nooit waren gekomen. En zij wilden erkenning voor wat ze publiceerden.’ Hun schaamte werd nog groter toen later bleek dat Zindani connecties had met al-Qaeda. Niettemin leven hun inmiddels ingetrokken steunbetuigingen voort als bewijs van de goddelijke oorsprong van de Koran.
Zindani had zijn doel bereikt: ‘Als moslims horen dat de Koran wetenschappelijk accuraat is, vervult hen dat met een gevoel van eer en vertrouwen dat zij de ware godsdienst volgen.’ Vanuit westerse ogen bezien, is dit citaat opmerkelijk. Het lijkt alsof de Koran eerst moet worden bewezen in westerse laboratoria, voordat moslims erin kunnen geloven. Maar zo zien de Zindani’s dat niet. Kennis is voor hen niet het resultaat van analytisch denken, maar een universeel iets dat door God gegeven is en vastligt. Dus als blijkt dat de Big Bang-theorie onjuist is, dan is daarmee niet de Koran ontmaskerd als een valse boodschap, maar moet de westerse wetenschap beter zijn best doen en Zindani de Koran er nog eens op naslaan.
Na 9/11, en alles wat daarna bekend werd over de radicale islam, zijn Westerse geleerden alert geworden. Ze mijden de conferenties van de Commissie die daardoor steeds meer religieuze aangelegenheden worden. Een van de organisatoren, Abdallah Nasif, klaagde over het dalende niveau van de bijdragen: ‘Het enthousiasme van sommige onderzoekers leidt ertoe dat ze hun vondsten al presenteren voordat ze deze fatsoenlijk hebben geverifieerd.’ Maar dat kan niet voorkomen dat de Koran als wetenschapsboek een enorme vlucht doormaakt, waarbij het er op aankomt de wetenschap van de 21e eeuw in lijn te brengen met een openbaring die 1400 jaar oud is.
In Egypte is het Dr. Zaghloul Al-Naggar die furore maakt op televisie en duurbetaalde lezingen houdt in de islamitische wereld. In Turkije heb je Harun Yahya die de wereld verlicht door middel van ‘wetenschappelijke publicaties’ die zijn vertaald in zeventien talen. Arabische faculteiten zitten vol bucaillisten. Aan fondsen is geen gebrek. Na afloop van de conferentie in Koeweit beloofde de minister van Islamitische Zaken dat de Koeweitse regering een onderzoekscentrum voor ‘wetenschappelijke tekenen’ zou opzetten, alsmede een speciaal ‘wetenschappelijk’ satellietkanaal.
Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat er een koranisch octrooibureau in het leven zal worden geroepen.
Leo Kwarten
[Deze tekst is het oorspronkelijke manuscript en wijkt hier en daar af van de gepubliceerde tekst]De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina