De oorlog in Irak Een lessenpakket voor 3



Dovnload 143.2 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte143.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
De oorlog in Irak
Een lessenpakket voor 3de-4de-5de studiejaar





Inhoud





Inhoud 2

Inleiding 3

1. Het leven in Irak 4

De les 4


'Marwa en Ahmad wonen in Irak' 5

Het leven in Irak en België 6

Het leven in Irak en België 6

2. Waarom is er oorlog in Irak? 7

Waarom is er oorlog in Irak? 8

Vragen bij ‘Waarom is er oorlog?’ 11

3. Regels tijdens de oorlog 13

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 13

Is in een oorlog dan zomaar alles toegestaan? 13

De regels van het internationaal humanitair recht (zie bijlage) 14

De les 17

4. Hulp voor de Irakese bevolking 19

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 19

De les: spel ‘Help de bevolking van Irak’ 20

Bijlage 32

De basisbeginselen van het Internationaal Humanitair Recht op een rij 32

Met kinderen praten over de Golfoorlog 34

Meer informatie 37





Inleiding

Brussel, 28/03/2003

Beste leerkracht,

Eind maart is Amerika Irak binnengevallen. Elke oorlog impliceert een heleboel ellende voor de bevolking ter plaatse. Maar wat zijn de gevolgen voor ons hier in België? Vanuit verschillende bronnen vangen wij vragen van kinderen op over de situatie in Irak en merken wij de angst van kinderen omdat ze de oorlog moeilijk kunnen plaatsen of de gevolgen ervan inschatten.


Als Jeugd Rode Kruis hebben wij deze week geprobeerd om een infobundel op te stellen die een antwoord biedt op deze vragen. We schreven dit met kinderen van 3de, 4de en 5de leerjaar lager in ons achterhoofd. Natuurlijk staat het iedereen vrij om deze methodieken aan te passen aan andere leeftijdsgroepen. De achtergrondinfo in de bundel hebben we beperkt gehouden (op het internet vind je nog een onuitputbare hoeveelheid aanvullende info en achteraan in de bundel vind je een lijstje met zeer bruikbare infobronnen). Via enkele uitgewerkte methodiekjes kan je de info in de klas bespreekbaar maken en samen met je leerlingen proberen het hoe en het waarom van deze oorlog te begrijpen en de gevolgen voor de mensen in Irak en daarbuiten in te schatten.
We hopen zo dat kinderen inzien dat deze oorlog niet op weg is naar hun achtertuin, maar tegelijk ook dat helpende handen van over heel de wereld, nu en na de oorlog, zullen nodig zijn om de mensen in Irak weer menswaardige levensomstandigheden te geven.
Met alle vragen hierover, kan je bij ons terecht. Waar we kunnen, helpen wij je zelf verder. Als het nodig is, verwijzen we je door.
Vriendelijke groeten vanwege de medewerkers van Jeugd Rode Kruis.

Jeugd Rode Kruis

J. Stallaertstraat 1

1050 Brussel

tel: 02-344 19 18

fax: 02-344 59 54

e-mail: jeugd.rode.kruis@redcross-fl.be

1. Het leven in Irak

D
Materiaal:

 • een kopie van de invultekening Het leven in Irak en België’ per leerling

 • een kopie van de tekst ‘Marwa en Ahmad wonen in Irak’ per leerling
e les


 • Geef elke leerling een kopie van de tekening 'Het leven in Irak en België'. Geef de leerlingen de opdracht:
  In het midden van de tekening staat een wereldbol. Aan de ene kant van die wereldbol staat ons land, België, afgebeeld, aan de andere kant een land waar er nu oorlog is, Irak.
  Wie weet aan welke kant België is getekend?
  Waarom denk je dat die kant België is? En aan wat herken je België?
  Welke verschillen zie je tussen beide landen?
  Zijn er ook gelijkenissen?


 • Deel nu het verhaaltje 'Marwa en Ahmad wonen in Irak' uit. Laat de leerlingen om beurt een paragraaf hardop voorlezen. Geef de volgende opdracht:
  In de tekst staan een aantal woorden onderlijnd. Op de tekening zien jullie lege vakjes staan. Zoek uit welk onderlijnd woord in welk vakje thuishoort.

  De leerlingen schrijven de juiste woorden in de juiste vakjes.
  Overloop de woordjes op de tekening en geef wat uitleg.



Oplossing van de tekening:




'Marwa en Ahmad wonen in Irak'

De laatste tijd hoor je veel over Irak en de golfoorlog. In Irak leven veel kinderen zoals jij en ik. Hoe zij leven in hun land lees je in dit verhaaltje.


Filip en Sara wonen in België, net als jij. Ahmad en Marwa wonen 5000 kilometer verder, in Irak. Als je met de auto naar hen zou gaan ben je bijna 10 dagen onderweg!
Marwa en Ahmad spreken Arabisch. Ze gaan niet naar de kerk, maar naar de moskee. Hun godsdienst is de Islam.
De huisjes waar Ahmad en Marwa in wonen zijn gemaakt van gedroogde modder. In de steden wordt ook beton en stenen gebruikt om huizen te bouwen.
Er is niet veel groen in Irak. Het grootste gedeelte van het land is woestijn.
Zoals alle kinderen in de wereld spelen Ahmad en Marwa graag op straat. Filip en Ahmad houden allebei van voetbal. Ahmad speelt op blote voeten. Zijn familie heeft niet genoeg geld om nieuwe kleren voor hem te kopen.
Marwa en Ahmad gaan nog naar school. Daar leren ze dat ze de leider van Irak, Saddam Hoessein, altijd trouw moeten zijn. Saddam is een strenge leider. Na de lagere school gaan Marwa en Ahmad hun ouders helpen bij het werk. Er is niet genoeg geld om langer naar school te kunnen gaan.
Voor 1980 was Irak een rijk land, maar door verschillende oorlogen is het nu arm. Onder de grond van Irak zit veel olie. Het land verkocht die olie aan rijke landen zoals België. Van die olie wordt benzine gemaakt voor de auto's, maar ook brandstof voor de verwarming en voor de fabrieken. Irak is in 1996 gestraft omdat het gevaarlijke en verboden wapens heeft gemaakt en mag nu niet meer zoveel olie verkopen. Dit maakt het moeilijker voor de gewone burgers om nog eten en geneesmiddelen te kunnen kopen.





  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina