De oorlog in Irak Een lessenpakket voor 3Dovnload 143.2 Kb.
Pagina3/7
Datum22.07.2016
Grootte143.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Vragen bij ‘Waarom is er oorlog?’

1. Waarom zijn de Verenigde Naties opgericht?


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Waarom brak de eerste Golfoorlog uit?


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. In welk jaar was dat?  • 1945

  • 1991

  • 2001

4. Wanneer brak het huidig conflict tussen Irak en Amerika uit?


_____________________________________________________________________________________________

5. Som 3 redenen op waarom president Bush (volgens hemzelf of volgens anderen) Irak aanvalt.


- ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Welke landen vechten tegen elkaar in deze oorlog?


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7. Wat vind jij van deze oorlog in Irak? En Waarom?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3
Materiaal:
. Regels tijdens de oorlog
Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Vandaag de dag spelen zich talloze conflicten af in verschillende landen ter wereld. Ze confronteren ons dag na dag met de verschrikkingen van oorlog en met het leed, de dood en vernieling die conflicten met zich mee brengen: onschuldige burgers die worden gedood, gevangenen die op brutale wijze worden afgeslacht, slachtoffers van mijnen en clusterbommen, vluchtelingen die in grote getale hun steden en dorpen moeten verlaten, zonder voedsel of kledij, journalisten die worden beschoten en vermoord, hulpverleners die worden ontvoerd, opslagplaatsen van humanitaire organisaties die worden vernield…


Dergelijke gebeurtenissen doen vanzelfsprekend de vraag rijzen:

Is in een oorlog dan zomaar alles toegestaan?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: NEEN, zelfs in een oorlog is niet alles toegestaan en zijn de partijen bij een conflict gebonden aan regels.


Het recht dat speciaal werd ontworpen om de oorlogvoering aan banden te leggen, noemen we het internationaal humanitair recht. We kennen het eveneens onder de naam van (humanitair) oorlogsrecht of recht van gewapende conflicten.
De grondlegger van het internationaal humanitair recht, zoals we het vandaag kennen, is Henri Dunant, tevens de stichter van het Rode Kruis. In 1859 was hij getuige van een veldslag nabij het Italiaanse Solferino. Daar zag hij dat gewonden op het slagveld stierven omdat er niemand was om voor hen te zorgen. Het was dan misschien onvermijdelijk dat een oorlog veel ellende met zich meebracht, maar waarom zouden er mensen moeten lijden en sterven die niet meer met de strijd meevochten? Dunant vond dat deze mensen recht hadden op bescherming en verzorging. Daarom pleitte hij voor vaste afspraken hierover tussen staten.
Die afspraken kwamen er en werden vastgelegd in verdragen.
De voornaamste instrumenten van het internationaal humanitair recht zijn de Vier Verdragen van Genève van 1949 en hun twee Aanvullende Protocollen van 1977. Vandaag zijn vrijwel alle staten ter wereld partij bij de Verdragen van Genève. Zij zijn dan ook gebonden door de regels ervan.
Deze regels beschermen in oorlogstijd personen die niet of niet langer aan de vijandelijkheden deelnemen: gewonde en zieke strijders, krijgsgevangenen en burgers. Het beperkt ook het recht van partijen om middelen en methoden van oorlogvoering te kiezen. Dit betekent dat het gebruik van bepaalde wapens is verboden of beperkt en dat burgers en burgerlijke goederen steeds moeten worden ontzien. Operaties kunnen enkel tegen strijders en tegen militaire objectieven worden gericht.
Belangrijk is ook dat de regels van het internationaal humanitair recht van toepassing zijn op elk gewapend conflict, ongeacht de reden waarom deze conflicten zijn ontstaan (al dan niet omwille van een ‘rechtvaardige’ reden). Het internationaal humanitair recht zegt immers niets over het recht op oorlog, maar handelt uitsluitend over het recht in oorlog.1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina