De oorlog in Irak Een lessenpakket voor 3Dovnload 143.2 Kb.
Pagina5/7
Datum22.07.2016
Grootte143.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

De les


D

e Verdragen van Genève worden verduidelijkt aan de hand van spelletjes. Je hebt wat ruimte nodig, want de spelletjes zijn actief. Speel ze op de speelplaats of in de turnzaal.

Verdrag 1 : Verbetering van het lot van gewonden en zieken van strijdkrachten te land


1 leerling is een gewonde soldaat die vlucht. Iemand anders speelt een soldaat van de tegenpartij die de gewonde wil doodschieten (aangooien met een balletje). Alle anderen staan per 2 en geven beide handen aan elkaar (vormen een huisje). Ze zijn een rodekruistent waar soldaten verzorgd worden. De andere soldaat mag de gewonde soldaat daar niet pakken, want volgens het Eerste Verdrag van Genève moeten gewonde soldaten te land worden beschermd. De speler die mee de rodekruistent vormt en waar de gewonde soldaat zijn rug naar keert wordt de nieuwe gewonde soldaat.

Bespreek na het spelletje het Eerste Verdrag van Genève.

Verdrag 2 : Verbetering van het lot van gewonden en zieken van strijdkrachten op zee


Maak twee ploegen. Het is oorlog. Elke ploeg vormt een schip dat het andere schip tot zinken moet brengen. Het schip is een stoel per man. Er wordt met proppen papier gegooid per ronde: één prop per persoon. Gooien en mikken op de plaats tussen de vier poten van een stoel van de tegenpartij. Als er een prop tussen de vier poten blijft liggen is dat stuk van het schip kapot en wordt die stoel weggenomen en moeten de leerlingen op de andere stoelen een plaatsje zoeken (let op de veiligheid!). De leerlingen mogen absoluut niet van de stoelen komen, want anders 'vallen ze in het water en verdrinken ze'. Een leerkracht raapt de proppen op en geeft opnieuw elke leerling een prop. Er wordt net zo lang gespeeld tot er toch een leerling in zee valt. Vanaf dat moment is de boot van zijn ploeg aan het zinken en zijn zij gewonden ter zee. Volgens het Tweede Verdrag van Genève hebben zij recht op bescherming. Daarom moet de andere ploeg met zijn schip naar het zinkende schip varen (zonder 'in het water te vallen') en moeten zij met de overgebleven stoelen van beide ploegen samen een groot schip vormen waarop alle leerlingen kunnen staan. Dan zijn de drenkelingen gered en werd het Tweede Verdrag gerespecteerd.

Bespreek na het spelletje het Tweede Verdrag van Genève.

Indien er geen stoelen voorhanden zijn kan je ook werken met bladen papier waarop de leerlingen staan. De andere ploeg moet dan proberen de prop op dat blad te gooien. Als hij daar blijft liggen is dat stukje schip beschadigd en wordt het weggenomen.

Verdrag 3 : Over de behandeling van krijgsgevangenen


Maak twee ploegen. Zij doen een estafette (om beurt lopen, hinkelen, achteruit lopen...) naar de andere kant van het lokaal of de speelplaats waar dichtgeplooide papiertjes liggen. Op de papiertjes staan juiste en foute uitspraken over het Derde Verdag van Genève. Een deelnemer per ploeg gaat er heen, pakt een papiertje en keert terug. Dan mag de volgende van de ploeg vertrekken. Dit gaat zo door tot alle papiertjes op zijn. De papiertjes worden opengedaan. De ploeg die de meeste papiertjes heeft waarop dingen staan die correct zijn volgens het Derde Verdrag van Genève is de winnaar.

Bespreek na het spelletje het Derde Verdrag van Genève.
juist volgens het Derde Verdrag

niet opgenomen in het Derde Verdrag

Krijgsgevangen moeten goed worden behandeld en hebben recht op een slaapplaats, eten en kleding

Krijgsgevangenen hebben het recht familie te ontvangen

Krijgsgevangenen hebben het recht om rodekruisberichten te versturen en ontvangen

Krijgsgevangenen mogen worden verplicht om militair werk uit te voeren

Krijgsgevangenen mogen onder 4 ogen praten met rodekruismedewerkers

Krijgsgevangenen zijn vijanden en mogen dus worden vernederd

De Verdragen van Genève moeten zichtbaar worden opgehangen voor de krijgsgevangenen, zodat zij hun rechten en plichten kennen.

Krijgsgevangenen mogen bij ziekte naar huis.Verdrag 4 : Over de bescherming van burgers in oorlogstijd


Verdeel de leerlingen in 3 groepen. Eén groep is een leger soldaten van het land Eénigstan, een tweede groep is een militie van het land Tweegarije, de derde groep bestaat uit burgers. Markeer de 3 groepen met elk hun eigen teken (verf op het voorhoofd, een blad papier op de borst geplakt...).

Volgens het Vierde Verdrag van Genève moeten burgers worden beschermd in oorlogstijd, en mogen zij niet worden betrokken in de gevechten. De soldaten van Eénigstan moeten de soldaten van Tweegarije proberen te tikken, maar mogen daarbij de burgers niet raken. De burgers wandelen gewoon rond en geven een hand als ze elkaar tegenkomen. Als een soldaat van Tweegarije is getikt, is hij af en moet hij aan de kant gaan staan. Als een soldaat van Eénigstan of Tweegarije een burger per ongeluk aanraakt is hij ook af, want volgens het Vierde Verdrag mogen de burgers niet worden geraakt in een oorlog. Op het signaal van de begeleider (roepen, fluiten) worden de rollen van Eénigstan en Tweegarije omgewisseld: dan probeert Tweegarije Eénigstan te tikken. Bij het volgende signaal wisselen ze weer. De burgers blijven ondertussen rondwandelen. De soldatenploeg die de andere volledig kan uitschakelen is de winnaar.

Wissel daarna de ploegjes, zodat de burgers ook eens soldaatje kunnen spelen.

Bespreek daarna het Vierde Verdrag van Genève.

1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina