De oorlog in Irak Een lessenpakket voor 3Dovnload 143.2 Kb.
Pagina6/7
Datum22.07.2016
Grootte143.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4
Materiaal:

 • per leerling 3 kaartjes uit de reeks ‘vredestijd’, ‘oorlog’ en ‘hulp

 • 1 exemplaar van alle andere kaartjes uit dit lesdeel

 • een speelbord met Irak en België op

 • de puzzel van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan

 • papier

 • plakband

 • een lege doos

 • schrijgerief

 • kaartjes met voor- en achternamen op (per leerling 1)

 • groot tekenblad

 • kleurtjes en potloden
. Hulp voor de Irakese bevolking

Achtergrondinformatie voor de leerkracht


Wanneer een conflict uitbreekt zoals de oorlog tussen Irak en Amerika dan vallen er slachtoffers. Er is nood aan hulp, noodhulp in de eerste plaats. Tijdens de oorlog zelf verblijven maar weinig hulporganisaties op het terrein van het conflict. In Irak zijn dit nu ondermeer de Rodekruis- en Rodehalvemaanbeweging, Artsen Zonder Grenzen en UNICEF.
Een belangrijke reden waarom het Internationale Rode Kruis een aantal taken kan blijven opnemen, is zijn onpartijdigheid en neutraliteit. Deze principes staan hoog aangeschreven en moeten door elke medewerker worden nageleefd. Het houdt in dat geholpen wordt waar dat nodig is, zonder onderscheid te maken tussen geslacht, ras, godsdienst of overtuiging van de mensen in nood en blijft neutraal in het conflict.

Doordat het Rode Kruis nooit stelling inneemt voor of tegen de strijdende partijen, is het geen bedreiging voor één van die partijen. De rodekruismedewerkers kunnen op die manier ook in oorlogssituaties hun rol blijven opnemen. Die rol is enerzijds die van hulpverlener, anderzijds heeft het Rode Kruis, volgens de Verdragen van Genève het mandaat om als neutrale tussenpersoon tussen de slachtoffers van gewapende conflicten en de strijdende partijen op te treden. Het komt op voor de rechten van slachtoffers die in het internationaal humanitair recht zijn vastgelegd en het dringt er bij de conflictpartijen op aan deze regels na te leven.

Bijna elk land heeft een Rodekruis- of Rodehalvemaanvereniging. Die kan bij een conflict (of ook bij een natuurramp) direct optreden als dat nodig is. Een netwerk van plaatselijke vrijwilligers zorgt dat hulp steeds in de buurt is. Wanneer de eigen nationale vereniging de vraag naar hulp niet alleen kan beantwoorden, vraagt zij om extra steun. Dat kan gaan om (technisch) materieel, voedsel, geneesmiddelen maar ook om mensen. Het Internationaal Rodekruiscomité (ICRC) coördineert de acties in conflictgebieden.


Waarom een Rode Kruis én een Rode Halve Maan?

Ondanks het feit dat het rodekruisembleem een omkering is van de Zwitserse vlag en geen enkele link heeft met godsdienst, is de link met het christendom voor sommige landen te duidelijk aanwezig. Bij de oprichting van de Turkse nationale vereniging werd gekozen voor een rode halve maan ter vervanging van het rode kruis. Die halve maan heeft dezelfde beschermende waarde als het rode kruis.


Het Rode Kruis ging in de hele wereld meteen op zoek naar heel wat geld (150 miljoen euro) om Irak te kunnen helpen.

Er zijn 10 buitenlandse medewerkers van het Rode Kruis in Irak aan het werk samen met 100 medewerkers en duizenden vrijwilligers van de Irakese Rode Halve Maan.

Het Rode Kruis ondersteunt hospitalen met dekens, medisch materiaal en medicijnen voor ernstig gewonden. Het zorgt ook voor medische voorraden om basiszorgen te verlenen aan de Irakese bevolking.

Het Rode Kruis is klaar om voedsel en hulpgoederen te verdelen voor verplaatste personen (dit zijn mensen die binnen hun eigen land op de dool zijn, bijvoorbeeld stadsmensen die naar het platteland vluchten in de hoop daar veiliger te zijn) en kan hen tevens bijstaan met drinkwater. Ook de watervoorziening van de grote steden zijn onderwerp van actie (de afgelopen 10 jaar werkte het Rode Kruis en UNICEF hard aan de watervoorziening in de grote steden van Irak). Dit omdat het een belangrijk onderdeel is van de gezondheidszorg. Diarree, uitdroging en andere ziektes kunnen heel wat onschuldige slachtoffers maken onder de bezette bevolking. De kindersterfte is in Irak de afgelopen jaren sterk gestegen. In de hoofdstad Bagdad richtte de Iraakse Rode Halve maan 14 eerstehulpposten op om mensen snel te kunnen verzorgen. Het land heeft erg te lijden onder het embargo van de afgelopen 10 jaar en de huidige oorlog.
De nationale rodehalvemaanverenigingen uit de buurlanden van Irak blijven paraat voor de opvang van vluchtelingen (mensen die uit hun land wegvluchten). De Jordaanse Rode Halve Maan vangt nu reeds de eerste vluchtelingen op in een kamp op 50 kilometer van de Irakese grens. Ook in de andere buurlanden (Syrië, Turkije, Iran) staan het Rode Kruis en de Rode Halve Maan klaar met tentenkampen voor enkele duizenden vluchtelingen.
Een oorlog rukt ook vaak families en vrienden uit elkaar. In paniek vluchten familieleden een andere richting uit. Daarom heeft het Rode Kruis medewerkers die vermisten opsporen. Zo kunnen ze de families opnieuw samenbrengen.
Noodhulp volstaat niet. Als de oorlog gedaan is, blijft een grote puinhoop achter. Terwijl de vernieling nog aan de gang is, worden voorbereidingen getroffen om het land nadien weer op te bouwen. Huizen, scholen, ziekenhuizen moeten weer worden hersteld.

Waterleidingen worden definitief hersteld, puin wordt geruimd, zodat er opnieuw plaats is voor een gezond leven.

Ook de kinderen verdienen extra aandacht na een oorlog. UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde naties zorgt voor de opvang van kinderen die moeite hebben met het verwerken van hun ervaringen tijdens de oorlog. Het zorgt ervoor dat kinderen terug naar school kunnen. Maar net als het Rode Kruis en de Rode Halve Maan is UNICEF ook actief in vredestijd.

D

e les: spel ‘Help de bevolking van Irak’


Leg het speelbord in het midden van de klas op een bank of vooraan in de klas op de grond. Het spelbord bekom je door de vier delen uit te knippen en aan elkaar te plakken.

De leerkracht doet de oorlogsmanoeuvres in Irak, de leerlingen spelen de hulpverleners. Zij zijn elk om beurt aan zet. De leerlingen volgen de cijfers op het speelbord, de leerkracht zet naar believen oorlogsmaterieel in Irak op het speelbord.

De leerkracht speelt de oorlog in Irak door papieren tankjes, vliegtuigjes en soldaatjes op het speelbord te zetten. Bij deze manoeuvres horen de tekstjes aangegeven door een letter (A, B, C...).

De leerlingen spelen medewerkers van het Rode Kruis. Hun opdracht is zo snel en zo veel mogelijk hulp te brengen van België naar Irak. Zijn doen dat in 9 stappen (de cijfers op het speelbord en bij de opdrachten in de tekst). Per stap krijgen ze een opdracht waarmee ze hulpmiddelen kunnen verdienen. Die staan afgebeeld op kaartjes. Zij mogen de kaartjes die ze verdiend hebben onder hun zelfgekozen pion (vb. gom, slijpertje...) zetten op het speelbord.

De opdrachten aangeduid met een letter of cijfer staan hieronder op chronologische volgorde.
Opmerking: Het verhaal dat met dit speelbord wordt gespeeld is gebaseerd op wat er werkelijk gebeurt in Irak, maar is niet waarheidsgetrouw. Het gaat om een didactische vereenvoudiging van wat er in werkelijkheid gebeurt. Toen we dit pakketje maakten (28 maart 2003) was de oorlog in Irak nog niet afgelopen. In dit spel laten we de oorlog wel eindigen zodat de leerlingen leren dat er ook na de oorlog geholpen moet worden met de heropbouw van Irak.

De hulpverlening gebeurt niet enkel vanuit België (zoals bij dit spel), maar ook vanuit andere landen en vanuit Irak zelf.


1. (hulp, leerlingen gaan met hun pion op vakje 1 staan) Het Rode Kruis staat altijd paraat om de mensen te helpen in nood. In sommige landen is er een Rode Halve Maan in plaats van het Rode Kruis, maar het gaat om dezelfde organisatie. Het symbool van de rode halve maan wordt onder meer in de Arabische landen gebruikt. Irak is er daar één van.
Opdracht
: Maak de puzzel. Wat zie je? (het logo van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan)
De leerlingen krijgen een papiertje met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan op. Leg uit dat dit een beschermend symbool is. Soldaten mogen nooit schieten op het Rode Kruis of de Rode Halve Maan.
A. (manoeuvre, leerkracht plaatst een vliegtuigje op Bagdad) De Amerikanen beginnen met bombardementen. Ze gooien bommen op Bagdad, de hoofdstad van Irak. Per vergissing wordt een woning getroffen. Enkele burgers raken gewond.
Vraag
: Wat kan het Rode Kruis en de Rode Halve Maan doen om te helpen? (geneesmiddelen sturen die de rodehalvemaanverzorgers kunnen gebruiken)
2. (hulp, leerlingen gaan naar vakje 2) Het Rode Kruis zal geneesmiddelen sturen naar Irak. De Rode Halve Maan heeft in Irak al verzorgers die de gewonden kunnen helpen.

Opdracht: Noem zo snel mogelijk 5 geneesmiddelen (pijnstiller, ontsmettingsmiddel, neusdruppels, zalf (tegen spierpijn), pilletjes tegen keelpijn...)
Na deze opdracht krijgen de leerlingen een papiertje met een spuit op.
B. (manoeuvre, leerkracht plaatst een tank en soldaten in het zuiden van Irak) De Amerikanen en de Britten vallen Irak aan met soldaten en tanks. Ze omsingelen de stad Basra. Door de beschietingen valt de stad zonder elektriciteit en zonder stromend water. Hierdoor kunnen de mensen geen gezond water meer nemen van de kraan.
Vraag
: Wat kunnen het Rode Kruis en de Rode Halve Maan doen om de mensen drinkbaar water te geven? (Ze kunnen water opsturen, maar beter is te onderhandelen met alle conflictpartijen zodat ze een technieker mogen sturen die de waterinstallaties kan repareren zonder zelf in een onveilige situatie te belanden )
3. (hulp, leerlingen) Het Rode Kruis stuurt een technieker naar Basra die probeert de waterinstallaties te repareren.
Opdracht
: Knip een aantal bladen papier in smalle strookjes. Nu stellen ze stukjes waterleiding voor (leuker is om te werken met drinkrietjes die in elkaar moeten worden gestoken). Iemand tekent op bord een grote watertoren. Aan de andere kant van de klas staat een bank of kast, dit stelt de stad voor. Plak nu de stukjes 'waterleiding' aan elkaar zodat de leiding lang genoeg is om de 'watertoren' met de 'stad' te verbinden.
Als de waterleiding klaar is krijgen de leerlingen het kaartje met daarop een stuk gereedschap en een fles water.
C. (manoeuvre, leerkracht) De soldaten vallen Bagdad aan. Het is erg gevaarlijk om nog op straat te komen. Winkels worden tijdens de gevechten kapotgeschoten en er wordt geen voedsel meer naar de stad gebracht. Vele mensen hebben honger.
Vraag
: Wat kunnen het Rode Kruis en de Rode Halve Maan doen om de hongerlijdende bevolking te helpen? (ze kunnen voedselpakketten sturen)
4. (hulp, leerlingen) Het Rode Kruis maakt voedselpakketten klaar om naar Irak te sturen.
Opdracht
: Neem een lege doos, het 'voedselpakket'. Iedere leerling schrijft op een blad een woord van iets dat je kan eten of drinken. Maar eerst moeten de leerlingen afspreken wie welk woord gaat opschrijven, want het is belangrijk dat er in het voedselpakket een gezonde en gevarieerde maaltijd terechtkomt. De woorden worden in de doos gestoken.
Na het vullen van de doos krijgen de leerlingen het papiertje met een voedselpakket op.
D. (manoeuvre, leerkracht) Tijdens gevechten in Irak raken zowel Amerikaanse als Irakese soldaten gewond. Af en toe valt er ook een gewonde bij de Irakese bevolking.
Vraag
: Wie wordt er allemaal geholpen door de Rode Halve Maan? (elk slachtoffer wordt geholpen: de Irakese burgers, de Irakese soldaten en de Amerikaanse soldaten)
5. (hulp, leerlingen) Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zijn neutraal en onpartijdig. Dat wil zeggen dat ze iedereen die dat nodig heeft helpen. Er wordt daarbij niet gekeken naar godsdienst, land van herkomst, voor wie of wat je vecht. en het Rode kruis neemt geen positie in tijdens een conflict..
Opdracht
: Twee leerlingen gaan met de leerkracht even het lokaal uit. Daar spreekt de leerkracht iets met hen af. Ze gaan een toneeltje spelen. Eén leerling begint heel duidelijk als eerste ruzie te maken met de ander. De ander vraagt hulp aan de leerkracht die zogenaamd een rodekruismedewerker is, maar de leerkracht weigert. Dan geeft de ander (zachtjes) een mep. De eerste is gewond. De leerkracht zegt dat hij de eerste leerling niet wil helpen omdat hij is begonnen. Dan stopt het toneeltje.
De leerlingen moeten zeggen of de leerkracht juist heeft gehandeld of niet.
Was het juist dat de rodekruismedewerker niet tussen beide kwam in de ruzie? (Het Rode Kruis mengt zich nooit bij ruzies of oorlogen, ze helpt alleen maar de mensen in nood. Maar soms raken mensen in nood juist door ruzies of oorlogen. Het Rode Kruis zal met de vechtende partijen praten om er voor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen in nood komen. Daarbij kiest het Rode Kruis niet voor een partij.)
Was het juist dat hij de gewonde, die was begonnen met ruzie maken, niet hielp? (nee, het Rode Kruis helpt iedereen in nood).
Dit zijn twee voorbeelden van neutraliteit: geen standpunt innemen voor of tegen iemand bij ruzie, en iedereen helpen die het nodig heeft.
Na de bespreking krijgen de leerlingen het kaartje met de hulpaanreikende hand.
E. (gebeurtenis, leerkracht) Enkele families zijn gevlucht voor de oorlog. Ook de familie van Marwa is uit de stad vertrokken. Plotseling werd er geschoten. Toen is Marwa van de schrik de andere kant uitgerend dan haar ouders. Sindsdien weet Marwa niet meer waar haar ouders zijn.
Vraag
: Wat kunnen het Rode Kruis en de Rode Halve Maan doen om Marwa te helpen? (de ouders en Marwa helpen elkaar terug te vinden)
6. (hulp, leerlingen) Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan hebben een speciale dienst om mensen die hun familie niet meer vinden terug op te sporen. Iedereen die zijn familie niet meer vindt kan dat laten weten aan het Rode Kruis. Op die manier hebben al veel familieleden elkaar na lange tijd teruggevonden!
Opdracht
: Iedereen krijgt een dichtgevouwen kaartje met een nieuwe voor- en achternaam op. Zij en de anderen mogen de kaartjes niet zien, zodat niemand weet wie je bent en wie familie van elkaar is. De leerlingen met dezelfde achternaam zijn familie van elkaar. De leerkracht speelt weer Rode Kruis. Elke leerling mag een klasgenootje uitzoeken waarvan hij vermoedt dat het familie is. Samen gaan zijn naar het Rode Kruis (de leerkracht). Hij kijkt naar de naamkaartjes en zegt of de twee familie van elkaar zijn of niet. Hij geeft de naamkaartjes dichtgevouwen terug. Als dat zo is mogen ze samen blijven en samen zoeken naar de rest van de familie. Dit gaat net zolang door tot alle families zijn samengesteld.
Als dat is gelukt krijgen ze het kaartje met de familie op.

Opmerking: het opsporen van mensen gaat niet zoals in dit spel. Hoe wel kan je leren met het Tracingspel dat het Rode Kruis in samenwerking met Centrum Informatieve Spelen heeft ontwikkeld. In het laatste hoofdstukje van deze bundel vind je meer informatie daarover.


F. (gebeurtenis, leerkracht) Vele inwoners van Irak vluchten het land uit en komen in de buurlanden terecht. Daar hebben ze echter geen huis.
Vraag
: Wat kan het Rode Kruis en de Rode Halve Maan voor de vluchtelingen doen? (vluchtelingenkampen bouwen)
7. (hulp, leerlingen) Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan bouwt vluchtelingenkampen aan de grens. Dat zijn terreinen vol grote tenten waar ook gezorgd wordt voor eten, drinken, toiletten...
Opdracht
: Probeer met papier en een schaar een papieren tentje te bouwen.
Als de tentjes gereed zijn krijgen de leerlingen het kaartje met de tent op.
G. (manoeuvre, leerkracht) Ahmad is bang. In de verte hoort hij regelmatig luide knallen. Hij heeft horen zeggen dat er enkele gewonden zijn gevallen. Ook de ouders van Ahmad zijn ongerust. Zal de oorlog nog lang duren? Er is veel minder eten en drinken dan vroeger. De familie is ook bang dat er een bom op hun huis kan vallen.
8. (hulp, leerlingen) Groepsdiscussie: Wat denk jij van de oorlog in Irak? Moeten wij hier ook bang zijn? Waarom wel/niet?
Niemand gelooft dat de oorlog van Irak naar hier zal komen. België is tegen de oorlog in Irak en doet er niet aan mee. In ons land is er al sinds 1945 geen oorlog meer geweest. En toch was er al die tijd wel ergens in de wereld wel oorlog. Waarom zijn sommige mensen dan nu meer ongerust dan anders? misschien omdat de oorlog van irak zo veel in het nieuws komt? Of misschien omdat de Amerikanen aan België en andere landen hebben gevraagd of we willen meevechten (België heeft daar "nee" op gezegd en vecht niet mee)? Het is niet verkeerd om bang te zijn. Het is goed om erover te praten en na te denken waarom we bang zijn.
In bijlage vind je 10 tips over het praten over de golfoorlog met kinderen. Deze tips zijn afkomstig van www.vredeseducatie.nl.
Opdracht
: Mensen zijn minder bang als er geen oorlog is en als ze bij een oorlog zo goed mogelijk geholpen worden. Er zijn drie soorten kaartjes. Er zijn gevechtskaartjes, er zijn kaartjes die gaan over vredestijd en er zijn kaartjes over hulp tijdens de oorlog. Kopieer genoeg kaartjes zodat er per leerling 3 kaartjes zijn. De kaartjes worden ondersteboven op de grond gelegd. Elke leerling mag om beurt een kaartje omdraaien. Is het een oorlogskaartje, dan moet hij het kaartje terugleggen. Is het een kaartje over hulp tijdens de oorlog, dan mag hij het kaartje houden. Dat kaartje is 1 punt waard. Is het een kaartje over vredestijd dan mag hij het kaartje ook houden. Deze is twee punten waard. De leerling met de meeste punten wint.
Na dit spelletje leggen de leerlingen een kaartje van de vredestijd en een kaartje van hulp tijdens de oorlog bij hun andere kaartjes.
H. (gebeurtenis, leerkracht) Na lange gevechten is de oorlog afgelopen. Vele gebouwen zijn verwoest: huizen, schooltjes, technische installaties. Het zal lang duren voor het leven in Irak weer zijn normale gang kan gaan.
Vraag
: Wat kan het Rode Kruis en de Rode Halve Maan doen om de Irakese bevolking te helpen? (mee helpen aan de wederopbouw)
9. (hulp, leerlingen) Hulporganisaties helpen bij de wederopbouw van Irak. De gewonden worden verzorgd, de watervoorzieningen worden hersteld, schooltjes en huizen worden heropgebouwd, er wordt opnieuw voor voedsel gezorgd.
Opdracht
: Maak samen een grote tekening. Op de tekening toon je wat je de kinderen van Irak wenst.
De tekening wordt samen met de kaartjes die ze onderweg hebben verdiend naar Irak gebracht. De leerlingen hebben nu met succes de Irakese bevolking geholpen.
Na het spel worden de kaartjes besproken die de leerlingen tijdens het spel hebben verdiend.

1
2

34


56


?


7

OorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVredeOorlogHulpVrede

België


Irak
Bagdad
Basra1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina