‘De opkomst van de schotelantenne’Dovnload 100.38 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte100.38 Kb.

Mira Media Mei 2003

‘De opkomst van de schotelantenne’


Mira Media is een projectorganisatie met landelijke en Europese activiteiten. Mira Media streeft naar gelijkwaardige deelname van allochtonen in de audiovisuele media op alle functieniveaus en zet zich in voor een kleurrijke programmering. Een programmering die zich enerzijds uit in een multicultureel aanbod voor een breed, autochtoon en allochtoon publiek, en anderzijds in een doelgroepprogrammering voor specifieke allochtone groepen. Daarbij werkt Mira Media aan het vergroten van de mediavaardigheid van kijkers en luisteraars. Anders gezegd, kijkers en luisteraars moeten kritisch (leren) omgaan met het aanbod van audiovisuele en interactieve media, maar ook zelf de technische en inhoudelijke kennis onder de knie krijgen om met media aan de slag te gaan. Bij de organisatie van activiteiten wordt intensief samengewerkt met omroepen, onderwijsinstellingen, netwerken van mediaprofessionals en andere betrokkenen in Nederland en Europa. Via publicaties houdt Mira Media haar relaties op de hoogte van haar activiteiten en van actualiteiten op het gebied van media en allochtonen.
In de uitgave ‘Feiten & Cijfers’ probeert Mira Media de link te leggen tussen harde data en de actualiteit. Met behulp van de meest actuele (beschikbare) gegevens wil Mira Media journalisten, onderzoekers, mediaconsumenten en andere geïnteresseerden informeren over relevante thema’s rond media en minderheden. Daarbij werken we vanuit de invalshoek van de allochtone mediaconsument. Ook trachten we een beschrijving te geven van de actuele ontwikkelingen rond het betreffende thema. ‘Feiten & Cijfers’ is te vinden op de Mira Media-website (www.miramedia.nl).

Inhoudsopgave

Pag.
1. Inleiding 5

2. Schotelbezit in Nederland 5

3. Schotelgebruik 6

4. Satellietzenders 7

5. Berichtgeving rond de tweede golfoorlog in Irak 7

6. Kabel, schotel of digitenne? 8

6.1 Kabeltelevisie 9

7. Internationale ontwikkelingen 10

8. Tot slot 11


Literatuur 13

Bron: CBS, 2003


1. Inleiding


De schotelantenne beleeft de laatste jaren een snelle opmars. Per maand komen er zeven- tot tienduizend nieuwe schotels bij. Niet alleen nieuwe Nederlanders willen zenders ontvangen uit het buitenland, maar ook steeds meer autochtone Nederlanders schaffen een schotelantenne aan. Het aanbod van satellietzenders is enorm, tegen een relatief lage prijs. Ook is de kwaliteit van het televisiebeeld veel beter dan via de kabel. En mensen zijn het zat om afhankelijk te zijn van kabelaanbieders en programmaraden wat betreft het zenderaanbod, ze willen zelf bepalen welke zenders ze wel en niet kunnen zien. Projectontwikkelaars hebben de schotel inmiddels ook ontdekt. Steeds meer woningbouworganisaties leveren alleen nog complexen waar de schotel al op het dak staat en de aansluiting in de woonkamer zit, de zogenaamde GSO aansluiting. Op deze manier wordt voorkomen dat de hele gevel vol schotels komt te hangen.
Tijdens de golfoorlog in Irak was er veel aandacht in de media voor Arabische satellietzenders. Veel westerse nieuwszenders zonden beelden uit van Arabische nieuwszenders zoals Al Jazeera en Abu Dhabi TV. Vanwege het ontbreken van eigen verslaggevers in het oorlogsgebied, waren deze zenders afhankelijk van de beelden die de Arabische media maakten. Veel moslims in Nederland keken tijdens de oorlog in Irak via de schotel naar Arabische nieuwszenders. Vaak waren deze zenders hun belangrijkste informatiebron voor de gebeurtenissen in het Midden Oosten.
In dit rapport wordt ingegaan op schotelbezit en –gebruik in Nederland en op het aanbod van satellietzenders. Ook wordt er een speciale paragraaf gewijd aan de rol die satellietzenders spelen in de oorlog in Irak en wordt er ingegaan op enkele internationale ontwikkelingen rond satellietgebruik.

2. Schotelbezit in Nederland


In de grote steden bieden kabelexploitanten pluspakketten aan voor etnische groepen die naar zenders uit hun herkomstland willen kijken. Tegen een extra bedrag kunnen dan via een decoder extra zenders ontvangen worden. UPC en Casema hebben in hun pluspakketten zenders als Asianet, MBC en ZeeTV opgenomen. Zee TV is een in de regio Den Haag enorm populaire Indiase zender die een compleet programma aanbiedt (Verheggen & Spangenberg, 2001). Onlangs heeft UPC Digital ook Al Jazeera in haar pakket opgenomen.

F
iguur 1. Kabel- en schotelaansluitingen in %

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, 1998


Sinds 1996 groeit het aantal satelliethuishoudens gestaag. Toen het Amsterdamse televisiebedrijf A2000 het eind 1996 presteerde om de enige Arabischtalige zender, MBC, van de kabel in Amsterdam te halen, ontstond er een run van Marokkanen op de schotelproviders. In 2001 gebeurde landelijk hetzelfde toen in alle steden MBC van de kabel werd gehaald vanwege een geschil over auteursrechten. Sindsdien is het aantal schotelbezitters alleen maar gegroeid. In 2002 kwamen er ruim 90.000 satelliethuishoudens bij. De satelliet gaat een steeds belangrijker rol spelen als alternatief voor kabeltelevisie. Op dit moment zijn er meer dan 500.000 satelliethuishoudens in Nederland.
F
iguur 2. Aantal satelliethuishoudens in Nederland (x1000)

Bron: SES Astra, 2003


Er gelden sinds 2003 landelijke regels voor het plaatsen van satellietschotels. Het Ministerie van VROM heeft een brochure uitgegeven over (schotel)antennes (zie www.vrom.nl). Hierin worden de voorwaarden beschreven die gelden voor het plaatsen van een (schotel)antenne zoals die per 1 januari 2003 gelden. Zo mag een schotelantenne zonder bouwvergunning niet aan de voorzijde van het huis geplaatst worden, mag de doorsnede van de schotel niet groter zijn dan 2 m. en mag de antenne niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht (Ministerie van VROM, 2003).

3. Schotelgebruik


Het marktonderzoeksbureau MCA Communicatie heeft in juni 2001 onderzoek gedaan naar het schotelgebruik van Turken en Marokkanen in Nederland. Er zijn 201 Marokkanen ondervraagd en 207 Turken uit de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De vraag luidde: ‘Naar welke internationale Turkse/Arabische TV-zenders kijkt u regelmatig?’. Hieronder volgen de resultaten.

Tabel 2. Gebruik van Turkse zenders
Internationale

Turkse TV-zenders

Percentage

Turken (N=207)

ATV

46

Cine 5

-

c TV

-

Genc TV

1

Kanal D

35

Kanal E

1

Kanal 6

1

Kanal 7

8

Kral TV

3

NTV

2

Number One

1

Show TV

43

Star TV

21

TGRT

20

TRT

39

Anders

7

Weet niet / geen antwoord

9

Bron: MCA Communicatie, 2001Tabel 3. Gebruik van Marokkaanse zenders
Internationale

Arabische TV-zenders

Percentage


Marokkanen (N=201)

Al Jazeera

28

RTM

46

2M

10

MBC

59

Anders

1

Weet niet / geen antwoord

10

Bron: MCA Communicatie, 2001


Onder Turken is ATV de populairste Turkse zender, na Show TV, TRT en Kanal D. Zowel ATV, Show TV als Kanal D zijn commerciële zenders die vooral amusement uitzenden, zoals films, soaps en muziek. TRT is de staatszender die zich primair richt op Turken die in West-Europa verblijven. Tot begin 2002 was TRT nog via de kabel te ontvangen, maar vanwege een geschil met diverse kabelmaatschappijen verdween TRT in grote delen van het land van de kabel. Reden van het geschil was dat TRT weigerde auteursrechten af te dragen voor de muziek die op de zender te beluisteren viel.
De 201 Marokkanen die ondervraagd werden door MCA Communicatie keken het meest naar resp. MBC, RTM en Al Jazeera. Het lijkt voor de hand te liggen dat anno 2003 er meer Marokkanen naar Al Jazeera kijken vanwege de recente gebeurtenissen in het Midden Oosten. MBC is een Saoedische zender die vanuit Groot-Brittannië uitzendt. Het doel van de zender is de Arabisch sprekende bevolking in Europa op de hoogte houden van ontwikkelingen in de Arabische wereld. RTM zendt veel fictie uit (soaps, films), nieuws- en discussieprogramma’s en documentaires. Voor elk van de drie Berbertalen wordt een nieuwsblok van 5 minuten uitgezonden. Al Jazeera is een Arabische nieuwszender die de naam heeft objectief nieuws uit te zenden. De zender werd ook buiten de Arabische wereld bekend doordat westerse nieuwszenders beelden van Al Jazeera omtrent de conflicten in het Midden Oosten uitzonden. Voor veel moslims in Europa fungeerden de Arabische nieuwszenders als de belangrijkste bron van informatie rond de oorlog in Irak.
Uit een onderzoek van Van Summeren & d’ Haenens (2001) onder allochtone jongeren van 12 t/m 19 jaar blijkt, dat vrijwel alle deelnemende Turken uit de lage en middelmatige sociaal-economische klassen aangeven thuis een schotelantenne te hebben. Bij Turken uit de hogere sociaal-economische klassen is dit slechts bij zes op de tien gezinnen het geval. Marokkaanse gezinnen bezitten vaak een schotelantenne, terwijl dit bij de Surinaamse jongeren thuis veel minder het geval is. Verder blijkt dat 28% van de autochtone jongeren uit de middenklasse ook thuis een schotelantenne hebben. Het gaat hier om een verkennende studie, de resultaten zijn niet representatief voor de gehele samenleving.

4. Satellietzenders


Er zijn verschillende satellieten waar op afgestemd kan worden om Arabische en/of Turkse satellietzenders te ontvangen. De meeste Arabische en Turkse zenders kunnen via de Turksat en de Arabsat satelliet ontvangen worden. Er kan gekozen worden tussen analoge of digitale ontvangst. Via digitale ontvangers kunnen digitale zenders ontvangen worden. Het digitale aanbod is veel groter dan het analoge aanbod. Veel satellieten die nu nog analoog uitzenden, zullen in de toekomst overstappen op digitale uitzending.
Bij Canal Digital (de operator van het Nederlandse digitale satellietplatform) kunnen via de Astra satelliet de Arabische digitale zenders Al Jazeera, Canal Algérie, ESC1 Egypt, RTM Morocco en TV7 Tunisie ontvangen worden. Dit zijn free-to-air zenders, er hoeft dus niet voor betaald te worden. Via Astra kunnen analoog geen Arabische zenders ontvangen worden. Sinds maart 2003 heeft UPC Digital Al Jazeera in haar pakket opgenomen. Al Jazeera is alleen verkrijgbaar in combinatie met een abonnement voor UPC Digital.

5. Berichtgeving rond de tweede golfoorlog in Irak


Uit een artikel in NRC Handelsblad van 29 maart 2003 blijkt dat volgens een onderzoek van de universiteit van Nijmegen naar schatting 80 procent van alle Turken en Marokkanen in Nederland over een schotelantenne beschikken. Tientallen zenders uit Turkije, Irak, Marokko, en allerlei staatjes in het Golfgebied zijn hun voornaamste informatiebron bij operatie Iraqi Freedom, oftewel de oorlog in Irak (NRC Handelsblad, 2003). Deze oorlog was de oorlog van het embedded journalism: journalisten reisden met het Amerikaans-Britse leger mee en stuurden via hun videophones rechtstreekse beelden vanaf het slagveld. De oorlog kon hierdoor live gevolgd worden in de huiskamer. De actualiteitenprogramma’s van de publieke omroep besloten om deze beelden niet (meer) uit te zenden omdat de beelden te schokkend waren. Hierdoor groeide de behoefte aan andere beelden, onder andere de live-beelden van Al Jazeera. Al Jazeera liet dankzij een uitgebreid correspondentennetwerk en goede contacten met lokale stations beelden zien die CNN en andere nieuwsstations niet vertoonden. Maar veel Europese zenders hadden geen contract met Al Jazeera voor het overnemen van het materiaal. Ze moesten wachten totdat een van de twee mondiale tv-agentschappen waarop ze wel geabonneerd zijn (Reuters en APTN), de beelden verworven hadden. Vervolgens konden de beelden pas worden uitgezonden. De oorlogsbeelden die de Arabische zenders vertoonden, waren dus veel actueler.
Hieronder volgt een opsomming van de meeste belangrijke zenders (zowel Arabisch als Westers) in het kader van berichtgeving omtrent de oorlog in Irak (Volkskrant, 2003).

Arabische nieuwszenders:

 • Al Jazeera

Populaire Arabische nieuwszender uit Qatar. Opgericht in 1996. Wordt beschouwd als een zender die onafhankelijk nieuws brengt en beide kanten van het conflict belicht.

 • Abu Dhabi TV

Grootste 24-uurs-zender uit de Verenigde Arabische Emiraten. Opgericht in 1969 en eigendom van de overheid. Verslaat de oorlog vanuit Arabisch perspectief, maar de beelden worden gretig afgenomen door de westerse media.

 • Al-Arabiya

Nieuwe Arabische nieuwszender uit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). In februari 2003 opgezet om een eind te maken aan de heerschappij van Al Jazeera. Valt onder MBC News (Middle East Broadcasting Company). Het hoofd van MBC News is oud BBC-man Salah Nejem, die hiervoor hoofdredacteur was van Al Jazeera. Al-Arabiya presenteert zichzelf als wijs en evenwichtig.

 • Iraqi-TV

Staatszender van Irak, gevestigd in Bagdad. Staat bekend als anti-westers.

Westerse nieuwszenders


 • Sky News

Britse nieuwszender, in 1990 opgericht door mediatycoon Rupert Murdoch. Had veel journalisten in de regio, onder wie zes ‘embedded’ journalisten.

 • BBC World

Internationale nieuwszender van de BBC, met nieuws in 43 talen. Staat te boek als betrouwbaar. Had 21 ‘embedded’ journalisten in de regio.

 • CNN

Amerikaanse nieuwszender. Opgericht in 1980 door mediatycoon Ted Turner. Wordt door het Iraakse regime gezien als Amerikaans propaganda-instrument: vier CNN-journalisten werden verbannen uit Bagdad.
Met een publiek van gemiddeld 35 miljoen kijkers is Al Jazeera de meest bekeken satellietzender in de Arabische landen. Sinds de oorlog tegen Irak verovert het pan-Arabisch nieuwskanaal ook de Europese markt, met meer dan vier miljoen kijkers uit landen met veel moslims (De Standaard, 2003). Volgens de ochtendkrant Metro van 1 april 2003 is Al Jazeera bij ruim een half miljoen huishoudens in Nederland op de tv te ontvangen. Het is echter niet duidelijk hoeveel mensen ook daadwerkelijk naar de zender kijken. Al Jazeera wordt in Nederland doorgegeven via Canal Digital, UPC Digital, Casema en de schotelantenne.

6. Kabel, schotel of digitenne?


Op dit moment zijn er nog slechts 97.700 huishoudens die puur via de etherantenne zenders ontvangen. Negen van de tien huishoudens in Nederland kijkt televisie via de kabel. Maar de dienstverlening van kabelaanbieders blijkt niet optimaal. Vooral UPC krijgt veel kritiek te verduren. Daarom schakelen veel huishoudens van kabel over op satelliet. Op 23 april 2003 ging Digitenne (digitale radio en televisie via de ether) van start. Digitenne biedt inwoners van de noordelijke Randstad een alternatief voor kabel en schotel. Via de bestaande zendmasten van Nozema worden digitale televisie- en radiosignalen door de ether gezonden. Abonnees van Digitenne kunnen deze opvangen via een digitale ontvanger, een sprietantenne en een smartcard. In totaal kunnen 25 televisiezenders en 16 radiozenders ontvangen worden. Voorlopig is Digitenne alleen beschikbaar in en rond Alphen aan de Rijn, Almere, Amsterdam, Haarlem en Hilversum.
Kabel

Aantal abonnees: 6.300.000

Percentage totaal 90%

Gemiddeld aantal tv-programma’s 32

Gemiddeld aantal radioprogramma’s 34

Gemiddelde prijs standaardpakket per maand € 10,32

Digitaal pakket (speciale themakanalen) € 6,78
Schotel

Aantal abonnees 500.000

Percentage totaal 7.2%

Aantal televisiezenders 100 en meer

Aantal radiozenders 60 en meer

Prijs Ned. Kanalen per maand Canal Digital gratis

Eénmalige registratie smartcard € 18,00

Verzekering smartcard (per jaar) € 15,00

Canal Digital basispakket € 6,25

Kosten satellietontvangsapparatuur vanaf € 400,00
Digitenne

Aantal abonnees onbekend (start 23 april 2003)

Gemiddeld aantal televisiezenders 21

Gemiddeld aantal radiozenders 16

Maandprijs € 8,95

Eenmalige aanmeldkosten €29,95

Kosten antenne en smartcard gratis

Aanschaf ontvanger vanaf € 169,00
Tabel 6. De voor- en nadelen van kabel, schotel en digitenne op een rijtje

Kabel

Schotel

Digitenne

Voordelen

 • Gebruiksvriendelijk

 • Relatief goedkoop

 • Geen eigen investering

 • Ontvangst lokale/regionale televisie

 • Meerdere zenders op meerdere TV’s mogelijk

 • Zeer veel zenders

 • Uitstekend beeld en geluid

 • Bij internet: zeer snelle download

 • Duurdere ontvangers nemen digitaal op op harde schijf

 • Vrije zenderkeuze

 • Uitstekende digitaal beeld- en geluidskwaliteit

 • Gebruiksvriendelijk, inbouw in computer en laptop
Nadelen

 • Analoge kwaliteit beeld en geluid (bij UPC vaak slecht)

 • Minder zenders dan schotel

 • Slechte service

 • Noodzaak plaatsing schotel

 • Meerder kanalen tegelijk kosten extra

 • Niet altijd even gebruiksvriendelijk

 • Snel internetten is duur

 • Geen extra’s

 • Beperkt aantal zenders (geen BBC of VRT)

 • Voorlopig beperkt tot de randstad

 • Meerdere kanalen tegelijk kost extra

Bron: De Telegraaf, 2003

6.1 Kabeltelevisie


Ook via de kabel kunnen zenders gericht op kijkers met een niet-Nederlandse achtergrond ontvangen worden. Een nieuwe Antilliaans/Arubaanse zender, A-TiVi, is in januari 2003 geintroduceerd door UPC Digital. A-TiVi richt zich op de circa 120.000 Antillianen en Arubanen in Nederland. De programmering bestaat uit nieuws, actualiteiten, kinder- en kookprogramma’s, Venezuelaanse soaps, muziek en spelshows. A-TiVi is 24 uur per dag in de lucht en zal voornamelijk in het Papiaments uitzenden. Ook Essent Kabelcom heeft de zender opgenomen in haar digitale pakket. Om de zender te kunnen ontvangen, moet wel een decoder aangeschaft worden. Verder kan vanaf februari 2003 de Surinaamse zender TeVeSur bij UPC Digital ontvangen worden. Voorheen was er niet of nauwelijks aanbod van Surinaamse en Antilliaanse zenders op de kabel.
Hiernaast zullen in 2003 nog een Antilliaanse zender en een Surinaamse zender in Nederland worden aangeboden. Aran TV en Sranan TV zijn twee nieuwe abonnee-tv zenders die mogelijk in het voorjaar 2003 zullen starten. Aran TV richt zich op kijkers die afkomstig zijn uit Aruba en de Nederlandse Antillen. Sranan TV richt zich op kijkers die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Suriname. De programmering van beide zenders zal bestaan uit nieuws, sport, muziek, reportages, kinderprogramma's, soaps en films. Naast Nederlandse programma's worden vooral programma's uit de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname vertoond. De zenders zullen in de lokale talen en in het Nederlands uitzenden, maar er zal geen ondertiteling worden gebruikt.
Op 20 mei 2003 verscheen in het Eindhovens Dagblad een bericht dat UPC van plan is om in Zuidoost-Brabant de Turkse zender TRT International uit het TV-pakket te halen. In september 2003 moet TRT, op advies van de programmaraad, plaatsmaken voor de kinderzender Nickelodeon. Kijk- en waarderingscijfers liggen ten grondslag aan de advisering. Volgens de raad wordt TRT slecht bekeken en gewaardeerd. Dit oordeel is onder andere gebaseerd op onderzoek van Intomart waaruit blijkt dat TRT een geringe kijkdichtheid heeft. De PvdA-fractie in Eindhoven verzet zich tegen het voorgenomen besluit. Volgens de fractie raken met name oudere Turken door het verdwijnen van TRT het venster naar de wereld kwijt. Ook in Leeuwarden verzette de PvdA-fractie zich tegen het verdwijnen van het migrantenkanaal (met Turkse en Arabische uitzendingen) van de kabel in december 2002. Het lijkt erop dat er door de kabelmaatschappijen weinig rekening gehouden wordt met de televisievoorkeuren van allochtone kijkers. In programmaraden (raden die kabelmaatschappijen adviseren over het programma-aanbod op de kabel) zijn mensen met een niet-Nederlandse achtergrond te weinig vertegenwoordigd waardoor de kennis van de programmavoorkeur van allochtonen ontbreekt.
In Almere is begin april 2003 een actie gestart tegen de verdwijning van Discovery Channel van de kabel. Eerder verdwenen al Eurosport en National Geographic van de buis. Twee Almeerders zijn het monopolie van de kabelgiganten zat en hebben een schotelclub opgericht. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten en tegen een gereduceerd tarief een schotel aanschaffen, als alternatief voor de kabel. Inmiddels hebben al meer dan 3000 mensen zich aangemeld en heeft de actie zich uitgebreid naar andere regio’s.

7. Internationale ontwikkelingen


In de lente van 2003 wordt er in Amerika gewerkt aan het opstarten van de Amerikaanse tegenhanger van Al Jazeera. Mid East Television Network (MTN) is een nieuwszender dat Arabischtaligen vierentwintig uur per dag van ‘objectief’ nieuws zal voorzien in hun eigen taal (De Journalist, 2003). Verder bereidt een groep islamitische zakenmannen in New York de lancering van de eerste Engelstalige moslim televisiezender in de Verenigde Staten voor. De zender richt zich op Amerikaanse moslims. In Amerika wonen ongeveer zeven miljoen moslims. De beoogde start van de zender, genaamd ‘Bridges TV’, is in de zomer van 2004. Bridges TV dient een tweeledig doel: het benadrukken van de onderlinge diversiteit van Amerikaanse moslims en van de vriendschap tussen Amerikaanse moslims en de autochtone bevolking (ANP via Trouw, 2003).
Uit een onderzoek onder Britse moslims naar aanleiding van de berichtgeving over de gebeurtenissen rond 11 september 2001 bleek een groot gebrek aan vertrouwen in de Britse en Amerikaanse nieuwsmedia. Men vond de berichtgeving te sensationeel, niet diepgravend genoeg, anti-Arabisch en anti-moslim en te eenzijdig. Al Jazeera werd daarentegen als neutraal beschouwd, als een zender die ongecensureerd nieuws brengt in vergelijking met ‘Westerse’ nieuwszenders. Al Jazeera is dan ook zeer populaire onder Arabisch-taligen in Groot-Brittannië (Gillespie & Cheesman, 2002).
Televisiekijkers met een niet-Britse achtergrond kijken vaak naar kabel- en satellietzenders uit hun land van herkomst. Dit blijkt uit een onderzoek rond multiculturele programmering van de Broadcasting Standards Commission van de BBC. Asia TV, Zee TV en MATV spelen een belangrijke rol in de Aziatische gemeenschap in Groot-Brittannië, omdat het lokaal nieuws combineerd met nieuws uit het thuisland. De enkele Chinese zenders (PCNE Chinese TV en TVB) zijn populair onder de Chinezen. Diegenen die thuis geen kabel- of satellietaansluiting hebben, bekijken deze zenders in het Chinese buurthuis. Ook Arabische Britten gaven aan bij hun buren naar Arabische zenders te kijken, als ze deze niet zelf thuis konden ontvangen (Millwood Hargrave, 2002).
In Duitsland is in 2000 een grootschalig onderzoek rond media en integratie onder mensen met een Turkse achtergrond gehouden (Weiss & Trebbe, 2001). Hiervoor zijn 1761 Turken ondervraagd. Hiervan bleken 922 mensen een satellietaansluiting te hebben (52%). De volgende tabellen laten zien welke zenders het meest bekeken worden door de totale groep respondenten als ook door alleen de kijkers met een satellietaansluiting.

Tabel 7. De meest bekeken televisiezenders door Turken in Duitsland (N=1761)


Rangorde

Duitse televisiezenders

Turkse televisiezenders

Percentage

1

RTL
54

2

ProSieben
41

3
TRT-INT

34

4

SAT.1
31

5
ATV

30

6
Show TV

30

7
Kanal D

26

8

ARD
24

9

RTL 2
22

10

ZDF
18

11
Interstar

14

12
TGRT

13


Tabel 8. De meest bekeken televisiezenders door Turkse kijkers met een satellietaansluiting in Duitsland (N=922)


Rangorde

Duitse televisiezenders

Turkse televisiezenders

Percentage

1

RTL
52

2

ProSieben
43

3
Show TV

40

4
ATV

37

5
Kanal D

32

6
TRT-INT

30

7

Sat.1
28

8

RTL 2
24

9

ARD
20

10
Interstar

19

11
TGRT

18

12

ZDF
16

Door de Turkse kijkers wordt het meest gekeken naar de commerciële zender RTL. Opvallend is dat dit ook bij Turken met een schotelantenne het geval is. Ook wordt bij beide groepen de tweede plaats ingenomen door de Duitse commerciële zender ProSieben. Pas vanaf de derde plaats zien we een verschil in kijkgedrag. Turken met een schotel kijken meer naar Turkse entertainmentzenders zoals Show TV, ATV en Kanal D, en minder naar de staatszender TRT-INT. De totale groep respondenten kijkt in verhouding meer naar TRT-INT en minder naar de Turkse commerciële zenders. De Duitse publieke zender ZDF is het minst populair onder kijkers met een satellietaansluiting.8. Tot slot


Veel consumenten besluiten over te gaan op een satellietaansluiting, omdat ze ontevreden zijn over het zenderaanbod op de kabel. In Nederland bepaalt een aantal kabelexploitanten welke zenders er in Nederland op de kabel te zien zijn. Om tot een breed en gevarieerd zenderpakket te komen, wordt zo’n kabelexploitant geadviseerd door verschillende onafhankelijke programmaraden die per regio zijn ingesteld. De leden van een programmaraad worden benoemd en ingesteld door de gemeenteraden binnen het voorzieningsgebied van een kabelexploitant.

In mei 2003 zijn er in de media veel kritische geluiden te horen ten opzichte van programmaraden. Dit naar aanleiding van een geschil in Groningen over het advies van de programmaraad Groningen/Drenthe om Euronews op de kabel aan te bieden in plaats van CNN. De programmaraden worden verweten puur hun persoonlijke zendervoorkeur te willen doorvoeren, geen kennis van zaken te hebben, en geen weet van de zendervoorkeuren van de consumenten in het gebied dat ze vertegenwoordigen. Vaak is de allochtone gemeenschap niet vertegenwoordigd in de programmaraden waardoor Turkse of Marokaanse zenders het eerst afvallen. Volgens het landelijke steunpunt van de programmaraden, Kabelraden.nl, hebben de programmaraden aangegeven wel graag allochtonen in hun gelederen te willen hebben, maar dat ze ze niet kunnen vinden, en dat ze zich niet uit zichzelf aanbieden. Voor een gevarieerd zenderaanbod op de kabel is het van belang dat er mensen uit alle lagen van de bevolking in de programmaraden vertegenwoordigd zijn. Immers, bij een zenderaanbod dat tegemoet komt aan de wensen van de (multiculturele) samenleving zullen minder mensen zich genoodzaakt voelen om naar satellietzenders over te schakelen.Literatuur
De Telegraaf (2003). De scherpe spriet van Digitenne, door E. Bode, 29 maart 2003.
De Standaard (2003). Al Jazeera toont wat Arabisch volk wil zien, door H. Fraihi, 4 april 2003.
MCA Communicatie (2001). Marktverkenningen juni 2001. Utrecht: MCA Communicatie.
De Journalist (2003). Amerika’s boodschap voor de Arabische wereld, door J. Schuiten, 11 april 2003.
De Volkskrant (2003). Oorlog in beeld, door A. van Liempt, 29 maart 2003.
NRC Handelsblad (2003). Een en al oorlog in het theehuis, door A. Olgun, 29 maart 2003.
Gillespie, M. & Cheesman, T. (2002). After September 11: TV News and Transnational Audiences. London: Open University & British Film Institute.
Millwood Hargrave, A. (2002). Multicultural Broadcasting: concept and reality. London: British Broadcasting Corporation/Broadcasting Standards Commission/Independent Television Commission/ Radio Authority.
Ministerie van VROM (2003). (Schotel)antennes. Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Den Haag: Ministerie van VROM.
Summeren, C. van & d’Haenens, L. (2001). Allochtone jongeren als digitale burgers. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Weiss, H. & Trebbe, J. (2001). Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland. Ergebnisse einer Umfrage des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Potsdam: Medienforschung GmbH.

Colofon
De serie ‘Feiten & Cijfers’ wordt uitgegeven door:
Mira Media

Postbus 1234

3500 BE Utrecht

Tel. 030-230 22 40


Samenstelling:

Susan Bink, medewerker desk research (subink@miramedia.nl)


Deze uitgave van de Mira Media is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mira Media kan echter niet volledig instaan voor het wetenschappelijke juistheid ervan en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten. Deze uitgave of delen ervan mogen vrijelijk worden verspreid met bronvermelding. Bij verspreiding van de gegevens stellen wij het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.


: media -> files
files -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
files -> AI0121, Gerechtshof 's-Gravenhage, bk-02/01565
files -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
files -> Collectieve Arbeidsovereenkomst sca hygiene products hoogezand b. V
files -> Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen
files -> Mba in één dag Het boek Het nieuwe boek van Ben Tiggelaar
files -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina