De 'public intellectuals' van n-va en vld: Matthias Storme en BoudewijnDovnload 60.07 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte60.07 Kb.
De 'public intellectuals' van N-VA en VLD: Matthias Storme en Boudewijn

Bouckaert


'wat men links noemt, is veel meer een blok dan wat men rechts noemt'
Filip Rogiers en Ruud Goossens

De Morgen 24-01-2004


Noem de heren rechts, en ze sputteren in het begin wat tegen. Maar laat de

woorden 'rechtse frontvorming' vallen, en de ogen beginnen te glinsteren. De

ene noemt zichzelf een liberale conservatief, de andere een conservatieve

liberaal. De ene is bij de N-VA, de andere bij de VLD, maar beiden zijn toch

eerst academici, juristen, en daarna pas politici. Matthias Storme is

gewezen voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen,

Boudewijn Bouckaert de huidige.
Matthias Storme beleefde zijn moment suprême toen de Volksunie implodeerde

en Geert Bourgeois zijn N-VA oprichtte. Eindelijk een kans om te bewijzen

dat er een verschil is tussen conservatieve flaminganten en extreem-rechts.

En Boudewijn Bouckaert, die op de rechterbuitenbaan van de VLD de denktank

Nova Civitas leidt, zag zijn mooiste politieke dagdroom dichterbij komen

toen Guy Verhofstadt, na zijn defenestratie door de CVP in 1987, even

overwoog om van de PVV de spil te maken van een zogenaamde Forza Flandria.

Dat dat rechtse front er na al die jaren nog altijd niet is, wijten zowel

Bouckaert als Storme aan de overmacht van de Franstaligen in België, aan het

cordon sanitaire, aan de homogeniteit van het linkse blok en de

beginselloosheid van rechtse machtspolitici. Kortom aan zowat alles, behalve

aan de mogelijkheid dat de Vlaamse kiezer er gewoonweg geen pap van lust.


Maar de droom kan niet stuk. De komende maanden organiseert Nova Civitas

opnieuw een lezingenreeks onder de titel: 'Centrumrechtse frontvorming in

Vlaanderen: een bittere noodzaak?'. Van de vier partijen die volgens

Bouckaert kunnen en moeten bijdragen tot zo'n front - CD&V, VLD, N-VA en

Vlaams Blok - nodigde hij telkens een duo uit: een partijman en een

geestesgenoot die dezelfde partij liever in een groter rechts verband ziet.

Voor de VLD was de partijman aanvankelijk Hugo Coveliers, maar toen die

zichzelf bijna uit de partij zette, nodigde Bouckaert dan maar Rik Daems

uit. Coveliers mag nu voor Daems dezelfde rol spelen als Trends-man Frans

Crols voor Blokker Frank Vanhecke. Ooit zagen al die heren in christelijke

vakbondslui à la Jef Houthuys dé sta-in-de-weg voor een verzamelde

rechterzijde, nu is dat - jawel, daar is hij weer - de cafébaas uit Hasselt,

onder de bescherming van een Italiaanse migrant uit Mons. Zo luidt althans

de aanhef van de uitnodiging voor de lezingenreeks: "Steve Stevaert wil zijn

progressieve partij als nooit tevoren op het politieke schaakbord plaatsen.

CD&V noch VLD bieden daar een gepast centrumrechts antwoord op. Niet-links

Vlaanderen staat in de kou. Dreigen we af te glijden naar een rechts

Vlaanderen met enkel linkse politieke vertegenwoordigers?"


U bent er beiden van overtuigd dat de grondstroom in Vlaanderen

conservatief-rechts is. Echt sterk kan dat 'rechts Vlaanderen' toch niet

zijn als het zich altijd weer laat ringeloren door links?
Storme: "Ik ben wel conservatief, niet rechts. Ik heb een hekel aan

totalitarisme, ik wantrouw de overheid en de macht in het bijzonder. Ik

wantrouw grote politieke projecten en ik geloof niet in de maakbaarheid van

de samenleving, maar anders dan een conservatieve liberaal zoals Boudewijn

pleit ik niet enkel voor vrijwillig gekozen verbanden tussen de mensen. Ik

geef wel toe dat conservatieven meestal in centrumrechts een bondgenoot

vinden."
Bouckaert: "Ik denk inderdaad dat de meerderheid van de Vlaamse bevolking

veeleer centrumrechts denkt, terwijl de Belgische regering een van de meest

linkse in heel Europa is. Dat komt door een samenloop van omstandigheden. In

Wallonië zijn eigenlijk alle partijen, inclusief de Mouvement Réformateur

(MR), centrumlinks. De linkse minderheid in Vlaanderen, de SP.A,

collaboreert - excuus voor het beladen woord - met die verpletterende

centrumlinkse meerderheid in Wallonië. Dat onaangename gevoel valt toch niet

te ontkennen, als je ziet hoe het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen

iedereen door de strot wordt geramd tegen een meerderheid van de Vlamingen

in?"
U bent beiden juristen, legalisten ook, nemen we aan. Voor het

migrantenstemrecht is er nu eenmaal een parlementaire meerderheid.
Bouckaert: "Ik ben inderdaad een legalist, en als dat stemrecht wordt

goedgekeurd aanvaard ik het ook als democraat."


Storme: "Maar ik aanvaard niet dat Franstalige dictaat over Vlaanderen."
Bouckaert: "Het zet op lange termijn de werking van het federale België op

de helling. Dat had Achille Van Acker goed bekeken toen er in 1950 een

referendum werd gehouden over de vraag of Leopold III al dan niet terug

mocht keren naar België. Een absolute meerderheid van Vlamingen was daar

voor, een meerderheid van Walen tegen. De meerderheid van de Belgen was dus

voor. Toch zei Van Acker dat Leopold niet kon terugkeren tegen de

meerderheid van een bevolkingsdeel in. De federale logica werd daar

gerespecteerd. Ik vind dat SP.A en MR die reserve ook aan de dag hadden

moeten leggen inzake het migrantenstemrecht."
Storme: "Als men niet in staat is om in beide gemeenschappen een meerderheid

te halen, moet de bevoegdheid gewoon worden overgeheveld naar de

deelstaten."
Bouckaert: "Ik ga daar minder ver in. Ik zie het meer als een regel van

politieke wijsheid, dat je niets bruuskeert waar in een van de beide

landsdelen gewoonweg geen meerderheid voor is. Maar er is nog een tweede

reden waarom de rechtse meerderheid de duimen moet leggen voor een linkse

minderheid, en dat is het compleet opzijschuiven van het Vlaams Blok. Het

hele politieke spel speelt zich af in een spectrum van 80 in plaats van 100

procent van de Vlamingen. Als de linkerzijde 25 procent haalt op een totale

pot van 80 in plaats van 100 maakt dat links automatisch al groter."


Die 80 procent heeft wel in de volle wetenschap op partijen gestemd die

vooraf een coalitie met het Blok uitsloten. En het Blok speelt wél mee in

het parlement, zie de stemming over de kieskringen.
Bouckaert: "Dat klopt deels. Er is nog een derde reden waarom een linkse

minderheid toch de lakens uitdeelt. Tachtig procent van de intellectuelen en

journalisten in Vlaanderen stemt links."
Wij zijn dus zo machtig dat we erin slagen om al die in se rechtse Vlamingen

toch iedere keer weer 'links' te laten stemmen?


Bouckaert: "Wel euh..."
Storme: "(wuift weg) Ik zal u zeggen hoe het zit: datgene wat men links

noemt, is uiteindelijk veel meer een blok dan wat men rechts noemt."


Nochtans zit dat mythische 'links' in uw analyse dan ook verspreid over

Groen!, SP.A, CD&V en VLD.


Storme: "Wat men rechts noemt, is in elk geval een brede waaier die veel

minder monolithisch is dan de linkerzijde. Overal in Europa waar een rechtse

meerderheid is, is die meestal opgesplitst over vrij veel partijen. Alleen

in Duitsland is de CDU erin geslaagd om liberalen, christen-democraten en

conservatieven in één partij samen te brengen."
Als de rechtse onderstroom in Vlaanderen zo sterk is als u beweert, hoe komt

het dan dat alle pogingen om tot een soort Forza Flandria te komen al

anderhalf decennium vruchteloos blijven? En dat het zelfs niet lukte in

1999, toen de grootste linkse partij in Vlaanderen ocharme 15 procent groot

was?
Bouckaert: "Het is een minderheid die in de praktijk veel macht uitoefent.

Ik moet toegeven dat ik niet denk dat er een verpletterende rechtse

meerderheid is in Vlaanderen. Maar de huidige structurering van de politieke

markt is niet gezond. We moeten naar een moderner systeem waarbij je een

grote centrumrechtse en een grote centrumlinkse partij krijgt. De SP.A is op

de goede weg. In zo'n constellatie zie ik ongeveer de helft van de VLD naar

de sociaal-democratie overstappen. Veel VLD'er zijn geen echte liberalen,

maar veeleer sociaal-democraten - weliswaar met iets meer oog voor de noden

van het bedrijfsleven dan partijsocialisten."
Zijn Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Patrick Dewael sociaal-democraten?
Bouckaert: "Dat moet u eens aan hen vragen."
Behoren ze volgens u bij de helft van de VLD die bij een hergroepering in

een tweestromenland naar het kamp van de sociaal-democraten overstapt?


Bouckaert: "Ik denk het wel. En hetzelfde geldt voor de helft van CD&V."
Dus is links in Vlaanderen toch niet zo minoritair als u het graag

voorstelt.


Bouckaert: "Ik denk dat het ongeveer fiftyfifty is. Kameraad Steve Stevaert

heeft geen ongelijk als hij zegt dat een massa mensen in Vlaanderen

socialist is zonder het zelf te beseffen. Een moderne sociaal-democraat à la

Frank Vandenbroucke heeft volgens mij inderdaad een potentieel van zo'n 40

procent. Ik denk dat er ongeveer een even groot blok te verzamelen moet zijn

rond enkele centrumrechtse ideeën: mensen die zoals ikzelf grosso modo voor

de vrijemarkteconomie en een sterk afgeslankte staat zijn, met een sterke

nadruk op het gezin en de integratie van migranten, pro Navo en binnen

Europa voor meer macht voor zelfstandiger regio's."
Als die groep zo sterk is, is het toch verwonderlijk dat de enige politici

die je nu en dan hardop hoort dromen van zo'n rechts-conservatieve bundeling

van de krachten doorgaans zonderlingen in hun eigen partij zijn? Hebt u

enige affiniteit met een Ward Beysen of een Johan Weyts?


Bouckaert: "(aarzelt) Ik heb er sympathie voor, maar het zijn, euh,

inderdaad niet de zwaargewichten. Die zitten op dit moment vast in de

huidige politieke constellatie."
Storme: "Die constellatie maakt een machtswissel ten gronde onmogelijk."
Zou het niet zo kunnen zijn dat die 'zwaargewichten' uit overtuiging niets

zien in uw rechts blok?


Bouckaert: "Guy Verhofstadt stelt zich linkser op dan hij is, door de macht.

Door de Belgische politieke constellatie waarin hij zit."


Verhofstadt heeft omstreeks 1990 zeer kort geflirt met de gedachte van een

Forza Flandria. Toen hij het geweer van schouder veranderde en koos voor een

meer progressieve koers, zat hij nog in de oppositie. Dus met machtsdeelname

of concessies aan de PS zal het wel niets te maken hebben gehad. Nogmaals,

misschien wenst hij uw rechts Vlaanderen gewoon niet?

Bouckaert: "Ach, de omslag is er natuurlijk gekomen na de verkiezingen van

1995. De VLD had tot dan een zeer goed klassiek liberaal programma, ook voor

de sociale zekerheid. We hebben door de heel handige electorale campagne van

Louis Tobback toen - 'Uw sociale zekerheid' - de verkiezingen niet gewonnen

zoals we ze gewonnen zouden moeten hebben. Toen heeft de elite van de VLD

beslist om de scherpe kanten van het programma weg te moffelen.
"En in 1999 hebben ze en stoemelings gewonnen. Ze dachten dat de CVP de

sterkste zou blijven en dat er een oranje-blauwe regering uit de bus zou

komen. Wij, van Nova Civitas, zeggen vandaag: VLD, keer terug naar uw roots.

Werk aan een verruiming, aan een centrumrechtse partij die in staat moet

zijn om op langere termijn de rechterzijde van CD&V, een pak van het Blok en

de N-VA aan te trekken."


De politici die nu de lakens uitdelen in de VLD verraden volgens u dus hun

partij?
Bouckaert: "Dat is een zwaar woord. Die mensen denken aan hun postje, hé.

Verhofstadt was in 1999 zesenveertig jaar en dacht: als ik me hard blijf

opstellen, komt mijn tijd misschien nooit meer. Het is menselijk, je ziet

het bij alle politici. Wat ik spijtig vind, is dat er in de VLD geen

tegenmachten bestaan. Het is niet pretentieus bedoeld, maar er zijn te

weinig public intellectuals zoals Matthias en ikzelf. Er zijn veel te weinig

mensen in de VLD die durven recht te staan en met enig gezag kunnen zeggen:

Verhofstadt, u dwaalt!"
Met permissie, maar wie is Boudewijn Bouckaert? Ook al is de huidige koers

van de VLD ideologisch niet liberaal naar uw zin, het heeft de partij geen

windeieren gelegd.
Bouckaert: "Dat is juist. Hoewel, van 20 naar 24 procent is nu ook de wereld

niet . En de VLD heeft er een hoge prijs voor betaald. We hebben enorm veel

mensen binnen moeten pakken. Ideologisch is de VLD een konijnenkot. Van een

Hugo Coveliers tot een Patrik Vankrunkelsven, die met extreem-linkse

manifestanten over het hek van Kleine Brogel klautert. Maar ik moet

toegeven, voorlopig lukt het nog altijd. Toch vind ik het niet de goede

richting omdat het een abnormaal versplinterde situatie in het Vlaamse

politieke landschap teweegbrengt. Bovendien verzwakt het ook de positie van

Vlaanderen."
Storme: "De Belgische machtsstructuren zijn nog altijd zeer sterk."
Ziedaar de ultieme verklaring!
Storme: "Maar het ís zo. Als de politieke situatie in Vlaanderen niet zo

gebonden was aan het zuiden van het land, kreeg je een heel ander

landschap."
Hoe ver bent u bereid te gaan om van dat vFranstalige juk af te geraken? Onafhankelijkheid lijkt ons in uw geval een

consequente keuze.


Storme: "Och, de grens tussen confederalisme en onafhankelijkheid is veel

dunner dan die tussen federalisme en confederalisme."


Hoe dan ook, u wilt een radicale stap verder. Daarvoor vindt u in Vlaanderen

maar één bondgenoot en dat is het Vlaams Blok.


Bouckaert: "CD&V en VLD zijn ook voor confederalisme. Het staat toch in hun

partijprogramma."


Storme: "Natuurlijk is er een meerderheid voor, maar machtspolitiek belet

verschillende partijen om door te zetten."


In Wallonië is er géén meerderheid voor. Moet hier dan niet de 'regel van de

politieke wijsheid' gelden om het niet door de strot te duwen van een

landsgedeelte dat het niet wil?
Storme: "Elke politieke en intellectuele actie heeft de bedoeling om zaken

te veranderen. Bekijk het historisch: het is altijd in stappen gegaan."


Bouckaert: "België heeft nog nooit in zijn geschiedenis revolutionaire

omslagen meegemaakt. De hele evolutie is er een van geleidelijkheid. Eind

negentiende eeuw was België een ultraliberaal land. In de jaren vijftig kwam

men tot de vaststelling dat het stap per stap geëvolueerd was naar een

sociaal-democratie, zonder dat er ooit een machtsgreep van

sociaal-democraten geweest is. Ook de Belgische staatkundige structuur zal

zo verder evolueren. Ik denk niet dat er ooit een grande soirée komt die het

confederalisme of de onafhankelijkheid zal invoeren."


Storme: "Misschien wel, misschien niet."
Vindt u het wenselijk dat het er komt? En indien er via het Vlaams Blok een

koevoet gebruikt kan worden, neemt u die dan aan?


Storme: "Ik ben geen revolutionair. Als CD&V en VLD hun programma

daadwerkelijk uitvoeren, hebben we het Blok niet nodig. Ik vind wel dat de

bewuste Vlamingen klaar moeten staan indien zich een uitgelezen kans

voordoet om het te realiseren. Maar ik ben niet voor een

verrottingsstrategie waarbij je alle kleine stapjes in de goede richting zou

tegenhouden omdat straks de big bang komt."


Bouckaert: "In het verleden zijn staatshervormingen er gekomen omdat het

Belgische systeem van twee kanten onder druk kwam te staan, af en toe met

forcing van de ene kant om de andere kant van het eigenbelang te overtuigen.

Vlaanderen wilde minder België om zijn taal en cultuur te beschermen,

Wallonië om economisch meer zijn gang te kunnen gaan. Als partijvoorzitter

van de VLD zou ik vandaag ook een forcing proberen. Ik zou met mijn collega

van CD&V een pact sluiten: we stappen niet in de federale regering zonder

een splitsing van een deel van de sociale zekerheid, het spoor en nog wat

zaken. Ik begrijp de afweging van Verhofstadt wel. Hij is bang voor een

implosie van het regime, het land moet toch bestuurd worden, nietwaar? Hij

bedoelt: het land moet toch door mij bestuurd worden, maar goed."
Neemt u er het maatschappelijke programma van het Vlaams Blok voor

Vlaanderen bij, als u samen met hen de Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij

kunt brengen?
Storme: "Die partij heeft een aantal fenomenen die mij niet zinnen, maar dat

geldt voor andere partijen evenzeer."


Bouckaert: "Zou onze democratie eronder lijden mocht het Blok een deel van

zijn programma in een coalitie kunnen uitvoeren? Nee. Kijk maar naar

Zwitserland en Oostenrijk. Philip Dewinter verwoordt de dingen soms nog

altijd vrij radicaal, maar strikt genomen zegt hij niets wat niet zou passen

binnen een breed democratisch spectrum. Het zeventigpuntenplan staat niet

meer in hun partijprogramma. Dat overtuigt me nog altijd onvoldoende, maar

een democratie moet dat kunnen incorporeren."
Storme: "Zoals ook met de communisten is gebeurd."
Met het Comité tegen het migrantenstemrecht lijkt het omgekeerde aan de

gang: het Blok probeert conservatieven uit andere partijen te incorporeren.


Storme: "Als jullie voortdurend zeggen dat dit Comité een louter

Blok-initiatief is, wordt het dat ook. Dat is een self-fulfilling prophecy."


Bouckaert: "Anders dan Matthias zou ik er mij niet achter geschaard hebben.

Maar met name de VLD heeft het Blok dan ook alle kansen gegeven om te

scoren. Mijn partij is tegen het stemrecht, een standpunt dat de meerderheid

van de Vlamingen deelt, maar we hebben nagelaten om dan maar rond onszelf

een momentum te creëren."
Storme: "Ik steun dat Comité om uiting te geven aan mijn ergernis dat er

meer en meer wetten door het Belgische parlement worden gejaagd zonder dat

er in Vlaanderen een meerderheid voor is. Eerlijk gezegd, het

migrantenstemrecht is daar voor mij slechts een symbooldossier in. Het baart

mij op zich niet de meeste zorgen. Maar ik vind dat intellectuelen in

Vlaanderen hun nek maar eens moeten uitsteken om de Vlaamse minorisering aan

de kaak te stellen. En als dat moet gebeuren..."
Door mee op te draven in een nummertje van het Vlaams Blok?
Storme: "... door symbolische daden te stellen die inderdaad het cordon

sanitaire doorbreken, dan moet dat maar. Als de andere Vlaamse partijen het

wijzer aanpakten, was dat niet nodig. Ik heb misschien de totaal naïeve

illusie dat een aantal mensen buiten die partij die minorisering binnen

België ook wel zien, mensen die intellectueel op een totaal andere manier

denken. Want ja, ik denk totaal anders dan het Vlaams Blok, maar dat gelooft

u niet, want voor u ben ik hoe dan ook een extreem-rechtse figuur."
Bouckaert: "(gniffelt) Ik vind dat je nog lang op je tanden hebt gebeten,

Matthias."


Storme: "Het is toch waar, ik hoor het tussen de regels door. Ik ben geen

man van grote slogans, wel van nuances en intellectuele eerlijkheid. Het

populisme is mij vreemd. Het heeft misschien zijn democratische nut als

uitlaatklep, maar ik sta er bijzonder terughoudend tegenover."


Blijkbaar toch ook niet zo terughoudend dat het u belet om samen met

populisten de zogenaamde overmacht van de Franstaligen in België aan te

klagen. Kent u in de Belgische politiek iemand die populistischer is dan het

Vlaams Blok? U bent advocaat van Doel 2020. U weet dat het Blok in

havenkringen voor de havenexpansie is, en aan de andere kant van de Schelde

tegen?
Bouckaert: "Dat is zo, Matthias. En zo kun je tientallen voorbeelden geven.

Bij het VEV roepen ze: leve het vrije, Vlaamse ondernemerschap! En als

Europa de havenarbeid probeert te liberaliseren, roepen ze zij aan zij met

het ABVV: handen af van de Vlaamse dokwerkers! Dat kunnen ze alleen maar

omdat ze in de oppositie zitten en nooit verantwoording moeten afleggen."


Storme: "Ze zijn het er intern niet over eens."
Ze lijken het er anders intern wel over eens dat ze overal en op elke plek

de wind moeten volgen om zoveel mogelijk mensen aan hun kant te krijgen.


Storme: "Daar hebt u een punt. Als er één zaak is, enfin, er zijn er meer,

die ik niet aan het Blok waardeer, is het dat ze iedereen gelijk geven. Maar

daarmee vertalen ze, weliswaar in de verkeerde richting, die

individualistische onderstroom in Vlaanderen. Een van de meest asociale

aspecten van het Blok is dat het mee de mentaliteit versterkt van 'de klager

heeft altijd gelijk'. Maar daarin zijn ze geen groter gevaar voor de

burgerlijke samenleving dan andere partijen, en dan vooral de PS. Ook de

antidiscriminatiewetten werken mee aan de fragmentering van de maatschappij.

Ze stoppen iedereen in een hokje. Het grootste gevaar voor de democratie

vandaag is de manier waarop andere partijen dan het Vlaams Blok de

fundamentele vrijheden van mensen beknotten."
Het Vlaams Blok is voor allochtonen geen gevaar?
Storme: "Ik betwijfel dat. Voor bepaalde categorieën van allochtonen is het

Vlaams Blok misschien een probleem, maar geen gevaar. Je kunt niet zeggen

dat het gevoerde integratiebeleid van niet-Blok-partijen de problemen heeft

opgelost."


U stelt het voor alsof wie het Blok afwijst, automatisch alles goed vindt

wat van alle andere partijen komt.


Storme: "Maar u creëert zelf voortdurend die polarisatie door het te hebben

over democraten en niet-democraten."


In uw kijk op de Belgische politiek lijken er soms ook maar twee soorten

mensen rond te lopen: PS'ers en niet-PS'ers.


Storme: "Nee, ik kijk naar de realiteit. Sommige voorstellen van de PS zijn

een gevaar voor de democratie."


Het is geen goede zaak voor de democratie als discriminatie beteugeld wordt?
Storme: "Hoe meer rechten je creëert, hoe meer de echt fundamentele mensenre

chten zoals de vrijheid van meningsuiting in de verdrukking komen. Met de

antidiscriminatiewet geef je aan burgers claims tegenover hun medeburgers.

Nu kan elke burger zijn medeburger voor de rechter slepen: 'Ik krijg niet

waar ik recht op heb, u discrimineert mij'. Dat vernietigt de vrijheid in

een burgerlijke samenleving."


Een antidiscriminatiewet wil verhinderen dat de vrijheid van de ene die van

de andere vernietigt.


Storme: "De essentie van vrijheid is discriminatie. Alles wat het leven

zinvol en belangrijk maakt, berust in essentie op discriminatie:

vriendschap, trouw, liefde... Daar maak je keuzes waarvoor je geen

verantwoording verschuldigd bent."


We hebben het niet over wie je wel of niet tot je vriendenkring toelaat. Mag

een bedrijf volgens u aan een uitzendkantoor zeggen: 'Stuur ons geen

vreemdelingen'?
Bouckaert: "Ik vind het laakbaar, maar ik vind absoluut niet dat de overheid

daartegen moet optreden. Als zo'n bedrijf dat doet, snijdt het in zijn eigen

vlees. Ik ga ervan uit dat talenten zoals werklust vrij toevallig verspreid

zijn over rassen en geslachten."


Storme: "De overheid mag niet discrimineren, want zij heeft een monopolie.

De keerzijde daarvan is dat ze een strikte verplichting tot gelijke

behandeling van iedere burger heeft. Maar iemand die gewoon een van de vele

spelers is in de burgerlijke samenleving of op de markt heeft die

verplichting niet. Rechtsregels moeten door iedereen worden toegepast, over

moraliteit kun je van mening verschillen. Iets opleggen waarover

verschillende meningen bestaan, betekent dat je één moraal oplegt aan mensen

die er andere ideeën op na houden."


Maar het gaat niet over meningen opleggen, wel over het uitsluiten of

achterstellen van mensen op basis van afkomst, uiterlijk of geslacht,

kenmerken waar je als individu geen vrije keuze over hebt.
Bouckaert: "Integratie kun je niet juridiseren. Je moet het via de weg van

de vrijwillige actie doen, via voorlichting en overtuiging en eventueel met

collectieve afspraken. Ik ben een klassieke liberaal. De samenleving moet

vooral stoelen op individuele rechten en vrijheden, en de coöperatie tussen

mensen moet op basis van vrijwilligheid verlopen. En ik ben conservatief in

de zin dat ik vind dat die waarden moeten worden beschut tegen mechanismen

van social engineering."
Storme: "Als mensen niet aan de bak komen door vooroordelen die objectief

niet correct zijn, dan gooit een bedrijf inderdaad zijn eigen ruiten in. En

als het om objectieve gegevens gaat waar men geen schuld aan heeft, dan is

het aan de staat om mensen te compenseren voor hun achterstelling."


Bouckaert: "Dat doe je niet door een antidiscriminatiewet, maar door

minimuminkomens en zo meer."


Dus de staat moet de prijs betalen voor de vrijheid van bedrijven en andere

organisaties om te discrimineren?


Storme: "Maar wij zijn de staat. We betalen belastingen, we dragen bij tot

de sociale zekerheid. En u zult mij nooit betrappen op pleidooien voor

minder sociale zekerheid."
Bouckaert: "(lacht) Mij wel, maar goed, ik vind dat je inderdaad niet kunt

dulden dat bepaalde groepen zwaar gemarginaliseerd worden. Mensen kunnen

pech hebben en in een moeras verzeild raken. Ten tweede is het ook voor de

burgerij, om het zo te zeggen, niet verstandig om grote groepen mensen te

marginaliseren."
In welke zin tast een antidiscriminatiewet uw vrijheid aan?
Storme: "Het druist in tegen het recht op vereniging."
Bouckaert: "De loge discrimineert op basis van geslacht. Dat is nu net de

meerwaarde van zo'n vereniging, dat je daar eens kunt vergaderen zonder

vrouwen. U mag dat achterlijk vinden, maar dat moet mogelijk zijn in een

vrije samenleving."


Storme: "Het is een wetgeving die in het nadeel van alle groepen speelt. Dan

is ook een exclusief Marokkaanse vereniging verboden, net als een

organisatie die de deuren expliciet sluit voor mensen wier ouders niet

Vlaams zijn. In de mate dat je in de burgerlijke samenleving het recht op

discriminatie erkent, erken je ook verscheidenheid. Het zal u verbazen, maar

ik ben veel meer geïnteresseerd in vreemde culturen dan al de mensen die

zogezegd het multiculturele bevorderen. Ik probeer me als conservatief en

als anti-universalist juist in te leven in andere culturen en te begrijpen

waarom mensen anders denken.
"Ik tracht ook begrip te hebben voor het islamitische denken en de waarde

ervan in te zien, maar ik heb wel ernstige twijfels over het toelaten van

bepaalde zaken uit die cultuur op ons territorium. Op een territorium moet

je uniforme regels hebben, die voor iedereen gelijk zijn, een minimale

monoculturele sokkel. Dat wil niet zeggen dat ik geen begrip kan hebben voor

afwijkende regels. Alleen kun je de democratie en de burgerlijke samenleving

niet laten functioneren door iedereen volgens zijn eigen wet te laten leven

op hetzelfde grondgebied. Maar ik vind helemaal niet, en daarin verschil ik

grondig van mening met de neoconservatieven, dat we absoluut al onze waarden

aan de hele wereld moeten opleggen en daarvoor oorlog moeten gaan voeren."


Moet de overheid optreden tegen een dancinguitbater die Marokkanen weigert?
Bouckaert: "Ik vind dat niet netjes, maar ik zou het niet bestraffen. Wist u

trouwens dat allochtonen niet zozeer om racistische motieven de toegang

ontzegd wordt tot dancings en dergelijke gelegenheden, maar wel omdat ze de

genderbalans scheeftrekken? Zij brengen hun meisjes niet mee. En dat moet op

zulke plekken een beetje in evenwicht zijn om er een leuke dynamiek in te

houden. Dat vertellen mijn zonen mij, die helaas in de dancingfase zitten,

meer dan mij lief is."
We hebben al minder doorzichtige alibi's gehoord om mensen met een andere

huidskleur de deur te wijzen.Bouckaert: "En toch is het zo."De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina