De rechten van de mens in de islam ~ en algemene isvattingen~Dovnload 387.1 Kb.
Pagina8/8
Datum22.07.2016
Grootte387.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
“Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Qor’an) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” (15:9)
Laat ons het boek eindigen met een prachtige quote van de Hadith van Allah’s Boodschapper (VZMH): “De meest geliefde mensen voor Allah zijn de meest nuttige (en heilzame voor anderen). De meest geliefde daad naar Allah is het plezier dat u brengt naar een (gebroken hart van een lijdende) Moslim, of door het wegnemen van zijn lijden, of door zijn schuld te betalen, of door zijn honger te stillen (door hem een maaltijd aan te bieden). Het is zelfs beter voor mij om met een Moslimbroeder te lopen om zijn benodigheden te halen dan mezelf af te zonderen in een Masjid (moskee) voor een gehele maand. Allah zal de zonden bedekken van degene die zijn woede onder controle houdt (in deze wereld). Wie zijn woede onder controle houdt, hoewel hij kwaad zou kunnen doen aan anderen krijgt van Allah een hart gevuld met geluk op de Dag der Opstanding. Wie helpt in het bewijs van een Moslimbroeder zal op de Dag der Opstanding, wanneer hij struikelt, zijn stappen versneld krijgen van Allah. Zeker, een slecht karakter en gedrag zullen alle goede daden bederven en vrome daden als azijn in honing veranderen.

Referenties:


 1. Verklaard door at-Tirmidthi; no. 2346 en geverifieerd als correct.

 2. Verklaard door Ahmad; no. 411.

 3. Verklaard door Abu Da’ood; no. 5116.

 4. Verklaard door Ahmad; no. 4:145.

 5. Verklaard door Muslim.

 6. Verklaard door Bukhari; no. 6406 en Muslim; no. 9.

 7. Verklaard door Bukhari; no.3341 en Tirmidthi; no. 2862.

 8. Verklaard door Bukhari en Muslim.

 9. Verklaard door Tirmidthi, Ahmad e.a. en geverifieerd als authentiek.

 10. Verklaard door Muslim; no. 1731.

 11. Verklaard door Abu Da’ood en Ibn Majah en geverifieerd als correct.

 12. Een Dirham is een Islamitische munt equivalent aan de waarde van 2.28 gram zilver. De naam ‘Dirham’ wordt nog steeds in sommige Islamitische en Arabische landen gebruikt maar de moderne koers heeft niet dezelfde waarde als de oude koers.

 13. Dit is een bekend incident in de Islamitische geschiedenis: zie b.v. Baladthuri, Futuh al-Buldan, in de strijd van Sham (Groter Syrië).

 14. Abu Yousuf, al-Kharaj; pag. 144.

 15. Ibid; pag. 126.

 16. Verklaard door Bukhari en Muslim zaols genoemd in al-Lulu wal Marjan;no. 884.

 17. Verklaard door Abu Da’ood; no. 5004, Imam e.a. en geverifieerd als correct.

 18. Verklaard door Bukhari; no. 6043.

 19. Verklaard door Muslim; no. 29.

 20. Verklaard door Bukhari in Adab al Mufrid; no. 112 e.a. en geverifieerd als correct.

 21. Verklaard door Bukhari; no.2268 & 2269.

 22. Verklaard door Ahmad; no.15435.

 23. Verklaard door Bukhari; no.5437 en Muslim; no.104.

 24. Verklaard door Abu Da’ood, At-Tirmidthi, an-Nisa’e, Ibn Majah; no.3423 en al-Hakim, en geverifieerd door Albani en al-Arna’oot.

 25. Verklaard door Ibn Majah; no. 337.

 26. Verklaard door Tirmidthi; no. 2785.

 27. Verklaard door Abu Da’ood; 3:317 en Tirmidthi; no. 2785.

 28. Verklaard door Darimee; no. 3658.

 29. Verklaard door Bukhari en Muslim.

 30. Verklaard door Abu Da’ood; no. 2050.

31. Dhihar is de toepassing van het zeggen tegen een vrouw: “ ik verklaar je onwettig naar mij, zoals de rug van mijn moeder is.” Dit is een onwettig gebruik in de Islam; een verbod uit de pre-Islamitische Jahiliyyah samenleving.

32. Dit is een bekende titel in de pre-Islamitische samenleving gegeven aan een persoon of groep van mensen die zichzelf overgeven als legale volgers van een stam of clan, ofschoon ze niet tot hen behoren, omdat ze steun en hulp zoeken.Deze individuelen hebben niet dezelfde classe, categorie of rechten als de orginele leden van de stam of clan.

33. Verklaard door Verklaard door Abu da’ood; 6:181.

34. Verklaard door Tirmidthi.

36. Verklaard door Ahmad; no.3946.

37. Ibid; no. 9588.

38. Verklaard door Bukhari; no.2348.

39. Verklaard door Ibn Malik.

40. Verklaard door Muslim.

41. Verklaard door Bukhari; no. 2238 en Muslim; no.2586.

42. Sahih Bukhari; Hadith no.1337.

43. Verklaard door Bukhari, Muslim e.a.

44. Hij mag van het onwettige eten om zichzelf in leven te houden.

45. Verklaard door Bukhari; no. 4416 en Muslim; no. 2404 e.a.

46. Verklaard door Bukhari.

47. Verklaard door An-Nisa’e en geverifieerd als correct.

48. Tabranee.

49. Bukhari; Hadith no. 3461 en Tirmidthi; Hadith no. 2669.

50. Tirmidthi; Hadith no. 1962.

51.Bukhari; Hadith no. 2227, Muslim; Hadith no. 2584 en Tirmidthi; Hadithno.1959.

52. Verklaard door Muslim.

53. Al-Hakem.

54. Ibn Majah; Hadith no. 1862.

55. Bukhari; Hadith no. 3721.

56. Bukhari; Hadith. no. 5049.

57. Bukhari; Hadith no. 6024.

58. Muslim; Hadith no. 1437.

59. Nisa’i, 7:63.

60. Tirmidthi; Hadith no. 1162.

61. Sahih Ibn Habbaan; Hadith no. 5818.

62. Abu Da’ood; Hadith no. 1692.

63. Bukhari.

64. Muslim; Hadith no. 1623.

65. Bukhari; Hadith no. 5680 en Muslim; Hadith no. 2585.

66. Muslim; Hadith no. 2563.

67. Bukhari; Hadith no. 13.

68. Muslim; Hadith no. 1838.

69. Muslim; Hadith no. 1852.

70. Tirmidthi; Hadith no. 1329.

71. Ibn Hisham; Biografie van de Profeet (VZMH).

72. Abu dawood; Hadith no. 2948.

73. Abu Dawood; Hadith no. 4941 en Tirmidthi; Hadith no. 1924.

74. Tirmidthi; Hadith no. 2007.

75. Bukhari; Hadith no. 5670.

76. Tabrani; Hadith no. 1014.

77. Sahih Ibn Khuzaimah; Hadith no. 2539.

78. Bukhari; Hadith no. 5673.

79. Muslim; Hadith no. 48.

80. Bukhari; Hadith no. 5702.

81. Musnad Ahmad; Hadith no. 8419.

82. Bajhaqi en Abdul Razzaq in al Mosannaf.

83. Bukhari; Hadith no. 2114.

84. Ibn Majah; Hadith no. 2468.

85. Abu Ya’la en Bajhaqi.

86. Bukhari; Hadith no. 5702 en Muslim; Hadith no. 1661.

87. Bukhari; Hadith no. 2236 en Muslim; Hadith no. 2110.

88. Bukhari; Hadith no. 5196 en Muslim; Hadith no. 1958.

89. Bukhari; Hadith no. 5196

90. Abu Da’ood; Hadith no. 5268.

91. Muslim; Hadith no. 1955.

92. Bukhari; Hadith no. 5663.

93. Musnad Ahmad; Hadith no. 12901.

94. Muslim; Hadith no. 2195.

95. Bukhari; Hadith no. 2121 en Muslim; Hadith no. 2333.

96. Bukhari; Hadith no. 2827.

97. Muslim; Hadith no. 269.

98. Bukhari; Hadith no.5665.

99. Bukhari; Hadith no. 13.

100.Bukhari; Hadith no. 5680.

101.Abu Da’ood; Hadith no. 5680.

102.Muslim; Hadith no. 164.

103.Verklaard door Muslim.

104.Verklaard door Ibn Hibban.

105.Bukhari; Hadith no. 6772 en Muslim; Hadith no. 1832.

106.Muslim; Hadith no. 2577.

107.Tirmidthi; Hadith no. 3472.

108.Verklaard door Darqatni en Bajhaqi.

109.Verklaard door Abu Da’ood; Hadith no. 3582.

110.Bukhari; Hadith no. 1711 en Muslim; Hadith no. 4277.

111.Ibn Majah; Hadith no. 2053.

112.Dit is verklaard door Abu Yusuf in zijn boek: “al-Kharaj.”

113.Nisa’i 8:53.

114.Muslim; Hadith no. 78.

115.Bukhari; Hadith no. 105.116.Dr. Muhammad al-Zuhali; “The Human rights in Islam.”1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina