De Rijp gemeente Graft-De Rijp, nh locatie: De plaats waar thans de Nederlands Hervormde kerk staat. Bisdom: Haarlem. Cultusobject: Rood kruis. Datum: Onbekend. Periode: 15e eeuw. Adres: De RijpDovnload 5.12 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte5.12 Kb.
De Rijp gemeente Graft-De Rijp, NH
Locatie: De plaats waar thans de Nederlands Hervormde kerk staat.

Bisdom: Haarlem.

Cultusobject: Rood kruis.

Datum: Onbekend.

Periode: 15e eeuw.

Adres: De Rijp.


Op de plek waar zich thans de Nederlands Hervormde kerk bevindt, stond in de 15e eeuw een rood kruis, waar men 's avonds naar toe trok om daar het Marialof te zingen.

__________________________________________________________________________


Algemeen

- Jan Adriaansz. Leeghwater, geboren in 1575 in De Rijp, vermeldt in zijn boekje Een Kleyne Chronycke overleveringen die oude mensen hem in zijn jonge jaren hadden verteld. Een van deze overleveringen gaat terug naar de tijd dat er nog geen kerk stond in De Rijp: ‘Een oude Vrouwe / geheeten Maertje Alberts / die op het Oost-ende van de Rijp woonachtigh was / die ick in mijn jonckheyt seer wel gekent heb / de selve wist te verhalen / dat daer niet een thuynstaeck op het Kerckhof van de Rijp en stondt; daer en stont geen Kerck noch Capel / noch Klockhuys / ofte yets: maer daer stondt een roodt Kruys / daer ginghmen des avonds / na ouder gewoonte / om het Vrouwe-lof te singen.’

- Op deze plek werd circa 1467 een houten kapel geplaatst. Hier staat de huidige Nederlands Hervormde kerk.

- Van een bedevaart is dus geen sprake, wel van een plek, gemarkeerd door een rood kruis, waar men 's avonds het Marialof zong.


Bronnen

A Regionaal Archief Alkmaar.

B J.A. Leeg-water, Een Kleyne Chronycke ende Voorbereydinge van de Afkomste ende 't vergrooten van de Dorpen van Graft en de Ryp (t'Saerdam, 1660) p. 9; H.F. van Heussen, Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland, en Westvriesland... (Leiden: Christiaan Vermey, 1721) dl. 1, p. 413-414 = H.F. van Heussen, Kerkelyke historie en outheden der zeven vereenigde provincien... (Leiden: Dirk Haak, Samuel Luchtmans en Johannes Arnoldus Langerak) dl. 4, p. 103-104; A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. 9 (Gorinchem: Jacobus Noorduyn, 1847) p. 520-521.

C PJMI BiN-dossier De Rijp.
Peter C.J. van Dael
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina