De Sirene Editie: september 2014 Colofon Sportpark De ForstDovnload 110.68 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte110.68 Kb.

De Sirene

Editie: september 2014


Colofon

Sportpark De Forst

VV Voorst

Beelelaan 1

7383 BH Voorst

0575-501715

Rek.nr.: 3662.03.916


Website

www.vvvoorst.nl

info@vvvoorst.nl
E-mailadres

desirene@vvvoorst.nl


Redactie

Michel Nijdeken

Kervelstraat 42a

7383 XR Voorst

0575-502356
Foto’s

Daan Noordhuizen

www.daannoordhuizen.nl
Druk

TI-Druk


www.ti-druk.nl

Inhoudsopgave


Voorwoord

Van de voorzitter

Kort clubnieuws

Agenda jaarvergadering

Jaarverslag secretaris

Terugblik jeugd

Uit de oude doos

Kantinecommissie zoekt personeel

Trainer Ligtenberg terug bij Voorst

De Regel


De Derde Helt

De Derde Helft

7


HoofdbestuurVoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Henk Wijtenhorst

Rijksstraatweg 72

7383 AT Voorst

0575-503310

voorzitter@vvvoorst.nl


Patricia Beumkes

Emperweg 17

7399 AE Empe

06-30099928

secretaris@vvvoorst.nl


Willy Boskamp

Kamperfoeliestraat 2

7383 XS Voorst

0575-476505

penningmeester@vvvoorst.nl


Wedstrijdsecretaris

Terrein

Materialen

Ferry van Til

De Windvang 20

7383 XW Voorst

0575-846103

ferryvantil@hotmail.com


Martin Pardijs

Binnenweg 10

7383 CP Voorst

0575-501959Harry Eekhuis

Kruizemunstraat 4

7383 XM Voorst

0575-503361

wh.eekhuis@upcmail.nl

Jeugdcommissie


Voorzitter en

Wedstrijdsecretaris

Secretaris

Technische commissie en Scheidsrechters

Gerrit Brummelman

Trepkesweide 21

7399 AM Empe

0575-502271

gbrummelman@hetnet.nl


Marie-José van Deurzen

Kleine Enkweg 9

7383 DC Voorst

0575-501080Edwin te Kampe

Dillestraat 7

7383 XT Voorst

0575-503808

etekampe@kpnmail.nl


Pupil van de Week en Scheidsrechters

Activiteitencommissie
Richard Oosterwijk

06-48590555
René Franken

0575-502183
Bas Franken Tije Bosse

0575-842470 06-15061926


Diversen


Consul

Kantine

Sponsoring/PR

Gertie Dolman

Schoolstraat 17

7383 CC Voorst

0575-502412
Evert Barendregt

06-47242397

evert_mario@hotmail.com


Albert Kerkmeijer

Tijmstraat 15

7383 XR Voorst

0575-502041

a.kerkmeijer7@upcmail.nl


Scheidsrechtersbegeleiding

Vertrouwenspersoon

Sportmasseuse

Harry Teunissen

H.H. Wilkenstraat 36

7383 CJ Voorst

0575-501793
Heidi Penterman

Zwarteweg 8

7383 AK Voorst

06-53914311

heidi.penterman@noc-nsf.nl


Liesbeth Strijker

Diederikweg 4a

7383 RD Klein Amsterdam

055-3010190

06-13858197D
Voorwoord

door: Michel Nijdeken

it is ‘m dan: de eerste digitale Sirene. Langzaam zal er een overgang plaatsvinden in de artikelen die worden geschreven voor het clubblad. In het digitale clubblad zullen meer ‘tijdloze’ artikelen verschijnen, ofwel berichten die niet aan nieuws verbonden. Het is de bedoeling dat er in de informatievoorziening onderscheid wordt gemaakt in nieuws voor de website en berichten voor het clubblad


In deze Sirene is dat al een beetje zichtbaar. Er is een nieuwe rubriek gekomen: Uit de oude doos. In het bestaan van VV Voorst (vroeger SV Voorst) zijn alle verschenen Sirenes bewaard gebleven. In deze rubriek wordt nog eens teruggebladerd in een oude Sirene.
Rubrieken als De Regel en De Derde Helft zullen blijven bestaan. Natuurlijk komt er een periodieke bestuursupdate over zaken die spelen rondom de club. Het is de bedoeling dat verslagen van wedstrijden en activiteiten op de website komen.
In deze vorm van informatievoorziening is het ideale streven ‘voor en door de leden’. Heb je nieuws over jouw team, plaats het op de website. Heb je zin om een wedstrijdverslag te schrijven, stuur het in. Wissel de beurt af, met andere spelers uit het team, zodat niet een persoon iedere keer aan de beurt is.
Dat geldt ook voor de Sirene? Wil je je verhaal kwijt, heb je leuke ideeën, lever ze aan en we plaatsen het in de website.
Tot slot zijn we natuurlijk erg benieuwd wat je van de nieuwe Sirene vindt. Op de website kun je reageren. Laat het ons weten, zodat we samen kunnen bouwen aan een mooi digitaal clubblad.
Veel leesplezier.

S
Van de voorzitter

door: Henk Wijtenhorst

eizoen 2014-2015 is van start en de agenda van het bestuur is van aanvang af overvol.


Ik zal een aantal onderwerpen toelichten in dit artikeltje, maar wil graag eerst even stilstaan bij een aantal lopende en net afgeronde projecten: de aanleg van ons nieuwe terras is bijna voltooid, het scorebord is geplaatst, de camerabeveiliging is bijna geïnstalleerd, veld 2 is gerenoveerd en veld 1 heeft een toplaagbehandeling ondergaan. Hulde aan iedereen die eraan heeft bijgedragen dat al deze projecten in zo’n korte tijd konden worden gerealiseerd. En het resultaat mag er zijn. Onze accommodatie heeft behoorlijk aan kwaliteit gewonnen.
Ook goed om even op te merken: onze herintredende trainer Jan Ligtenberg heeft een uitstekende start. Ik schrijf dit stukje zondagavond de 14e september en ons 1e team heeft net De Hoven met 6 – 1 naar huis gestuurd. Na twee wedstrijden staan we bovenaan. Het seizoen is nog lang maar het begin is in ieder geval zoals gedroomd.
Nu terug naar de uitdagingen van nu. Om te beginnen hebben we een acuut probleem met de schoonmaak en de roostering van de kantinediensten. Zoals eenieder via onze website, facebook, twitter, etc., heeft kunnen volgen is het hoognodig dat Hannie ondersteuning krijgt bij de schoonmaak. Alle oproepen voor extra hulp zijn tot heden onbeantwoord gebleven. Er is eerder geprobeerd dit probleem op te lossen door een soort corveediensten voor de teams maar daar is niemand gelukkig van geworden. De beste oplossing is dat een aantal vrijwillig(st)ers samen de schoonmaak verzorgen. Evenzo zal het niemand zijn ontgaan dat Evert stopt met de roostering van de kantinebezetting. Ook hiervoor heeft zich nog niemand gemeld. Bij deze verzoek ik alle leden in eigen kring te inventariseren of er mensen zijn die willen helpen bij de schoonmaak en het opstellen van de roosters.
Een derde uitdaging van acute aard is de capaciteit van ons trainingsveld. We komen ruimte tekort. Het is al een aantal jaren passen en meten om alle teams op een redelijke tijd te kunnen laten trainen. Met een beetje inschikken is dat steeds weer opgelost. Dit seizoen hebben we vier
juniorenteams waarvan de A1 met de selectie meetraint, met als gevolg dat er op dinsdag- en donderdagavond te weinig ruimte is voor de trainingen van de lagere teams. En op de andere avonden is het trainingsveld ook vol gepland. We hebben dus geen opties meer. Ons hoofdveld is zeker nu geen alternatief (het veld herstelt nog van de toplaagbehandeling); we zitten dus met een lastige puzzel.
Een mogelijke oplossing is verlichting aanleggen op veld 3. Dit vergt een behoorlijke investering en dat is alleen te rechtvaardigen als het huidige probleem naar verwachting voor langere termijn blijft spelen. Oftewel, mogen we er als VV Voorst van uit gaan dat we gelijk blijven of gaan groeien de komende jaren? En zelfs als dit het geval is, zouden we met andere trainingstijden (bijvoorbeeld de pupillen niet ‘s avonds maar ’s middags laten trainen) ook een duurzame oplossing kunnen bereiken? We staan dus voor lastige keuzes.
De vierde uitdaging die ik graag met u wil delen is niet acuut, maar kan wel grote consequenties hebben. We hebben deze zomer met een delegatie van de voetbalvoorzitters een gesprek gehad met de nieuwe wethouder sport. In een aantal omliggende gemeenten is de privatisering van de velden dan wel het onderhoud van de velden doorgevoerd. Dit komt er eenvoudig gezegd op neer dat je van de gemeente een som geld ontvangt waarmee je tot in de verre toekomst wordt geacht het onderhoud van de velden zelf te doen. Het nieuwe college wil onderzoeken of dit ook in onze gemeente Voorst zou kunnen worden gerealiseerd. We gaan in de nabije toekomst in onderhandeling met de gemeente over dit thema.
En als laatste uitdaging: we zijn afgelopen zomer benaderd door ZVV De Hoven met de vraag of we tot een intensievere samenwerking zou kunnen komen, wellicht fusie op termijn. We willen dit als bestuur graag gedegen uitzoeken. Het is in ieder geval van belang dat dit bij beide verenigingen breed wordt gedragen. Daarom is, als een van de eerste stappen in dit proces, een overleg georganiseerd tussen een breed samengestelde delegatie van beide verenigingen.
Tenslotte wil ik u graag wijzen op onze jaarvergadering op woensdagavond 8 oktober, vanaf 20.00 uur te VV Voorst. Zoals u bovenstaand heeft gelezen zijn er veel belangrijke onderwerpen te bespreken en ik wil onze leden daarom graag aansporen deze jaarvergadering te bezoeken.Kort clubnieuws

door: Michel Nijdeken
- Bestuur Voorst nodigt leden uit voor jaarvergadering

De jaarvergadering is op woensdagavond 8 oktober 2014, 20:00 uur. Locatie van de vergadering is de kantine bij de VV Voorst. Het bestuur stelt de aanwezigheid van de leden zeer op prijs. De agenda vindt u elders in de Sirene.


- Eerste elftal start uitstekend aan seizoen

Voorst 1 kent een voortreffelijke start van de competitie. In de seizoensopening werd met 3-7 gewonnen van Klein Dochteren. De tweede competitiewedstrijd was gelijk al de derby van de vette klei. Voorst walste over De Hoven heen met maarliefst 6-1.


- Voorst D1 wint pupillentoernooi

Het jaarlijkse pupillentoernooi bij VV Voorst leverde het D1-elftal van VV Voorst de eerste prijs van het seizoen op. In negen poules van vier of vijf elftallen werd zaterdag 6 september gestreden om een beker. De jonge voetballertjes hadden zichtbaar plezier en maakten er een sportief toernooi van. Lees het verslag op de website en bekijk de 422 (!) foto van Daan Noordhuizen in de fotogalerij.


- Keepers uitgenodigd voor Keepersdag

SV Twello organiseert in de Herfstvakantie de jaarlijkse Keepersdag. Op dinsdag 21 oktober zullen Sjoerd Woudenberg en John Hafkamp verschillende oefeningen voorschotelen aan de jonge doelmannen. Alle geïnteresseerde jeugd kan zich op de website van SV Twello opgeven om mee te doen. Inschrijfgeld is € 15,00.


- Activiteitenseizoen van start

Het najaar is ingegaan en dat betekent dat er weer diverse activiteiten worden georganiseerd door VV Voorst. De Herfstbingo staat gepland op zondag 19 oktober, 19:30 uur. Op zondag 21 december is op dezelfde tijd de Kerstbingo. Op zaterdagmiddag 27 december gaat de jeugd weer hard aan de slag om oliebollen te verkopen. De jaarlijkse kaartmarathon staat gepland op zondag 18 januari en begint om 10:00 uur. Noteer de data vast in uw agenda!
1
Agenda jaarvergadering

door: Bestuur VV Voorst

. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2013

3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

4. Huldiging leden

- 25 jaar

- Dhr. B.B. Bouwmeester

- Dhr. W.G.J. Berends

- Dhr. M.J. Bril

- Dhr. A. Diseraad

- Dhr. R. Franken

- Dhr. O. ten Hove

- Dhr. G.J. Kelder

- 40 jaar

- Dhr. F. Arendsen

- Dhr. W. Korenblek

- Dhr. G. Pelgrum

- Dhr. T. Romeijn

- Dhr. H. Weijenberg

5. Verslag secretaris (elders in Sirene)

6. Verslag jeugdcommissie (elders in Sirene)

7. Behandeling jaarstukken door de penningmeester

8. Contributie 2014-2015

9. Verslag kascommissie

10. Verkiezing kascommissie

11. Bestuursverkiezing

- Aftredend en herkiesbaar

- Willy Boskamp (penningmeester)

- Ferry van Til (wedstrijdsecretaris)

- Aftreden en niet herkiesbaar

- Martin Pardijs

12. Toekomstvisie bestuur

13. Rondvraag

14. SluitingA
Jaarverslag secretaris

door: Patricia Beumkes

fgelopen seizoen heeft het bestuur 27 keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan bod kwamen waren de overdracht van het meidencluster, de aankleding van het nieuwe hoofdveld, de nieuwe hoofdtrainer, problematiek rond de schoonmaak en het kantinerooster, de nieuwe vormgeving van de Sirene en het jubileum van VV Voorst in 2015.
Ons ledenaantal is gestegen met vijf van 321 naar 326.
De senioren begonnen en eindigden met vier elftallen en het 45+ team de competitie. Ook aankomend seizoen zullen deze vijf teams weer van start gaan.
Afgelopen seizoen hebben de bekende activiteiten plaatsgevonden: kaartavonden, oliebollenverkoop, nieuwjaarsreceptie, kaartmarathon, vrijwilligersavond en het nachttoernooi.
Dit jaar zijn als bestuurslid herkiesbaar Ferry van Til en Willy Boskamp.
Ik wens iedereen weer een sportief en succesvol seizoen toe!
D
Terugblik jeugd seizoen 2013-2014

door: Gerrit Brummelman

e jaarvergadering staat voor de deur en daarom blikt de jeugdcommissie nog eenmaal terug op het seizoen 2013-2014.


Junioren
In het seizoen 2013-2014 hebben we met één A-elftal, één B-elftal en twee C-elftallen aan de competitie meegedaan. Het A1-elftal speelde de finale voor de beker tegen Lemelerveld A2. Deze werd helaas verloren, maar was een mooie afsluiting van het seizoen voor dit elftal. Zeven spelers van de A1 spelen in het seizoen 2014-2015 bij de senioren. Alle thuiswedstrijden van de junioren elftallen werden geleid door scheidsrechters van onze vereniging. Vanaf januari 2014 is ook voor de junioren het digitaal wedstrijdformulier ingevoerd. Dit betekent het einde van het wekelijks schriftelijk invullen van alle namen en codes op het wedstrijdformulier.
Meiden Cupa/Voorst A1
In het seizoen 2013-2014 speelden de meiden van Voorst samen met de meiden van Cupa in een A-elftal. Dit samengestelde team werd voor de winterstop kampioen van de eerste klasse. Dit betekende dat zij promoveerden naar de Hoofdklasse A. Volgend seizoen blijven de meiden nog een jaar samen voetballen in het A-elftal.
Pupillen
Met één D-elftal, drie E-teams en drie F-teams namen we deel aan de competitie in het seizoen 2013-2014. Elke zaterdag werd er met veel plezier en strijd gevoetbald door deze teams op hun eigen niveau. De thuiswedstrijden van de F-pupillen en de E3 werden geleid door spelers uit Voorst C1 en B1. Deze jonge scheidsrechters werden op de zaterdagmorgen begeleid door Gertie Brouwer. Bij de meeste elftallen en teams was de training opkomst groot. Dit is een groot compliment voor alle trainers.


Mini League
Voor de winterstop hadden we drie mini-teams. Omdat de meeste spelers inmiddels 7 jaar waren, werden zij over geplaatst naar Voorst F3. Er bleef hierdoor nog één mini-team over. Dit team deed bijna alle zaterdagen mee aan de Mini League. Zaterdag 17 mei was de laatste keer en ontvingen alle spelers een mooie medaille voor hun inzet en sportiviteit.
Nacht van Boy
Aan het einde van het seizoen werd de Nacht van Boy gehouden. Dit is een jaarlijks evenement voor alle F-, E- en D-spelers. De afwisselende activiteiten (spelletjes, ruilspel, kussengevecht, eten en toch ook nog wat slapen) zorgen ervoor dat het weer een succes was.
Wedstrijden ouders-pupillen
Eind juni 2014 werd het seizoen 2013-2014 afgesloten met de traditionele wedstrijden van de ouders tegen hun kinderen. Een sportief en mooi seizoen werd zo op een ontspannen wijze afgesloten.
Seizoen 2014-2015
Dit seizoen hebben we bij de junioren één A-elftal, twee B-elftallen, één C -elftal en een gemengd meiden A-elftal Cupa/Voorst. Bij de pupillen starten we met twee D-elftallen, twee E-teams en drie F-teams.
In totaal dus twaalf jeugdteams (ongeveer 60 junioren en 70 pupillen). Alle teams spelen dit seizoen in nieuw tenues. Deze zijn aangeschaft uit de middelen van het kledingfonds en de bijdrage van de sponsors.
We wensen alle spelers, trainers, leiders en ouders een sportief seizoen.
D
Uit de oude doos

door: Michel Nijdeken

e Sirene is digitaal. Sinds de oprichting van de vereniging beschikt VV Voorst over een clubblad. In de archieven zijn (bijna) alle Sirenes die zijn verschenen bewaard. Het zijn er honderden. Iedere editie van de digitale Sirene wordt er nog even teruggeblikt naar vroeger. Toen het blaadje nog op papier verscheen.


Elders in deze Sirene is Derk Wolters aan het woord in de rubriek De Derde Helft. Maar Derk heeft vaker in de Sirene gestaan. We gaan terug naar februari 1987. Op pagina 16 en 17 verschijnt een interview met Derk. Hierin vertelt hij kort zijn levensverloop en hij vertelt over zijn voetbalcarrière. Op 17-jarige leeftijd debuteerde Derk in het eerste elftal van, destijds, SV Voorst. Derk heeft dit volgehouden tot zijn 36e jaar. Op de vraag wat de sterke punten zijn van Derk als trainer, antwoordt hij: “Ik heb geen sterke punten. Je mag jezelf niet overschatten.”
Jan Diestelhof had de redactie in handen van De Sirene in februari 1987. In zijn voorwoord rectificeert hij een aantal foutjes in de voorgaande Sirene en benoemt hij de topscorer van de maand. Indertijd werd bijgehouden welke speler van Voorst, van welk elftal dan ook, de meeste doelpunten scoorde. Melanie Hendriksen was de winnaar van de jeugdpuzzel van december 1986 en Erna de Boer won de seniorenpuzzel.
De daaropvolgende Sirene verscheen in april 1987. Het stripverhaal over Kick Wilstra is uit de Sirene verdwenen. De redactie had de bevinding dat de strips niet aansloegen bij de lezers. Geen vervolg meer op het stripverhaal. Wel een bestelformulier voor een voetbaltenue, die alle spelende leden moeten invullen. Vanaf het seizoen 1987-1988 moeten de spelers een voorgeschreven tenue dragen.

Verder in deze Sirene een aantal wedstrijdverslagen van diverse teams van VV Voorst. Voorst 1 verloor de 4-punten wedstrijd (in deze tijd kreeg een team voor een overwinning 2, in plaats van 3 punten red.) ‘verdiend, maar geflatteerd’ met 3-0 van AD ’69. Van Ruurlo werd met 4-1 gewonnen, mede door een prachtige solo van Gerald Staring.


Destijds had Voorst ook een dameselftal. Er staat één wedstrijdverslag in het clubblad. Voorst speelde thuis tegen Erica en won met maarliefst 11-0. Doelpunten van Rina (4), Josien (3), Alien (3) en Aldi (1).

Voorpagina Sirene 1987 met op de voorpagina de oude setting van de kantine van VV Voorst.
Voorst 4 speelde in korte tijd twee keer tegen Apeldoornse teams. Beide duels werden gewonnen. WSV werd met 3-1 verslagen en het negende elftal van Apeldoornse Boys ging met 2-0 ten onder. In beide wedstrijden trof Harry Klaassen doel. Mannen of match waren respectievelijk Henk Staring en Leo te Kampe.
Gerrit Sarink en Gertie Brouwer verzorgden dit jaartal de wedstrijdverslagen van het C-elftal. De C1 speelde in het voorjaar een wedstrijd tegen koploper Gazelle Nieuwland en haalde een knap gelijkspel. Het werd 0-0.

V
Kantinecommissie zoekt personeel

door: Evert Barendrecht

orig jaar hebben we in een aantal edities van de Sirene aangegeven, dat we voor dit seizoen nog op zoek zijn naar nieuwe mensen voor de kantinecommissie. Omdat ondergetekende er dit jaar mee is gestopt, gaat het daarbij in de eerste plaats om mensen die willen helpen met het organiseren van de barbezettingsroosters voor trainingsavonden, wedstrijddagen en aanvullende voetbalactiviteiten.


Helaas heeft tot op heden niemand zich hiervoor aangemeld.
Nu we vlak voor het nieuwe seizoen staan, hebben we daarmee toch wel een serieus probleem. Als er geen barbezetting wordt geregeld zal de kantine noodgedwongen dicht moeten blijven, iets wat we natuurlijk absoluut niet zouden willen. Gezelligheid rondom het voetbal, inclusief een hapje en een drankje, is een wezenlijk onderdeel van onze club. Daarnaast is de kantine natuurlijk ook de grootste bron van inkomsten voor de vereniging, waarzonder we niet kunnen bestaan. De kantine sluiten is dan ook geen optie voor ons, en hoeft het ook niet te zijn.
Uit ervaring weten we dat bijna alle leden en ouders wel bereid ze zijn om hun steentje bij te dragen aan de vereniging. Deze spreekwoordelijke steentjes moeten alleen niet te groot worden. Daarom zien we ook het meeste heil in het verdelen van het roosteren over twee à drie personen. Eén voor de trainingsroosters, één voor de wedstrijd roosters en één voor de overige activiteiten zoals de kaartmarathon, het OVK schaaktoernooi en onder andere de nieuwjaarsreceptie.
Daarom willen we iedereen nogmaals dringend verzoeken na te denken of hij / zijn niet voor één of twee jaartjes een stukje van het roosteren zou willen organiseren. Het zou makkelijker zijn als de betreffende personen zelf ook voetballers zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet.
J
Trainer Ligtenberg na 18 jaar terug bij Voorst

door: Michel Nijdeken

an Ligtenberg is terug van weggeweest. Na het kampioenschap in seizoen 1995-1996 in de vierde klasse C, vertrok de 53-jarige hoofdtrainer bij VV Voorst, om hoofdtrainer te worden bij SV Heeten. Na een periode van 18 jaar, waarin hij zeven andere clubs trainde, keert Ligtenberg terug bij zijn oude liefde.
Trainersloopbaan Jan Ligtenberg

1992-1993 Voorst

1993-1994 Voorst

1994-1995 Voorst

1995-1996 4C Voorst

1996-1997 4H Heeten

1997-1998 4H Heeten

1998-1999 3B Heeten

1999-2000 5B Ruurlo

1999-2000 3B Heeten

2000-2001 4C Ruurlo

2001-2002 3B Markelo

2002-2003 2J Markelo

2003-2004 4C Vorden

2004-2005 4C Vorden

2005-2006 4C Vorden

2006-2007 4C Vorden

2007-2008 5C Witkampers

2008-2009 5B Witkampers

2009-2010 3C Ruurlo

2010-2011 3C Ruurlo

2011-2012 3C Ruurlo

2012-2013 4H ABS

2013-2014 4H ABS

2014-2015 5G Voorst

“Het is geweldig om weer terug te zijn. Ik zie veel oude bekenden en de sfeer is nog net als toen”, reageert de nieuwe hoofdtrainer. “Ik heb altijd gezegd: ‘Als jullie vinden dat er een spelersgroep staat, die bij mij past, kom ik graag terug.’ In november 2013 kreeg ik het bewuste telefoontje.”


De 53-jarige trainer is blij nog steeds als trainer actief te zijn. “De omgang met mensen en samen bezig te zijn om beter te presteren, maakt het trainersvak leuk. Ik heb bij alle clubs waar is getraind heb erg genoten van de mensen en het voetbal. Ik heb zeker geen spijt van de keuzes die ik gemaakt heb. Daarom denk ik dat ik ook nog steeds rondloop.”
Ligtenberg heeft bij VV Voorst voor één jaar getekend en moet het in de vijfde klasse zien waar te maken. Dat vindt hij lastig. “Werken bij een team uit de vijfde klasse is erg moeilijk. Met alle respect, maar het merendeel van de spelers denkt niet ver vooruit. Dat is lastig om op in te spelen, maar heeft ook wel weer zijn charme.”
“Daarom is het voor een vijfde klasser belangrijk om als team negentig minuten lang grote arbeid te leveren. Bij een derde of vierde klasser is dat al anders. Daar wordt meer voetballend een oplossing gezocht.”
“Ik probeer bij Voorst vanuit mijn eigen visie te denken, maar pas deze wel aan de spelersgroep aan. We moeten kijken hoe we de tegenstanders het beste kunnen bespelen. Voor sommige teams zullen we meer vooruit moeten verdedigen. Tegen andere opponenten zullen we meer moeten inzakken. Het hangt dus ook wel een beetje van de tegenstander af.”


Competitie-indeling 5e klasse G

1. Anadolu ‘90

2. Beatrix

3. Dierense Boys

4. SC Doesburg

5. EDS


6. FC Zutphen

7. De Hoven

8. Klein Dochteren

9. Orderbos

10. SDZZ

11. SHE


12. Socii

13. TKA


14. Voorst

“Een aantal clubs uit onze competitie heb zien spelen. Hoewel er nog niet zoveel over gezegd kan worden, omdat we nog in de vakantieperiode zitten, herken ik wel bepaalde systemen. Ik zou niet weten van welke club we nou echt wat moeten verwachten. Ik hoop dat we met Voorst zo hoog mogelijk eindigen, maar dat is natuurlijk iets wat elke trainer zegt.”


Toch heeft Ligtenberg veel vertrouwen in de spelersgroep die er nu staat. “Het is een groep die een goede eigen bagage heeft. Voordat ik hier begon heb ik het eerste, tweede en de A-jeugd een aantal keer gezien. Natuurlijk heb ik ook Paul gesproken over de selectie. Ik merk dat de spelers allemaal graag willen voetballen en dat is denk ik het belangrijkste. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, en daar werken we op trainingen hard aan. Uiteindelijk moeten we het samen doen om een tegenstander te slechten.”
Het is duidelijk dat Jan Ligtenberg zin heeft aan een nieuwe periode bij Voorst. Hoe lang deze periode zal duren, wie zal het zeggen. Als het aan Ligtenberg zelf ligt, wel twintig jaar. Er is voor één jaar getekend, dus de balans zal aan het einde van het seizoen worden opgemaakt en wie weet speelt Voorst 1 volgens seizoen met Ligtenberg in de vierde klasse.

Het voetbal bestaat uit zeventien regels. In elke editie van De Sirene wordt er een van die regels behandeld. In deze editie wordt r


De Regel

door: Michel Nijdeken


egel 12 uitgelegd: overtredingen en onbehoorlijk gedrag, deel III

Het is misschien een cliché, maar een scheidsrechter kan een overtreding maar één keer zien en moet dan beoordelen: geel of rood? Op televisie zijn er verschillende herhalingen en camerastandpunten om een situatie goed weer te geven.
De grote hoeveelheid camera’s leveren soms problemen op voor scheidsrechters. Maar af en toe profiteert hij er ook van. In dit filmpje ziet u een overtreding van Excelsior-speler Scheimann op Sulejmani. Als we de overtreding zo in een keer zien, en naar de tekst van de commentator luisteren, lijkt de rode kaart een onterechte beslissing. Maar als we het dan van dichtbij bekijken, zijn we het unaniem eens met de scheidsrechter.
Een tackle als deze wordt in de regels omschreven als ernstig gemeen spel. Volgens de spelregels is er sprake van ernstig gemeen spel als een speler speelt met buitensporige inzet en daarbij de veiligheid van een speler in gevaar brengt. De straf is dan rood.
Rood volgt ook, wanneer er sprake is van een gewelddadige handeling. We spreken van een gewelddadige handeling als een speler geweld gebruikt, terwijl dit niet in strijd is om de bal.
Ook na het ontnemen van een duidelijke scoringskans volgt veldverwijdering. Om hiervan te spreken, moet de scheidsrechter een aantal punten in ogenschouw nemen, te weten:

- de afstand tussen de overtreding en het doel;

- de waarschijnlijkheid dat de bal in bezit blijf of komt;

- de richting van het spel;

- het aantal en de plaats van de verdedigers.

Om te kijken of er sprake is van een scoringskans, hanteren scheidsrechters het zogeheten ‘fotomoment’. Dit is het beeld stilzetten op moment van het contact. Dan moet gekeken worden naar de eerder genoemde criteria.


Sinds dit seizoen worden er andere strafcodes gehanteerd bij gele en rode kaarten. We hoorden ze in de filmpjes bij ernstig gemeenspel en gewelddadige handelingen al even voorbij komen. Strafcode 2 staat voor het ontnemen van een scoringskans. In dit filmpje wordt in drie verschillende situaties uitgelegd wanneer er nou sprake is van het ontnemen van een scoringskans.
De meeste overtredingen waarbij een gele kaart gegeven moet worden zijn bekend. De bekendste voorbeelden zijn ten val brengen van de tegenstander of ruw spel. Als een speler onbesuisd handelt, volgt er geel. Ook bij spelbederf dient de scheidsrechter geel te trekken. Voorbeelden van spelbederf zijn: wegtrappen van de bal, hinderen van een vrije schop en tijdrekken.
Er zijn ook minder bekende voorbeelden waarbij de scheidsrechter geel moet trekken. We lichten er een uit: het vieren van een doelpunt. Het vieren van een doelpunt wat uitmondt in buitensporig tijdrekken is een gele kaart. De volgende criteria worden in de spelregels genoemd:

- Provocerend, beledigend of opruiende gebaren

- In de omheining klimmen

- Shirt uittrekken of hoofd bedekken

- Hoofd of gezicht bedekken met een masker of soortgelijk voorwerp

Spelregelvraag Sirene September 2014
Wat zal de spelhervatting moeten zijn in dit fragment?
A. Strafschop

B. Indirecte vrije schop

C. Scheidsrechtersbal
Het antwoord, met uitleg komt in de volgende Sirene.

I
De Derde Helft

door: Michel Nijdeken

n deze rubriek komt elke uitgave van de Sirene een lid van de VV Voorst aan het woord. Hij of zij beantwoordt enkele vragen en geeft daarna de spreekwoordelijke pen door.


Voor deze versie van “De Derde Helft” is Derk Wolters aan het woord.
Gertie Dolman wil graag weten hoe jij denkt over de gang van zaken binnen de club.

“Omdat ik niet altijd op het veld aanwezig ben en het reilen en zeilen van de club niet meer mee maak, weet ik niet hoe het precies gaat.”


Wat zou je graag willen veranderen binnen de vereniging?

“Het is moeilijk om echt wat te veranderen binnen de club. Als je wat wil veranderen, moet er met zoveel mensen rekening worden gehouden. Het zijn namelijk allemaal vrijwilligers. Die kun je niet dwingen.”


Wat vind je dat goed uitgevoerd wordt binnen Voorst?

“Het is mooi om te zien dat er op de dinsdagochtend zoveel mensen werk verzetten voor de club. Er zijn vrijwilligers die heel veel uren in VV Voorst steken, wat voor de buitenwereld lang niet altijd zichtbaar is. Het is toch goed dat deze mensen er zijn.”


Hoe lastig is het voor het bestuur om beleid te voeren binnen een kleine club?

“Zoals ik al eerder zei, is het lastig om een bepaald beleid te voeren. Je kunt niet veel eisen van. We zijn maar een kleine club.”
Hoe vind je dat de club omgaat met het opleiden, trainen en begeleiden van de jeugd?

“Daar kan ik helaas ook niet zoveel over zeggen. Wat betreft de jeugd heb ik niet meer zo veel contacten.”


Vind je dat de club voldoende doet aan de sociale betrokkenheid binnen de club? Wat kan er beter?

“Ik heb het idee dat er vooral bij de jeugd veel gedaan wordt om de sociale betrokkenheid te behouden. Gewoon zo doorgaan.”


Wat vind je van de georganiseerde activiteiten binnen de vereniging?

“Er zijn nog al wat georganiseerde activiteiten binnen de club. Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten in de kantine. Bijvoorbeeld het Nachttoernooi, de kaartavonden, bingo, kaartmarathon, oliebollenverkoop. Deze activiteiten brengen toch nog aardig wat geld op. Ik vind het wel jammer dat er zo weinig vrijwilligers zijn die in de kantine willen staan en dat daarom het bakhok zo weinig open is.”


Hoe denk je dat de club de jeugd meer kan betrekken bij de vereniging?

“Dat zal moeilijk zijn. De jeugd heeft tegenwoordig meer dingen om te doen. Vroeger waren de jeugdspelers nauwer betrokken bij de vereniging, omdat voetbal het enige was wat we deden. Of we waren op de club, of we gingen in de buurt voetballen. Tegenwoordig zitten ze liever achter de computer.”


Wie nodig jij uit voor de volgende editie van De Derde Helft en wat wil je van hem/haar weten?

“Voor de volgende editie nodig ik Albert Kerkmeijer uit. Ik wil hem dezelfde vragen voorleggen. Ben benieuwd hoe hij erover denkt.”De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina