De Slalom van Houthalen wordt ingericht door Nationale Renstal Trommelke vzw op 19 juni 2016 en zal plaatsvinden te 3530 HouthalenDovnload 25.51 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte25.51 Kb.
PARTICULIER REGLEMENT

SLALOM VAN HOUTHALEN

19 juni 2016De Slalom van Houthalen wordt ingericht door Nationale Renstal Trommelke vzw op 19 juni 2016 en zal plaatsvinden te 3530 Houthalen (Industrieterrein Europark).
A. PROGRAMMA

TIMING

15.04.2016 12u00 Verschijning van het reglement en opening van de inschrijvingen.

16.06.2016 20u00 Afsluiting van de voorinschrijvingen.

19.06.2016 08u30 Opening van het secretariaat - documentencontrole

08u45 Opening van de technische controleDocumentencontrole

08u30 > 09u45 Sportlokaal LAAK, Lakerheiweg - Houthalen. Tel 011 – 52.21.38

9u45 Sluiting van de administratieve controle

Technische Controle

08u45 > 10u00 Ingang Parking Technische Dienst Gemeente Houthalen

10u00 Sluiting van de technische controle
09u30 > 10u45 Verkenningen te voet

10u30 Affichering van de lijst ‘Deelnemers toegelaten tot de wedstrijd’

11u30 Start van de eerste wagen voor de eerste reeks
Uitslagen Sportlokaal LAAK, Lakerheiweg – Houthalen. Tel 011 – 52.21.38 Officiële uitslag, 30 minuten na aankomst laatste deelnemer

Definitief officiële uitslag, 30 minuten na officiële uitslag

Prijsuitreiking, 30 minuten na de definitief officiële uitslag
Permanentie

Voor de wedstrijd NR.Trommelke vzw., J.Lenaertsstraat 32, 3520 Zonhoven. of

NR Trommelke vzw. Guldensporenlaan 85 0/1, 3530 Houthalen.

nr.trommelke@nrtrommelke.be Tel: 011-72.53.04 - Fax: of 011-72.74.62

Tijdens de wedstrijd Sportlokaal LAAK Tel: 011 – 52.21.38B. ORGANISATIE

De Slalom van Houthalen komt in aanmerking voor de volgende kampioenschappen 2016 :

VAS, Promo Challenge, PAK Limburg en diverse andere Vlaamse provincies.Art. 1. 2 Inrichtende club.

NR Trommelke vzw, Guldensporenlaan 85, 0/1, 3530 Houthalen,

Gsm. 0495 635556, 0474 606 852 nr.trommelke@nrtrommelke.be

Art. 1. 3 Officials van de wedstrijd.


Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider Bienstman Didier lic. 2016 - 121

Adj-wedstrijdleider Panis Anny lic. 2016 - 120

Secretaris v/d proef Vande Casteele Philippe lic. 2016 - 116

Hoofd Veiligheid Hermans Peter lic. 2016 - 345

Adj-veiligheid Bulen Willy

Relatie deelnemers Van de Casteele Philippe lic. 2016 - 116

Relatie officials Van de Casteele Philippe lic. 2016 - 116

Medische dienst Dr. van dienst + Rode Kruis
College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter Schraepen Josephine lic. nr. 131

Leden Janssens Daniel lic. nr. 104

Goessens Jos lic. nr. 121


Technische commissarissen VAS:

Verantwoordelijke Oliviers Herman lic. nr. 217

Lid Voets Eric lic. nr. 210


C. BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 2 Beschrijving / omschrijving.


De “Slalom van Houthalen” wordt verreden op de Europarklaan over een lengte van minimum 1200 meter in één ronde.
Art. 3 Inschrijvingen.

De aanvraag tot deelname moet volledig INGEVULD (“Gelezen en goedgekeurd” + handtekening, mag geplaatst op de dag van de wedstrijd) toekomen op volgend adres: nr.trommelke@nrtrommelke.be of NR.Trommelke,J.Lenaertsstraat 32, 3520 Zonhoven, of op FAX 011/72 74 62 en dit UITERLIJK op 16 juni 2016 om 20.00 uur. Het VAS reglement 2016 verplicht ons een supplement van €10 aan te rekenen bij inschrijving na deze datum.

Het inschrijvingsformulier, dat je kan invullen met de computer, kan je downloaden van www.vas.be > ‘reglementen’ > slalom, of van www.nrtrommelke.be of je kan het per email aanvragen bij de inrichter.

Maximum 80 teams - deelnemers worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal worden gegeven aan de vooringeschreven deelnemers. Indien de maximale bezetting nog niet is bereikt, kan men de dag van de wedstrijd nog inschrijven (zie hierboven). Het is mogelijk een dagtoelating te bekomen (gelieve medisch attest huisarts mee te brengen).


Art. 4 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering.
a. Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt per piloot 30,- €. In dit inschrijvingsrecht zijn alle wedstrijdbescheiden zoals startnummers, ... inbegrepen. De betaling moet gebeuren door middel van contant en gepast geld aan de inschrijvingstafel. Deelnemers die zich inschrijven voor de Promotie Challenge en hiervoor worden aanvaard, betalen 25,- €.b. Starttoelating

Deze wordt aan elke deelnemer afgeleverd door de dienstdoende sportcommissaris na afhandeling van de volledige administratieve controle.c. Verzekering

Verzekeringsmaatschappij AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685


Art. 10 Tijden en tussenstanden – Officieel uithangbord.

Het uithangbord bevindt zich aan de start van de proef en in het Sportlokaal Laak. Tijden en tussenstanden zijn te verkrijgen aan het secretariaat.


Art. 12 Herstellingen

Bij het tanken moet een brandblusser van 3 kg aanwezig zijn. Grondzeil is verplicht voor elke deelnemende wagen. (VAS reglement art. 12 pagina 138).


Art. 16 Eindnazicht.

Eventuele eindnazichten gaan door:  • Gewoon nazicht in het wagenpark (parking Technische Dienst Gemeente).


Art. 18 Prijsuitreiking.

In Sportlokaal Laak, volgens de timing in punt A.

Bekers worden volgens de VAS voorschriften voorzien voor de laureaten die persoonlijk aanwezig zijn: de eerste drie van het algemeen klassement, de eerste drie per klasse, de eerste drie in de Promotie Challenge, de eerste dame en de eerste renstal.
Art. 20 Varia.

Dit particulier reglement is gebaseerd op het VAS standaardreglement slalom. Voor het volledige sport-, technisch en standaardreglement, zie VAS sportreglementen en officiële mededelingen 2016.

In geval van betwisting zal enkel de Nederlandstalige tekst bindend zijn.
Routebeschrijving : Vanaf E314 uitrit 29 : richting Eindhoven

4,3 km rechts af : pijlen Houthalen Oost > en Europark >

0,7 km links af : pijl < Europark

1 km links af : pijl < Europark


Particulier reglement goedgekeurd op 05.05.2016 onder het nummer B.W.2016.027.0505 door

Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie. Aantal blz. : 2.Bijlage 1 : bij het Bijzonder Wedstrijdreglement “Slalom van Houthalen” op

19 juni 2016 goedgekeurd onder nummer B.W.2016.027.0505.

Inschrijvingsrecht
Deelnemers die inschrijven na afsluiten van de voorinschrijvingen – 16 juni 2016 om 20u00 – dienen aan de inrichter een supplement van 10,00€ op het inschrijvingsrecht te betalen (zie VAS reglement 2016 art. 3 blz. 136).


Starttoelating
De dienstdoende sportcommissaris zal aan elke deelnemer de starttoelating pas afleveren nadat de verzekeringspremie en de bijdrage in de werkingskosten van de federatie (VAS vzw.) zijn betaald :
VAS PROMO

Verzekeringspremie 11,00€ 11,00€

Deelnamerecht federatie 5,00€ _____

Totaal te betalen 16,00€ 11,00€

Deze som is in CONTANT en GEPAST GELD te betalen bij de documentencontrole aan de aangestelde sportcommissaris. Voor het innen van de verzekeringspremie handelt de dienstdoende sportcommissaris als mandataris van de verzekeringsmaatschappij via de verzekeringsmakelaar en voor het innen van de bijdrage aan de federatie (VAS vzw.) als gemandateerde van de federatie.


Bijlage 1 goedgekeurd op 05.05.2016 door Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.
__________________________________________________________________________________________

particulier reglement “Slalom van Houthalen 2016” 2§


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina