De stof voor deeltoets 2 is geel gearceerd Inhaalmoment: dinsdag 31 mei 16. 00u Grammaire essentielle 44, 45Dovnload 30.96 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte30.96 Kb.

Aantekeningen 5 VWO Frans 2010-2011 periode 4

de stof voor deeltoets 2 is geel gearceerd
Inhaalmoment: dinsdag 31 mei 16.00u
Grammaire essentielle 44, 45De subjonctif (aanvoegende wijs)

In tegenstelling tot het Nederlands, is in het Frans de aan­voegende wijs nog heel levend en gebruik je hem niet zozeer in hoofdzinnen (Vive la France), maar vooral in bijzinnen (daarom worden de vormen van de subjonc­tif in grammatica-overzichten altijd voorafgegaan door que). Je vertaalt hem doorgaans met een gewone tegenwoordige tijd.


1. vorming van de subjonctif
Je vormt de subjonctif door achter de stam (participe prés­ent - -ant) de volgende uitgangen te plaatsen:
-e

-es


-e

-ions


-iez

-ent
Enkele voorbeelden:


parler finir vendre
part. prés. parlant finissant vendant
que je parle finisse vende

que tu parles finisses vendes

qu'il parle finisse vende

que nous parlions finissions vendions

que vous parliez finissiez vendiez

qu'elles parlent finissent vendent

Als een subjonctif onregelmatig is, geldt die onregelmatigheid voor alle vormen, behalve de nous- en de vous-vorm:
vouloir venir recevoir
part. prés. voulant venant recevant
que je veuille vienne reçoive

que tu veuilles viennes reçoives

qu'il veuille vienne reçoive

que nous voulions venions recevions

que vous vouliez veniez receviez

qu'ils veuillent viennent reçoivent


De volgende werkwoorden hebben in alle vormen een onregelmati­ge subjonctif:
avoir être faire pouvoir savoir
aie sois fasse puisse sache

aies sois fasses puisses saches

ait soit fasse puisse sache

ayons soyons fassions puissions sachions

ayez soyez fassiez puissiez sachiez

aient soient fassent puissent sachent
2. het gebruik van de subjonc­tif (belangrijkste geval­len)


alleen wanneer de hoofdzin uitdrukt:
= een gevoel (blijdschap, woede,­ angst, sp­ijt)
Je suis heureux que tu sois venu
Ik ben blij dat je gekomen bent

Il regrette qu'il n'ait pas pu venir


Hij betreurt het dat hij niet heeft kunnen komen

J’ai peur qu’il ne me com­prenne pas


Ik ben bang dat hij me niet begrijpt
= een wil, wens, noodzaak
Je veux que vous m’écoutiez
Ik wil dat jullie naar me luisteren

Nous préférons que vous partiez


Wij hebben liever dat u vertrekt

Il faut que je vous le dise


Ik moet het u zeggen

Il est nécessaire que vous m'obéissiez


Het is noodzakelijk dat jullie me gehoorzamen

= een twijfel, (on)mogelijkheid­


Il doute que nous disions la vérité
Hij betwijfelt of we de waarheid zeggen

Il y a toutes les chances que nous gagnions le prix


Er is grote kans dat we de prijs winnen

Il est (im)possible que ce soit vrai


Het is (on)mogelijk dat dat waar is • na de volgende voegwoorden:

avant que voordat

pour que opdat

afin que opdat

bien que hoewel

quoique hoewel

pourvu que mits, als tenminste

à moins que tenzij

à condition que op voorwaarde dat

jusqu'à ce que totdat

sans que zonder dat
Naast deze informatie en de informatie in Grammaire essentielle is het ook handig om

de volgende pagina van de Franse website te gebruiken :http://www.rml2.nl/frans/subjonctif.htm. Hier staan de subjonctifs van de belangrijkste

24 werkwoorden uitgeschreven.


Grammaire essentielle 45
A


 1. arriviez (subj. “de sorte que”)

 2. puissiez (subj. “regretter” = gevoel)

 3. aimez (prés.)

 4. aie (subj. antecedent overtreffend)

 5. soient (subj. “avoir peur” = gevoel)

 6. soit (subj. “avant que”)

 7. aurez (fut. “espérer + futur”)

 8. soient (subj. “il est possible” = mogelijkheid)

 9. veniez (subj. “heureux” = gevoel)

 10. ait (subj. “bien que”)

 11. soyez (subj. “attendre que”)

 12. montriez (subj. “vouloir” = wil)

 13. prenne (subj. “pour que”)

 14. vienne (subj. “afin que”)

 15. fasse (subj. “à condition que”)

 16. étais


B


 1. Quoique / Bien que nous soyons arrivés trop tard,
  nous avons trouvé un bel hôtel.

 2. L’inspecteur veut vous parler, avant que vous quittiez la ville.

 3. C’est dommage que vos amis n’aient pas assez d’argent pour aller à Paris avec vous / vous accompagner à Paris.

 4. Je suis content / heureux que vous puissiez venir.

 5. Je suis désolé(e) / Je regrette que je sois en retard.

 6. Je voudrais que vous réserviez cette chambre pour moi. / que vous me réserviez cette chambre.

 7. Il est possible qu’il y ait des problèmes avec les trains.

 8. Elle est la première qui ait vu cela / qui l’ait vu.

 9. Je m’étonne que vous parliez français, quoique / bien que vous soyez encore jeunes.

 10. J’espère que je vous reverrai en août / J’espère vous revoir en août.

 11. Il se peut que nous rentrions tard.

 12. J’attends qu’il réponde.

 13. Je préfère / J’aime mieux que vous restiez encore.

 14. Il faut que vous choisissiez maintenant. / Il faut choisir maintenant.

 15. Il y a des élèves qui ont peur qu’ils fassent beaucoup de fautes / qui ont peur de faire beaucoup de fautes.

 16. Nous finissons maintenant, à moins que vous préfériez / vous aimiez mieux que nous continuions.


Het Franse mondeling 1.1 t/m 1.5

Leer de zinnetjes N-F.
Grammaire essentielle 46
A


 1. j’ai rencontré (eenmalige gebeurtenis)

 2. va; irai (si + présent, in de hoofdzin futur)

 3. allais; a sonné. (stond op het punt; eenmalige gebeurtenis)

 4. faisait (gewoonte)

 5. j’ai réparé; je suis allé (elkaar opvolgende gebeurtenissen)

 6. j’avais; j’achèterais (si + imparfait, in de hoofdzin futur du passé)

 7. jouera (toekomstige gebeurtenis)

 8. j’étais; je n’aimais pas (gewoonte)

 9. vas tomber (onmiddellijke toekomst)

 10. a découvert (eenmalige gebeurtenis)


B


 1. Hij opende de deur en ging de zaal binnen.

 2. Plotseling stopten de motoren en stortte het vliegtuig neer.

 3. Even later hoorde men een ontploffing.

 4. Onze vrienden hopen ons te ontmoeten in Nice.

 5. In 1952 ontving François Mauriac de Nobelprijs voor de literatuur.


C


 1. Ils/Elles allaient partir.

 2. L’agent est entré, a fermé la porte et a demandé mon nom.
  (entra … ferma … demanda)


 3. Nous sommes partis / parties à neuf heures et arrivés / arrivées à onze heures. (partîmes … arrivâmes)

 4. La semaine prochaine il y aura une grande fête à l’école.

 5. Si j’étais riche, je donnerais une belle/jolie maison à mes parents.

 6. Chantal prenait toujours le train de huit heures.

 7. Monsieur Toussaint a quitté la maison, est allé à la gare et a pris le train de huit heures. (quitta … alla … prit)

 8. La mère regardait / a regardé (afhankelijk van de context) les enfants jouer dans le jardin / qui jouaient dans le jardin.

 9. Le train partira dans une minute.

 10. Les parents ont cherché toute la nuit, mais ils n’ont pas trouvé leur enfant. (ne trouvèrent pas)


FM 2

(blz. 12 – 20)

N-F leren
Oefenzinnen FM2:


 1. Ik vind dat iedereen zou moeten stoppen met roken.

 2. Als ik veel geld had, zou ik over de hele wereld reizen.

 3. Tijdens de opstand in Syrië zijn veel mensen vermoord.

 4. Sommigen zijn het eens met mij, anderen niet.

 5. Zo’n reactie had ik niet verwacht.

 6. Deze aanpak heeft veel voordelen, maar ook nadelen.

 7. Men zou de criminaliteit moeten bestrijden door drugs te legaliseren.

 8. Er wordt in Nederland te veel gedronken door jongeren.

Aantekeningen 5 VWO Frans 2010-2011 periode 4 24-8-2016De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina