De TrampolineDovnload 439.36 Kb.
Pagina1/5
Datum24.08.2016
Grootte439.36 Kb.
  1   2   3   4   5


Interconfessionele basisschool

De Trampoline
“Sprong naar de toekomst”


Schoolplan 2011 - 2015

We vergelijken het kind met zichzelf”
SCHOOLPLAN ICBS De Trampoline


Inhoud Schoolplan 2011 – 2015

1. Schoolgegevens (blz. 4)

2. Inleiding Schoolplan (blz. 5)
2.1 Doelen, functies en status van het Schoolplan

2.2 Totstandkoming van het Schoolplan

2.3 Gerelateerde documenten en bronnen

2.4 Evaluatie en bijstelling van het Schoolplan3. De maatschappelijke opdracht (blz. 7)
3.1 Beschrijving van de leerling-populatie

3.2 De school in haar specifieke situatie/wijk

3.3 Externe ontwikkelingen

3.4 Missie: Waar staan we voor?

3.5 De Brede School

3.6 Sterkte/zwakte analyse

3.7 Visie: Wat willen wij?

3.8 Schoolklimaat en veiligheid

3.9 Ouderbetrokkenheid

3.10 Beleidsvoornemens en plannen4. Maatwerk voor de leerling (blz. 13)
4.1 Leerlingenzorg

4.2 Passend Onderwijs

4.3 Pedagogische, onderwijskundige en didactische invulling van het onderwijs

4.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

4.5 Meer begaafde leerlingen

4.6 Leerlingen met een leerling-gebonden budget

4.7 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

4.8 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

4.9 Voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen

4.10 Wat levert de registratie op?

4.11 Beleidsvoornemens en plannen

5. Onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling (blz. 18)
5.1 Uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs

5.2 Opbrengstgericht werken en invoering referentieniveaus

5.3 Inhoud van het onderwijs en beschrijving van de vakken

5.4 Inrichting van het onderwijs, waaronder inzet van moderne media

5.5 Kwaliteitsbeleid en doelen

5.6 Wijze van kwaliteitsbewaking

5.7 Wijze van vaststellen van kwaliteitsverbeterende maatregelen

5.8 Beleidsvoornemens en plannen
6. Kwaliteit van de medewerkers (blz. 27)
6.1 Uitbreiden en borgen van de kwaliteit van medewerkers

6.2 Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO)

6.3 Actieplan Leerkracht van Nederland

6.4 Vrouwen in de schoolleiding

6.5 Beleidsvoornemens en plannen
7. Financieel beleid (blz. 30)
7.1 Financiële positie van de school

7.2 De keuzes die de school maakt

7.3 Projecten

7.3 Giften, sponsoring en ouderbijdragen

7.4 Beleidsvoornemens en plannen

8. Facilitair beleid en relationeel beleid (blz. 33)
8.1 Huisvestingsbeleid

8.2 Inzet van nieuwe technologie

8.3 Interne communicatie

8.4 Externe communicatie en PR

8.5 Bestuurlijke organisatie

8.6 Beleidsvoornemens en plannenBIJLAGEN
Bijlage 1: Beschrijving van de vakken (blz. 37)

Bijlage 2: Matrix met veranderingsonderwerpen (blz. 39)

Bijlage 3: Handtekening goedkeuring MR en bevoegd gezag (blz. 42)
1. Schoolgegevens.School

ICBS De Trampoline

Brinnummer

07LY

Directeur

Joost Heemskerk

Adres

1.

De Haar 200

2261 ZB Leidschendam
2.

Valkhof 67

2261 HS Leidschendam


Contact School

Telefoon: 070-3201234

E-mail: info@trampoline.lucasonderwijs.nl

Website: www.detrampoline.nl


Bevoegd gezag

Stichting Lucas Onderwijs

Bezoekadres bevoegd gezag

Saffierhorst 105

2592 GK Den HaagPostadres bevoegd gezag

Postbus 93231

2509 AE Den Haag.Contact bevoegd gezag

Telefoon: 070-3001100

E-mail: info@lucasonderwijs.nl

Website: www.lucasonderwijs.nl  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina