De turkse school rotterdamDovnload 50.47 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte50.47 Kb.
DE TURKSE SCHOOL ROTTERDAM

EERSTE TRIMESTER: SEPTEMBER - DECEMBER 2012Informatie (tel+fax+antwoordapparaat)

010 – 415 – 32 – 87www. el-abanico.nl

info@el-abanico.nlAdministratie en Postadres:

Statensingel 173-A 3039LL RotterdamLeslokalen en Open Dagen

Meent 106 (5de verdieping)


WIJ RADEN U AAN OM DIT INFORMATIEBLAD GOED TE LEZEN (INCLUSIEF DE VOORWAARDEN) VOOR DAT U ZICH INSCHRIJFT
INSCHRIJVINGEN: Tot 21 september (week 38)

ANNULEREN Tot 21 september (week 38)

EERSTE LES: In de week van 24 september (week 16)

VAKANTIE: In de week van 15 oktober (week 42)

LAATSTE LES: In de week van 10 december (week 50)
DAG/TIJD: Beginners 1 (A1.1) Donderdag 20.30-22.00

Beginners 2 (A1.2) Vrijdag 20.30-22.00

Beginners 3 (A1.3) Donderdag 18.45-20.15

INFORMATIE EN INSCHRIJVING (OPEN DAGEN):


 • 10 t.m. 14 en 17 t.m. 21 september (Meent 106, 5de. verd.) 17.30 – 20.00 uur.

 • Op de “open dagen” kunt u terecht voor informatie en inschrijving.

 • Als u van tevoren het aanmeldings- en incassoformulier invult kant dat u tijd besparen.

 • Absolute beginners (Beginners 1) hebben geen niveautest nodig.

 • In-take voor nieuwe studenten met kennis van het Turks: donderdag 20 september (18.00-20.00)

 • Belangrijk: Als u niets van ons hoort gaat de cursus gewoon door en wordt u bij de eerste les verwacht. Wij sturen dus geen bevestiging. Als u een bevestiging per e-mail wenst, kunt u dat aan ons ook per e-mail laten weten


BOEKEN:


 • “Turks leerboek” (met cd) – Uitgeverij Bulaaq – Auteurs: Peter Verhoef en Hidir Tas

 • Prijs rond € 49.- U kunt het kopen/bestellen b.v. bij Boekhandel Snoek (Meent 126).

 • Dit boek kunt u gebruiken ongeveer 3 jaar


CURSUSGELD:

Het cursusgeld bedraagt € 190.- voor 11 lessen van 1 uur en 30 minuten 1 keer per week


ZIEKTE EN VERVANGING:

Bij kortdurige ziekte van een docent, gaat de les niet door en wordt deze ingehaald aan het eind van de cursus. In geval van langdurige ziekte zorgen wij voor een invaller.

ALLES INVULLEN IN BLOKLETTERS

AANMELDINGS/INCASSOFORMULIER

TURKS – SEPTEMBER-DECEMBER 2012


Groepsnummer (invullen)

0

0Studentnummer (niet invullen)

0

0
GEGEVENS VAN DE CURSIST


Achternaam
Volledige voornaam
Roepnaam
Geboortedatum

dag
maand
jaar
Adres (straat en huisnr)
Postcode
Plaats
Telefoonnr.


e-mail

adres
Niveau
Dag:
Tijd:
Hoe wist u van het bestaan van onze school?Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en door ondertekening ga ik er mee akkoord. Deze voorwaarden staan gedrukt op de volgende página / aan de achterkant van dit formulier. Uw telefoonnummer/e-mail adres zullen we gebruiken om contact met u op te nemen als b.v. uw docent ziek is. Er komt ook te staan op de presentielijst. Van deze lijst krijgen uw medecursisten een kopie voor het geval dat iemand een les moet missen en op de hoogte wil blijven van het huiswerk. Als u dat niet wenst kunt u deze gegevens niet invullen.


Plaats en datum:Handtekening cursist:


Opmerkingen
MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO


GEGEVENS VAN DE REKENINGHOUDER

ONDERGETEKENDE, de heer / mevrouw / het bedrijf

Voorletters en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Machtigt hierbij El Abanico (Statensingel 173-A, Rotterdam) om het bedrag van


Aankruisen wat van toepassing is

 • eenmaal.

190.-Wordt afgeschreven rond 1 oktober

 • tweemaal.

95.-Wordt afgeschreven rond 1 oktober en 1 november

te doen afschrijven van zijn / haar bankrekening nummer

Dit bedrag is verschuldigd vanwege het volgen van een cursus Turks.×

Hier niet schrijven ►


Plaats en datum
Handtekening rekeninghouder


N.B. : Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving en zonder opgaaf van reden op mijn bankrekening terug te vorderen. Als de directie van El Abanico meent dat het incasso rechtmatig was, wordt de betaling verder door een incassobureau behandeld.

Algemene voorwaarden:


 1. In de prijs zijn 11 lessen van 90 minuten, de toets, de correctie en het certificaat inbegrepen. De boeken dient de student zelf bij een boekhandel aan te schaffen.
 1. Van het door het instituut verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten voorbehouden aan El Abanico. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van El Abanico. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij El Abanico.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de student om ervoor te zorgen dat zijn / haar bankgegevens juist zijn en dat er voldoende saldo op zijn/haar bankrekening staat zodat de betaling uitvoerbaar is.
 1. De student heeft wettelijk recht op 7 werkdagen bedenktijd vanaf de datum waarop het aanmeldingsformulier wordt getekend. Annuleren moet schriftelijk plaatsvinden per e-mail (info@el-abanico.nl) of aangetekende brief (El Abanico, Statensingel 173-A, 3039LL Rotterdam) zodat de datum van annulering objectief te verifiëren is.
 1. Tot en met de vrijdag voorafgaande aan de maandag van de week waarin de cursussen beginnen, is annuleren kosteloos. Na de periode van bedenktijd en na het begin van de cursussen is geen restitutie van het schoolgeld meer mogelijk. Dit geldt ook voor voortijdige beëindiging van deelname. Het cursusgeld kan niet gebruikt worden voor een andere cursusperiode.
 1. Indien de student de cursus annuleert binnen de bedenktijd maar na de vrijdag voorafgaande aan de maandag van de week waarin de cursussen beginnen, zal El Abanico de kosten in rekening brengen voor de lessen die al hebben plaatsgevonden (€ 17 per les). Dit ongeacht het feit of de student bij de les aanwezig was of niet. Tevens worden kosten voor het eventueel reeds ontvangen lesmateriaal in rekening gebracht (€ 20) evenals administratiekosten (€ 40).
 1. Er worden geen bevestigingen gestuurd. Zonder tegenbericht wordt de student bij de eerste les verwacht. Als de student een bevestiging wenst kan hij/zij deze per e-mail aanvragen.
 1. El Abanico behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval nemen wij contact met u op en ontvangt u uiteraard 100% van het cursusgeld terug.
 1. Klachtenprocedure
  1. Indien een student een klacht heeft betreffende de studie, kan deze zich schriftelijk wenden tot de directie van El Abanico, t.a.v. mw. C. Navarrete Muñoz, Statensingel 173-A, 3039LL Rotterdam.
  1. De schriftelijke ingediende klacht wordt binnen 4 werkdagen in behandeling genomen door mw. C. Navarrete Muñoz.
  1. Klachten zullen vertrouwelijk worden afgehandeld, geregistreerd en een jaar lang bewaard.
  1. De indiener van de klacht ontvangt uiterlijk vier weken na de indiening van de klacht (poststempel van indienende brief betreffende de klacht is bepalend) schriftelijk bericht.
  1. Onder werkdagen worden alle dagen van de week verstaan behalve zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en schoolvakanties.
  1. Indien de student in beroep wil gaan tegen de beslissing van El Abanico of de afhandeling van de klacht kan deze zich wenden tot www.consuwijzer.nl. El Abanico beschouwt het oordeel van deze beroepsinstantie als bindend.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina