*De vallende sterDovnload 9.66 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte9.66 Kb.
*De vallende ster

Een paar dagen geleden zag ik laat op de avond een vallende ster, ook wel meteoor of meteoriet genoemd. Dat geeft een kortstondig lichtspoor dat je kan waarnemen bij een heldere hemel. Er is een variatie in de omvang en het wordt afgeremd door de atmosfeer. Bij het zien van een vallende ster mag je een wens doen die je weliswaar voor jezelf dient te houden.

In mijn geval wil ik het met jullie delen want ik heb namelijk gewenst dat het de kinderen op deze aarde goed mag gaan. Kinderen zijn voor mij ook sterren die blinken en gloeien op weg naar hun volwassenheid. Kinderen stralen een prachtig soort licht uit dat, als het gunstig is, blijft stralen voor de rest van hun leven. Maar de realiteit is helaas vaak anders.

Niet ieder kind is in staat zijn licht in vol ornaat te laten schijnen op hun levenspad.
Een kind kan in nare omstandigheden terecht komen, hetzij in zijn directe omgeving, bij familie, op school, met vrienden, … Wanneer dit de vorm aanneemt van een trauma is van een blinkende ster geen sprake meer, eerder is er dan sprake van een vallende ster die afgeremd wordt door de omstandigheden in zijn omgeving.

Die omstandigheden kunnen legio zijn, denk bijvoorbeeld aan psychisch en lichamelijk geweld, seksueel misbruik, scheiding van zijn ouders, zichzelf niet mogen en kunnen zijn, onderdrukking, ongelukken, gepest worden, een dierbare die overlijdt… Op het moment van het trauma moet het kind hiermee zien om te gaan, het creëert zijn eigen mechanisme vanuit bepaalde conclusies en besluiten.


Als ik me klein maak, dan zien ze me niet, ik moet op mijn hoede zijn, ik ben niet goed genoeg, ik moet hard mijn best doen, ik wil niet meer leven, het is mijn schuld enz”.
Deze conclusies en besluiten zijn een wanhopige poging in overleven om met de traumatische omstandigheden om te kunnen gaan; het overlevingsmechanisme. Inherent hieraan zijn mechanismen van bescherming, sommigen kinderen plaatsten een muur of iets anders om zich heen, anderen floepen hun lichaam uit naar een veiliger oord met als gevolg een verstoorde voeling met het lichaam. Het hoofd draait overuren tijdens en na het trauma; alert zijn, controle, op je hoede zijn, aanpassingsgedrag en jezelf wegcijferen.

In een moment van shock kan de geest zich afsplitsen, als dit in extreme langdurige situaties gebeurt heet dit een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Delen in onszelf kunnen afgesplitst worden als reactie op een ernstig trauma. Die gekneusde innerlijke delen groeien mee in het volwassen worden waarbij er niet de gelegenheid was de trauma’s te helen en te transformeren.


Naarmate we ouder worden voelen we de last van die innerlijke ervaringen die zo pijnlijk zijn geweest, we groeien onzeker op, we kennen faalangsten, voelen ons minderwaardig, we zijn niet onszelf, nog steeds alert, depressies die de kop op steken, de onrust die we voelen en ga zo maar door.

Innerlijke gewonde kinderen kloppen op de deur in het leven van de volwassene. Bepaalde omstandigheden laten ons onbewust opnieuw een snaar raken die te maken heeft met het traumatisch gebeuren van toen, er wordt iets getriggerd. Dat gebeurt in relatie met onze partner, familie, vrienden, kennissen, het werk, toevallige passanten, enzovoort.


Op dat moment wordt een innerlijk kind wakker alsook zijn vastzettende conclusies, besluiten en dus zijn mechanisme van omgaan met pijnlijke ervaringen. We voelen ons wederom het slachtoffer maar veelal begrijpen we niet waarom we ons zo voelen omdat we deze traumatische ervaringen van toen diep hebben verstopt.

Een vallende ster doet een poging om zijn vage bijna gedoofde licht aan de oppervlakte te brengen om gezien en erkend te worden.


De grote kracht van innerlijk kindwerk via therapie of begeleiding ligt erin om innerlijke verwonde kinderen te (h)erkennen, terug te gaan naar hoe, wanneer en waarom het allemaal gebeurde, te herbeleven en deze innerlijke kinderen in staat te stellen zichzelf alsnog te bevrijden. Daar heb je dus je eigen volwassen persoon voor nodig. Want een andere grote kracht bestaat erin alsnog de dialoog tussen deze twee delen te herstellen en een gezonde verbinding te maken zodat het innerlijke kind gaat begrijpen dat hij er niet alleen voor staat en zijn mechanisme van overleving kan en mag loslaten. Dat mechanisme was toen nodig om ‘te overleven’ maar zorgt er in het latere leven voor dat we bijvoorbeeld nog steeds op onze hoede zijn.
De effecten van het bevrijden van innerlijk verwonde kinderen zorgt altijd voor RUST! Er valt een pak van je schouders en je gaat begrijpen dat dingen in je leven niet soepel verliepen doordat bepaalde thema’s - die gevormd werden vanuit trauma’s - een alles bepalende negatieve rol speelden.

Een ooit gevallen ster wordt weer opgenomen in het geheel waardoor hij weer kan stralen en schijnen vanuit zijn eigen kracht en niet langer vanuit hoe anderen dit van je verwachten of eisen.A star is born again en dat voel je in je lijf, hart en in je geest.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina