De Vesting te wijzigen in De EilandenDovnload 27.66 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte27.66 Kb.
In Westergouwe zijn benamingen vastgesteld voor de buurt De Vesting en de openbare ruimten in de buurt. Door een wijziging van de bouwkundige en architectonische visie passen de vastgestelde benamingen niet meer binnen de nieuwe opzet van deze buurt.

Daarom is besloten om de buurtnaam De Vesting te wijzigen in De Eilanden. (21 juni 2014)

Als gevolg van deze naamswijziging zijn de navolgende straatnamen vervallen:

Stellingweg, Vestingweg, Noordwal, Zuidwal, Tournooiveld, Lunette, Bastion, Ravelijn, Oost Traverse en West Traverse.
Hierna volgen de nieuwe straatnamen van Westergouwe voor de buurten De Eilanden en De Tuinen:


Straten


Amelandstraat (30 juli 2014)

van Texellaan naar Terschellinglaan

Genoemd naar het Waddeneiland Ameland.

Ameland is uit het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Op 1 mei 2014 telde het Waddeneiland, en dus ook de gemeente, 3.591 inwoners (bron: CBS).
Burgemeester van Dijkesingel (16 september 2010) is uitgebreid met de ventweg.
De Wadden (30 juli 2014)

van de Burgemeester van Dijkesingel naar de Terschellinglaan en de Griend

Genoemd naar de Wadden(zee).

Een wad is een modder- of zandplaat die in een ondiepe zee is ontstaan, met een hoogte die zich tussen het normale laagwater- en hoogwaterniveau bevindt. Met het wad of de wadden wordt meestal het waddengebied bedoeld dat langs de kust vanaf Den Helder in Nederland loopt, en langs de Duitse kust tot Esbjerg in Denemarken en de 50 Waddeneilanden die in deze kuststrook liggen.

De Waddenzee is het grootste waddengebied ter wereld. Deze ondiepe zee bestaat uit bodemzand dat door zeestromen opgeblazen wordt uit de Noordzee. Doordat een wad twee maal per etmaal door het getij overstroomd wordt, neemt de stroming slik mee, die dan bezinkt in plekken die tijdens een hoogwaterperiode rustig zijn.


Dwarstocht (25 september 2014)

van van Burgemeester van Dijkelaan naar Orangerie

Genoemd naar een tocht. Dat is een watergang (sloot) die dient voor de afvoer van water. In de Zuidplaspolder lagen destijds ontginningstochten.

De toevoeging "dwars" is hier gekozen vanwege de ligging die dwars is op de oorspronkelijke tochten.
Engelsmanplaat (30 juli 2014)

van De Wadden via Noorderhaaks doodlopend

Genoemd naar de Engelsmanplaat een zandplaat die ligt tussen Ameland en Schiermonnikoog op ongeveer vijf kilometer afstand van de Friese kust. Gezien de grootte is Engelsmanplaat geen eiland te noemen. De zandplaat is minder dan één vierkante kilometer, die bij hoogwater vrijwel geheel onderloopt.


Griend (30 juli 2014)

van De Wadden doodlopend

Genoemd naar Griend of Grind, het is een kleine begroeide Nederlandse zandplaat, gelegen op ongeveer twaalf kilometer ten zuidwesten van het Waddeneiland Terschelling. De zandplaat maakt deel uit van de Grienderwaard, een deel van de Waddenzee, en behoort tot de gemeente Terschelling. Deze rest van een in de Middeleeuwen veel groter eiland is, gezien de grootte, geen eiland meer te noemen.


Hortus (25 september 2014)

van Warande naar Dwarstocht

Genoemd naar Hortus botanicus. Het is een traditionele naam voor wat tegenwoordig ook vaak een botanische tuin wordt genoemd. Het gaat daarbij om een tuin met een wetenschappelijk karakter. In de meest strikte zin is een hortus botanicus een wetenschappelijke plantencollectie.


IJsseloogwal (30 juli 2014)

loopt rond en sluit aan op de Texellaan en de Terschellinglaan

Genoemd naar IJsseloog, dit is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer dat tot doel heeft verontreinigd slib uit de bodem van het meer te bergen. Daarnaast heeft het IJsseloog een recreatie- en natuurontwikkelingsfunctie. Het eiland dankt zijn naam aan de ligging voor de monding van de IJssel en aan de vorm van het slibdepot, rond als een oog, waardoor het contactoppervlak van het slibdepot met de omgeving zo klein mogelijk is.

De vorm van het depot komt overeen met de ronde vijver in het eerste eiland van Westergouwe, die een archeologische vindplaats markeert. De toevoeging "-wal is" voor de verdedigende werking bij hoog water.
Noorderhaaks (30 juli 2014)

van De Wadden naar Engelsmanplaat

Genoemd naar Noorderhaaks, ook wel Razende Bol genoemd, het is een onbewoond eilandje direct ten westen van het Marsdiep bij Texel (provincie Noord-Holland). Formeel is 'De Razende Bol' alleen de oostpunt van het eilandje.


0rangerie (25 september 2014)

van Warande naar Dwarstocht

Genoemd naar een gebouw waar men 's winters de kuipplanten bewaart, die 's zomers buiten staan. Een orangerie werd gebouwd om te kunnen pronken met de dure en exotische bomen die uit verre landen en kolonies werden overgebracht. Vanwege het klimaat is het in Noord-Europa niet mogelijk buitenshuis tropische of subtropische planten en bomen te houden. Deze worden daarom in kuipen geplant, zodat ze in de winterperiode binnen kunnen worden gezet. Hiervoor werden speciale opstallen gebouwd. Deze gebouwen dateren doorgaans uit de 17de, 18de en 19de eeuw.


Plantage (25 september 2014)

van Burgemeester van Dijkelaan naar Dwarstocht

Genoemd naar een stuk grond waarop op grote schaal gewassen in monocultuur verbouwd worden. Plantages komen meestal voor in de tropen, met gewassen als bijvoorbeeld suikerriet, koffie, thee, bananen, soja, ananas en cacao.


Richel (30 juli 2014)

Parkeerhof tussen het Schoklandplantsoen en de Terschellinglaan

Genoemd naar de zandplaat in de Waddenzee, gelegen op ongeveer een kilometer ten oosten van de noordelijkste punt van Vlieland. De zandplaat maakt deel uit van de gemeente Vlieland. De Richel is vrijwel onbegroeid. Er is slechts een schaarse en meestal tijdelijke vegetatie van biestarwegras aanwezig. De Richel is van belang als broedgebied van bontbekplevier, strandplevier en dwergstern, die er in wisselende aantallen voorkomen. Ook is het een van de belangrijkste rustgebieden van de grijze zeehond in de Waddenzee.


Rosarium (25 september 2014)

van Warande naar Dwarstocht

Genoemd naar een rozentuin uit de 18e en 19e eeuw waarin alle destijds bekende rozen stonden. De tuinen, die over het algemeen niet groter waren dan ¾ hectare, toonden bonte rozen tegen de achtergrond van rustige heester stroken en hagen.
Rottumerplaat (30 juli 2014)

van De Wadden doodlopend

Genoemd naar Rottumerplaat een Nederlands Waddeneiland, behorend tot de provincie Groningen en vallend onder de gemeente Eemsmond.

Ten westen ligt Schiermonnikoog, waarvan het wordt gescheiden door de Lauwers en ten oosten Rottumeroog, waarvan het wordt gescheiden door 't Schild.
Schiermonnikoogstraat (30 juli 2014)

van De Wadden, via Simonszand doodlopend

Genoemd naar het Waddeneiland Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog is vanuit het westen gerekend het vijfde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Met 942 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS) is Schiermonnikoog de kleinste gemeente van Nederland qua inwoneraantal. De gemeente leeft voornamelijk van toerisme.
Schoklandplantsoen (30 juli 2014)

ligt tussen de IJsseloogwal en de Amelandstraat

Genoemd naar het voormalige Zuiderzee eiland Schokland.

Tot 1932 lag Schokland als een echt eiland in de Zuiderzee, die na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 het IJsselmeer werd. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 maakt Schokland deel uit van het vasteland.
Simonszand (30 juli 2014)

van De Wadden naar Schiermonnikoogstraat

Genoemd naar een kleine zandplaat tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat.

Simonszand hoort bij de gemeente Eemsmond en bestaat uit een langgerekte zandplaat van ongeveer anderhalve kilometer lang en een paar honderd meter breed. Net als de andere zandplaten in het waddengebied is het bijna onbegroeid.
Terschellinglaan (30 juli 2014)

van IJsseloogwal naar Amelandstraat

Genoemd naar het Waddeneiland Terschelling.

Terschelling is een gemeente in de provincie Friesland en uit het westen gerekend het derde bewoonde Nederlandse Waddeneiland. Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee. De totale strandlengte is 30 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer.
Texellaan (30 juli 2014)

van IJsseloogwal naar Amelandstraat

Genoemd naar het Waddeneiland Texel.

Texel is het grootste Waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De landoppervlakte is slechts ongeveer 170 km². De gemiddelde lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km. Texel heeft 13.641 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). Van de beroepsbevolking van ruim 3500 mensen werkt ca. 17% in de landbouw.
Vliehors (30 juli 2014)

Parkeerhof tussen Schoklandplantsoen en Texellaan

Genoemd naar De Vliehors, een uitgestrekt natuurgebied op het Waddeneiland Vlieland. Vliehors is een verbreed strand van ongeveer 24 vierkante kilometer op de westelijke helft van het eiland, dat voor een groot deel in gebruik is als militair oefenterrein van de Koninklijke Luchtmacht.


Vlielandstraat (30 juli 2014)

van Texellaan naar Terschellinglaan

Genoemd naar het Waddeneiland Vlieland.

Vlieland is vanuit het westen gerekend het tweede bewoonde Nederlandse Waddeneiland, gelegen in de provincie Friesland. Het eiland is onderdeel van de gelijknamige gemeente Vlieland. De gemeente Vlieland telt 1.113 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). In de gemeente ligt slechts één dorp, genaamd Oost-Vlieland, dat ongeveer 1070 inwoners (2004) heeft.
Waddenpad (30 juli 2014)

van De Wadden naar de Oost Ringdijk

Genoemd naar De Wadden


Warande (25 september 2014)

van Burgmeester van Dijkesingel naar Orangerie en Dwarstocht

Genoemd naar een besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. De naam komt al in de middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog vele warandes aangelegd. Warandes waren er in meerdere types, zoals de konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op konijnen.


Wieringenhof (25 september 2014)

van De Wadden doodlopend

Genoemd naar Wieringen dit is een voormalig eiland en voormalige gemeente in de kop van de provincie Noord-Holland. Het voormalige eiland verkreeg in de middeleeuwen stadsrechten. De gemeente telde 8.585 inwoners (1 april 2011, bron: CBS). Ten noordwesten van Wieringen ligt de wadplaat Balgzand.

De gemeente Wieringen is op 1 januari 2012 gefuseerd met de gemeenten Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna. Ze vormen sindsdien gezamenlijk de nieuwe gemeente Hollands Kroon
Zuiderduintjes (30 juli 2014)

van De Wadden doodlopend

Genoemd naar de meest oostelijk gelegen zandplaat.

Zuiderduintjes is een kleine begroeide zandplaat tussen Rottumeroog en het Groninger vasteland.

Deze zuidelijke rest van een destijds veel groter Rottumeroog is, gezien de grootte, geen eiland te noemen maar de zandplaat is wel degelijk begroeid. Er komen alleen zeehonden en er broeden aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers. De zandplaat behoort bij de provincie Groningen.

Bruggen


Waddenbrug (30 juli 2014)

vaste brug over de Westergouweplas in het Waddenpad

Genoemd naar De Wadden
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina