De vlaamse minister leefmilieu, natuur en cultuurDovnload 2.35 Mb.
Pagina1/13
Datum17.08.2016
Grootte2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Ministerieel Besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit

DE VLAAMSE MINISTER LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en gewijzigd bij het ecreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, of het soortenbesluit, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2009;

Gelet op het advies 47.719/3van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2010, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies vanwege het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van zes gevalideerde rode lijsten (Advies INBO.A.2009.52 van 22 maart 2009 en effectieve overmaking van de rode lijsten op 2 april 2009), ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009;

Overwegende dat rode lijsten in het Soortenbesluit van 15 mei 2009 beschreven worden als lijsten van inheemse soorten, waarbij deze soorten op basis van objectieve criteria worden ingedeeld in klassen, naargelang hun graad van bedreiging;

Overwegende dat hierbij minstens gebruikgemaakt wordt van de klassen “uitgestorven”, “met uitsterven bedreigd”, “bedreigd”, “kwetsbaar” en “zeldzaam”;

Overwegende dat de twee relevante objectieve criteria om deze classificatie te kunnen doorvoeren, bestaan in de zeldzaamheid van de betrokken soorten en de waargenomen trends voor de betrokken soorten;

Overwegende dat de correcte diagnose per soort volgens deze criteria maar kan gesteld worden als er voldoende en ruimtelijk voldoende gespreide gegevens zijn over de betrokken soorten, en als ze voldoende gespreid zijn over de twee tijdsperiodes waarop deze gegevens verzameld werden;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op basis van deze benadering overgegaan is tot de evaluatie van 16 rode lijsten die in de afgelopen jaren opgemaakt werden voor soortengroepen waarvan er soorten inheems zijn in het Vlaamse Gewest.


BESLUIT:

Enig artikel. Ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 worden de lijsten betreffende respectievelijk de inheemse dagvlinders, de inheemse hogere planten, de inheemse libellen, de inheemse loopkevers, de inheemse sprinkhanen en krekels en de inheemse vogelsoorten die als bijlage 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bij dit besluit zijn gevoegd, vastgesteld als rode lijsten als vermeld in artikel 5 van voormeld besluit.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 1

Rode Lijst dagvlinders: Maes, D. & Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel.

Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst

Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd. Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat:


1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen
2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden

Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen:


1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom
2. Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10% van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd.
3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio’s in Vlaanderen. We stellen als voorwaarde dat er minstens 20% van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Kleine vos

Aglais urticae

Momenteel niet bedreigd

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

Momenteel niet bedreigd

Grote weerschijnvlinder

Apatura iris

Bedreigd

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

Momenteel niet bedreigd

Groot geaderd witje

Aporia crataegi

Uitgestorven in Vlaanderen

Landkaartje

Araschnia levana

Momenteel niet bedreigd

Adippevlinder

Argynnis adippe

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

Uitgestorven in Vlaanderen

Duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

Uitgestorven in Vlaanderen

Keizersmantel

Argynnis paphia

Met uitsterven bedreigd

Bruin blauwtje

Aricia agestis

Kwetsbaar

Zilvervlek

Boloria euphrosyne

Uitgestorven in Vlaanderen

Zilveren maan

Boloria selene

Met uitsterven bedreigd

Groentje

Callophrys rubi

Kwetsbaar

Bont dikkopje

Carterocephalus palaemon

Kwetsbaar

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Momenteel niet bedreigd

Zilverstreephooibeestje

Coenonympha hero

Uitgestorven in Vlaanderen

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Momenteel niet bedreigd

Veenhooibeestje

Coenonympha tullia

Met uitsterven bedreigd

Oranje luzernevlinder

Colias croceus

Niet opgenomen

Gele luzernevlinder

Colias hyale

Niet opgenomen

Dwergblauwtje

Cupido minimus

Zeldzaam

Bruin dikkopje

Erynnis tages

Uitgestorven in Vlaanderen

Moerasparelmoervlinder

Euphydryas aurinia

Uitgestorven in Vlaanderen

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Momenteel niet bedreigd

Kommavlinder

Hesperia comma

Bedreigd

Spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Zeldzaam

Heivlinder

Hipparchia semele

Kwetsbaar

Kleine heivlinder

Hipparchia statilinus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dagpauwoog

Inachis io

Momenteel niet bedreigd

Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Met uitsterven bedreigd

Argusvlinder

Lasiommata megera

Momenteel niet bedreigd

Boswitje

Leptidea sinapis

Met uitsterven bedreigd

Kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

Kwetsbaar

Grote ijsvogelvlinder

Limenitis populi

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Momenteel niet bedreigd

Bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus

Met uitsterven bedreigd

Gentiaanblauwtje

Maculinea alcon

Bedreigd

Pimpernelblauwtje

Maculinea teleius

Uitgestorven in Vlaanderen

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Momenteel niet bedreigd

Dambordje

Melanargia galathea

Zeldzaam

Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

Uitgestorven in Vlaanderen

Veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

Met uitsterven bedreigd

Woudparelmoervlinder

Melitaea diamina

Uitgestorven in Vlaanderen

Eikepage

Neozephyrus quercus

Momenteel niet bedreigd

Rouwmantel

Nymphalis antiopa

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote vos

Nymphalis polychloros

Bedreigd

Groot dikkopje

Ochlodes venata

Momenteel niet bedreigd

Koninginnepage

Papilio machaon

Momenteel niet bedreigd

Bont zandoogje

Pararge aegeria

Momenteel niet bedreigd

Groot koolwitje

Pieris brassicae

Momenteel niet bedreigd

Klein geaderd witje

Pieris napi

Momenteel niet bedreigd

Klein koolwitje

Pieris rapae

Momenteel niet bedreigd

Heideblauwtje

Plebeius argus

Kwetsbaar

Vals heideblauwtje

Plebeius idas

Uitgestorven in Vlaanderen

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

Momenteel niet bedreigd

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Momenteel niet bedreigd

Klaverblauwtje

Polyommatus semiargus

Met uitsterven bedreigd

Bretons spikkeldikkopje

Pyrgus armoricanus

Uitgestorven in Vlaanderen

Aardbeivlinder

Pyrgus malvae

Bedreigd

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

Momenteel niet bedreigd

Bruine eikepage

Satyrium ilicis

Kwetsbaar

Iepepage

Satyrium w-album

Onvoldoende gekend

Sleedoornpage

Thecla betulae

Bedreigd

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

Momenteel niet bedreigd

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Momenteel niet bedreigd

Atalanta

Vanessa atalanta

Niet opgenomen

Distelvlinder

Vanessa cardui

Niet opgenomen


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina