De volgende stappen zijn gedaan om het mip-bestand te corrigerenDovnload 7.46 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte7.46 Kb.


De volgende stappen zijn gedaan om het MIP-bestand te corrigeren.


 1. Corrigeren van de straatnamen

  1. In de MIP tabel stonden de straatnamen en de huisnummers samen in één veld. Om dit te scheiden is de kolom 'STRAATNAAM' naar een Word-document gekopieerd en is als scheidingsteken de puntkomma ingevoerd (;). Hiervoor is allereerst een sortering toegepast op straatnaam in aflopende volgorde ZA, dit om de lege records aan het einde van het document te krijgen.

  2. Daarna zijn alle dubbele huisnummers verwijderd evenals de huisnummer toevoegingen (90-104  90; 73, 75  73; 18 A-D  18 etc.).

  3. Vervolgens zijn alle straatnamen volgens de ACN-schrijfwijze veranderd (Battalaan, A 55  Alexander Battalaan; 55).

  4. Dit document is vervolgens opgeslagen als een txt-bestand en daarvan is een tabel met de naam 'STRAATNAAM' gemaakt in Access met 2 kolommen (Straatnm en Huisnr).

  5. Deze 2 kolommen zijn daarna tussengevoegd in de tabel MIP.

  6. Tenslotte is er een Query (Koppelen(x-y)+postcode-ontdubbeld)gedaan van de MIP tabel en het ACN-bestand (MIP_gemeente-Limburg_gemeente; MIP_straatnm-Limburg_straatnaam; MIP_huisnr-Limburg_straatnaam)die bij de records een x- en y-coördinaat en een postcode heeft toegevoegd. Hierbij is de primaire sleutel aan het mipcairsnr. toegevoegd om te voorkomen dat er dubbele records zouden ontstaan

 2. De records die geen coördinaten hebben gekregen zijn opgeslagen in de tabel 'stap1fout', de records die wel coördinaten hebben gekregen zijn opgeslagen in de tabel 'stap1'. De volgende handelingen zijn gedaan met 'stap1fout' (3128 records).

  1. De spelling van de straatnamen is nauwkeurig gecontroleerd. Spelfouten zoals 'ij' i.p.v. 'y' en omgekeerd zijn gecorrigeerd.

  2. De plaatsnamen zijn gecorrigeerd.

  3. Wanneer het adres in het ACN-bestand niet bestond, is deze aangepast naar een naastgelegen huisnummer.

  4. Daar waar 2 straatnamen met de toevoeging 'HOEK' stond is in Flexiweb gekeken welk huisnummer bedoeld werd.

  5. Tenslotte is er een Query gedaan (Koppelen(x-y)+pc-stap2(MIPplaats-ACNpttwoonpl)new)van de tabel 'stap1fout'en het ACN-bestand (Stap1fout_plaats-Limburg_PttWoonplaats; ; Stap1fout_straatnm-Limburg_straatnaam; Stap1fout_huisnr-Limburg_straatnaam). Hierbij is een extra veld (Gemeente oud) toegevoegd waarin de gemeentenaam van het MIP-bestand is weergegeven. In het veld Gemeente is de gemeentenaam van het ACN-bestand weergegeven (zie tabel 'stap 2 totaal').

  6. De succesvol gekoppelde records zijn weggeschreven in de tabel 'stap 2 goed' met de gemeentenaam volgens het ACN-bestand. De niet gekoppelde records zijn weggeschreven in de tabel 'stap 2 fout' (613 records) met de oorspronkelijke gemeentenamen volgens het MIP-bestand.

 3. De tabel 'stap 2 fout' bevatte records die alleen een gemeentenaam hadden en geen staatnaam en huisnummer (3.1) of een gemeente naam en een straatnaam maar geen huisnummer (3.2). Daarnaast waren er ook enkele records die wel een gemeentenaam, een straatnaam en een huisnummer hadden (3.3). De x- en y-coördinaten in stap 3 zijn allemaal handmatig ingevoerd. Het veld 'postcode' heb ik bewust niet ingevuld om achteraf onderscheid te kunnen maken tussen handmatig en automatisch gevonden coördinaten.

  1. Deze records zijn nagekeken op informatie in de overige velden over een mogelijke lokatie, bijv.: Haven, kerk, sluis. Soms was er in het veld 'omschrijving' of 'bijzonderheden' ook een straatnaam met huisnummer vermeld.

  2. Deze records hadden vaak betrekking op een kapel, (graf-) monument, brug of tunnel. Vaak had het ook betrekking op een woninggroep. Deze punten zijn op een willekeurige plaats in de betreffende straat/wijk gelegd. Soms nauwkeurig gelokaliseerd d.m.v. Flexiweb (top 25000).

  3. Deze records bevatten vaak adressen die in het ACN-bestand niet voorkwamen. Soms zaten er ook discrepanties in het veld 'plaatsnaam', bijv. 'Beek' in het MIP-bestand en 'Beek lb' in het ACN-bestand. Deze punten zijn, indien de straat in de gemeente bestond, in de betreffende straat geplaatst.

  De records die uiteindelijk overbleven zijn doorgegeven aan R. Theunissen, die a.d.h.v. de betreffende foto's het bijbehorende adressen heeft achterhaald.

Ron Leunissen Pagina 17-08-2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina