De voorbereidingDovnload 26.44 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte26.44 Kb.
Jaargang 14 nr.: 36

OPSTANDINGSKERKBRIEF – LITURGIE

Zondag 8 augustus 2010

Liturgische kleur: groen

10e Zondag na Trinitatis


Voorganger :Ds Jan H. Hoekert.

Ouderling 1 :Anja Joon - Krijthe.

Orgel :Arend Ouwehand.

DE VOORBEREIDING

Welkom – stil gebed Amen

staande:

Bemoediging en drempelgebed:

o. Onze hulp is in de Naam van de Heer

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

o. die trouw houdt tot in eeuwigheida. en voltooit wat Zijn hand begon.

Aanvangslied: Psalm 97: 1, 5.

gaan zitten:

Smeekgebed (DB 39, pag. 778)

v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen

Laten we bidden:. . . . .

v: Heer, die onze toevlucht zijt, omwille van . . . .

ontferm U over ons!a: Heer, ontferm U over ons.

v: Christus, die de dood vernietigd hebt, omwille van . . . .

ontferm U over ons!

a: Christus, ontferm U over ons.

v: Heer, die in uw goedheid ons de weg wijst, omwille van

ontferm U over ons!

a: Heer, ontferm U over ons.

Glorialied: Psalm 33: 1, 7, 8.

DIENST VAN HET WOORD

Groet:

v: De Heer zal bij u zijn!a: De Heer zal u bewaren.

v: Laat wij bidden: . . . .

Gebed om de Heilige Geest:

Profeten lezing: Jesaja 65.

Zingen: Gezang 94: 1.

Epistel lezing: Hebreeën 11: 1 – 2 & 8 – 19.

Zingen: Gezang 94: 2, 3.

Evangelie lezing: Lucas 12: 32 – 40 .

Zingen: Gezang 94: 4.

Verkondiging  • meditatief moment:

Zingen: Gezang 429.

DIENST VAN DE GEBEDEN

— afkondigingen

Dankzegging en voorbeden (telkens besloten met:)

v: Zo bidden wij tezamen:

allen: HEER ONTFERM U

-Stil gebed-allen: ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN

Collecte :1e Diaconie: Good Neighbours, Bangladesh.

:2e Pastoraat in de PKN Gemeente De Bilt.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Gezang 385: 1, 2, 3.

Wegzending en zegen:

BELANGRIJK OM TE NOEMEN:

DE OFFERBLOKKEN:

de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkde ZENDINGSBUSSEN zijn voor:

de Theologische opleiding in Beirut:

De NEST= Near East School of Theology het voornaamste theologische opleidingsintituut van protestantse kerken in het Midden-Oosten, zij bestaat ruim 70 jaar, al sinds het vroege bestaan van Protestantisme in het Midden-Oosten, Zij neemt daar een bijzondere plaats in. Het is een opleidingscentrum te midden van een overwegend Maronistische Christengemeenschap en omringd door moslim landen en een Joodse natie. In heel 2010 willen wij de opbrengst van de zendingsbussen voor dit doel bestemmen.

ALLE INZAMELINGEN VAN HARTE AANBEVOLEN!

VOLGENDE WEEK: 15 augustus 2010

10.00 uur : Dr. Gert M. Landman

Boekentafel

Collecte :1e Diaconie: Stichting De Bijlmerkerk.

:2e Eredienst in de PKN Gemeente De Bilt.

Autodienst :Chris Dingemanse ' 228 0101

▬► b.g.g. Henny Ockhuijsen  220 2458

WIST U DAT: . . . . ?

▬► op 19 augustus een zomerbijeenkomst is in de Opstandingskerk. Er zal een film vertoond worden. Welke is nog een verrassing. We beginnen om 14:00 uur en om 16:30 uur wordt de middag beëindigd.

▬► in het eerste weekend van september we bezoek ontvangen van onze partnergemeente uit Thüringen. We willen ze op donderdag 2 september ontvangen. De vrijdag middag bezoeken we de Hortus en op zaterdag laten we ze een stukje van de Utrechtse Heuvelrug zien. Op vrijdag 3 september houden we een gezamenlijke maaltijd in de kerk en daarna is er een Gemeenteavond. Deze ontmoeting is in het weekend het aller belangrijkste! We hopen, dat U bij deze ontmoeting aanwezig bent. Vanaf 19:30 is de inloop met koffie/thee. We beginnen om 20:00 uur en willen de avond met een gezellig samenzijn en in gesprek om uiterlijk 10:30 uur beëindigen.

Tenslotte willen we ze zondag 5 september na de kerkdienst met een gezamenlijk avondmaal, in de kring, uitzwaaien.

Nu dan nog een vraag aan u: kunt u vanaf donder-dagmiddag 3 t/m zondagmorgen 5 september een of misschien wel meer logees ontvangen? Zo ja, laat u het Paula Boshuis ( 2280331) of Ank Scholten ( 2201532) dan even weten? Wij als commissie, maar bovenal onze gasten, zullen daar heel blij mee zijn.

▬► de krantencontainer weer achter de kerk staat! U kunt weer uw kranten meebrengen of tussentijds brengen. De opbrengst is natuurlijk ook voor de kerk!


Heb de moed om jezelf niet meer aan te klagen vanwege je fouten en je zwakke kanten, maar erom te lachen. Ze zijn allang opgenomen in Gods barmhartigheid.

Orde van de dag van Anselm GrünHET PREDIKANTEN - TEAM:

Ds. Hoekert: maandag 8.30 – 9.00 uur

dinsdag t/m donderdag 8.45 – 9.15 uur  220 2246

Ds. Landman: maandag t/m vrijdag 09.00–09.30 uur

& woensdag 19.00 – 19.45 uur  220 5395

Ds. Oskam–van Zwol met vakantie: 22 juli t/m 16 augustus

Tijdens haar vakantie nemen de collega’s’waar.

VRIJE DAGEN PREDIKANTEN:Ds. Oskam-van Zwol maandag,ds. Hoekert vrijdag, ds.Landman zaterdag.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina